فئطرات دینی

مۆمین سورەسی (40) – 4

 

 

 1. آللاە، ایچیندە دینلنەسینیز دییە گجەیی، آیدئنلاتئجئ اۇلاراق دا گۆندۆزۆ سیزین ایچین اۇلوشتوران‌دئر. آللاە کسینلیک‌لە اینسان‌لارا قارشئ لۆطوف صاحیبی‌دیر آما اینسان‌لارئن چۇغو شۆکرەتمز (گؤرەولری‌نی یری‌نە گتیرمز).
 2. ایشتە اۇ آللاەتئر؛ سیزین راببینیزدیر (صاحیبینیزدیر). هر شەیین یاراتجئسئ‌دئر. اۇندان باشقا ایلاە یۇق‌تور. اؤیلەیسە ناسئل یالانا سۆرۆکلنییۇرسونوز؟
 3. آللاهئن آیت‌لری‌نی بیلە بیلە اینکار أدیپ دوران‌لار یالانا ایشتە بؤیلە سۆرۆکلنیرلر.
 4. آللاە سیزین ایچین یریۆزۆنۆ یرلشمەیە اویغون قئلان وە گؤگۆ بینا گیبی یاپئلاندئران‌دئر. اۇ هر بیرینیزە اؤزگۆن بیر بیچیم ورمیش، بیچیم‌لرینیزی گۆزل یاپمئش، سیزی تمیز وە لذذتلی شەی‌لرلە رئزئقلاندئرمئش‌تئر. ایشتە اۇ آللاەتئر، سیزین راببینیزدیر (صاحیبینیزدیر). بۆتۆن وارلئق‌لارئن دا راببی (صاحیبی) اۇلان آللاە، نە یۆجە بیر برەکت قایناغئ‌دئر!
 5. اۇ دائیما دیری‌دیر، اۇندان باشقا ایلاە یۇق‌تور. اؤیلەیسە اۇنون دینی‌نە بیر شەی قاتمادان سادەجە اۇنا چاغئرئن. هر شەیی مۆکممل یاپماق؛ بۆتۆن وارلئق‌لارئن راببی (صاحیبی) اۇلان آللاها اؤزگۆدۆر.
 6. دە کی: “راببیم‌دن آچئق آیت‌لر گلینجە، سیزین آللاە ایلە آرانئزا قۇیوپ چاغئردئق‌لارئنئزا قوللوق أتمەم بانا یاساقلاندئ وە تۆم وارلئق‌لارئن راببی‌نە (صاحیبی‌نە) تسلیم اۇلمام أمرەدیلدی.”
 7. اۇ، سیزی تۇپراق‌تان، سۇنرا دؤللنمیش یومورتادان، سۇنرا راحیم دووارئ‌نا آسئلئ أمریۇدان یاراتان‌دئر. سۇنرا سیزی بیر ببک اۇلاراق چئقارئر. سۇنرا گۆچلۆ قووتلی حالە گلەسینیز، داحا سۇنرا دا ایحتیارلاناسئنئز (دییە سیزی یاشاتئر). فاقاط کیمینیز داحا اؤنجە وفات أتتیریلیر. بونلار بلیرلنمیش أجلینیزی تاماملامانئز ایچین‌دیر. بلکی عاقلئنئزئ قوللانئرسئنئز.
 8. حایات ورن دە اؤلدۆرن دە اۇدور. بیر ایشین اۇلماسئنا قارار وردیگیندە اۇنون ایچین سادەجە؛ “اۇل!” دەر، سۇنرا اۇ شەی اۇلوشمایا باشلار.
 9. آللاهئن آیت‌لری حاققئندا تارتئشمایا گیرن‌لری گؤرمەدین می؟ ناسئل اۇلویۇر دا باشقا طارافا دؤندۆرۆلۆیۇرلار؟
 10. اۇنلار هم بو کیتاب قارشئسئندا هم دە (اؤنجەکی) ألچی‌لریمیزلە گؤندردیک‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلان‌لاردئر. ایلری‌دە اؤگرنەجک‌لر،
 11. بۇیون‌لارئنداکی حالقالارلا وە زینجیرلرلە سۆرۆکلنیرلرکن،
 12. شیددتلی بیر سئجاقلئق‌تا (ایکن اؤگرنەجک‌لر)… سۇنرا آتشین ایچی‌نە دۇلدورولاجاق‌لار.
 13. سۇنرا اۇنلارا شؤیلە دەنیلەجک: “اۇرتاق قۇشتوق‌لارئنئز نەرەدە،
 14. (نەرەدە) آللاە ایلە آرانئزا قۇیدوق‌لارئنئز؟” اۇنلار دا دەرلر کی: “بیزدن آیرئلدئ‌لار. ایشین آصلئ بیز داحا اؤنجە (قایدا دگر) بیر شەیە دوعا أتمییۇرموشوز.” آللاە، اۇ کافیرلرین ساپئقلئغئ‌نئ ایشتە بؤیلە اۇنایلار.
 15. باشئنئزا گلن‌لر یریۆزۆندە هم حاق‌سئز یرە سەوینییۇر هم دە بؤبۆرلنییۇر اۇلمانئزدان دۇلایئ‌دئر.
 16. (اۇنلارا شؤیلە دەنیر:) “اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالماق اۆزرە جهننمین قاپئ‌لارئندان گیرین! بۆیۆکلۆک تاسلایان‌لارئن قالاجاغئ یر نە کؤتۆدۆر!”
 17. سن صابرەت (دوروشونو بۇزما)! آللاهئن واعادی گرچک‌تیر. اۇنلارئ تهدید أتتیگیمیز شەیین بیر قئسمئ‌نئ سانا گؤسترسک دە (گؤسترمەییپ) سنی وفات أتتیرسک دە سۇنوندا حوضوروموزا گتیریلەجک‌لردیر.
 18. شوراسئ کسین کی سن‌دن اؤنجە دە ألچی‌لر گؤندردیک. اۇنلاردان کیمی‌نین قئصصاسئنئ سانا آنلاتتئق، کیمی‌نین قئصصاسئنئ دا آنلاتماقدئق. هیچ‌بیر ألچی، آللاهئن ایذنی اۇلمادان بیر آیت (موعجیزە) گتیرەمز. آللاهئن أمری گلینجە حاق أدیلن شکیل‌دە ایش بیتیریلیر. باطئلا دالان‌لار اۇ سۇن نۇقطادا حۆسرانا اوغرارلار.
 19. آللاە، بیر قئسمئ‌نا بینەسینیز دییە سیزین ایچین أنعامئ (قۇیون، کچی، سئغئر وە دوەیی) وار أدن‌دیر. بیر دە اۇنلاردان یەرسینیز.
 20. اۇنلاردا سیزین ایچین باشقا یارارلار دا واردئر. ایچینیزدەکی بیر ایحتیاجئ اۇنلار سایەسیندە گیدرەسینیز دییە (اۇنلارئ وار أتمیش‌تیر). هم اۇنلارئن اۆزریندە هم دە گمی‌لردە تاشئنئرسئنئز.
 21. اۇ، سیزە (طابیعات‌تاکی) آیت‌لری‌نی گؤسترمک‌تەدیر. اؤیلەیسە آللاهئن آیت‌لریندن حانگیسینی اینکار أدەبیلیرسینیز؟
 22. یریۆزۆندە گزیپ دۇلاشمادئ‌لار مئ کی، کندی‌لریندن اؤنجەکی‌لرین سۇنونون ناسئل اۇلدوغونا باقسئن‌لار! اۇنلار بونلاردان هم سایئجا داحا فاضلا هم دە قووت‌لری وە یریۆزۆندەکی أثرلری باقئمئندان داحا اۆستۆن‌دۆلر. آما قازاندئق‌لارئ شەی‌لر ایش‌لری‌نە یارامادئ.
 23. اۇنلارا گؤندریلن ألچی‌لر آپ‌آچئق بلگەلرلە گلینجە، (اۇنلارا اینانمایئپ) کندی‌لریندەکی عیلیم‌لە شئماردئ‌لار. حافیفە آلدئق‌لارئ شەی اۇنلارئ قوشاتئ‌وردی.
 24. باسقئنئمئزئ گؤرۆنجە شؤیلە دەدی‌لر: “آللاهئن تک (ایلاە) اۇلدوغونا ایناندئق؛ اۇنا اۇرتاق سایدئق‌لارئمئزئ اینکار أتتیک.”
 25. آما باسقئنئمئزئ گؤرۆنجە اینانمالارئ‌نئن اۇنلارا بیر فایداسئ اۇلمادئ. بو، آللاهئن قول‌لارئ حاققئندا، اؤتەدن بری یۆرۆرلۆک‌تە اۇلان سۆننتی‌دیر (یاساسئ‌دئر). کافیرلر (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تن گلن‌لر)، ایشتە اۇ سۇن نۇقطادا قایبەدرلر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.