فئطرات دینی

یونوس سورەسی (10) – 5

 

 

 1. اۇنلار (أل‌لریندەکی ایپ‌لری وە دگنک‌لری) آتئنجا، موسا (فیرعاوون وە حانەدانئ‌نا) دەدی کی: “آصئل سیحیر (گؤز بۇیاما) سیزین گتیردیگینیزدیر. آللاە اۇنو موطلاقا بۇشا چئقاراجاق‌تئر. چۆنکۆ آللاە بۇزغۆنجولارئن ایشی‌نی دۆزلتمز.
 2. سوچلولار حۇشلانماسا دا آللاە سؤزلری‌یلە گرچگی اۇرتایا چئقاراجاق‌تئر.
 3. فیرعاوونون وە کندی اؤندرلری‌نین سئقئنتئ ورمەسیندن قۇرقمالارئ‌نا راغمن اینانان بیر گروپ گنچ دئشئندا، تۇپلوموندان موسایا اینانان اۇلمادئ. چۆنکۆ فیرعاوون اۇ تۇپراق‌لاردا تام حاکیمیەت قورموش‌تو وە گرچک آنلام‌دا آشئرئ گیدن‌لردن‌دی.
 4. موسا دەدی کی: “أی حالقئم! آللاها اینانمئش وە اۇنا تسلیم اۇلموش کیمسەلرسنیز یالنئز اۇنا دایانئن.”
 5. بونون اۆزری‌نە دەدی‌لر کی: “بیز آللاها دایاندئق. راببیمیز! بیزی (اۇنلارئن ألی‌نە دۆشۆرۆپ دە) یانلئش‌لار ایچیندەکی بو تۇپلولوق ایچین بیر ایمتیحان وسیلەسی یاپما.
 6. مرحامتین‌لە بیزی بو کافیرلر تۇپلولوغوندان قورتار!”
 7. بیز دە موسا ایلە قاردشی‌نە شونو واحیەتتیک: “سیز ایکینیز مئصئردا حالقئنئز ایچین أولر حاضئرلایئن. أولرینیزی، قئبلەیە یؤنەلیک یاپئن؛ نامازئنئزئ دۆزگۆن وە سۆرکلی قئلئن. (موسا) اینانئپ گۆونن‌لرە (بو سئقئنتئ‌لارئن گچەجگی‌نە دائیر) مۆژدە ور!”
 8. موسا دەدی کی: “راببیمیز! سن فیرعاوونا وە اؤن‌دە گلن‌لری‌نە دۆنیا حایاتئندا سۆس وە مال‌لار وردین. راببیمیز! سنین یۇلون‌دان ساپتئرمالار ایچین می؟ راببیمیز! مال‌لارئ‌نئ ماحوەت، قالب‌لری‌نی باسقئ آلتئندا توت دا آجئقلئ عاذابئ گؤرۆنجەیە دک اینانماسئن‌لار.”
 9. آللاە (موسا وە هارونا) دەدی کی: “دوعانئز قابول أدیلدی. سیز ایکینیز دۇس‌دۇغرو اۇلون وە دگر بیلمەین‌لرین یۇلونا اویمایئن.”
 10. ایسرائیل اۇغول‌لارئ‌نئ دنیزدن قارشئ‌یا گچیردیک. فیرعاوون وە اۇردولارئ اۇنلارئ یاقالاماق وە أزمک ایچین آرقالارئندان یتیشتی. فیرعاوون، بۇغولماسئ قاچئنئلماز اۇلدوغوندا دەدی کی: “ایسرائیل اۇغول‌لارئ‌نئن اینانئپ گۆوندیگیندن باشقا ایلاە اۇلمادئغئ‌نا ایناندئم. بن دە اۇنا تسلیم اۇلان‌لاردانئم.”
 11. (آللاە شؤیلە دەدی:) “شیمدی می؟ حالبوکی آز اؤنجەسینە قادار عیصیان ایچیندەیدین، بۇزغونجونون بیری ایدین.
 12. بوگۆن سنین اؤلۆ بدنینی (قئیئ‌یا آتئپ) قورتاراجاغئز کی آرقان‌داکی‌لر ایچین بیر آیت (بلگە) اۇلاسئن. دۇغروسو اینسان‌لارئن چۇغو آیت‌لریمیز قارشئسئندا اومورسامازدئرلار.”
 13. ایسرائیل اۇغول‌لارئ‌نئ گۆونلی بیر یوردا یرلشتیرمیش، کندی‌لری‌نە تمیز رئزئق‌لار ورمیش‌تیک. اۇنلارا اۇ بیلگی (آللاهئن کیتابئ) گلینجەیە قادار آیرئلئغا دۆشمەدی‌لر. سنین راببین، آیرئلئغا دۆشتۆک‌لری قۇنولاردا قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ آرالارئندا حۆکۆم ورەجک‌تیر.
 14. سانا ایندیردیک‌لریمیز قۇنوسوندا ایکیلم‌دە قالدئ‌یسان سن‌دن اؤنجەکی کیتاب‌لارئ اۇقویان‌لارا سۇر. راببین‌دن سانا دا عاینئ گرچک گلمیش‌تیر. ساقئن تارتئشمایا گیرن‌لردن اۇلما.
 15. آللاهئن آیت‌لری قارشئسئندا یالانا سارئلان‌لاردان دا اۇلما. یۇقسا قایبەدن‌لرە قارئشئرسئن.
 16. راببین‌دن عالەیهی‌نە قارار چئقماسئنئ حاق أدن‌لر، اۇنا اینانئپ گۆونمزلر.
 17. بۆتۆن آیت‌لر اؤن‌لری‌نە گلسە دە، اۇ آجئقلئ عاذابئ گؤرۆنجەیە قادار اینانمازلار.
 18. کشکە (عاذاب گلیپ چاتمادان) ایمان أدیپ ایمانئ‌نئن فایداسئنئ گؤرن بیر کنت اۇلسایدئ! بونون تک ایستیثناسئ یونوسون حالقئ‌دئر. ایمان أتتیک‌لریندە رذیل أدیجی عاذابئ دۆنیا حایاتئندا اۆزرلریندن قالدئردئق وە اۇنلارئ بیر سۆرە نیعمت‌لردن یارارلاندئردئق.
 19. ترجیحی (سیزە بئراقمایئپ دا) راببین یاپسایدئ، یریۆزۆندە اۇنلارئن تامامئ کسینلیک‌لە اینانئردئ. دوروم بؤیلەیکن، مۆمین اۇلسون‌لار دییە بو اینسان‌لارئ سن می زۇرلایاجاق‌سئن؟
 20. آللاهئن اۇنایئ اۇلمادان کیمسە اینانئپ گۆونمیش (مۆمین) سایئلماز. آللاە، عاقلئ‌نئ قوللانمایان‌لارئن اۆزریندە پیسلیک‌لر اۇلوشتورور.
 21. اۇنلارا دە کی: “گؤک‌لردە وە یردە نەلر اۇلدوغونا بیر باقئن. آما بۆتۆن آیت‌لر وە اویارئ‌لار، اینانمایان بیر تۇپلولوغا فایدا ساغلاماز.”
 22. کندی‌لریندن اؤنجە گلیپ گچن‌لرین (فلاکت‌لە دۇلو) گۆن‌لری‌نین بیر بنزەریندن باشقاسئنئ مئ بکلییۇرلار؟ دە کی: “بکلەیین باقالئم، سیزینلە بیرلیک‌تە بن دە بکلەین‌لردنیم.”
 23. اۇ سئرادا ألچی‌لریمیزی وە اینانئپ گۆونن‌لری آیئرئپ قورتارئرئز. بو بؤیلەدیر، بۇینوموزا بۇرچ‌تور؛ بیز مۆمین‌لری قورتارئرئز.
 24. دە کی: “أی اینسان‌لار! بنیم دینیم حاققئندا ایکیلم ایچیندەیسنیز بیلین کی بن سیزین آللاە ایلە آرانئزا قۇیوپ قوللوق أتتیک‌لرینیزە قوللوق أتمم آما سیزی وفات أتتیرەجک اۇلان آللاها قوللوق أدریم. بانا مۆمین‌لردن اۇلمام أمرەدیلدی.”
 25. سن یۆزۆنۆ دۇس‌دۇغرو بو دینە چەویر. ساقئن مۆشریک‌لردن (آللاهئ گری سئرادا قۇیان‌لاردان) اۇلما!
 26. آللاە ایلە آرانا قۇیاراق، سانا فایداسئ اۇلمایاجاق، ضارار دا ورەمەیەجک اۇلانا یالوارما. أگر اؤیلە یاپارسان کسینلیک‌لە یانلئش یاپان‌لاردان اۇلورسون.
 27. آللاە سانا بیر سئقئنتئ وریرسە اۇنو اۇندان باشقا گیدرەبیلەجک اۇلان یۇق‌تور. سانا اییلیک أتمک ایستەرسە اۇنون لۆطفونو أنگللـەیەبیلەجک اۇلان دا یۇق‌تور. آللاە لۆطفونو قول‌لارئندان ترجیح أتتیگی‌نە اولاشتئرئر. اۇ، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 28. دە کی: “أی اینسان‌لار! سیزە راببینیزدن بو گرچک (قورئان) گلدی. آرتئق کیم دۇغرو یۇلا گیررسە سادەجە کندیسی ایچین گیرر، کیم دە یۇل‌دان ساپارسا، ساپماسئ سادەجە کندی عالەیهی‌نە اۇلور. بن سیزین وکیلینیز (ساوونوجونوز) دگیلیم.
 29. سن سانا واحیەدیلنە اوی. آللاە قارارئ‌نئ ورینجەیە قادار صابئرلئ داوران (دوروشونو بۇزما)! اۇ، قارار ورن‌لرین أن اییسی‌دیر.

 

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.