فئطرات دینی

ناحل سورەسی (16) – 4

 

 

 1. آللاە سیزە ایکی کیشی‌یی داحا اؤرنک ورییۇر: بیری بیر شەیە گۆچ یتیرەمەین، ولیسینە یۆک اۇلموش، نەرەیە یؤنلندیریلسە ایی بیر سۇنوچ أل‌دە أدەمەین، ایکی لافئ بیر آرایا گتیرەمەین کیشی‌دیر. اۇنونلا دۇغرو یۇل‌دا اۇلوپ هرکسین عادیل وە دنگەلی داورانماسئنئ أمرەدن کیشی بیر اۇلور مو؟
 2. گؤک‌لرین وە یرین غایبئ (گیزلیسی، ساقلئسئ) آللاهئن بیلگیسی داحیلیندەدیر. اۇ ساعاتین (قالقئش ساعاتی‌نین) اۇلوشو، گؤز آچئپ قاپانئنجایا قادار، بلکی داحا دا یاقئن‌دئر. آللاە هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیار.
 3. آللاە سیزی آننەلرینیزین، سیز هیچ‌بیر شەی بیلمزکن چئقاردئ. بونونلا برابر سیزدە ایشیتمە، گؤرمە (باصیرت) اؤزللیک‌لری وە گؤنۆل‌لر اۇلوشتوردو کی گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیرەسینیز.
 4. بۇیون أگدیریلمیش شکیل‌دە گؤک‌یۆزۆندە اوچان قوش‌لارئ گؤرمەدی‌لر می؟ اۇنلارئ اۇرادا آللاەتان باشقاسئ توتاماز. ایشتە بوندا اینانان بیر تۇپلولوق ایچین آیت‌لر /بلگەلر واردئر.
 5. آللاە أولرینیزی سیزین ایچین دینلنمە یری قئلدئ. أنعام جینسی حایوان‌لارئن دریسیندن، گؤچتۆگۆنۆز گۆن وە قۇناقلادئغئنئز گۆن قۇلایجا تاشئیابیلەجگینیز أولر (چادئرلار)؛ یۆن‌لریندن، تۆی‌لریندن وە قئل‌لارئندان دا بیر سۆرە یارارلاناجاغئنئز أو أشیالارئ‌نئ وە دیگر ایحتیاج‌لارئنئزئ اۆرتمە ایمکانئ وردی.
 6. آللاە، یاراتتئغئ شەی‌لردن سیزە گؤلگەلر اۇلوشتوردو. داغ‌لاردا قۇروناق‌لار اۇلوشتوردو. سیزی سئجاق‌تان قۇرویان گییەجک‌لر ایلە چاتئشمالاردا قۇرویان گییەجک‌لر یاپما ایمکانئ اۇلوشتوردو. آللاە سیزە اۇلان نیعمتی‌نی بؤیلە تاماملار، بلکی اۇنا تسلیم اۇلورسونوز.
 7. یۆز چەویریرلرسە چەویرسین‌لر. سانا دۆشن سادەجە تبلیغ‌دیر (آیت‌لری بیلدیرمک‌تیر).
 8. آللاهئن نیعمتی‌نی تانئرلار، سۇنرا دا اۇنلارئ اینکار أدرلر. اۇنلارئن چۇغو کافیردیر.
 9. هر تۇپلوم‌دان بیر شاهید چئقاردئغئمئز گۆن، آرتئق کافیرلرە هرحانگی بیر ایذین وریلمەیەجک، عؤذۆر دیلەمەلری دە ایستنمەیەجک‌تیر.
 10. حایات‌لارئ‌نئ یانلئش‌لار ایچیندە گچیرمیش اۇلان‌لار، اۇ عاذابئ گؤردۆک‌لری زامان دا، نە عاذاب‌لارئ حافیفلتیلەجک نە دە کندی‌لری‌نە سۆرە وریلەجک‌تیر.
 11. شیرکە دۆشمۆش اۇلان‌لار، آللاها اۇرتاق سایدئق‌لارئ‌نئ گؤردۆک‌لریندە دەرلر کی: “راببیمیز! اۇرتاق سایئپ سن‌دن اؤنجە یاردئما چاغئردئق‌لارئمئز ایشتە بونلاردئر.” اۇنلار همن سؤزە قارئشئر وە: “سیزلر کسینلیک‌لە یالانجئ‌سئنئز.” دەرلر.
 12. اۇ گۆن حپسی آللاها تسلیمیەت گؤستریر؛ اویدوردوق‌لارئ اۇرتاق‌لار دا کندی‌لریندن اوزاقلاشمئش اۇلور.
 13. کافیرلیک أدن (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە یرنن) وە باشقالارئ‌نئ آللاهئن یۇلوندان چەویرن‌لرین عاذاب‌لارئ‌نئن اۆزری‌نە، بۇزغونجولوق یاپمالارئ‌نا قارشئلئق، بیر عاذاب داحا قاتاجاغئز.
 14. هر تۇپلوم‌دان کندی‌لری‌نە بیر شاهید چئقاردئغئمئز گۆن، سنی دە بونلارا شاهید گتیریریز. بو کیتابئ سانا، هر شەیی آچئقلاسئن؛ بیر رهبر، بیر ایکرام وە تام تسلیم اۇلان‌لارا بیر مۆژدە اۇلسون دییە ایندیردیک.
 15. آللاە، عادیل اۇلمایئ، گۆزل داورانمایئ، یاقئن‌لارا ورن أل اۇلمایئ أمرەدر. جینسل گۆناەلارئ، کؤتۆ ایش‌لری وە حاققا تجاوۆزۆ یاساقلار. آللاە سیزە اؤگۆت وریر بلکی بیلگینیزی قوللانئرسئنئز.
 16. آندلاشما یاپتئغئنئزدا آللاها قارشئ یۆکۆملۆلۆگۆنۆزۆ یری‌نە گتیرین! یاعنی آللاهئ کندینیزە کفیل توتاراق یمین‌لرینیزی ساغلاملاشتئرمانئزئن آردئندان اۇنلارئ بۇزمایئن! آللاە نە یاپتئغئنئزئ بیلیر.
 17. بیر تۇپلوم دیگر تۇپلوم‌دان داحا چۇق دییە یمین‌لرینیزی آرانئزا سۇقولموش اؤنم‌سیز بیر شەی سایاراق ایپلیگی‌نی اییجە أگیریپ قاتلادئق‌تان سۇنرا سؤکن قادئن گیبی اۇلمایئن! آللاە سیزی بو شکیل‌دە زۇر بیر ایمتیحانا سۇقار. قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ، آنلاشمازلئغا دۆشتۆگۆنۆز قۇنولارئ سیزە ألبتتە بیلدیرەجک‌تیر.
 18. ترجیحی آللاە یاپسایدئ حپینیزی تک بیر تۇپلوم حالی‌نە گتیریردی. آما آللاە، (ساپئقلئغئ) ترجیح أدنی ساپئق سایار، (دۇغرو یۇلو) ترجیح أدنی دە یۇلونا قابول أدر. یاپتئق‌لارئنئزدان ألبتتە سۇرغویا چکیلەجک‌سینیز.
 19. یمین‌لرینیزی آرانئزا سۇقولموش اؤنم‌سیز بیر شەی سایمایئن؛ یۇقسا آیاغئنئز ساغلام باسمئش‌کن قایئ‌وریر وە آللاهئن یۇلوندان چئقمانئزئن کؤتۆلۆگۆنۆ تادارسئنئز. سیزین ایچین بۆیۆک بیر عاذاب دا واردئر.
 20. آللاها قارشئ یۆکۆملۆلۆگۆنۆزۆ گچیجی بیر چئقار قارشئلئغئندا ساتمایئن! بیلسنیز آللاە قاتئندا اۇلان سیزین ایچین حایئرلئ‌دئر.
 21. سیزین یانئنئزدا اۇلان‌لار تۆکنیر، آللاهئن یانئندا اۇلان‌لار ایسە قالئجئ‌دئر. صابئرلئ داورانان‌لارئن (دوروشونو بۇزمایان‌لارئن) اؤدۆلۆنۆ، کسینلیک‌لە یاپتئق‌لارئ‌نئن أن گۆزلی‌نە گؤرە وریریز.
 22. أرکک اۇلسون، قادئن اۇلسون؛ کیم اینانئپ گۆونەرک ایی ایش یاپارسا اۇنا موطلاقا گۆزل بیر حایات یاشاتئرئز. اؤدۆل‌لری‌نی دە کسینلیک‌لە یاپتئق‌لارئ‌نئن أن گۆزلی‌نە گؤرە وریریز.
 23. قورئان اۇقودوغون زامان قۇوولموش شەیطان‌دان آللاها سئغئن!
 24. ذاتن شەیطانئن، اینانئپ گۆونن وە راببی‌نە دایانان‌لارا بۇیون أگدیرەجک بیر گۆجۆ یۇق‌تور.
 25. شەیطانئن سادەجە اۇنو دۇست أدینن‌لر ایلە آللاها اۇرتاق قۇشان‌لار اۆزریندە بۇیون أگدیرەجک گۆجۆ واردئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.