فئطرات دینی

نمل سورەسی (27) – 1

 

 

اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 1. طا-سین! بونلار قورئانئن، آپ‌آچئق اۇلان کیتابئن آیت‌لری‌دیر.
 2. اینانئپ گۆونن‌لر ایچین بیر رهبر وە بیر مۆژدەدیر.
 3. اۇنلار نامازئ دۆزگۆن وە سۆرکلی قئلان، زکاتئ دا ورن کیمسەدیر. آحیرتە اینانجئ تام اۇلان‌لار اۇنلاردئر.
 4. آحیرتە اینانمایان‌لارا ایسە ایش‌لری‌نی گۆزل گؤستریریز. اۇنلار بۇجالار دورورلار.
 5. اۇنلار کؤتۆ بیر عاذابئ حاق أتمیش کیمسەلردیر؛ اۇنلار آحیرت‌تە دە دگرلری‌نی بۆس‌بۆتۆن ییتیرەجک اۇلان‌لاردئر.
 6. شۆبهەسیز بو قورئان سانا، قارارلارئ دۇغرو اۇلان وە هر شەیی بیلن (آللاە) قاتئندان اولاشتئرئلماق‌تادئر.
 7. بیر گۆن موسا عائیلەسینە شؤیلە دەمیش‌تی: “بیر آتش فارق أتتیم. اۇندان سیزە بیر حابر گتیریریم یا دا ائسئنابیلمەنیز ایچین آتشین قۇروندان بیر پارچا گتیریریم.
 8. اۇرایا واردئغئندا شؤیلە سسلنیلدی: “بو آتش‌تە وە چەورەسیندە اۇلان کیشی‌لر برەکتلی قئلئنمئش‌لاردئر. وارلئق‌لارئن راببی (صاحیبی) اۇلان آللاە، هر تۆرلۆ أکسیکلیک‌تن اوزاق‌تئر.
 9. أی موسا! بن دائیما اۆستۆن وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان آللاهئم!
 10. “دگنگینی آت!” (دەدی، اۇ دا آتتئ.) دگنگین یئلان گیبی قئورئلدئغئ‌نئ گؤرۆنجە، آرقاسئنا باقمادان دؤنۆپ قاچتئ. (آللاە شؤیلە دەدی:) “قۇرقما موسا! ألچی اۇلاراق گؤرەولندیریلن‌لر بنیم حوضوروم‌دا قۇرقمازلار.
 11. (بانا قارشئ) یانلئش یاپان، سۇنرا دا کؤتۆلۆگۆن یری‌نە اییلیک یاپان‌لار حاریج. (اۇنلار دا بیلسین‌لر کی) شۆبهەسیز بن دائیما باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلانئم.
 12. ألینی قۇینونا سۇق! لکەسیز بم‌بەیاض اۇلاراق چئقسئن. بو، فیرعاوونا وە حالقئ‌نا گؤسترەجگین دۇقوز آیتین /موعجیزەنین ایچیندەدیر. چۆنکی اۇنلار یۇل‌دان چئقمئش بیر حالق‌تئر.”
 13. آیت‌لریمیز /موعجیزەلریمیز اۇنلارا، گرچگی گؤسترەجک شکیل‌دە گلینجە: “بونلار آپ‌آچئق سیحیردیر.” دەدی‌لر.
 14. موعجیزەلریمیز حاققئندا، ایچ‌لریندە بیر شۆبهە قالمادئغئ حال‌دە یانلئش یاپاراق وە بۆیۆکلنەرک اۇنلارئ بیلە بیلە اینکار أتتی‌لر. باق باقالئم، اۇ بۇزغونجولارئن سۇنو نە اۇلدو!
 15. بیز داوودا وە سۆلەیمانا بیر عیلیم وردیک. اۇنلار شؤیلە دەدی‌لر: “هر شەیی مۆکممل یاپماق بیزی، مۆمین قول‌لارئ‌نئن چۇغوندان اۆستۆن قئلان آللاها اؤزگۆدۆر.”
 16. سۆلەیمان، داوودون واریثی اۇلدو. دەدی کی: “أی اینسان‌لار! بیزە ایکی قاناتلئ‌لارئن دیلی اؤگرتیلدی وە هر شەی‌دن وریلدی. ایشتە بو، آچئق بیر لۆطوف‌تور.”
 17. جین‌لر، اینسان‌لار وە اوچان حایوان‌لاردان اۇلوشان اۇردولارئ، سۆلەیمانئن اؤنۆندە تۇپلاندئ. حپسی دۆزنلی بیر بیچیم‌دە سەوق أدیلییۇرلاردئ.
 18. قارئنجا وادیسینە واردئق‌لارئندا کرالیچە قارئنجا شؤیلە دەدی: “أی قارئنجالار! یووالارئنئزا گیرین دە سۆلەیمان وە اۇردولارئ فارقئ‌نا وارمادان سیزی أزمەسین‌لر.”
 19. سۆلەیمان، قارئنجانئن سؤزۆندن دۇلایئ تبسسۆم أتتی وە شؤیلە دەدی: “راببیم! بانا دستک ور کی هم بانا هم آننەمە باباما وردیگین نیعمت‌لرە شۆکرەدەییم، هم دە سنین راضئ اۇلاجاغئن ایی ایش‌لر یاپایئم. ایکرامئن‌لا دا بنی ایی قول‌لارئنئن آراسئنا قات!”
 20. سۆلەیمان قوش‌لارئ تفتیش أتتی. “نەدن هۆدهۆدۆ گؤرەمییۇروم؟ یۇقسا قایئب‌لارا مئ قارئشتئ؟” دەدی.
 21. “کسینلیک‌لە اۇنا چتین بیر عاذاب ورەجگیم وەیا اۇنو کسەجگیم. یا دا بانا آچئق بیر دلیل‌لە گلەجک.
 22. آز بیر سۆرە بکلەدی. هۆدهۆد چئقاگلدی وە دەدی کی: “سنین تام اۇلاراق بیلمەدیگین بیر شەیی اؤگرندیم. سانا سبەدن ساغلام بیر حابر گتیردیم.
 23. اۇنلارا حۆکۆمدارلئق أدن بیر قادئن گؤردۆم، اۇنا هر شەی‌دن وریلمیش، بۆیۆک دە بیر تاحتئ وار.
 24. اۇنو وە حالقئ‌نئ، آللاهئن یری‌نە گۆنشە سجدە أدرلرکن گؤردۆم. شەیطان یاپتئق‌لارئ‌نئ گۆزل گؤسترمیش وە اۇنلارئ آللاهئن یۇلوندان أنگللـەمیش دە، دۇغرو یۇل‌دا گیتمییۇرلار.
 25. بونو، گؤک‌لردە وە یردە گیزلی اۇلان هر شەیی اۇرتایا چئقاران، اۇنلارئن گیزلەدیک‌لری‌نی دە آچئغا ووردوق‌لارئ‌نئ دا بیلن آللاها سجدە أتمەسین‌لر دییە یاپمئش.
 26. آللاە، کندیسیندن باشقا ایلاە اۇلمایان‌دئر. اۇ، اۇ بۆیۆک عارشئن راببی‌دیر (صاحیبی‌دیر).”
 27. سۆلەیمان دەدی کی: “دۇغرو مو سؤیلۆیۇرسون، یۇقسا یالانجئ‌لاردان مئ‌سئن، گؤرەجگیز!
 28. شو مکتوبومو گؤتۆر، اۇنلارا بئراق! سۇنرا کنارا چکیل دە نە یاپاجاق‌لارئ‌نا باق!”
 29. کرالیچە دەدی کی: “أی ایلری گلن‌لر! بانا دگرلی بیر مکتوب بئراقئلدئ؛
 30. سۆلەیمان‌دان. مکتوب شؤیلە: “اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا!

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.