فئطرات دینی

نیسا سورەسی (4) – 2

 

 

 1. وردیگینیزی ناسئل گری آلابیلیرسینیز کی! اۇنلار (نیکاح‌لا) سیزدن ساغلام بیر سؤز آلدئ‌لار[44] وە بیربیرینیزلە باش باشا قالدئنئز.
 2. بابالارئنئزئن نیکاحلادئغئ قادئن‌لارئ نیکاحلامایئن. گچمیش‌تە اۇلان اۇلدو. اۇ چۇق چیرکین، نفرت اویاندئران بیر ایش وە چۇق کؤتۆ بیر یۇل ایدی!
 3. شونلار (ایلە أولنمەنیز)[45] سیزە حارام قئلئنمئش‌تئر: آنالارئنئز،[46] قئزلارئنئز، قئز قاردش‌لرینیز، حالالارئنئز، تەیزەلرینیز، أرکک قاردشینیزین قئزلارئ، قئز قاردش‌لرینیزین قئزلارئ، سیزی أمزیرمیش اۇلان سۆت آننەلرینیز، سۆت قئز قاردش‌لرینیز،[47] قادئن‌لارئنئزئن آنالارئ، گردگە گیردیگینیز قادئن‌لارئنئزئن (اؤنجەکی أولیلیک‌لریندن) اۇلان وە آرتئق عائیلەنیزدن سایئلان اۆوەی قئزلارئنئز.[48] آما گردگە گیرمەدن آیرئلمئش‌سانئز اۇنلارلا أولنمەنیزین بیر گۆناهئ اۇلماز. کندی سۇیونوزدان اۇلان اۇغول‌لارئنئزئن أش‌لری ایلە نیکاحلانمانئز وە ایکی قئز قاردش‌لە عاینئ آن‌دا نیکاحلئ اۇلمانئز دا حارام قئلئنمئش‌تئر. گچمیش‌تە اۇلان اۇلدو. آللاە دائیما باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 4. أولی قادئن‌لارئ[49] نیکاحلامانئز دا حارام‌دئر. آما أولی اۇلدوغو حال‌دە حاکیمیەتینیز آلتئ‌نا گیرمیش اۇلان (ساواش أسیری قادئن‌لار) ایلە أولنەبیلیرسینیز.[50] بونلار، آللاهئن سیزە یازدئغئ حۆکۆم‌لردیر. دیگر قادئن‌لار؛ عیففتلی اۇلمانئز، زینادان اوزاق دورمانئز وە مهیرلری‌نی ورمەنیز شارطئ‌یلا سیزە حلال قئلئنمئش‌تئر. اۇنلارئن حانگیسیندن نیکاح ایلە یارارلانئرسانئز،[51] مهیرلری‌نی بلیرلەدیگینیز میقداردا ورین.[52] مهری بلیرلەدیک‌تن سۇنرا باشقا بیر میقدار اۆزریندە آنلاشمانئزئن ساقئنجاسئ یۇق‌تور. آللاە بیلیر، دۇغرو قارارلار وریر.
 5. ایچینیزدن، مۆمین اۇلان عیففتلی حۆر قادئن‌لارئ[53] نیکاحلایاجاق قادار وارلئقلئ اۇلمایان‌لار، حاکیمیەتینیز آلتئندا اۇلان مۆمین أسیر قئزلارئنئزئ نیکاحلایابیلیرلر. ایمانئنئزئ أن ایی بیلن آللاەتئر. حپینیز بیربیرینیزدن‌سینیز.[54] اۇنلارئ (أسیر قادئن‌لارئ)، عیففتلی اۇلمالارئ، زینادان اوزاق دورموش وە گیزلی دۇست‌لار أدینمەمیش اۇلمالارئ شارطئ‌یلا عائیلەلری‌نین[55] ایذنی‌یلە نیکاحلایئن وە مهیرلری‌نی کندی‌لری‌نە، ماعروفا (قورئان اؤلچۆلری‌نە) اویغون اۇلاراق ورین. أولندیک‌تن[56] سۇنرا زینا أدرلرسە اۇنلارا وریلەجک جزا، أولی حۆر قادئن‌لارا وریلن جزانئن[57] یارئسئ قاداردئر. بو روحصات،[58] ایچینیزدن (أولنمە ایمکانئ بولامایاجاغئ‌نئ دۆشۆنۆپ) چئقمازا گیرمک‌تن قۇرقان‌لار ایچین‌دیر. صابرەتمەنیز (دوروشونوزو بۇزمامانئز) داحا ایی اۇلور. آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 6. آللاە، هر شەیی سیزە آچئق آچئق گؤسترمک، سیزی سیزدن اؤنجەکی‌لرین سۆننت‌لری‌نە /یۇل‌لارئ‌نا[59] یؤنلتمک وە تؤوبەنیزی قابول أتمک ایستەر. آللاە، دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 7. آللاە، تؤوبەنیزی (دؤنۆشۆنۆزۆ) قابول أتمک ایستەر (ایرادە أدر). آرزولارئ‌نئن پشی‌نە تاقئلان‌لار ایسە بۆیۆک بیر ساپئقلئغا دۆشمەنیزی ایستەرلر (ایرادە أدرلر).[60]
 8. آللاە، یۆکۆنۆزۆ حافیفلتمک ایستەر (ایرادە أدر)؛ چۆنکی اینسان ضایئف یاراتئلمئش‌تئر.
 9. أی اینانئپ گۆونن‌لر! مال‌لارئنئزئ آرانئزدا باطئل[61] یۇل‌لا یەمەیین! سادەجە قارشئلئقلئ رئضایا دایالئ تیجارت‌لە[62] ییەبیلیرسینیز.[63] کندی کندینیزی اؤلدۆرمەیین؛ آللاە سیزە قارشئ چۇق مرحامتلی‌دیر.
 10. کیم بونو، سئنئرئ آشاراق وە یانلئشا ساپاراق یاپارسا، ایلریسیندە اۇنو بیر آتشە سۇقاجاغئز. بو، آللاها گؤرە قۇلای‌دئر.
 11. سیزە یاساقلانان بۆیۆک گۆناەلاردان[64] قاچئنئرسانئز، دیگر کؤتۆ داورانئش‌لارئنئزئ اؤرتر، سیزی دگرلی بیر یرە سۇقارئز.
 12. آللاهئن بیرینیزی دیگرینیزدن اۆستۆن قئلدئغئ شەی‌لرە اؤزنمەیین. أرکک‌لرە، کندی قازاندئق‌لارئندان بیر پای، قادئن‌لارا دا کندی قازاندئق‌لارئندان بیر پای واردئر. سیز، آللاهئن ایکرامئ‌نئ ایستەیین. هر شەیی بیلن آللاەتئر.
 13. هرکسە، آنا-بابا وە أن یاقئن‌لارئ‌نئن بئراقتئق‌لارئ‌نا میراثچئ اۇلما حاققئ تانئدئق.[65] آما اؤنجە کندی‌لری‌یلە گۆچلۆ سؤزلشمە یاپئلان‌لارئن (أش‌لرین)[66] پای‌لارئ‌نئ ورین.[67] آللاە هر شەیە شاهیدتیر.
 14. أرکک‌لر، حانئم‌لارئ‌نئ قۇرویوپ قۇللاماق‌لا گؤرەولی‌دیرلر. بو، آللاهئن هر بیری‌نە دیگریندە اۇلمایان اۆستۆنلۆک‌لر ورمەسی[68] وە أرکک‌لرین مال‌لارئندان (أش‌لری ایچین) حارجامالارئ[69] سببی‌یلەدیر. ایی قادئن‌لار، آللاها ایچ‌تن بۇیون أگن وە آللاهئن قۇروماسئنا قارشئلئق[70] کیمسە گؤرمزکن دە[71] کندی‌لری‌نی اؤزن‌لە قۇرویان‌لاردئر. آیرئلماسئندان[72] قۇرقتوغونوز قادئن‌لارئنئزا گؤنۆل آلئجئ سؤزلر سؤیلەیین، یاتاق‌تا اۇنلاردان اوزاقلاشئن[73] وە اۇنلارئ راحات بئراقئن.[74] سیزی گؤنۆل‌دن قابول أدرلرسە[75] اۇنلارا قارشئ باشقا بیر یۇل آرامایئن. شۆبهەسیز آللاە پک یۆجەدیر، بۆیۆک‌تۆر.
 15. (أی مۆمین‌لر!)[76] أش‌لرین آیرئلاجاغئندان قۇرقارسانئز، بیر حاکم أرکگین عائیلەسیندن، بیر حاکم دە قادئنئن عائیلەسیندن گؤندرین. أش‌لرین ایکیسی دە آرایئ دۆزلتمک ایستەرسە، آللاە اۇنلارئ اوزلاشتئرئر. آللاە بیلیر وە هر ایشین ایچ یۆزۆندن حابرداردئر.
 16. آللاها قوللوق أدین. اۇنا هیچ‌بیر شەیی اۇرتاق قۇشمایئن. آنا-بابایا اییلیک أدین. آقرابایا، یتیم‌لرە، چارەسیزلرە، یاقئن قۇمشویا، اوزاق قۇمشویا، یانئنئزداکی آرقاداشا، یۇلجویا وە حاکیمیەتینیز آلتئندا بولونان أسیرلرە دە اییلیک أدین. آللاە، کندی‌نی بگنن وە اؤوۆنن هیچ کیمسەیی سەومز.
 17. اۇنلار؛ جیمریلیک أدن، اینسان‌لارا جیمریلیک أتمەلری‌نی سؤیلەین، آللاهئن کندی‌لری‌نە یاپتئغئ ایکرامئ دا گیزلەین‌لردیر. آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لرە آشاغئلایئجئ بیر عاذاب حاضئرلادئق.
 18. مال‌لارئ‌نئ اینسان‌لارا گؤستریش ایچین حارجایان، آللاها دا آحیرت گۆنۆنە دە اینانمایان‌لار واردئر. شەیطان کیمین یاقئنئ اۇلورسا اۇ نە کؤتۆ یاقئن‌دئر.
 19. اۇنلار آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانسالار وە (بیر مۆمین اۇلاراق) آللاهئن وردیگی رئزئق‌تان حایرا حارجاسالاردئ نە قایبەدرلردی! آللاه، اۇنلارئن دورومونو بیلیر.
 20. آللاە ذررە قادار حاق‌سئزلئق یاپماز. یاپئلان شەی بیر اییلیک ایسە اۇنو قات قات آرتئرئر وە کندی قاتئندان بۆیۆک بیر اؤدۆل دە وریر.[77]

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.