فئطرات دینی

نیسا سورەسی (4) – 8

 

 

 1. مۆنافئق‌لار سیزی گؤزتلەییپ دوران کیمسەلردیر. آللاە سیزە بیر باشارئ ناصیب أتسە: “بیز دە سیزینلە برابر دگیل می‌یدیک؟” دەرلر. آما أگر آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن اۇ کیمسەلرین (اۇ کافیرلرین) لهی‌نە بیر دوروم مەیدانا گلسە بو دفعا دا اۇنلارا: “سیزین آرقانئزدا دگیل می‌یدیک؟ سیزی مۆمین‌لردن قۇرومادئق مئ؟” دەرلر. ناسئل اۇلسا آللاە، تکرار دیریلیپ قالقئش (قئیامت) گۆنۆ آرانئزدا حۆکمۆنۆ ورەجک‌تیر. آللاە کافیرلرە، مۆمین‌لرین عالەیهی‌نە اۇلاجاق بیر یۇلو آصلا آچماز.
 2. مۆنافئق‌لار، آللاها قارشئ اۇیون قورارلار، حالبوکی آللاە اۇنلارئن اۇیون‌لارئ‌نئ باش‌لارئ‌نا چەویریر. نامازا قالقارکن اۆشنەرک قالقار، اینسان‌لارا گؤستریش یاپارلار. آللاهئ آنجاق آرادا سئرادا حاطئرلارلار.
 3. ایکی طاراف آراسئندا قالئرلار. نە اۇنلاردان اۇلابیلیرلر نە دە بونلاردان. سن آللاهئن ساپئق سایدئغئ کیشی‌یە بیر چئقئش یۇلو بولامازسئن.
 4. أی اینانئپ گۆونن‌لر! کافیرلری کندینیزە، مۆمین‌لردن یاقئن قۇنوم‌دا توتمایئن! آللاها، عالەیهینیزە اۇلاجاق آچئق بیر دلیل می ورمک ایستییۇرسونوز؟
 5. مۆنافئق‌لار، اۇ آتشین أن آلت طاباقاسئندا اۇلاجاق‌لاردئر. اۇنلارا یاردئم أدەجک بیری‌نی بولامازسئن.
 6. آما دؤنۆش یاپان (تؤوبە أدن)، کندی‌لری‌نی دۆزلتن، آللاها سارئلان وە دینی‌نی آللاە ایچین صاف وە قاتئق‌سئز اۇلاراق یاشایان‌لار باشقا. اۇنلار، مۆمین‌لرلە برابردیرلر. آللاە، مۆمین‌لرە بۆیۆک بیر اؤدۆل ورەجک‌تیر.
 7. أگر اینانئپ گۆونمیش اۇلاراق گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیریرسنیز، آللاە سیزە نە دییە عاذاب أتسین؟ آللاە هر اییلیگی بیلیر، قارشئلئغئ‌نئ وریر.
 8. آللاە، کؤتۆ سؤزۆن آچئقچا دیلە گتیریلمەسیندن حۇشلانماز؛ حاق‌سئزلئغا اوغرامئش اۇلان سؤیلەرسە باشقا. آللاە دینلەر وە بیلیر.
 9. بیر اییلیگی آچئق‌تان یاپار وەیا گیزلەرسنیز یا دا بیر کؤتۆلۆگۆ عاففەدرسنیز (بیلین کی) آللاە چۇق عاففەدیجی‌دیر، عاففئ‌نئ دا بیر قورالا باغلامئش‌تئر.
 10. آللاە ایلە رسول‌لری‌نی (اۇنلارئن گتیردیک‌لری کیتاب‌لارئ) گؤرمزلیک‌تن گلن وە آللاە ایلە رسول‌لری‌نی (کیتاب‌لارئ‌نئ) آیئرماق ایستەین؛ “اۇنلارئن بیر قئسمئ‌نا اینانئر، بیر قئسمئ‌نا اینانمایئز” دیەن وە ایکیسی آراسئندا بیر یۇل توتماق ایستەین‌لر وار یا…
 11. ایشتە آصئل کافیرلر اۇنلاردئر. اۇ کافیرلرە آلچالتئجئ بیر عاذاب حاضئرلادئق.
 12. آللاە ایلە رسول‌لری‌نە (گتیردیک‌لری کیتاب‌لارا) اینانئپ گۆونن وە اۇنلاردان بیری‌نی دیگرلریندن آیئرمایان‌لارا گلینجە، اۇنلارا اؤدۆل‌لری‌نی آللاە ورەجک‌تیر. آللاە چۇق باغئشلار، ایکرامئ بۇل‌دور.
 13. أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار)، کندی‌لری‌نە گؤک‌تن بیر کیتاب ایندیرمەنی ایستییۇرلار. اۇنلار موسادان داحا بۆیۆک بیر ایستک‌تە بولونموش؛ “بیزە آللاهئ آپ‌آچئق گؤسترسنە!” دەمیش‌لردی. یانلئش یاپمالارئندان اؤتۆرۆ اۇنلارئ یئلدئرئم چارپمئش‌تئ. سۇنرا اۇنلارا اۇنجا موعجیزە گلمیش آما یینە دە اۇ بوزاغئ‌یئ ایلاە أدینمیش‌لردی. داحا سۇنرا اۇنلارئ بو سوچ‌لارئندان دۇلایئ دا عاففەتمیش وە موسایا آپ‌آچئق بیر یتکی ورمیش‌تیک.
 14. اۇنلاردان کسین سؤز آلماق ایچین اۇ داغئ (سینا داغئ‌نئ) اۆزرلری‌نە قالدئرمئش‌تئق. بیر دە اۇنلارا: “اۇ قاپئ‌دان بۇیون أگەرک گیرین!” دەمیش‌تیک. یینە اۇنلارا: “جومعارتەسی گۆن‌لری آشئرئ گیتمەیین!” دەمیش، بو قۇنولاردا اۇنلاردان ساغلام بیر سؤز آلمئش‌تئق.
 15. سؤزلریندن جایمالارئ، کافیرلیک أتمەلری (آللاهئن آیت‌لری‌نی گؤرمزلیک‌تە دیرنمەلری)، نبی‌لری‌نی بیر گرچگە دایانمادان ایعتیبارسئزلاشتئرما چابالارئ، وە؛ “بیزیم (بو سؤزلرە) قارنئمئز تۇق!” دەمەلری سببی‌یلە دئشلاندئ‌لار. آصلئندا کافیرلیک‌لری سببی‌یلە آللاە، قالب‌لریندە ینی بیر یاپئ اۇلوشتورموش‌تور. پک آزئ حاریج آرتئق اۇنلار اینانئپ گۆونمزلر.
 16. کافیرلیک‌لری وە مریەمە بۆیۆک بیر ایفتیرادا بولونمالارئ سببی‌یلە دە دئشلاندئ‌لار.
 17. “بیز، آللاهئن ألچیسی مریەم اۇغلو عیسا مسیحی اؤلدۆردۆک،” دەمەلری یۆزۆندن دە دئشلانمئش‌لاردئر. حالبوکی اۇنو نە اؤلدۆردۆلر نە دە آستئ‌لار، آما (اؤلدۆردۆک‌لری کیشی) اۇنلارا اۇنون گیبی گؤستریلدی. بو قۇنودا ایحتیلاف أدن‌لر تام بیر ایکیلم ایچیندەدیرلر. اۇنلارئن بو قۇنودا بیر بیلگیسی یۇق‌تور؛ سادەجە ظان‌لارئ‌نا اویارلار. اۇنو کسینلیک‌لە اؤلدۆرمەدی‌لر.
 18. آصلئندا آللاە، اۇنو کندی‌نە یۆکسلتمیش‌تیر. دائیما اۆستۆن اۇلان وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان آللاەتئر.
 19. أهلی کیتاب‌تان هر بیری، کندی اؤلۆمۆندن اؤنجە، اۇنا (عیسانئن آللاهئن ألچیسی اۇلدوغونا) موطلاقا ایناناجاق‌تئر. اۇ دا تکرار دیریلیپ قالقئش (قئیامت) گۆنۆ اۇنلارئن عالەیهی‌نە شاهیدلیک أدەجک‌تیر.
 20. یاهودی‌لرین یانلئش توتوم وە داورانئش‌لارئ وە بیرچۇق کیمسەیی آللاهئن یۇلوندان أنگللەمەلری سببی‌یلە داحا اؤنجە اۇنلارا حلال قئلئنمئش تمیز شەی‌لری حارام قئلدئق.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.