فئطرات دینی

یوسوف سورەسی (12) – 3

 

 

 1. کرال اۇ قادئن‌لارا دەدی کی: “یوسوفو ائصرارلا أل‌دە أتمەیە چالئشتئغئنئزدا ناسئل بیر قارشئلئق آلدئنئز؟” قادئن‌لار: “آللاە ایچین چۇق فارقلئ بیری! اۇندان بیر کؤتۆلۆک گؤرمەدیک.” دەدی‌لر. وزیرین قارئسئ دا شؤیلە دەدی: “شیمدی بۆتۆن گرچک اۇرتایا چئقتئ. اۇنو ائصرارلا أل‌دە أتمەیە چالئشان بن‌دیم. اۇ گرچک‌تن اؤزۆ سؤزۆ دۇغرو اۇلان‌لاردان‌دئر.”
 2. (یوسوف ألچی‌یە شونلارئ دا دەمیش‌تی:) “بؤیلە بیر طالب‌تە بولونماق‌تان ماقصادئم شودور: اۇ (قادئنئن قۇجاسئ) بیلسین کی یۇقلوغوندا اۇنا حائینلیک أتمەدیگیم گیبی، آللاە دا حائین‌لرین اۇیونونو هدفی‌نە اولاشتئرماز.
 3. بن نفسیمی یانلئش‌لاردان اوزاق سایمام؛ چۆنکۆ نفیس -راببیمین ایکرام أدیپ اویاردئغئ زامان حاریج- سۆرکلی کؤتۆلۆگۆ أمرەدر دورور. راببیم چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.”
 4. کرال دەدی کی: “یوسوفو بانا گتیرین! اۇنو حاص آدامئم یاپایئم.” اۇنونلا گؤرۆشۆنجە دە: “بوگۆن‌دن ایعتیبارن سن بیزیم قاتئمئزدا ایعتیبارلئ وە گۆونیلیر بیر کیشی‌سین!” دەدی.
 5. یوسوف دا شؤیلە دەدی: “بنی بو اۆلکەنین حازینەلری‌نین باشئ‌نا گتیر! بن اۇنلارئ ایی قۇروروم وە اۇ ایشی ایی بیلیریم.”
 6. بؤیلەجە اۇنا، اۇ اۆلکەدە ایی بیر ماقام وردیک. ایستەدیگی هر یردە، یتکیسینی قوللانابیلیردی. بیز ایکرامئمئزئ، گرک گؤردۆگۆمۆز کیشی‌یە یاپارئز. گۆزل داورانان‌لارئن اؤدۆلۆنۆ ضاییع أتمەییز.
 7. آللاها اینانئپ گۆونن وە یانلئش یاپماق‌تان ساقئنان‌لار ایچین آحیرت‌تەکی اؤدۆل ألبتتە داحا ایی‌دیر.
 8. (سۇنرا بیر گۆن) یوسوفون قاردش‌لری گلدی، اۇنون حوضورونا چئقتئ‌لار. یوسوف اۇنلارئ تانئدئ آما اۇنلار اۇنو تانئیامادئ‌لار.
 9. یوسوف (قاردش‌لری‌نین) یۆک‌لری‌نی یۆکلتتیگیندە دەدی کی: “بیر داحاکی سفرە بانا بابا-بیر أرکک قاردشینیزی دە گتیرین. گؤرمۆیۇر موسونوز، بن اؤلچگی تام یاپئیۇروم وە میسافیر آغئرلایان‌لارئن أن اییسی‌ییم.
 10. اۇنو گتیرمزسنیز بن‌دن سیزە بیر اؤلچک بیلە مال یۇق، یانئما دا یاقلاشمایئن!”
 11. دەدی‌لر کی: “اۇنو باباسئندان ائصرارلا ایستەیەجگیز؛ بونو کسینلیک‌لە یاپاجاغئز.”
 12. یوسوف أمریندەکی گنچ‌لرە دەدی کی: “سرمایەلری‌نی هەیبەلری‌نە قۇیون! عائیلەلری‌نە دؤنۆنجە بلکی اۇنون کندی سرمایەلری اۇلدوغونو آنلارلار دا تکرار گلیرلر.”
 13. باباسئنئن یانئ‌نا دؤنۆنجە دەدی‌لر کی: “بابا! (قاردشیمیزی گؤتۆرمزسک) آرتئق بیزە بیر اؤلچک بیلە وریلمەیەجک. اؤیلەیسە قاردشیمیزی بیزیملە گؤندر کی أرزاقئمئزئ آلابیلەلیم. بیز اۇنو کسینلیک‌لە قۇروروز.”
 14. یاعقوب دەدی کی: “اۇنون حاققئندا سیزە می گۆونەجگیم! بو، داحا اؤنجە قاردشی حاققئندا سیزە گۆوندیگیم‌دن فارقلئ مئ اۇلور! (اۇنو) أن ایی قۇرویاجاق اۇلان آللاەتئر. اۇ مرحامتلی‌لرین أن مرحامتلیسی‌دیر.”
 15. أشیالارئ‌نئ آچئنجا سرمایەلری‌نین کندی‌لری‌نە ایعادە أدیلدیگی‌نی گؤردۆلر. دەدی‌لر کی: “بابا! داحا نە ایستەریز؛ بو بیزیم سرمایەمیز، بیزە ایعادە أدیلمیش! (قاردشیمیزی بئراقئرسان) عائیلەمیزە ییەجک گتیریریز، قاردشیمیزی قۇروروز، بیر دوە یۆکۆ دە فاضلا آلئرئز. بو أرزاق بیزە آزدئر.”
 16. یاعقوب دەدی کی: “قوشاتئلمانئز حاریج، اۇنو بانا موطلاقا گتیرەجگینیزە دائیر آللاهئن آدئ‌یلا ساغلام بیر سؤز ورمەدیگینیز سۆرەجە اۇنو سیزینلە آصلا گؤندرمم.” اۇنا ساغلام سؤز وردیک‌لریندە دەدی کی: “آللاە سؤیلەدیک‌لریمیزین تک گۆونجەسی‌دیر.”
 17. بیر دە شؤیلە دەدی: “اۇغول‌لارئم! حپینیز تک بیر قاپئ‌دان گیرمەیین، آیرئ آیرئ قاپئ‌لاردان گیرین! گرچی بن سیزە آللاەتان غلەجک هیچ‌بیر شەیە أنگل اۇلامام. حۆکۆم سادەجە آللاها عائیدتیر. بن اۇنا گۆونیپ دایاندئم. بیری‌نە دایاناجاق اۇلان‌لار یالنئزجا اۇنا گۆونیپ دایانسئن‌لار!”
 18. نیهایت باباسئنئن ایستەدیگی یرلردن شهرە گیردی‌لر. بو، آللاەتان گلەجک هیچ‌بیر شەیی اۇنلاردان أنگللـەیەجک دگیل‌دی؛ سادەجە یاعقوب ایچیندەکی بیر ایستگی دیلە گتیرمیش اۇلدو. آصلئندا اۇ، کندیسینە اؤگرتتیگیمیز شەی‌لردن اؤتۆرۆ عیلیم صاحیبی‌یدی. آما اۇ اینسان‌لارئن چۇغو بونو بیلمییۇردو.
 19. یوسوفون حوضورونا چئقتئق‌لارئندا، یوسوف قاردشی‌نی باغرئ‌نا باستئ: “باق! بن سنین قاردشینیم. آرتئق اۇنلارئن یاپتئق‌لارئندان دۇلایئ جانئنئ سئقما!” دەدی.
 20. یوسوف یۆک‌لری‌نی یۆکلتتیگیندە سو طاسئ‌نئ قاردشی‌نین هەیبەسینە قۇیدو. داحا سۇنرا بیر تللال یۆکسک سس‌لە باغئردئ: “کروانجئ‌لار! سیز کسین حئرسئزسئنئز!”
 21. بونلار، اۇنلارا دؤنەرک: “نەیی قایبەتتینیز؟” دییە سۇردولار.
 22. دەدی‌لر کی: “کرالئن سو قابئ‌نئ بولامئیۇروز. اۇنو گتیرنە بیر دوە یۆکۆ اؤدۆل وار. (تللال دەدی کی:) بن بونا کفیلیم.”
 23. (اۇنلار:) “واللاهی، سیزین دە ایی بیلدیگینیز گیبی بیز بورایا بۇزغونجولوق چئقارمایا گلمەدیک. بیز حئرسئز دا دگیلیز.” دەدی‌لر.
 24. گؤرەولی‌لر دەدی کی: “پکی، یا یالان سؤیلەدی‌یسنیز، (سیزە گؤرە) حئرسئزئن جزاسئ نەدی؟”
 25. (اۇنلار:) “چالئنان مال، کیمین هەیبەسیندە بولونورسا جزاسئ اۇ کیشی‌نین کندیسی‌دیر. بیز بو یانلئشئ یاپان‌لارئ بؤیلە جزالاندئرئرئز.” دەدی‌لر.
 26. یوسوف قاردشی‌نین چووالئندان اؤنجە دیگرلری‌نین چووال‌لارئندا آراما یاپمایا باشلادئ. سۇنرا سو قابئ‌نئ قاردشی‌نین چووالئندان چئقاردئ. بیز یوسوفا بؤیلە بیر پلان قوردوردوق. آللاە بیر چئقئش یۇلو یاراتماسایدئ، کرالئن قانونونا گؤرە یوسوف، قاردشی‌نی آلئ‌قۇیامازدئ. آللاە، دستکلەدیگی کیشی‌یی قات قات یۆکسلتیر. هر بیلنین اۆستۆندە بیر بیلن واردئر.
 27. (یوسوفون قاردش‌لری) دەدی‌لر کی: “بو چالمئش‌سا (اۇلابیلیر). داحا اؤنجە اۇنون (آنا-بابا بیر) قاردشی دە چالمئش‌تئ.” یوسوف بونو ایچی‌نە آتتئ، کیمسەیە بللی أتمەدی. (ایچیندن) شؤیلە دەدی: “سیزلر کؤتۆ بیر قۇنوم‌داسئنئز. ایددیعا أتتیگینیز شەیین آصلئ‌نئ أن ایی آللاە بیلیر.”
 28. دەدی‌لر کی: “سایئن وزیر! اۇنون قۇجامئش ایحتیار بیر باباسئ وار. اۇنون یری‌نە ایچیمیزدن بیری‌نی آل. چۆنکۆ بیز گؤرۆیۇروز کی سن گۆزل داورانان‌لاردان‌سئن.”
 29. یوسوف دەدی کی: “مالئمئزئ یانئندا بولدوغوموز کیشی‌دن باشقاسئنئ آلئ‌قۇیماق‌تان آللاها سئغئنئرئم! اۇ زامان بیز کسینلیک‌لە یانلئش یاپمئش اۇلوروز.”
 30. اۇندان اوموت‌لارئ‌نئ کسینجە بیر کنارا چکیلیپ قۇنوشتولار. بۆیۆگۆ دەدی کی: “بابانئزئن سیزدن آللاە آدئ‌نا کسین سؤز آلدئغئ‌نئ وە داحا اؤنجە یوسوفا قارشئ ایشلەدیگینیز قوصورو بیلمییۇر موسونوز؟ بابام بانا ایذین ورینجەیە یا دا آللاە بنیملە ایلگیلی بیر حۆکۆم ورینجەیە دک بن بورادان آصلا آیرئلمام. اۇ حۆکۆم ورن‌لرین أن اییسی‌دیر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.