فئطرات دینی

مائیدە سورەسی (5) – 6

 

 

 1. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آچئقلاندئغئندا حۇشونوزا گیتمەیەجک شەی‌لری سۇرمایئن. آللاە سیزی اۇنلاردان موعاف توتموش‌تور. أگر قورئان ایندیریلیرکن سۇرارسانئز سیزە آچئقلانئر. اۇیسا آللاە چۇق باغئشلایان وە پک یوموشاق داورانان‌دئر.
 2. سیزدن اؤنجە بیر تۇپلولوق بؤیلە شەی‌لر سۇرموش‌لاردئ دا، سۇنرا اۇ یۆزدن کافیر اۇلموش‌لاردئ.[119]
 3. آللاە نە باحیرەیی نە سائیبەیی نە واصیلەیی وە نە دە حامی‌یی[120] مشروع قئلمئش‌تئر. فاقاط کافیرلیک أدن‌لر کندی یالان‌لارئ‌نئ آللاها مال أدییۇرلار. اۇنلارئن چۇغو عاقلئ‌نئ قوللانماز.
 4. اۇنلارا؛ “آللاهئن ایندیردیگی‌نە، یاعنی[121] رسولۆن گتیردیگی‌نە گلین!” دەنیلدیگیندە: “آتالارئمئزئ اۆزریندە بولدوغوموز شەی بیزە یتر!” دەرلر. یا آتالارئ بیر شەی بیلەمەمیش وە دۇغرو یۇلا دا گیرمەمیش‌لرسە؟[122]
 5. أی اینانئپ گۆونن‌لر! سیز کندینیزدن سۇروملوسونوز. دۇغرو یۇل‌دا اۇلدوغونوز سۆرەجە، یۇل‌دان چئقان‌لارئن سیزە ضارارئ اۇلماز. حپینیزین دؤنۆپ گلەجگی یر، آللاهئن حوضورودور. اۇ، سیزە نەلر یاپتئغئنئزئ بیلدیرەجک‌تیر.
 6. أی اینانئپ گۆونن‌لر! ایچینیزدن بیری‌نە اؤلۆم حالی گلیر دە واصیەت‌تە (بۇرچ ایعتیرافئندا) بولونورسا،[123] اۇ سئرادا آرانئزدان عادیل ایکی کیشی اۇنا شاهیدلیک أتسین. اؤلۆم موصیبتی یۇلجولوق یاپتئغئنئز سئرادا گلیپ چاتارسا، سیزین دئشئنئزدان (مۆسلۆمان اۇلمایان‌لاردان) ایکی کیشی[124] دە شاهیدلیک أدەبیلیر. شاهیدلردن شۆبهەلنیرسنیز نامازدان سۇنرا آلئ‌قۇیار، اۇنلارا شؤیلە یمین أتتیریرسینیز: “لهیندە شاهیدلیک أتتیگیمیز کیشی أن یاقئنئمئز بیلە اۇلسا، واللاهی بو ایش‌تن بیر قازانجئمئز یۇق‌تور. آللاە ایچین یاپتئغئمئز شاهیدلیک‌تە هیچ‌بیر شەیی گیزلەمەییز. اؤیلە اۇلسا بیز ألبتتە گۆناهکارلاردان اۇلوروز.”
 7. شاهیدلرین گۆناها گیردیک‌لری آنلاشئلئرسا، ماغدور أتتیک‌لری طاراف‌تان (اؤلۆنۆن یاقئن‌لارئندان) شاهیدلیک أتمەیە أن اویغون ایکی کیشی شاهیدلرین یری‌نە گچیپ شؤیلە یمین أدرلر: “واللاهی بیزیم شاهیدلیگیمیز اۇنلارئنکیندن داحا دۇغرودور، بیز کیمسەنین حاققئ‌نا گیرمییۇروز. اؤیلە یاپارساق ألبتتە یانلئش یاپان‌لاردان اۇلوروز.”
 8. شاهیدلیگی گرگی گیبی یاپمالارئ‌نئن أن آلت سەویەسی بودور.[125] شاهیدلر دە، یمین‌لری‌نین باشقا یمین‌لرلە چۆرۆتۆلمەسی قۇرقوسونون اۇلوشماماسئ (بؤیلەجە دۇغرو شاهیدلیک یاپمالارئ) ایچین أن اویغون اۇلان دا بودور. سیز، آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن وە بو سؤیلنن‌لرە قولاق ورین. آللاە، یۇل‌دان چئقان تۇپلولوغو یۇلا گتیرمز.
 9. آللاە، ألچی‌لری تۇپلادئغئ گۆن‌دە اۇنلارا: “سیزە نە جواب وریلدی؟” دییە سۇراجاق، اۇنلار دا: “بیزیم بو قۇنودا بیر بیلگیمیز یۇق. بۆتۆن غایبئ (هر شەیین ایچ یۆزۆنۆ)[126] بیلن سن‌سین!” دیەجک‌لردیر.
 10. اۇ گۆن آللاە (عیسایا) شؤیلە دیەجک: “مریەم اۇغلو عیسا! سانا وە آننەنە اۇلان نیعمتیمی حاطئرلا! حانی سنی قوتسال روح‌لا (جبرائیل ایلە) دستکلەمیش‌تیم؛ بشیک‌تەیکن دە یتیشکین‌کن دە اینسان‌لارلا قۇنوشویۇردون.[127] سانا کیتابئ وە حیکمتی،[128] تەوراتئ وە اینجیلی[129] اؤگرتمیش‌تیم. ایذنیم‌لە بالچئق‌تان قوش شکلیندە بیر شەی یاراتئر،[130] سۇنرا اۇنا اۆفلەردین دە یینە ایذنیم‌لە قوش اۇلوردو. آنادان دۇغما کؤرلری وە آلاجا حاستالارئ‌نئ ایذنیم‌لە اییلشتیریردین. یینە ایذنیم‌لە اؤلۆیۆ (مزاردان دیری اۇلاراق) چئقارتئردئن.[131] ایسرائیل اۇغول‌لارئ‌نا آچئق موعجیزەلرلە گلدیگین‌دە سنی اۇنلاردان قورتارمئش‌تئم.[132] اۇنلاردان کافیرلیک أدن‌لر: “بو آچئقچا بیر سیحیر!” دەمیش‌لردی.
 11. بیر گۆن حاواری‌لرە: “بانا وە رسولۆمە اینانئپ گۆونین!” دییە واحیەتمیشتیم (ایلهام أتمیش‌تیم).[133] اۇنلار دا: “اینانئپ گۆوندیک، بیزلر آللاها تسلیم اۇلان (مۆسلۆمان) کیمسەلریز؛ سن بونا شاهید اۇل!” دەمیش‌لردی.
 12. بیر گۆن حاواری‌لر دەدی‌لر کی: “أی مریەم اۇغلو عیسا! راببین بیزە، گؤک‌تن سۇفرا ایندیرەبیلیر، دگیل می؟” عیسا: “أگر اینانئپ گۆونییۇرسانئز، آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن!” دەدی.
 13. “بیز اۇ سۇفرادان یەمەیی، قالبیمیزین تاطمین اۇلماسئنئ، سنین بیزە دۇغرو سؤیلەدیگینی بیلمەیی وە بۆتۆن بونلارا شاهید اۇلمایئ ایستییۇروز.” دەدی‌لر.
 14. مریەم اۇغلو عیسا دەدی کی: “أی آللاهئم! أی صاحیبیمیز (راببیمیز)! بیزە گؤک‌تن بیر سۇفرا ایندیر. هم شیمدیکی‌لر هم دە بیزدن سۇنراکی‌لر ایچین بیر بایرام وە سن‌دن بیر بلگە اۇلسون. بیزە رئزئق ور! رئزئق ورن‌لرین أن حایئرلئسئ سن‌سین.
 15. آللاە دەدی کی: “اۇ سۇفرایئ سیزە ایندیرییۇروم آما بوندان سۇنرا سیزدن کیم، کافیرلیک أدرسە اۇنا بو عالم‌دە کیمسەیە أتمەدیگیم عاذابئ أدەجگیم.”
 16. اۇ گۆن آللاە شؤیلە دیەجک: “أی مریەم اۇغلو عیسا! سن می بو اینسان‌لارا: ‘بنی وە آنامئ آللاەتان اؤنجە ایکی ایلاە أدینین!’ دەدین؟” عیسا دیەجک کی: “حاشا! بن سانا ایچ‌تن بۇیون أگریم. دۇغرو قابول أتمەدیگیم بیر شەیی سؤیلەمەم مۆمکۆن دگیل. أگر دەمیش اۇلسایدئم موطلاقا بیلیردین. سن بنیم ایچیم‌دە اۇلانئ بیلیرسین آما بن سنین ایچین‌دە اۇلانئ بیلمم. بۆتۆن غایبئ[134] بیلن سادەجە سن‌سین![135]
 17. اۇنلارا سادەجە سنین بانا أمرەتتیگینی سؤیلەدیم: ‘بنیم دە راببیم، سیزین دە راببینیز اۇلان آللاها قوللوق أدین!’ دەدیم. آرالارئندا بولوندوغوم سۆرەجە اۇنلارا شاهیدتیم (اۇ زامان بونو دیەن یۇق‌تو). نە زامان کی بنی وفات أتتیردین،[136] اۇنلارئ گؤرۆپ گؤزتن سادەجە سن قالدئن. هر شەیە شاهید اۇلان سن‌سین.
 18. أگر اۇنلارا عاذاب أدرسن، حپسی سنین قول‌لارئن‌دئر. آما باغئشلارسان، دائیما اۆستۆن اۇلان وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان سن‌سین، یالنئز سن!”
 19. آللاە شؤیلە دیەجک‌تیر: “دۇغرو اۇلان‌لارا دۇغرولوق‌لارئ‌نئن فایدا ورەجگی گۆن ایشتە بوگۆن‌دۆر. ایچیندن ائرماق‌لار آقان جننت‌لر اۇنلارئن‌دئر. اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق سۇن‌سوزا دک قالاجاق‌لاردئر.”[137] آللاە اۇنلاردان راضئ اۇلموش، اۇنلار دا آللاەتان راضئ اۇلموش‌لاردئر. بۆیۆک باشارئ بودور.
 20. گؤک‌لرین، یرین وە اۇنلاردا اۇلان هر شەیین تۆم یتکیسی آللاهئن‌دئر. اۇ، هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیار.[138]

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.