فئطرات دینی

گنچ‌لرین جومعاسئ – 19

 

 

(19)

کالیتە

 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰(سورة الکهف)

اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپان‌لار بیلسین‌لر کی بیز، گۆزل ایش‌لر یاپان‌لارئن اؤدۆلۆنۆ أکسیلتمەییز. (کهف سورەسی؛ 30)

 

ایش، أهیل اۇلمایانا وریلدیگی زامان، قئیامتی بکلەیینیز. (بوحاری)

 

 

دگرلی گنچ‌لر،

اینسان بیر شەی یاپمادان یاشایاماز. بیر شەی یاپارکن دە اؤنۆندە ایکی یۇل واردئر. یا ایشی‌نی گۆزل بیر شکیل‌دە یاپاجاق یا دا قابا تاعبیرلە “ساللایاجاق‌تئر”. هر ایکی دورومو دا تک تک ألە آلالئم. مثەلا یاپتئغئ هر ایشی أن گۆزل شکیل‌دە یاپمایئ آلئشقانلئق حالی‌نە گتیرمیش بیری اۇلسون. بو کیشی، هم یاپتئغئ ایشین کالیتەسینە اۇداقلانئرکن هم دە اۇنو اوصولۆنە أن اویغون شکیل‌دە یاپمایئ أساس آلئرسا اولاشاجاغئ سۇنوچ‌لار سیزجە نەلر اۇلاجاق‌تئر، بیر دۆشۆنۆن.

 

اؤرنگین اؤگرتمنینیز بیر پرۇژە اؤدەوی وردی. بیر تاریحی مکانئ گزەجک، اۇرانئن گچمیشی حاققئندا بیلگی أدینەجک، سۇنرا دا چکتیگینیز فۇتۇگراف‌لارلا بیر سونوم یاپاجاق‌سئنئز. پرۇژەسینە اؤنم ورن بیر اؤگرنجی، اؤنجەلیک‌لە گیدەبیلەجگی مکان‌لار حاققئندا آراشتئرما یاپار. سۇنرا بونلارئن ایچیندن کندیسینە أن اویغونونو سچر، اۇرایئ گزمک ایچین اؤزل بیر زامان آیئرئر، اؤنجەدن أدیندیگی بیلگی‌لرلە اۇرایا گیدر، اۇقودوغو دتای‌لارئ دا فۇتۇگراف‌لارئ‌نا یانسئتاراق گزیسینی تاماملار. آردئندان دا هم گؤزە حۇش گؤرۆنەجک، هم اۇقوناقلئ هم دە یترینجە بیلگی ایچرن بیر سونوم حاضئرلار؛ کندیسینە گزدیگی مکان حاققئندا یؤنلتیلن سۇرولارا دا یانئت ورەبیلەجک قادار ایی اؤگرنمیش اۇلور. بؤیلەجە هم یاپتئغئ ایشین کالیتەسی هرکس طارافئندان گؤزلملنەبیلەجک، هم دە کندیسی گؤرەوی‌نی أن ایی شکیل‌دە یاپمانئن ایچ حوضورونو وە تاطمینی‌نی یاشایاجاق‌تئر.

 

پرۇژەسینە اؤنم ورمەین بیر اؤگرنجی ایسە سۇن گۆنە قادار اؤدەوی‌نی ساللار؛ آنجاق سۇن گجە اینترنتە گیریپ بیر اینترنت آنسیکلۇپدیسیندن بولابیلدیگی رسیم‌لری وە بیلگی‌لری بیر یرە گلیشی‌گۆزل کۇپیالایاراق اؤدەوی‌نی وریر. اۆستۆنە بیر دە اؤگرتمنین بو قادار اؤگرنجی‌نین پرۆژەسینە ناسئل‌سا باقمایاجاغئ‌نئ دۆشۆنۆر. اؤدەوی‌نی ورمیش می‌دیر؟ ورمیش‌تیر.

 

اۇنا گؤرە ماقصاد حاصئل اۇلموش، یاعنی آماجئ‌نا اولاشمئش‌تئر، سۇنوچ‌تا نۇتونو آلاجاق‌تئر. آنجاق یاپتئغئ پرۇژەدەکی مکان حاققئندا بیریسی اۇنا بیر سۇرو سۇرسا، جوابلایامادان اۇرتادا قالاجاق، پرۇژەیی آصلئندا حاققئ‌نئ ورەرک حاضئرلامادئغئ قۇلایجا اۇرتایا چئقاجاق‌تئر. قئسا واعدەدە اۇرتایا چئقماسا بیلە، بیر گۆن ایحتیاجئ اۇلدوغوندا، اۇ بیلگی‌یی أدینمەمیش اۇلمانئن أکسیکلیگی‌نی حیسسەدەجک‌تیر.

 

 

دگرلی گنچ‌لر،

ایشتە سادەجە اۇقول‌دا دگیل، حایات‌تا یاپتئغئمئز دیگر ایش‌لردە دە بنزەر دوروم‌لار قارشئمئزا چئقاجاق‌تئر. حاتتا بو دوروم‌لارداکی طاورئمئز، سادەجە دۆنیا حایاتئمئزئ دگیل، آحیرت حایاتئمئزئ دا أتکیلەیەجک‌تیر؛ چۆنکی آللاە تعالا، قۇنوشمامئزئن باشئندا اۇقودوغوموز آیت‌تە:

“اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپان‌لار بیلسین‌لر کی بیز، گۆزل ایش‌لر یاپان‌لارئن اؤدۆلۆنۆ أکسیلتمەییز.” بویورماق‌تادئر.

 

بو، اۇ قادار گۆزل بیر مۆژدەدیر کی، یاپتئغئمئز هر ایی ایشین موطلاقا بیر اؤدۆلۆنۆن اۇلاجاغئ‌نئ بلیرتمک‌تەدیر. یتر کی ایشیمیزی یاپارکن، بونو آللاە رئضاسئ ایچین أن گۆزل شکیل‌دە یاپمایئ هدفلەمیش اۇلالئم. بیز ایشیمیزی بو هدف‌لە گۆزل یاپارساق، یاپارکن آللاهئن یاساقلادئغئ یۇل‌لارا ساپمازساق، قارشئلئغئ‌نئ هم دۆنیادا هم آحیرت‌تە آلاجاغئز.

 

باعضئ اینسان‌لار ایسە ایش‌لری‌نی یاپارکن آللاە رئضاسئنئ هیچ گؤزتمزلر. سادەجە دۆنیەوی قازانچ‌لار ایچین چالئشئرلار. بونا راغمن ایش‌لری‌نی ایی یاپئیۇر اۇلابیلیرلر. بو دوروم‌دا، اۇنلارئن آلاجاق‌لارئ قارشئلئق سادەجە بو دۆنیا ایلە سئنئرلئ‌دئر.

 

 

دگرلی گنچ‌لر،

یاپتئغئمئز هر ایش‌تە، اؤنجەلیک‌لە نیەتیمیز اؤنملی‌دیر. رسولوللاە (ص) دا: “عامل‌لر نیەت‌لرە گؤرەدیر.” دیەرک، بونو وورغولامئش‌تئر. دەمک کی، گۆزل بیر ایش یاپمانئن اؤن شارطئ، گۆزل بیر نیەتە صاحیب اۇلماق‌تئر. ایشی‌نی ایی یاپماق آماجئ‌یلا یۇلا چئقان کیشی اؤنجە ألیندن گلن هر شەیی أن ایی شکیل‌دە یاپمالئ‌دئر. أل‌دە أتتیگی سۇنوچ اومدوغو گیبی اۇلماسا بیلە، نیەتیندن دۇلایئ، یاپتئغئ‌نئن ایی ایش گیبی موعاملە گؤرمەسی بکلنیر.

 

 

دگرلی گنچ‌لر،

گلەجک حایاتئنئزدا قارشئلاشاجاغئنئز سچیم‌لردن بیری دە، یاپئلاجاق بیر ایش ایچین کیمی گؤرەولندیرەجگینیزی سچمک‌تیر. بورادا یینە ایکی ایحتیمال واردئر. بیر ایشی یا سیزینلە ایلیشکی‌لری ایی اۇلان بیریسینە ورەجک‌سینیز یا دا اۇ ایشین أهلی‌نە یاعنی اوزمانئ‌نا تسلیم أدەجک‌سینیز. بوراداکی سچیمینیز، سیزین ایشینیزین کالیتەسینی دە بلیرلەیەجک‌تیر.

 

سادەجە ایلیشکی‌لرینیز ایی دییە ایشینیزی اوزمان اۇلمایان بیری‌نە تسلیم أدرسنیز، آلاجاغئنئز سۇنوچ، اومدوغونوز ایی سۇنوچ اۇلمایابیلیر. بو سچیم سیزە، سایغئنلئق، پارا وە زامان قایبەتتیرەبیلیر. بو یۆزدن، قۇنوشمامئزئن باشئندا اۇقودوغوموز حادیث‌تە اۇلدوغو گیبی، ایشی أهلی‌نە تسلیم أدەلیم.

 

هر یاپتئغئمئز ایش‌تە آللاە رئضاسئنئ وە کالیتەیی هدفلەیەلیم.

اومولور کی بؤیلەجە قورتولوشا أرن‌لردن اۇلوروز.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.