فئطرات دینی

گمی‌لری یاقماق

 

 

گچمیش‌تن عیبرت آلان‌لار، گلەجگە گۆون‌لە باقارلار. چۆنکی اۇنلار حایاتئ بو عیبرت‌لرلە شکیللندیرن‌لردیر.

أندۆلۆس فاتیحی طارئق بین زیاد گمی‌لرلە ایسپانیایا گچتیگینیدە عاسکرلری‌نە شؤیلە حیطاب أتمیش‌تی:

“غازی‌لر! بیز اؤیلە بیر یردەییز کی، اؤنۆمۆزدە دۆشمان، آرقامئزدا دنیز وار. ایلری گیتمک‌تن چکینمەیینیز. چۆنکی ایلری‌دە باشارئ وە غانیمت ایحتیمالی وار. فاقاط گری دؤنمک‌تن قۇرقون. چۆنکی گری‌دە دنیزە دؤکۆلمک‌تن، اۇندا بۇغولماق‌تان باشقا سۇنوچ یۇق. یۇقلوغا دالماق وەیا نیعمت‌لر سیزین ألینیزدەدیر. غایرتلی وە ییگیت اۇلون. گؤرەوینیزی گؤزتین. بارئش‌تا دا ساواش‌تا دا آللاها باغلئ قالئن. هۆجوم أدرسنیز، ینرسینیز. قاچارسانئز، ینیلیرسینیز. اؤلۆم‌دن قۇرقان‌لار قاچماسئن‌لار. چۆنکی قاچارسا، اؤلەجگیندن شۆبهە یۇق‌تور.”

بو سؤزلرین صاحیبی اۇلان قۇموتان، کندی‌نی باشارئ‌یا اؤیلە اۇداقلامئش کی، عاسکرلری‌نین گری دؤنمە اومودو قالماسئن دییە گمی‌لری دە یاقمئش‌تئر.

بؤیلەجە اۇ عاسکرلرە وە تاریح‌تن بیزلرە آنجاق گؤزلری‌نی ایلری‌یە دیکن‌لرین وە ایلرلەین‌لرین باشارئلئ اۇلاجاغئ‌نئ گؤسترمیش‌تیر. اۇنون بو داورانئشئ أندۆلۆسۆن دۆنیایا اؤرنک بیر کۆلتۆر مرکزی اۇلماسئنا وسیلە اۇلموش‌تور.

گمی‌لری یاقابیلەجک قادار عازیملی اۇلماق ایچین بیر هدف قۇیاراق، بو هدف دۇغرولتوسوندا یاشاماق گرکیر.

هدفی‌نی بلیرلەمەین‌لر؛ ایچیندە بولوندوغو اۇنجا نیعمتی گؤرمەین‌لر، ایمکان‌لارئ‌نئن فارقئندا اۇلمایان‌لاردئر. مارتین لوتر کینگ شؤیلە دەر:

“هدفسیز گمی‌یە هیچ‌بیر رۆزگار یاردئم أتمز.” حایاتئ‌نئ آدادئغئ غایەسی اۇلمایان‌لار؛ اوغروندا اؤلەبیلەجگی هدف یرلشتیرمەین‌لر کندی‌لری‌نی هر زامان بۇشلوق‌تا حیسسەدەجک‌لردیر.

“اؤلمەیە دگر بیر غایەسی اۇلمایان اینسان‌لارئن، یاشامایا دگر بیر غایەسی دە اۇلاماز.” حایاتئ چکیلمز قئلان دا بو دگیل می‌دیر؟

هر تۆرلۆ ایمکان‌لارئ ألیندە اۇلوپ دا، بو ایمکان‌لارئ دگرلندیرمەین‌لر أل‌لریندن آلئندئغئندا أن چۇق فریاد أدن‌لر دگیل می‌دیر؟

یا دا بیر گۆن ألیم‌دن گیدر دۆشۆنجەسی‌یلە بوگۆنۆ کندیسینە چکیلمز قئلان‌لار دگیل می‌دیر؟

روح‌لارئ‌نئ اؤلدۆرن‌لر، روح‌لارئ‌نئ دۇیورامایان‌لاردئر، ایدئالسیز اۇلان‌لاردئر. اوغرونا اؤلۆمۆن گؤزە آلئندئغئ دۇغرو هدف‌لر، اینسانئن موتلولوغونون سببی‌دیر.

اوغرونا اؤلمەیی هدف آلئنان هر شەی اینسانئ موتلو أدر می؟

اوغرونا اؤلۆنن هر داعوا یۆجە می؟

آللاهئن اینسان اۇغلونا یریۆزۆنۆ ایعمار أتمەسی وە مدەنیەت سونماسئ ایچین گؤندردیگی واحیە تابیع اۇلماق وە بو یۇل‌دا غایرتلی اۇلماق یۆجە بیر داعوا ایچیندە اۇلماق‌تئر.

اینسانلئغا گۆزلە وە موتلولوغا، حوضورا گؤتۆرن أنگل‌لری آشماق، یۇل‌لارئ آچماق ایچین موتلولوغون وە حوضورون گرچک آدرسی‌نی گؤسترمک گرکیر.

بو دا آنجاق نە ایستەدیگی‌نی بیلن وە اۇ ایستگی‌نە اۇداقلانان، حایال قئرئقلئغئ‌نا اوغراسا دا دوام أدن، بئقمایان، باشقالارئ‌نئن باشارئسئزلئق‌لارئندان أتکیلنمەییپ تکرار دنەین، وار اۇلان پرۇبلم‌لری أن گۆزل شکیل‌دە تثبیت أدیپ، چؤزۆمۆن بیر پارچاسئ اۇلماق ایچین غایرت أدن‌لرین حاققئ‌دئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.