فئطرات دینی

ناحل سورەسی (16) – 5

 

 

 1. بیر آیتین یری‌نە باشقا بیر آیت گتیردیگیمیزدە؛ -کی آللاە، نەیی ایندیرەجگی‌نی چۇق ایی بیلیر- “سن سادەجەایفتیراجئ‌سئن” دەرلر. آصلئندا اۇنلارئن پک چۇغو بیلمز.
 2. دە کی: “اۇنو قوتسال روح (جبرائیل)، راببین‌دن بۆتۆن گرچک‌لری ایچریر اؤزللیک‌تە ایندیردی کی، اینانئپ گۆونن‌لرین اینانجئ‌نئ ساغلاملاشتئرسئن، تسلیم اۇلان‌لارا بیر رهبر وە بیر مۆژدە اۇلسون.”
 3. “قورئانئ اۇنا بیر اینسان اؤگرتییۇر.” دەدیک‌لری‌نی ألبتتە بیلییۇروز. گؤندرمە یاپتئق‌لارئ کیشی‌نین دیلی آچئق وە دۆزگۆن دگیل‌دیر. حالبوکی بو (قورئان) آچئق وە دۆزگۆن عاراب دیلی ایلەدیر.
 4. آللاهئن آیت‌لری‌نە اینانئپ گۆونمەین‌لر وار یا! (تەوبە أتمەدیک‌لری تاقدیردە) آللاە اۇنلارئ یۇلونا قابول أتمز. اۇنلارئن حاق أتتیگی آجئقلئ بیر عاذاب‌تئر.
 5. اۇ یالانئ، سادەجە آللاهئن آیت‌لری‌نە اینانئپ گۆونمەین‌لر اویدورورلار. اۇنلار یالانجئ کیمسەلردیر.
 6. اۇنلار، اینانئپ گۆوندیک‌تن سۇنرا آللاهئ گؤرمزلیک‌تن گلن‌لردیر. سادەجە قالبی ایمان ایلە دۇلو ایکن بو یالانئ سؤیلەمەیە زۇرلانان‌لار بوندان ایستیثنادئر. فاقاط کیم ایناندئق‌تان سۇنرا غۆنلۆنۆ کافیرلیگە آچارسا، آللاهئن اؤفکەسی اۇنلارئن اۆستۆندە اۇلور. اۇنلارئن حاق أتتیگی بۆیۆک بیر عاذاب‌تئر.
 7. بو، اۇنلارئن دۆنیا حایاتئ‌نئ آحیرتە ترجیح أتمەلری سببی‌یلەدیر. آللاە، کافیرلر تۇپلولوغونو یۇلونا قابول أتمز.
 8. بونلار آللاهئن؛ قالب‌لری، دینلەمە یتەنک‌لری وە گؤرمە یتەنک‌لری اۆزریندە ینی بیر یاپئ اۇلوشتوردوغو کیمسەلردیر. ایشتە اۇنلار (آیت‌لری) اومورسامایان‌لاردئر.
 9. هیچ شۆبهە یۇق کی اۇنلار، آحیرت‌تە قایبەدەجک اۇلان‌لاردئر.
 10. بونونلا برابر سنین راببین، سئقئنتئ‌یا سۇقولمالارئ‌نئن آردئندان هیجرت أدن، سۇنرا جیهاد أدن (أل‌لریندن گلنی یاپان) وە صابئرلئ داورانان‌لارئن (دوروشونو بۇزمایان‌لارئن) یانئندادئر. ألبتتە راببین بۆتۆن بونلارئن آردئندان چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 11. بیر گۆن هرکس کندی‌نی مۆدافاعا أتمک ایچین گلەجک، هرکسە یاپتئغئ‌نئن قارشئلئغئ تام اۇلاراق وریلەجک وە کیمسەیە حاق‌سئزلئق أدیلمەیەجک‌تیر.
 12. آللاە، گۆون وە تاطمین ایچیندە اۇلان، رئزقئ هر یردن بۇل بۇل گلن بیر کنتی اؤرنک وریر. اۇرانئن حالقئ، آللاهئن نیعمت‌لری‌نە نانکؤرلۆک أتتی. آللاە دا یاپتئق‌لارئ‌نا قارشئلئق اۇنلارا آچلئق وە قۇرقویا دۆشمە سئقئنتئسئ چکتیردی.
 13. اۇنلارا ایچیندن بیر ألچی گلدی. اۇنلار اۇنو یالانجئ سایدئ‌لار. بو یۆزدن عاذاب اۇنلارئ، یانلئش‌لار ایچیندە ایکن یاقالادئ.
 14. اۇ حال‌دە سیز، آللاهئن سیزە رئزئق اۇلاراق وردیک‌لریندن حلال وە تمیز اۇلان‌لارئ یەیین! یالنئز آللاها قوللوق أدییۇرسانئز، وردیگی نیعمت‌لر قارشئلئغئندا گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیرین!
 15. آللاە سیزە سادەجە کسیلمەدن اؤلمۆش حایوانئ، قانئ، دۇموز أتی‌نی وە آللاەتان باشقاسئنئن آدئ آنئلاراق کسیلمیش اۇلانئ حارام قئلمئش‌تئر. کیم چارەسیز قالئر دا بیری‌نین حاققئ‌نا سالدئرمادان وە ایحتیاج سئنئرئ‌نئ دا آشمادان بونلاردان یەرسە، بیلسین کی آللاە چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 16. دیل‌لرینیزین آلئشتئغئ یالانا دایاناراق: “بو حلال‌دیر، بو حارام‌دئر!” دەمەیین! یۇقسا آللاها یالان ایسناد أتمیش اۇلورسونوز. کندی یالان‌لارئ‌نئ آللاها مال أدن‌لر، هدف‌لری‌نە اولاشامازلار.
 17. (أل‌لری‌نە گچەجک اۇلان) آز بیر منفاعات، حاق أتتیک‌لری ایسە آجئقلئ بیر عاذاب‌تئر.
 18. یاهودی‌لرە دە سانا داحا اؤنجە آنلاتتئغئمئز شەی‌لری حارام قئلمئش‌تئق. بیز اۇنلارا بیر یانلئش یاپمادئق؛ آما یانلئشئ اۇنلار کندی‌لری‌نە یاپئیۇرلاردئ.
 19. ذاتن سنین راببین، کندی‌نی توتامایاراق کؤتۆلۆک ایشلەین، آردئندان دا تەوبە أدن (دؤنۆش یاپان) وە کندی‌نی دۆزلتن‌لرین یانئندادئر. ایشتە سنین راببین بۆتۆن بونلارئن آردئندان چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 20. ایبراهیم (تک باشئ‌نا) بیر اۆممت‌تی. آللاها بۇیون أگن، حپ دۇغرویا یؤنلن بیری‌یدی. هیچ مۆشریک‌لردن (آللاهئ گری سئرایا قۇیان‌لاردان) اۇلمادئ.
 21. (اۇ آیرئجا) آللاهئن نیعمت‌لری‌نە قارشئ گؤرەولری‌نی یری‌نە گتیرن بیری‌یدی. آللاە دا اۇنو سچتی وە دۇغرو یۇلا یؤنلتتی.
 22. اۇنا بو دۆنیادا بیر گۆزللیک وردیک. اۇ، آحیرت‌تە دە ألبتتە ایی‌لردن اۇلاجاق‌تئر.
 23. سانا دا شونو واحیەتتیک: “ایبراهیمین، دینی دۇس‌دۇغرو یاشاما بیچیمی‌نە اوی! اۇ هیچ مۆشریک‌لردن اۇلمادئ!”
 24. جومعارتەسی یاساغئ، اۇنونلا ایلگیلی ایحتیلافا دۆشن‌لرە قۇندو. نین راببین، قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ، ایحتیلاف أتتیک‌لری قۇنو حاققئندا آرالارئندا موطلاقا حۆکۆم ورەجک‌تیر.
 25. سن راببینین یۇلونا، حیکمت‌لە وە گۆزل اؤگۆت‌لە چاغئر! اۇنلارلا أن گۆزل شکیل‌دە مۆجادلە أت! سنین راببین، یۇلوندان ساپان‌لارئ ایی بیلیر، دۇغرو یۇل‌دا اۇلان‌لارئ دا ایی بیلیر.
 26. جزا ورمک ایستەرسنیز، سیزە نە یاپئلدئ‌یسا اۇنون دنگی‌یلە جزا ورین! (جزا ورمەییپ) صابرەدرسنیز قوشقوسوز بو، صابرەدن‌لر ایچین داحا ایی‌دیر.
 27. سن صابرەت (دوروشونو بۇزما)! سنین صابئرلئ داورانمان (دوروشونو بۇزمامان) آنجاق آللاهئن یاردئمئ ایلە اۇلور. اۇنلار ایچین اۆزۆلمە! قوردوق‌لارئ توزاق‌تان دۇلایئ دا ایچین دارالماسئن!
 28. آللاە، یانلئش‌لاردان ساقئنان‌لارلا وە گۆزل داورانان‌لارلا برابردیر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.