فئطرات دینی

نور سورەسی (24) – 3

 

 

 1. گؤک‌لردە وە یردەکی هر وارلئغئن وە سئرا سئرا دیزیلی قوش‌لارئن آللاها بۇیون أگدیک‌لری‌نی گؤرمەدین می؟ هر بیری گؤرەوی‌نی وە ناسئل بۇیون أگەجگی‌نی کسین اۇلاراق بیلیر. آللاە دا اۇنلارئن نە یاپتئق‌لارئ‌نئ بیلیر.
 2. گؤک‌لردە وە یردە تۆم یتکی‌لر آللاهئن‌دئر. دؤنۆپ واراجاغئنئز یر، آللاهئن حوضورودور.
 3. شونو دا گؤرمەدین می! آللاە بولوت‌لارئ حارەکت أتتیریر، سۇنرا بیربیرلری‌یلە بیرلشتیریر، سۇنرا اۇنلارئ یئغئن حالی‌نە گتیریر. آرالارئندان یاغمورون چئقتئغئ‌نئ گؤرۆرسۆن. گؤک‌تن، گؤک‌تەکی داغ گیبی بولوت‌لاردان، دۇلو ایندیریر دە دیلەدیگی‌نین اۆزری‌نە اۇنو ایصابت أتتیریر، دیلەدیگیندن دە اوزاق توتار. شیمشگی‌نین پارئلتئسئ دا گؤزلری کؤر أدەجک گیبی اۇلور.
 4. آللاە، گجە ایلە گۆندۆزۆ دؤندۆرۆپ دورور. ایلری گؤرۆشلۆلر ایچین بوندا کسینلیک‌لە آلئناجاق درس‌لر واردئر.
 5. آللاە هر جانلئ‌یئ سودان یاراتمئش‌تئر. بونلاردان کیمی قارنئ اۆزریندە سۆرۆنۆر، کیمی ایکی آیاق اۆزریندە یۆرۆر، کیمی دە دؤرت آیاق اۆزریندە یۆرۆر. آللاە ترجیح ژتتیگی‌نی یاراتئر. شۆبهەسیز آللاە هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیار.
 6. شوراسئ بیر گرچک کی بیز، آچئقلایئجئ آیت‌لر ایندیردیک. آللاە گرگی‌نی یاپانئ دۇغرو یۇلا یؤنلتیر.
 7. کیمی‌لری: “آللاها وە ألچیسینە ایناندئق وە بۇیون أگدیک” دەرلر. سۇنرا بونون آرقاسئندا اۇنلاردان بیرتاقئم یۆز چەویریر. اۇنلار مۆمین دگیل‌لردیر.
 8. آرالارئندا حۆکۆم ورسین دییە، آللاها وە ألچیسینە چاغرئلدئق‌لارئندا باقارسئن کی اۇنلارئن بیرتاقئمئ بوندان یۆز چەویریر.
 9. آما حاق کندی‌لریندن یانا اۇلورسا قۇشا قۇشا گلیرلر.
 10. قالب‌لریندە حاستالئق مئ وار، یۇقسا شۆبهەیە می دۆشتۆلر یا دا آللاهئن وە ألچیسینین کندی‌لری‌نە عادالت‌سیز داوراناجاغئندان مئ قۇرقویۇرلار! حایئر، آصئل حاق‌سئز داورانان‌لار اۇنلاردئر.
 11. آرالارئندا حۆکۆم وریلسین دییە، آللاها وە ألچیسینە (کیتابئ‌نا) چاغرئلدئق‌لارئندا، اینانئپ گۆونن‌لرین سؤیلەیەجک‌لری تک سؤز شودور: “دینلەدیک وە بۇیون أگدیک.” ایشتە اۇنلار، اومدوق‌لارئ‌نا قاووشاجاق اۇلان‌لاردئر.
 12. کیم آللاها وە ألچیسینە گؤنۆل‌دن بۇیون أگر، آللاەتان چکینیر وە اۇنا قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئرسا باشارئ‌یا اولاشان‌لار ایشتە اۇنلاردئر.
 13. کندی‌لری‌نە أمیر وریرسن موطلاقا ساواشا چئقاجاق‌لارئ‌نا دائیر وار گۆچ‌لری‌یلە آللاهئن آدئ‌یلا یمین أتتی‌لر. دە کی: “یمین أتمەیین، سیزە دۆشن هرکس گیبی ایطاعات أتمک‌تیر. آللاە یاپتئق‌لارئنئزئن ایچ یۆزۆنۆ بیلیر.
 14. دە کی: “آللاها گؤنۆل‌دن بۇیون أگین، ألچیسینە گؤنۆل‌دن بۇیون أگین! یۆز چەویریرلرسە (بیلینملی کی) ألچی سادەجە کندی‌نە یۆکلنن‌دن سۇروملودور، سیز دە کندینیزە یۆکلنن‌دن سۇروملوسونوز. ألچی‌یە گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگرسنیز، دۇغرو یۇلا گیرمیش اۇلورسونوز. ألچی‌یە دۆشن سادەجە آچئق بیر تبلیغ‌دن (آیت‌لری بیلدیرمک‌تن) عیبارت‌تیر.
 15. آللاە، ایچینیزدن اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپان‌لارا واعاد أتمیش‌تیر. کندی‌لریندن اؤنجەکی‌لر ناسئل یریۆزۆنۆن حاکیمی قئلدئ‌یسا، اۇنلارئ دا کسینلیک‌لە یریۆزۆنۆن حاکیمی قئلاجاق‌تئر. اۇنلار ایچین اویغون گؤردۆگۆ دینی موطلاقا اویغولاما ایمکانئ ورەجک وە یاشادئق‌لارئ قۇرقولارئ‌نئن آردئندان اۇنلارئ گۆونە قاووشتوراجاق‌تئر. اۇنلار، بانا قوللوق أدر وە هیچ‌بیر شەیی بانا اۇرتاق قۇشمازلار. بۆتۆن بونلاردان سۇنرا کیم کافیرلیک أدرسە ایشتە یۇل‌دان چئقمئش اۇلان‌لار اۇنلاردئر.
 16. نامازئ دۆزگۆن وە سۆرکلی قئلئن، زکاتئ ورین. بو ألچی‌یە (کیتابا) گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگین کی اییلیک بولاسئنئز.
 17. کافیرلیک أدن‌لرین یریۆزۆندە آللاەتان قاچئپ قورتولاجاق‌لارئ‌نئ سانما ساقئن! سۇنوندا اۇنلارئن وارئپ قالاجاقغلارئ یر آتش‌تیر. حاقیقاتن نە کؤتۆ حالە گلمک‌تیر اۇ!
 18. أی ایمان أدن‌لر! حاکیمیەتینیز آلتئنداکی أسیرلر ایلە أرگنلیک چاغئ‌نا گیرمەمیش چۇجوق‌لارئنئز اۆچ واقیت‌تە؛ صاباح نامازئندان اؤنجە، اؤگلەیین ألبیسەنیزی چئقاردئغئنئزدا وە یاتسئ نامازئندان سۇنرا (یانئنئزا گیررکن) سیزدن ایذین ایستەسین‌لر. بونلار چئپلاق اۇلابیلەجگینیز اۆچ واقیت‌تیر. بو واقیت‌لر دئشئندا سیزە دە اۇنلارا دا بیر گۆناە یۇق‌تور. چۆنکی اۇنلار سیزین، سیز اۇنلارئن چەورەسیندە دؤنۆپ دۇلاشئرسئنئز. آللاە آیت‌لری سیزە ایشتە بؤیلە آچئقلار. آللاە، دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 19. چۇجوق‌لارئنئز أرگنلیک چاغئ‌نا وارئنجا کندی‌لریندن اؤنجە أرگن اۇلان‌لار ناسئل هر زامان ایذین ایستییۇرلارسا اۇنلار دا ایذین ایستەسین‌لر. آللاە آیت‌لری‌نی سیزە ایشتە بؤیلە آچئقلار. آللاە، دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 20. أولنمە قۇنوسونا ایلگی دویمایان یاشلئ قادئن‌لارئن وۆجودلارئ‌نئ سرگیلەمەمەلری شارطئ‌یلا (بۇیون وە گردان‌لارئ‌نئ اؤرتن) ألبیسەلری‌نی چئقارمالارئندا بیر گۆناە یۇق‌تور. عیففتلی داورانمالارئ کندی‌لری ایچین هر زامان ایی اۇلور. آللاە، دائیما دینلەین وە بیلن‌دیر.
 21. شو قۇنودا کؤرە سئقئنتئ یۇق‌تور، تۇپالا سئئقئنتئ یۇق‌تور، حاستایا سئقئنتئ یۇق‌تور، سیزە دە سئقئنتئ یۇق‌تور؛ کندی أولرینیزدە، بابالارئنئزئن أولریندە، آننەلرینیزین أولریندە، أرکک قاردش‌لرینیزین أولریندە، قئز قاردش‌لرینیزین أولریندە، عامجالارئنئزئن أولریندە، حالالارئنئزئن أولریندە، دایئ‌لارئنئزئن أولریندە، تەیزەلرینیزین أولریندە، آناحتارئ سیزدە اۇلان‌لاردا وەیا آرقاداش‌لارئنئزئنکیندە یەییپ ایچەبیلیرسینیز. بیر آرادا وەیا آیرئ آیرئ یەییپ ایچمەنیزدە دە بیر گۆناە یۇق‌تور. أولرە گیردیگینیز واقیت آللاەتان حایئرلئ، برەکتلی وە گۆزل بیر عؤمۆر دیلگی ایلە بیربیرینیزە سلام ورین. آللاە سیزە آیت‌لری‌نی ایشتە بؤیلە آچئقلار، اومولور کی عاقلئنئزئ قوللانئرسئنئز.
 22. مۆمین‌لر سادەجە آللاها وە رسولۆنە اینانئپ گۆونن‌لردیر. اۇنلار کندی‌لری‌نین بیر آرایا گلمەسینە سبب اۇلان بیر ایش‌تە رسول‌لە برابرکن، اۇندان ایذین ایستەمەدن چکیپ گیتمزلر. سن‌دن ایذین ایستەین‌لر، آللاها وە رسولۆنە اینانئپ گۆونن‌لردیر. بیرتاقئم ایش‌لری ایچین ایذین ایستەرلرسە اویغون گؤردۆگۆنە ایذین ور وە اۇنلار ایچین آللاەتان باغئشلانما دیلە! چۆنکی آللاە چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 23. رسولۆن چاغرئسئنئ آرانئزدا بیربیرینیزە یاپتئغئنئز چاغرئ‌یلا بیر توتمایئن. گیزلنەرک سئوئشئپ گیدن‌لری آللاە ألبتتە بیلیر. اۇنون أمری‌نە آیقئرئ داورانان‌لار، باش‌لارئ‌نا بیر سئقئنتئ گلەجگیندن یا دا آجئقلئ بیر عاذابا اوغرایاجاق‌لارئندان قۇرقسون‌لار!
 24. بیلەسینیز کی گؤک‌لردە وە یردە اۇلان هر شەی آللاهئن‌دئر. اۇ، سیزین نە دوروم‌دا اۇلدوغونوزو ألبتتە بیلیر. هرکسین اۇنا دؤندۆرۆلەجگی گۆن، نە یاپتئق‌لارئ‌نئ اۇنلارا بیلدیرەجک‌تیر. آللاە هر شەیی بیلیر.

 

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.