فئطرات دینی

مۆسلۆمان‌لار ایله ایسلام آراسئن‌داکی اوچوروم

 

ایسلام، آللاهئن یاراتتئغئ تۆم وارلئق‌لارئ یؤنتتیگی سیستمین آدئ‌دئر. یاراتتئغئ هر شەی “اۇنا” تسلیم اۇلدوغو ایچین ایلک یاراتتئغئ نسنەدن سۇن‌سوزا قادار هر نه یاراتاجاق‌سا بو سیستمه تابیع اۇلمایا ایستەر ایستەمز مجبوردور.

 

آللاه مئ بیزه وردیگی سؤزده دورمویۇر، یۇقسا بیز می “اۇنا” ایحانت أتمەنین، “اۇنون” کیتابئ‌نئ ترک أتمەنین بدلی‌نی اؤدۆیۇروز؟

آللاه بیر زامان‌لار تەوراتئ ترک أتتیک‌لری ایچین ایسرائیل اۇغول‌لارئ‌نئ جزالاندئردئغئ گیبی، شیمدی ده قورئانئ ترک أدن مۆسلۆمان‌لارئ جزالاندئرماق‌تادئر.

 

مۆسلۆمان‌لارئن یانلئشلئق‌لارئن‌دان ایسلامئ سۇروملو توتماق، تنبل بیر اؤگرنجی‌نین سئناودان باشارئ‌سئز اۇلونجا، کیتاب‌لارئ سوچلاماسئ قادار جاهیلجه بیر حارەکت‌تیر.

 

آللاهئن بـیز ایــنـسان‌لار گیبی ایــمـتیحانا تابیع توتمادئغئ گؤک‌لر وه یر، زۇرونلو اۇلاراق مۆسلۆمان‌دئر. آیرئجا اۇنون ایلکه وه أساس‌لارئ‌نئ کندی ایرادەمیز ایله بیلینچلی وه گؤنۆللۆ اۇلاراق قابول أدن بیزلره ده مۆسلۆمان دەنیلیر. بونون دئشئن‌دا قالان بیلینچلی اۇلاراق آللاهئن ایسلام ایسمی‌نی وردیگی بو سیستمی قابول أتمەین کسیمه /کیمسەیه ایسه کافیر دەنیلیر.

 

ایسلام کیشی ایله آللاه آراسئ‌نئ، کیشی ایله تۇپلوم آراسئ‌نئ وه کیشی ایله دۇغا آراسئ‌نئ تانظیم أدیپ شکیللندیرن دگرلر سیستمی‌دیر“. بو حایات دۇلو نیظاما کندی ایستگی ایله تسلیم اۇلان، دۆنیادا دا آحیرت‌ته ده حوضور وه موتلولوق‌لا دۇلار، قالبی یاتئشئر وه آرادئغئ گۆونه اولاشئر. ایسلامئن تاسارئ‌سئ بیذذات یۆجه آللاه طارافئن‌دان یاپئلدئغئن‌دان، گؤستردیگی هدف‌لر وه گتیردیگی چؤزۆم اؤنری‌لری أش‌سیزدیر، تاقدیر أدیلمەمەسی ایمکان‌سئزدئر.

 

اینسانلئغئن أکۇنۇمیک وه توُپلومسال بوحران‌لارئ‌نا، کیشی‌نین کندی‌سی ایله ایلگیلی سۇرون‌لارئ‌نا وه ایـنـسان ذیـهنی‌نین یاراتئـلـئش ایـلـه ایـلگیلی سۇرولارئ‌نـا أن گرچکچی وه ایـدئـال جواب‌لارئ ورەبیلەجک تک حایات نیظامئ ایسلام‌دئر. بو یۆزدن مۆسلۆمان اۇلماق موتلولوق قایناغئ‌دئر. اؤیلەیسه نه موتلو مۆسلۆمانئم دیەنه!

 

ایـشـته ایـسلام وه ایـسلامئن اؤنردیگی مۆسلۆمان تیپی بودور. پکی گۆنۆمۆزده مۆسلۆمان صـئفـاتئ‌نئ تـاشئـیـان‌لار گرچک‌تـه بو صئفاتئ نه قادار حاق أدییۇر وه مۆسلۆمانئم دیین‌لر گرچک‌تن موتلولار مئ؟! بو سۇرویا “أوت” دەمەیی بیز ده چۇق ایستەردیک آما گرچک‌لر بونو أنگللییۇر. ایسلام عالمی‌نه بیر گزینتی یاپئنجا قارشئ‌لاشاجاغئمئز مانظارا شو اۇلاجاق‌تئر:

 

یریۆزۆنۆن أن فاضلا حوُرلانان، ماددی وه ماعنوی قایناق‌لارئ أن فاضلا سؤمۆرۆلن، ظولۆم آلتئن‌دا أزیلیپ اینلەین وه بیر تۆرلۆ تک وۆجود اوُلامایان أن قالابالئق کیتلەسی، ایسلام دینی‌نه مۆنتسیب اوُلان‌لار یاعنی بیز مۆسلۆمان‌لارئز.

 

دویغو-دۆشۆنجه دۆنیامئزلا اؤیله­سی‌نه اۇینانمئش کی، کیمی دستکلەیەجگیمیزی وه کیمه طاوئر آلاجاغئمئزئ شاشئرمئش دوروم‌دایئز. حورافەلر، اویدورما ریوایت‌لر، منقئبەلی ماثال‌لار، کرامت حیکایەلری وه داحا بیرچۇق عاقئل آلماز ایددیعا /اینانئش، بیزی هر یؤن‌دن قوشاتمئش دوروم‌دا. آرتئق هیچ‌بیر وارلئق اۇرتایا قۇیامایان “قورو قالابالئق” حالی‌نه گلمیشیز. چۇق سایئ‌دا اۇلمایئ کرامت ظاننەدییۇروز. بۇمبالار آلتئن‌دا جان ورن قاردش‌لریمیزی سادەجه ایزلییۇروز. أوت، چۇغوز آما آصلئن‌دا یۇقوز.

 

سیاسی حساب‌لار اوغرونا قوللانئلان، آلداتئلان، قاندئرئلمئش، سالدئرغان دینجی چتەلر، آللاه رئضاسئ ایچین (!) بیربیرلری‌نی قاتلەدن مۆسلۆمان‌لار. أکۇنۇمیک بوحران‌لارئن، سؤمۆرۆلرین، ایشغال‌لرین وه تالان‌لارئن قۇل گزدیگی، أشقئیالارئن حۆکۆمدار اۇلدوغو بیر تۇپلوم. پارچالارا آیرئلمئش طاریقات‌لار، جماعات‌لر وه دیگر حیزیب‌لر. چالئنئپ، یاغما أدیلن زنگینلیک‌لریمیز. کیملیگی‌نی قایبەتمیش، چۆرۆمۆش وه آرتئق کندی‌نه بیله حایرئ دۇقونمایان آجئناسئ قالابالئق‌لار یئغئنئ. نه یازئق کی ایسلام عالمی دەنیلینجه قارشئ‌لاشاجاغئمئز وه گیزلەیەمەیەجگیمیز گرچک‌لر ایشته بونلار.

 

ایسلام عالمی‌نه داحا گرچکچی باقارساق گؤرەجگیز کی، یریۆزۆن­ده “مۆسلۆمان درامئ” یاشانماق‌تادئر. حانی آللاه ایقتیدارئ مۆسلۆمان­لارا ورەجک‌تی؟ (نور سورەسی؛ 55) حانی مۆسلۆمان­لار ایـلـه مۆجریم‌لـریـن حایـات‌لارئ دا، اؤلۆم­لری ده بیر اۇلـمایاجاق‌تئ؟ (جاثیه سـورەسی؛­­ 21) حانی آللاه ایمان أدن‌لری مودافاعا أدردی؟ (حاج سورەسی؛ 38)

 

آللاه مئ سؤزۆن‌دن وازگچتی، یۇقسا مۆسلۆمان­لار مئ قورئانا  اویماق‌تان وازگچتی؟ آللاه مئ بیزه وردیگی سؤزده دورمویۇر، یۇقسا بیز می اۇنا ایحانت أتمەنین، اۇنون کیتابئ‌نئ ترک أتمەنین بدلی‌نی اؤدۆیۇروز؟ بیز آللاها “نەدن بیزی ترک أتتین، حالیمیزی گؤرمۆیۇر موسون؟” دەدیکچه اۇ دا بیزه، “نەدن بانا ایطاعات أتمەیی ترک أتتینیز، کیتابئمئ گؤرمۆیۇر موسونوز؟” دەمەیەجک می؟

 

فهمی چچن

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.