فئطرات دینی

نور سورەسی (24) – 1

 

 

اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 

 1. بو، ایندیردیگیمیز (حۆکۆم‌لری‌نی) فارض قئلدئغئمئز بیر سورەدیر. ایچیندەکی بیلگی‌لری قوللاناسئنئز دییە بورادا آچئق آیت‌لر ایندیردیک.
 2. زینا أدن قادئن‌لا زینا أدن أرکک‌تن هر بیری‌نین جیلدی‌نە یۆز قئرباچ وورون! آللاهئن وردیگی جزایئ یری‌نە گتیریرکن اۇنلارا قارشئ یوموشامایئن! آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئیۇرسانئز بؤیلە یاپئن! مۆمین‌لردن بیر گروپ دا اۇنلارا اویغولانان جزایئ گؤزلری‌یلە گؤرسۆن!
 3. زینا أدن أرکک، آنجاق زینا أدن وەیا مۆشریک بیر قادئنئ نیکاحئ‌نا آلابیلیر. زینا أدن قادئنئ دا آنجاق زینا أدن وەیا مۆشریک بیر أرکک نیکاحئ‌نا آلابیلیر. بونلار (عیففتلی) مۆمین‌لرە حارام قئلئنمئش‌تئر.
 4. عیففتلی قادئن زینا ایلە سوچلایان، سۇنرا دا دؤرت شاهید گتیرمەین‌لرین جیلدی‌نە سکسن کرە وورون وە اۇنلارئن شاهیدلیگی‌نی آصلا قابول أتمەیین! اۇنلار، یۇل‌دان چئقمئش کیمسەلردیر.
 5. فاقاط بوندان سۇنرا، تەوبە أدن (دؤنۆش یاپان) وە کندی‌نی دۆزلتن‌لر بونون دئشئندادئر. آللاە چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 6. أش‌لری‌نی زینا ایلە سوچلایان آما کندی‌لری دئشئندا شاهیدلری اۇلمایان أرکک‌لرە گلینجە؛ اۇنلاردان هر بیری، دؤرت کرە: “آللاە شاهید، کسینلیک‌لە دۇغرویو سؤیلۆیۇروم” دییە شاهیدلیک أتملی‌دیر.
 7. بشینجیسی ایسە شؤیلە اۇلمالئ‌دئر: “أگر یالان سؤیلۆیۇرسام آللاهئن لاعنتی اۆزریمە اۇلسون!”
 8. قادئن‌دان اۇ جزایئ قالدئراجاق اۇلان: “آللاە شاهید کی اۇ کسینلیک‌لە یالان سؤیلۆیۇر!” دییە دؤرت کرە شاهیدلیک أتمەسی.
 9. بشینجیسیندە دە شؤیلە دەمەسی‌دیر: “أگر اۇنون دەدیگی دۇغرویسا آللاهئن غاضابئ اۆزریمە اۇلسون!”
 10. سیزە آللاهئن لۆطفو وە ایکرامئ اۇلماسایدئ، بیر دە آللاە تەوبە أدن‌لری (دؤنۆش یاپان‌لارئ) قابول أدن وە دائیما دۇغرو حۆکۆم‌لر ورن ذات اۇلماسایدئ (حالینیز نیجە اۇلوردو).
 11. اۇ ایفتیرایئ یاپان‌لار ایچینیزدن بیر چتەدیر. اۇ اۇلایئ سیزین ایچین شر گؤرمەیین، عاکسی‌نە اۇ سیزین ایچین حایئرلئ اۇلموش‌تور! اۇنلاردان هر بیری، ایشلەدیگی گۆناهئن جزاسئنئ گؤرەجک‌تیر. سوچون ألەباشلئغئ‌نئ یاپان ایچین دە بۆیۆک بیر عاذاب واردئر.
 12. اۇ ایفتیرایئ دویدوغونوزدا سیز مۆمین أرکک‌لر وە مۆمین قادئن‌لارئن، سیزدن اۇلان‌لار ایچین ایی دۆشۆنجەلر بسلەمەنیز وە؛ “بو آپ‌آچئق بیر ایفتیرادئر!” دەمەنیز گرکمز می‌یدی؟
 13. (بیر دە شونو دەملی‌یدینیز:) “اۇ ایفتیرایئ آتان‌لار، بونون ایچین دؤرت شاهید گتیرسەلردی یا! گتیرمەدیک‌لری ایچین اۇنلار، آللاە قاتئندا یالانجئ کیمسەلردیر.”
 14. أگر دۆنیادا وە آحیرت‌تە آللاهئن اۆزرینیزدەکی لۆطفو وە ایکرامئ اۇلماسایدئ ایچی‌نە دالدئغئنئز بو ایش‌تن دۇلایئ سیزە کسینلیک‌لە بۆیۆک بیر عاذاب چارپاردئ.
 15. چۆنکی ایفتیرایئ دیلینیزە دۇلویۇردونوز وە بیلگینیز اۇلمایان بیر قۇنودا قۇنوشوپ دورویۇردونوز. سیز اۇنو اؤنم‌سیز بیر شەی سایئیۇردونوز، اۇیسا اۇ، آللاە قاتئندا بۆیۆک بیر اۇلای‌دئر.
 16. اۇنو دویدوغونوزدا شؤیلە دە دەمەنیز گرکمز می‌یدی: “بو قۇنودا قۇنوشمایا حاققئمئز یۇق. فەسۆبحاناللاە! بو بۆیۆک بیر ایتهام‌دئر!”
 17. أگر اینانئپ گۆونن کیمسەلرسنیز آللاە سیزە، بونون گیبی بیر شەیی بیر داحا تکرارلامامانئزئ اؤگۆتلەر.
 18. آللاە سیزە آیت‌لری‌نی آچئق آچئق بیلدیرییۇر. آللاە، دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 19. بو حایاسئزلئق‌لارئن مۆمین‌لر آراسئندا یایئلماسئنئ ایستەین‌لرە، دۆنیادا دا آحیرت‌تە دە آجئقلئ بیر عاذاب واردئر. آللاە بیلیر، سیز بیلەمزسینیز.
 20. سیزە آللاهئن لۆطفو وە ایکرامئ اۇلماسایدئ، بیر دە آللاە شفقاتلئ وە مرحامتلی اۇلماسایدئ (حالینیز نیجە اۇلوردو).

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.