فئطرات دینی

چؤپلۆک‌تە گۆل یتیشتیرمک

 

 

     “چۇجوق‌لارئنئزئن أگیتیمی‌نین دورومونو گؤرمک ایچین، تۇرون‌لارئنئزئن ناسئل اۇلدوغونو گؤرمەنیز لازئم.”

     أریک ماریا ریمارک

 

بو جۆملەیی ایلک دویدوغوم‌دا عاقلئما هیند گلدی. ناسئل بیر آننە کی، یتیشتیردیگی أولادئ‌نئن سادەجە کندی قاومی‌نین باشئ اۇلماسئ‌یلا یتینمەمیش، داحا فاضلاسئنئ ایستەمیش‌تی. اۇ صاحابی اۇلما شرفی‌نە اولاشمئش موعاویە کی، بۆرۇکرات بیر عائیلەدە یتیشمەنین سۇنوجو اۇلاراق، حپ باشا اۇینامئش‌تئ. مککە أشرافئن قارئسئ اۇلان هیند، أولادلارئ‌نئن دا باش‌تا قالماسئ ایچین بیر مۆجادلە ورمیش‌تی.

ایسلام تاریحی‌نین أن قانلئ صایفاسئنا کربلا چؤل‌لریندە ایمضا آتانئن أولادئ اۇلدوغونو نەرەدن تاحمین أدەبیلیردی؟

هیند! اوحودون وازگچیلمز باش آکتؤرۆ. أل‌لریندە شهیدلرین شاهئ حض. حامزانئن جیگری‌نە دیش‌لری‌نی گچیریشی‌نی وە بۇینوندا دا اۇ شانلئ شهیدین مۆبارک پارماق‌لارئ‌نئ کۇلیە اۇلاراق گؤردۆک. اۇقورکن بیزیم دەجیگریمیز یاندئ. گؤزلریمیزدن یاش‌لار بۇشاندئ. مککەنین فتحیندە ایسلام‌لا شرفلنمەسی أن چۇق بیزی سەویندیردی. بؤیلەسی بیر دها، غایرتلی، کیشیلیکلی، نە ایستەدیگی‌نی بیلن بیر قادئنئن مۆسلۆمان‌لارئن صاف‌لارئندا اۇلماسئ شۆبهەسیز ایی‌یدی.

أکتیگی تۇحوم‌لارئن تۇرون‌لارئندا فیلیزلنەجگی‌نی، کربلا آتشی‌نین اۇ گۆن‌لردن بو گۆن‌لرە سئچرایاجاغئ نەرەدن بیلەبیلیردی کی؟

بیر هیند، بیر دە واحشی واردئ. بیر تۆرلۆ صامیمیەتی‌نی أطرافئنداکی اینسان‌لارا آنلاتامامئش‌لاردئ. گچمیش گری‌دە قالمئش‌تئ. لاکین یاشانان آجئ حاطئرالار آصلا اونوتولمادئ.

واحشی‌یە نە قادار دۇغرو بیلمییۇروم آما تاریح کیتاب‌لارئندا یازان؛ “گؤزۆمە گؤرۆنمە!” أمری‌نین عاقابیندە، سەودیگی‌نە حاسرت‌لە گچن بیر عؤمرۆ واردئ. هیندە؛ “أل‌لرین حپ قانلئ اۇلسون، اونوتما” أمری‌نین عاقابیندە، پیشمانلئق‌لا گچن بیر عؤمۆر یاشاندئ.

حاتیجە! آنا وە أش حض. موحاممدە (ص).

هیند! آنا وە أش أبو سۆفیانا.

حاتیجە، حض. فاطئمانئن آننەسی وە حۆسەین وە حاسانئن آننەآننەسی.

هیند، موعاویەنین آننەسی وە یزیدین باباآننەسی…

حاتیجە وە هیند هر ایکیسی دە عاینئ تۇپلومون ایچیندە یتیشمیش فارقلئ دا اۇلسا کیشیلیکلی، نە ایستەدیگی‌نی بیلن وە أش‌لری‌نی کندی‌لری سچن، تۇپلومون أن نادیر اؤرنک‌لری‌یدی.

سۆفیان عائیلەسی؛ دواملئ آلان وە ورمەین، کؤلەلری‌نی چۇغالتمایا چالئشان، ظولۆم‌دە آشئرئ‌لاردان اۇلان بیر عائیلەیدی.

پەیغامبر عائیلەسی؛ دواملئ ورن، قارشئلئق طالب أتمەین، کؤلەسینین بیلە حۆرلۆگۆ ایستەمەییپ، یان‌لارئندا کؤلە قالمایئ ترجیح أتتیگی بیر عائیلەیدی.

بیری تامامن تۇپلومون ایچیندە، بیری تۇپلوما اۇلدوقچا اوزاق‌تئ. وە بو عائیلەلردە بۆیۆین تاریحە ایز بئراقان أولادلار واردئ.

یتیشتیریلن أولادلار، گۆل باحچەلریندە می یتیشمیش، یۇقسا چؤپلۆک‌لردە می؟

حض. عؤمرە عاطفەدیلن بیر حادیثی شریف‌تە رسولوللاە شؤیلە بویورور:

“چؤپلۆک‌تە یتیشن گۆل‌دن ساقئنئن!” (عاجلونی)

چؤپلۆک‌لردە گۆل یتیشمز می؟ یتیشیر شۆبهەسیز. لاکین چؤپلۆک‌تە یتیشن گۆل‌لرین کؤکۆ ساغلام دگیل‌دیر.

چؤپلۆک‌تە یتیشن گۆل، باشقا یرە آلئنمالئ‌دئر. چۇق أمک وریپ غایرت أدیلملی‌دیر.

حپیمیز گۆلیستان‌لاردا یتیشمەدیک. فاقاط أولریمیزی گۆلیستان أتمک ایچین غایرت صاەف أتملی‌ییز.

عائیلە؛ اینسانئن آیناسئ‌دئر. بونون بیلینمەسی گرکیر.

بیر لابۇراتووار أولیلیگی یاپمئش، أوی دە گۆلیستان اۇلان وە عاصئرلار گچسە بیلە هرکسە اؤرنک اۇلان اۇ موتلو عائیلەنین بیزە سوندوق‌لارئ گۆزللیک‌لر گؤزلر اؤنۆندەدیر.

پەیغامبر أفندیمیزین (ص) گۆلە بنزتیلمەسی عاجابا أوی‌نین بیر گۆلیستان اۇلماسئندان مئ‌دئر؟ کندیسی گۆل اۇلان یوواسئنئ گۆلیستانا چەویرەجک‌تیر.

عؤمرۆنۆن 25 یئلئ‌نئ عاصرئنداکی أرکک‌لرین سایئسئنئ بیلە بیلمەدیک‌لری أولیلیک‌لرە عیناد گیبی تک أولی اۇلاراق گچیرن، حایاتئ بۇیونجا اۇ گۆن‌لری‌نی وە حض. حاتیجەیە حایئرلا یاد أدن حض. موحاممد أفندیمیز (ص)، ألبتتە مۆکممل بیر أش‌تیر. حاتیجە آننەمیزین وفاتئ‌نا قادار ایکینجی بیر أولیلیک یاپمایان وە فارقلئ بیر سببە بینائن یاپتئغئ بۆتۆن أولیلیک‌لریندە حانئم‌لارئ‌نئ آصلا اینجیتمەین، صابئرلا وە تاتلئلئق‌لا موعاملە أدن، حایاتئ‌نا آصلا شیددتی قاتمایان بیر اینسان‌دئر. اۇنلارئن دردلری‌نی دینلەین، اۇنلارا زامان آیئران، اۇنلارلا ایستیشارە أدن، قئیمت وریپ تۇپلومو ایلگیلندیرن قۇنولاردا فیکری‌نی سۇران، کندی‌لری‌نین یانئندا عائیلە أفرادئ‌نا دا حۆرمت أدن، أو ایش‌لریندە یاردئم أدن بیر عائیلە رئیسی‌دیر.

دۆنیانئن شیمدی‌یە قادار گؤردۆگۆ أن بۆیۆک اینسان وە اینسانلئق اؤرنگی‌دیر.

أشی‌نین آرقاسئندا دورماسئ، أشی‌نی دستکلەمەسی، کیشیلیگی‌نە کیشیلیک قاتارکن بیزە دە بیر شەی‌لر آنلاتماق‌تادئر.

هر بیریمیزین أوی‌نی، جننت یوواسئنا چەویرمەیە وە أولریمیزی بیرەر گۆلیستان یاپمایا نە قادار ایحتیاجئمئز واردئر. جنابئ آللاە طاها سورەسیندە شؤیلە بویورموش‌تور:

“أی آدم! شۆبهەسیز بو (ایبلیس) سن وە أشین ایچین دۆشمان‌دئر. ساقئن سیزی جننت‌تن چئقارماسئن؛ سۇنرا موتسوز اۇلورسونوز. شۆبهەسیز سنین ایچین اۇرادا آچ قالماق، چئپلاق قالماق یۇق‌تور. اۇرادا نە سوسوزلوق چکرسین، نە دە گۆنش آلتئندا قالئرسئن.” (طاها؛ 117-119)

سوسوزلوق‌تان قۇرونولان، گۆنش آلتئندا قالئنمایانا، آچ وە آچئق‌تا اۇلونمایان بیر جننت تاعریفی، أولرین آچئلئمئ گیبی‌دیر. بیلینملی کی، کیم یوواسئنئ گۆللۆک گۆلیستانلئق یاپارسا، اۇ أو ر.

گؤنۆل‌لریمیز سەوگی‌یلە، یووالارئمئز ساعادت وە حوضور ایلە دۇلسون. یووالارئمئز جننت باحچەسی، موتلولوغوموز أبدی اۇلسون…

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.