فئطرات دینی

نیسا سورەسی (4) – 3

 

 

 1. هر تۇپلوم‌دان بیر شاهید گتیردیگیمیز وە سنی دە بو تۇپلوما شاهید گتیردیگیمیز زامان حال‌لری نەجە اۇلور.[78]
 2. رسولە (ألچی‌نین گتیردیگی‌نە) باش قالدئراراق کافیرلیک[79] أدن‌لر، اۇ گۆن تۇپراغا قارئشئپ گیتمیش اۇلمایئ چۇق ایستەرلر. آللاەتان تک بیر سؤزۆ بیلە گیزلەیەمزلر.
 3. أی اینانئپ گۆونن‌لر! سارحۇش ایکن نە دەدیگینیزی بیلینجەیە قادار،[80] جۆنۆب‌کن دە -یۇل‌دا اۇلمانئز[81] دئشئندا- یئقانئنجایا قادار نامازا یاقلاشمایئن. حاستا وەیا یۇلجولوق حالیندە اۇلورسانئز یا دا سیزدن بیری آبدست بۇزدوغو یردن گلمیش‌سە یاحود قادئن‌لارئنئزلا بیرلشمیش اۇلور[82] دا سو قوللانما ایمکانئ بولامازسانئز،[83] تمیز بیر یۆزەیە[84] یؤنلیپ یۆزۆنۆزۆ وە أل‌لرینیزی[85] مسحەدین. آللاە دائیما عاففەدن وە باغئشلایان‌دئر.[86]
 4. آللاهئن کیتابئندان ناصیبلنمیش اۇلان‌لارئ گؤرمەدین می؟ (کیتابئ بئراقئپ) ساپئقلئغئ ساتئن آلئیۇر، سیزین دە ساپئتمانئزئ ایستییۇرلار.
 5. دۆشمان‌لارئنئزئ أن ایی بیلن آللاەتئر. ولی اۇلاراق آللاە سیزە یتر؛ یاردئمجئ اۇلاراق دا آللاە یتر.
 6. کیمی یاهودی‌لر کلیمەلرین آنلام‌لارئ‌نئ قایدئراراق سانا: “دینلەدیک وە سئقئ سارئلدئق /عیصیان أتتیک”؛ “دینلە! سانا دینلە دەنەمز!” وە “بیزی قۇللا /گۆت!” دەرلر. بونو، بو دینە سالدئرما ماقصادئ‌یلا دیل‌لری‌نی أگیپ بۆکەرک یاپارلار. أگر بونلارئن یری‌نە: “دینلەدیک وە ایچ‌تن بۇیون أگدیک”، “دینلە!” وە “بیزی گؤزت!” دەسەلردی، ألبتتە داحا ایی وە داحا دۇغرو اۇلوردو. آما (آیت‌لری) گؤرمزلیک‌تە دیرنمەلری سببی‌یلە آللاە اۇنلارئ دئشلادئ (لاعنتلەدی). آرتئق اۇنلارئن پک آزئ اینانئپ گۆونیر.[87]
 7. أی کندی‌لری‌نە کیتاب وریلن‌لر! سیزین یانئنئزدا اۇلانئ تاصدیق أدیجی اۇلاراق ایندیردیگیمیزە (بو کیتابا) اینانئپ گۆونین. بونو، سیزی ایعتیبارئنئزئ یۇق أدیپ سیزی یۆزۆنۆزە باقئلماز حالە گتیرمەدن وەیا جومعارتەسی یاساغئ‌نئ چیگنەین آهالی‌یی[88] دئشلادئغئمئز (لاعنتلەدیگیمیز) گیبی سیزی دە دئشلامادان (لاعنتلەمەدن) اؤنجە یاپئن. آللاهئن أمری دائیما یری‌نە گلیر.
 8. آللاە، کندیسینە اۇرتاق (شیرک) قۇشولماسئنئ باغئشلاماز.[] بونون آلتئنداکی گۆناەلارئ، گرکنی یاپان ایچین باغئشلار. کیم آللاها اۇرتاق قۇشارسا، (“بونو ایستەین آللاەتئر” دیەرک) بۆیۆک بیر گۆناهئ اۇنا مال أتمیش اۇلور.
 9. کندی‌لری‌نی (بو شکیل‌دە) تمیزە چئقاران‌لارئ گؤزۆن‌دە جانلاندئرماز مئ‌سئن؟ حایئر! آللاە، گرکنی یاپانئ تمیزە چئقارئر. اۇنلارا قئل قادار بیلە حاق‌سئزلئق یاپئلماز.
 10. باقسانا، اۇ یالانئ (شیرکی) ناسئل دا آللاها مال أدییۇرلار. آچئق بیر گۆناە اۇلاراق بو اۇنلارا یتر.
 11. آللاهئن کیتابئندان بیر بیلگیسی اۇلان شو کیمسەلری دە گؤزۆن‌دە جانلاندئرماز مئ‌سئن؟ اینسان‌لارئ آیارتان‌لارا وە طاغوت‌لارا گۆونییۇر دا کافیرلر ایچین شؤیلە دییۇرلار: “بونلارئن یۇلو، مۆمین‌لرین یۇلوندان داحا دۇغرودور.”
 12. اۇنلار، آللاهئن دئشلادئغئ (لاعنتلەدیگی) کیمسەلردیر. آللاە کیمی دئشلارسا، اۇنا یاردئم أدەجک بیری‌نی آصلا بولامازسئن.
 13. یۇقسا آللاهئن مۆلکۆندن بیر پای‌لارئ مئ وار؟ اؤیلە اۇلسا اینسان‌لارا ذررەسینی ورمزلر.
 14. یۇقسا آللاهئن اؤزل ایکرام‌دا بولوندوغو کیمسەلری می چکەمییۇرلار؟ حالبوکی بیز ایبراهیم عائیلەسینە دە کیتاب وە حیکمت ورمیش‌تیک؛ اۇنلارا بۆیۆک بیر مۆلک ورمیش‌تیک.
 15. اۇنلاردان کیمی اۇ کیتابا اینانئپ گۆوندی، کیمی دە یۆز چەویردی. جهننمین حارئل حارئل یانان آتشی اۇنلارا یتر.
 16. آیت‌لریمیزی گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لری (کافیرلری) یاقئن زامان‌دا بیر آتش‌تە قئزارتاجاغئز؛ دری‌لری یاندئقچا باشقا دری‌لرلە دگیشتیرەجگیز کی، اۇ عاذابئ سۆرکلی تاتسئن‌لار. دائیما اۆستۆن وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان آللاەتئر.
 17. اینانئپ گۆونمیش وە ایی ایش‌لر یاپمئش اۇلان‌لارئ ایسە ایچ‌لریندن ائرماق‌لار آقان جننت‌لرە قۇیاجاغئز؛ اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق سۇن‌سوزا دک قالاجاق‌لاردئر. اۇرادا اۇنلارئن ترتمیز أش‌لری اۇلاجاق وە اۇنلارئ اوزایئپ گیدن گؤلگەلیک‌لر ایچی‌نە سۇقاجاغئز.
 18. آللاە سیزە، أمانت‌لری أهلی‌نە ورمەنیزی وە اینسان‌لار آراسئندا حۆکمەتتیگینیز زامان عادالت‌لە حۆکمەتمەنیزی أمرەدر. آللاهئن سیزە وردیگی اؤگۆت نە گۆزل‌دیر. آللاە دائیما دینلەین وە گؤرن‌دیر.
 19. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاها گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگین، رسولۆنە گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگین وە سیزدن اۇلان یتکیلی‌لرە دە. یتکیلی‌لرلە بیر شەی‌دە آنلاشمازلئغا دۆشرسنیز اۇنو آللاها وە رسولۆنە (ألچیسینین گتیردیگی آیت‌لرە) گؤتۆرۆن. آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونییۇرسانئز بؤیلە یاپارسئنئز. بؤیلەسی حایئرلئ اۇلور وە أن گۆزل سۇنوجو وریر.
 20. هم سانا ایندیریلنە هم دە سن‌دن اؤنجە ایندیریلن‌لرە ایناندئغئ‌نئ ایددیعا أدن کیشی‌لری گؤرمەدین می؟ کندی‌لری‌نە طاغوتو تانئماما أمری وریلدیگی حال‌دە، حاکملیک أتسین دییە طاغوتا گیتمک ایستەرلر. شەیطان ایسە بونلارئ درین بیر ساپئقلئغا دۆشۆرمک ایستەر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.