فئطرات دینی

هود سورەسی (11) – 2

 

 

 1. ‘آللاەتان باشقاسئنا قوللوق أتمەیەسینیز’ دییە اویارئیۇروم. بن سیزە آجئ بیر گۆنۆن عاذابئ‌نئن گلمەسیندن قۇرقویۇروم.” (دەدی.)
 2. حالقئ‌نئن آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن اؤندرلری دەدی‌لر کی: “بیزە گؤرە سن دە سادەجە بیزیم گیبی بیر بشرسین. سانا، سادەجە آلت طاباقامئزئن هیچ دۆشۆنمەدن اویدوغونو گؤرۆیۇروز. سیزین بیزدن اۆستۆن بیر یانئنئزئ دا گؤرەمییۇروز. آصلئندا یالانجئ اۇلدوغونوزو دۆشۆنۆیۇروز.”
 3. نوح دەدی کی: “أی حالقئم! هیچ دۆشۆندۆنۆز مۆ؟ بن راببیم‌دن گلن آچئق بیر بلگەیە دایانمئش‌سام، اۇ بانا قاتئندان بیر ایکرام (نبیلیک) ورمیش دە (سیزین طاورئنئزدان دۇلایئ) اۇ ایکرام سیزدن گیزلنمیش‌سە، ایستەمەدیگینیز حال‌دە سیزە اۇنو قابول أتتیرەبیلیر می‌ییز؟
 4. أی حالقئم! بونا (یاپتئغئم گؤرەوە) قارشئلئق سیزدن بیر مال ایستەمییۇروم. بنیم اۆجرتیم سادەجە آللاها عائیدتیر. بن اینانئپ گۆونن‌لری قۇواجاق دا دگیلیم. اۇنلار راببی‌نە واراجاق‌لاردئر. فاقاط بن سیزی، جاهیلجە داورانان بیر حالق اۇلاراق گؤرۆیۇروم.
 5. أی حالقئم! اۇنلارئ قۇواجاق اۇلورسام، بنی آللاەتان کیم قورتارابیلیر؟ عاقلئنئزدا توتمانئز گرکن دۇغرو بیلگی‌یی قوللانماز مئ‌سئنئز؟
 6. بن سیزە؛ ‘آللاهئن حازینەلری بنیم یانئم‌دادئر’ دەمییۇروم. غایبئ دا بیلمم. بن ملک اۇلدوغومو دا سؤیلەمییۇروم. گؤزلرینیزین دگرسیز گؤردۆگۆ کیمسەلر ایچین؛ ‘آللاە بونلارا اییلیک أتمز.’ دە دەمییۇروم. اۇنلارئن ایچ‌لریندە اۇلانئ أن ایی بیلن آللاەتئر. بونلارئ دەرسم، یانلئش یاپان‌لاردان اۇلوروم.”
 7. دەدی‌لر کی: “باق نوح! بیزیملە تارتئشتئن، تارتئشمایئ دا چۇق اوزاتتئن! دۇغرو سؤیلۆیۇرسان حایدی تهدید أتتیگین شەیی باشئمئزا گتیر!”
 8. نوح دەدی کی: “قارار ورمەسی دوروموندا، اۇ عاذابئ باشئمئزا گتیرەجک اۇلان سادەجە آللاەتئر. سیز اۇنون اؤنۆنە گچەمزسینیز.
 9. سیزی نە قادار اییلیگە یؤنلتمک ایستەسم دە آللاە (گؤستردیگینیز طاوئردان دۇلایئ) یۇل‌دان چئقمانئزئ ایستەمیش‌سە اییلیگە یؤنلتمەمین سیزە بیر فایداسئ اۇلماز. اۇ سیزین راببینیزدیر. اۇنون حوضورونا چئقارئلاجاق‌سئنئز.”
 10. یۇقسا؛ “اۇنو (قورئانئ) اۇ (موحاممد) اویدوردو” مو دییۇرلار؟ دە کی: “اویدوردویسام، سوچ بنیم‌دیر، آما بن سیزین ایشلەدیگینیز سوچ‌لاردان اوزاغئم.”
 11. نوحا شو واحیەدیلدی: “حالقئن‌دان اینانمئش اۇلان‌لار دئشئندا آرتئق هیچ کیمسە اینانمایاجاق‌تئر. اۇنلارئن یاپتئق‌لارئ شەی‌لر یۆزۆندن ساقئن تاسالانما!
 12. گؤزتیمیمیز آلتئندا وە واحییمیزە گؤرە بیر گمی اینشا أت! یانلئش‌لار ایچیندە اۇلان‌لار حاققئندا بانا بیر شەی سؤیلەمە! چۆنکۆ اۇنلار بۇغولاجاق‌لار.”
 13. نوح گمی‌یی یاپئیۇر. حالقئ‌نئن ایلری گلن‌لری، یانئندان هر گچتیک‌لریندە اۇنونلا آلای أدییۇردو. اۇ دا شؤیلە دییۇردو: “شیمدی سیز بیزیملە آلای أدییۇرسونوز، بیز دە سیزینلە زامانئ گلدیگیندە طئبقئ سیزین آلای أتتیگینیز گیبی آلای أدەجگیز.
 14. رذیل أدیجی عاذابئن کیمە گلەجگی‌نی وە قالئجئ عاذابئن کیمە اینەجگی‌نی یاقئن‌دا اؤگرنەجک‌سینیز.”
 15. سۇنوندا أمریمیز چئقئپ تاندئر قاینادئغئندا، نوحا دەدیک کی: “أرککلی دیشیلی هر تۆردن بیرەر چیفتی وە -حاققئندا اؤنجەدن قارار چئقان کیشی حاریج- عائیلەنی، بیر دە اینانئپ گۆونن‌لری گمی‌یە بیندیر!” اۇنونلا بیرلیک‌تە پک آز کیشی اینانمئش‌تئ.
 16. نوح دەدی کی: “حایدی بینین! گمی‌نین آقئپ گیتمەسی دە دمیر آتماسئ دا بیسمیللاە ایلە اۇلاجاق‌تئر. شۆبهەسیز بنیم راببیم چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.”
 17. گمی داغ‌لار گیبی بیر دالغانئن ایچیندە، اۇنلارئ (بیر اۇ طارافا بیر بو طارافا) سۆرۆکلۆیۇردو. نوح، کناردا دوران اۇغلونا سسلندی؛ “یاوروجوغوم! بیزیملە بیرلیک‌تە سن دە بین، کافیرلرلە برابر اۇلما!”
 18. دەدی کی: “بنی سودان قۇرویاجاق بیر داغا سئغئناجاغئم.” نوح دەدی کی: “بوگۆن -آللاهئن ایکرام‌دا بولوندوغو کیشی‌لر حاریج- هرحانگی بیری‌نی، اۇنون أمریندن (طوفان‌دان) قۇرویاجاق یۇق‌تور.” دەرکن آرالارئ‌نا بیر دالغا گیردی وە اۇ دا بۇغولان‌لاردان اۇلدو.
 19. “أی یر! سویونو یوت! أی گؤک! سویونو توت!” دەندی. سولار چکیلدی، ایش تاماملاندئ. گمی جودی‌نین اۆستۆنە اۇتوردو وە شؤیلە دەندی: “یانلئش‌لار ایچیندەکی تۇپلولوق یۇق اۇلسون!”
 20. نوح راببی‌نە سسلندی وە دەدی کی: “راببیم! اۇغلوم بنیم عائیلەم‌دن‌دیر. وردیگین سؤز دە گرچک‌تیر؛ آما أن دۇغرو قارارئ سن وریرسین.”
 21. آللاە دەدی کی: “باق نوح! اۇ، سنین عائیلەن‌دن دگیل‌دیر. اۇ، اویغون‌سوز بیر ایشین اۆرۆنۆدۆر. آصلئ‌نئ بیلمەدیگین شەیی بن‌دن ایستەمە. کندی‌نی بیلمزلردن اۇلمایاسئن دییە سانا اؤگۆت ورییۇروم.”
 22. نوح دەدی کی: “راببیم! بیلمەدیگیم شەیی سن‌دن ایستەمک‌تن سانا سئغئنئرئم. أگر بنی باغئشلاماز، بانا ایکرام‌دا بولونمازسان قایبەدن‌لردن اۇلوروم.”
 23. “أی نوح! سانا وە سنین برابرین‌دەکی‌لردن اۇلوشاجاق تۇپلوم‌لارا قاتئمئزدان أسنلیک وە برەکت‌لرلە این! ایچ‌لریندن اؤیلە تۇپلوم‌لار دا چئقاجاق کی اۇنلارئ اؤنجە یارارلاندئراجاغئز، سۇنرا آجئقلئ عاذابئمئزئ اۇنلارئ چارپاجاق‌تئر.” دەندی.
 24. ایشتە بونلار، سانا واحیەتتیگیمیز غایب حابرلری‌دیر. داحا اؤنجە بونلارئ نە سن بیلیردین نە دە حالقئن. اؤیلەیسە، سن دە سئقئنئتئ‌لارا قاتلان. موتلو سۇن موتتاقی‌لرین (یانلئش‌لاردان ساقئنان‌لارئن) حاققئ‌دئر.
 25. عاد قاومی‌نە دە قاردش‌لری هودو گؤندردیک. دەدی کی: “أی حالقئم! آللاها قوللوق أدین؛ سیزین اۇندان باشقا ایلاهئنئز یۇق‌تور. سیز سادەجە اویدورویۇرسونوز.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.