فئطرات دینی

مۆجادلە سورەسی (58)

 

 

اییلیگی سۇنسوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 1. قۇجاسئ حاققئندا سنینلە تارتئشان وە آللاها شیکایت‌تە بولونان قادئنئن سؤزۆنۆ، آللاە ألبتتە ایشیتتی؛ چۆنکی آللاە بیربیرینیزلە یاپتئغئنئز قۇنوشمایئ دینلییۇردو. شۆبهەسیز آللاە، دینلەین وە گؤرن‌دیر.
 2. ایچینیزدن قارئسئنا ظئهار یاپان‌لار (بیلدین‌لر کی) اۇ قادئن‌لار اۇنلارئن آنالارئ دگیل‌دیر. اۇنلارئن آنالارئ، آنجاق کندی‌لری‌نی دۇغورموش اۇلان قادئن‌لاردئر.ظئهار یاپان‌لار کسینلیک‌لە کؤتۆ وە یالان بیر سؤز سؤیلەمیش اۇلورلار. شوراسئ دا بیر گرچک کی، آللاە قوصورلارئ چۇقچا عاففەدن وە باغئشلایان‌دئر.
 3. قارئسئنا ظئهار یاپان وە داحا سۇنرا سؤیلەدیک‌لریندن وازگچن‌لر، قارئسئ‌یلا ایلیشکی‌یە گیرمەدن اؤنجە بۇیوندوروق آلتئندا اۇلان بیری‌نی اؤزگۆرلۆگۆنە قاووشتورمالئ‌دئرلار. سیزە بؤیلە اؤگۆت وریلییۇر. آللاە یاپتئق‌لارئنئزئن ایچ یۆزۆندن حابرداردئر.
 4. اۇنو بولامایان کیشی، أشی‌یلە ایلیشکی‌یە گیرمەدن اؤنجە پش پشە ایکی آی اۇروچ توتمالئ‌دئر. بونا گۆجۆ یتمەین؛ آلتمئش چارەسیزی دۇیورمالئ‌دئر. ایشتە بو (چؤزۆم)، آللاها وە ألچیسینە (کیتابئ‌نا) گۆونمەنیز ایچین‌دیر. بونلار آللاهئن قۇیدوغو سئنئرلاردئر. کافیرلر (بونلارئ گؤرمزلیک‌تن گلن‌لر) ایچین آجئقلئ بیر عاذاب واردئر.
 5. آللاە وە ألچیسینین قۇیدوغو سئنئرلارئ تانئمایان‌لار، کندی‌لریندن اؤنجەکی‌لر ناسئل آشاغئلاندئ‌لارسا اۇ شکیل‌دە آشاغئلاناجاق‌لاردئر. بیز آچئق آیت‌لر گتیردیک. کافیرلرە (بونلارئ گؤرمزلیک‌تن گلن‌لرە) آلچالتئجئ بیر عاذاب واردئر.
 6. بیر گۆن آللاە اۇنلارئن حپسینی دیریلتەجک وە نەلر یاپتئق‌لارئ‌نئ اۇنلارا بیلدیرەجک‌تیر. آللاە یاپتئق‌لارئ‌نئ تک تک قایدەتمیش، آما کندی‌لری اۇنلارئ اونوتموش‌لاردئر. آللاە هر شەیە شاهیدتیر.
 7. آللاهئن، گؤک‌لردە وە یردە اۇلان هر شەیی بیلدیگی‌نی گؤرمز می‌سین؟ اۆچ کیشی گیزلیجە قۇنوشسا دؤردۆنجۆسۆ موطلاقا اۇدور. بش کیشی گیزلیجە قۇنوشسا آلتئنجئسئ موطلاقا اۇدور. بوندان داحا آز یا دا داحا چۇق اۇلسالار وە نەرەدە اۇلورلارسا اۇلسون‌لار، آللاە کسینلیک‌لە اۇنلارلا برابردیر. سۇنرا یاپتئق‌لارئ هر شەیی قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ اۇنلارا بیلدیرەجک‌تیر. آللاە هر شەیی بیلن‌دیر.
 8. (بللی قۇنولاردا) گیزلی قۇنوشماق‌تان یاساقلانان، سۇنرا یاساقلاندئق‌لارئ شەیە دؤنۆپ گۆناە ایشلەمە، دۆشمانلئق أتمە وە ألچی‌یە قارشئ گلمە قۇنولارئندا، آرالارئندا گیزلی گیزلی قۇنوشان‌لارئ گؤرمەدین می؟ اۇنلار، یانئ‌نا گلدیک‌لریندە آللاهئن سنین ایچین قوللانمادئغئ کلیمەلرلە سانا (گۆیا) اییلیک دیلگیندە بولونورلار. کندی آرالارئندا دا شؤیلە دەرلر: “سؤیلەدیگیمیز بو سؤزدن دۇلایئ آللاە بیزە عاذاب أتسە یا!” جهننم اۇنلارا یتر! اۇنلار اۇرایا گیریپ قالاجاق‌لاردئر. نە کؤتۆ حالە گلمک‌تیر اۇ!
 9. أی اینانئپ گۆونن‌لر! گیزلی قۇنوشما یاپاجاغئنئزدا، اۇ قۇنوشمایئ ساقئن گۆناە ایشلەمە، دۆشمانلئق أتمە وە ألچی‌یە قارشئ گلمە قۇنولارئندا یاپمایئن. آما أردملیلیک وە تاقوا (یانلئش‌لاردان ساقئنما) قۇنوسوندا گیزلی قۇنوشما یاپابیلیرسینیز. حوضوروندا تۇپلاناجاغئنئز آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن!
 10. (یاساقلانان) گیزلی قۇنوشمالار آنجاق شەیطان‌دان قایناقلانئر وە اینانئپ گۆونن‌لری اۆزمک ایچین یاپئلئر. گرچک شو کی آللاهئن اۇنایئ اۇلمادان اۇ قۇنوشمالار اینانئپ گۆونن‌لرە هیچ‌بیر شکیل‌دە ضارار ورەجک دگیل‌دیر. مۆمین‌لر سادەجە آللاها گۆونیپ دایانسئن‌لار.
 11. ای اینانئپ گۆونن‌لر! سیزە تۇپلانتئ‌لاردا؛ “یر آچئن!” دەنیلدیگیندە یر آچئن کی، آللاە دا سیزە گنیشلیک ورسین. “قالقئن!” دەنیلدیگیندە دە همن قالقئن کی، آللاە ایچینیزدن اینانئپ گۆونن‌لر ایلە کندی‌لری‌نە عیلیم وریلن‌لرین درەجەلری‌نی یۆکسلتسین. آللاە یاپتئق‌لارئنئزئن ایچ یۆزۆندن حابرداردئر.
 12. أی اینانئپ گۆونن‌لر! ألچیمیزلە گیزلی بیر قۇنوشما یاپاجاغئنئز زامان، قۇنوشمانئزدان اؤنجە صاداقا ورین. بو، سیزین ایچین حایئرلئ وە تمیز اۇلان‌دئر. ورەجک بیر شەی بولامازسانئز (بیلین کی) آللاە چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 13. (ألچیمیزلە) یاپاجاغئنئز گیزلی قۇنوشمالاردان اؤنجە صاداقالار ورمک‌تن (دۇلایئ فاقیر دۆشمک‌تن) می قۇرقتونوز؟ مادم ورمەدینیز -آللاە دا یۆزۆنۆزە باقتئ (بو سۇروملولوغو سیزدن قالدئردئ)- اؤیلەیسە سیز نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلمایا وە زکاتئ ورمەیە، آللاها وە ألچیسینە گؤنۆل‌دن بۇیون أگمەیە دوام أدین. آللاە یاپتئق‌لارئنئزئن ایچ یۆزۆندن حابرداردئر.
 14. سن، آللاهئن غاضابئ‌نا اوغرایان بیر تۇپلولوق‌لا (یاهودی‌لرلە) ایش‌بیرلیگی یاپان‌لارئ (مۆنافئق‌لارئ) گؤرمەدین می؟ اۇنلار نە سیزدن‌دیر نە دە اۇنلاردان. اۇنلار بیلە بیلە یالان یرە یمین أدرلر.
 15. آللاە، اۇنلار ایچین چتین بیر عاذاب حاضئرلامئش‌تئر. اۇنلارئن یاپماق‌تا اۇلدوق‌لارئ شەی نە کؤتۆدۆر!
 16. اۇنلار یمین‌لری‌نی قالقان أدینیپ آللاهئن یۇلوندان آیرئلدئ‌لار. بو سبب‌لە اۇنلارا آلچالتئجئ بیر عاذاب واردئر.
 17. مال‌لارئ دا چۇجوق‌لارئ دا آللاە قاتئندا، اۇنلارئن هیچ‌بیر ایشی‌نە یارامایاجاق‌تئر. اۇنلار اۇ آتشین آهالیسی‌دیر. اۇرادا اؤلۆمسۆز اۇلاراق قالاجاق‌لاردئر.
 18. بیر گۆن آللاە، اۇنلارئن حپسینی دیریلتەجک‌تیر. (مۆنافئق‌لار) سیزە أتتیک‌لری یمین گیبی اۇ گۆن آللاها دا یمین أدەجک‌لر وە بونونلا بیر شەی أل‌دە أدەجک‌لری‌نی ساناجاق‌لاردئر. دیققاتلی اۇلون؛ اۇنلار یالانجئ‌لارئن تا کندی‌لری‌دیر.
 19. شەیطان، اۇنلارئ حاکیمیەتی آلتئ‌نا آلدئ دا اۇنلارا آللاهئن ذیکری‌نی (کیتابئ‌نئ) اونوتتوردو. اۇنلار شەیطانئن طارافتارلارئ‌دئر. ایی بیلین کی، شەیطانئن طارافتارلارئ قایبەدەجک‌لردیر.
 20. آللاە وە ألچیسینین قۇیدوغو سئنئرلارئ تانئمایان‌لار وار یا؛ ایشتە اۇنلار اییجە آلچالاجاق‌لار آراسئندادئر.
 21. آللاە شؤیلە یازمئش‌تئر: “بن کسینلیک‌لە غالیب گلیریم، ألچی‌لریم دە!” موحاققاق کی آللاە گۆچلۆ وە دائیما اۆستۆن اۇلان‌دئر.
 22. آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونن بیر تۇپلولوغون، آللاە وە ألچیسینین قۇیدوغو سئنئرلارئ تانئمایان‌لارا سەوگی‌یلە باغلاندئق‌لارئ‌نئ گؤرەمزسین. ایستەرسن اۇنلار؛ آنا-بابالارئ‌نئ، أولادلارئ، قاردش‌لری وەیا باغلئ اۇلدوق‌لارئ تۇپلولوق اۇلسون. اۇنلار آللاهئن قالب‌لری‌نە ایمانئ یرلشتیردیگی، کندیندن بیر روح ایلە دستکلەدیگی وە ایچیندن ائرماق‌لار آقان جننت‌لرە هیچ اؤلمەمک اۆزەرە قۇیاجاغئ کیمسەلردیر. آللاە اۇنلاردان راضئ، اۇنلار دا آللاەتان راضئ‌دئر. اۇنلار آللاەتان یانا اۇلان‌لاردئر. ایی بیلین کی، آللاەتان یانا اۇلان‌لار، موطلاقا اومدوق‌لارئ‌نا قاووشاجاق‌لاردئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.