فئطرات دینی

مائیدە سورەسی (5) – 4

 

 

 1. سیزە گلدیک‌لریندە: “اینانئپ گۆوندیک” دەرلر، اۇیسا یانئنئزا کافیر گیرر، کافیر چئقارلار. آللاە اۇنلارئن نە گیزلەدیک‌لری‌نی چۇق ایی بیلیر.
 2. اۇنلاردان چۇغونون گۆناە ایشلەمە، دۆشمانلئق أتمە وە حارام یەمە قۇنوسوندا یارئشتئق‌لارئ‌نئ گؤرۆرسۆن. یاپتئق‌لارئ نە کؤتۆدۆر!
 3. کندی‌لری‌نی راببین یۇلونا آدایان‌لار[85] وە بیلگین‌لر اۇنلارئ، گۆناە اۇلان سؤزلر سؤیلەمک‌تن وە حارام یەمک‌تن منع أتسەلر اۇلماز مئ؟ بونلارئن بجردیک‌لری (!) شەی نە کؤتۆدۆر.
 4. یاهودی‌لر: “آللاهئن ألی سئقئ” دەدی‌لر.[86] أل‌لری باغلاناسئجالار! بؤیلە دەدیک‌لری ایچین دئشلاندئ‌لار /لاعنتلندی‌لر. حایئر، آللاهئن ایکی ألی دە آچئق‌تئر؛ ناسئل قورال قۇیموش‌سا اۇنا گؤرە وریر. راببینین سانا ایندیردیگی، اۇنلاردان بیرچۇغونون آزغئنلئغئ‌نئ وە کافیرلیگی‌نی آرتئرئر. آرالارئ‌نا، قئیامت (مزاردان قالقئش)[87] گۆنۆنە قادار سۆرەجک بیر دۆشمانلئق وە نفرت سۇقموشوزدور. نە زامان بیر ساواش آتشی توتوشتورسالار، آللاە اۇنو سؤندۆرۆر. اۇنلار یریۆزۆندە بۇزغونجولوق ایچین اوغراشئرلار. آللاە بۇزغونجولارئ سەومز.
 5. أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار) اینانئپ گۆونسەلر وە یانلئش‌لاردان ساقئنسالاردئ، ألبتتە اۇنلارئن کؤتۆ ایش‌لری‌نی اؤرتر وە اۇنلارئ نیعمت‌لرلە دۇلو جننت‌لرە سۇقاردئق.[88]
 6. أگر اۇنلار؛ تەوراتئ، اینجیلی وە راببی طارافئندان کندی‌لری‌نە ایندیریلنی (قورئانئ)[89] اویغولاسالاردئ، اۆست‌لریندن وە آلت‌لارئندان گلەجک نیعمت‌لر ایچیندە یۆزرلردی. آرالارئندا دۇغرو یۇل‌دا اۇلان بیر تۇپلوم وار آما، چۇغونلوغونون یاپتئغئ نە کؤتۆدۆر!
 7. أی رسول! راببین‌دن سانا نە ایندیریلمیش‌سە سن اۇنو تبلیغ أت (اینسان‌لارا اولاشتئر)![90] أگر بؤیلە یاپمازسان، اۇنون وردیگی ألچیلیک گؤرەوی‌نی یری‌نە گتیرمەمیش اۇلورسون. آللاە، سنی اینسان‌لاردان قۇرویاجاق‌تئر. آللاە، آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن تۇپلولوغو یۇلا گتیرمز.
 8. دە کی: “أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار)! تەوراتئ، اینجیلی وە راببینیزدن سیزە ایندیریلمیش اۇلانئ (قورئانئ) تام اۇلاراق اویغولامادئقچا بیر تملینیز اۇلماز.” راببین‌دن سانا ایندیریلن (قورئان)، اۇنلاردان چۇغونون آزغئنلئغئ‌نئ وە کافیرلیگی‌نی آرتئراجاق‌تئر. اۇ کافیرلر تۇپلولوغو ایچین دردلنمە!
 9. (قورئانا) اینانان‌لار ایلە یاهودی‌لر، صابیئی‌لر وە حئریستیان‌لار وار یا! اۇنلاردان هر کیم آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئر دا، ایی ایش‌لر یاپارسا؛ اۇنلارئن اۆزریندە نە بیر قۇرقو اۇلور نە دە اۆزۆلۆرلر.[91]
 10. ایسرائیل اۇغول‌لارئندان سؤز آلدئق، اۇنلارا رسول‌لر /ألچی‌لر گؤندردیک. نە زامان بیر رسول، اۇنلارا حۇشلانمادئق‌لارئ بیر شەی گتیرسە، کیمی‌نی یالانجئ سایدئ‌لار، کیمی‌نی دە اؤلدۆردۆلر.[92]
 11. باش‌لارئ‌نا بیر سئقئنتئ[93] گلمەیەجک ساندئ‌لار دا، کؤر وە ساغئر کسیلدی‌لر. سۇنرا آللاە، تؤوبەلری‌نی (دؤنۆش‌لری‌نی) قابول أتتی. آما اۇنلارئن چۇغو داحا سۇنرا یینە کؤر وە ساغئر کسیلدی. آللاە اۇنلارئن یاپتئق‌لارئ‌نئ گؤرمک‌تەدیر.
 12. “آللاە، مریەم اۇغلو مسیح‌تیر”[94] دیەن‌لر کافیر اۇلدولار. اۇیسا مسیح شؤیلە دەمیش‌تی: “أی ایسرائیل اۇغول‌لارئ! هم بنیم هم دە سیزین صاحیبینیز /راببینیز اۇلان آللاها قوللوق أدین. کیم آللاها اۇرتاق قۇشارسا، آللاە اۇنا جننتی یاساق أدر. اۇنون گیدەجگی یر آتش‌تیر. یانلئش یاپان‌لارئن یاردئمجئسئ اۇلماز.”
 13. “آللاە، اۆچۆن اۆچۆنجۆسۆدۆر” دیەن‌لر دە کافیر اۇلدولار. اۇیسا تک تانرئ دئشئندا تانرئ یۇق‌تور.[95] سؤیلەدیک‌لری بو سؤزدن وازگچمزلرسە، کافیرلیک أدن اۇ کیمسەلری آجئقلئ بیر عاذاب ساراجاق‌تئر.
 14. آللاها تؤوبە أدیپ (دؤنۆش یاپئپ) اۇندان باغئشلانمالارئ‌نئ ایستەسەلر اۇلماز مئ؟ آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 15. مریەم اۇغلو مسیح، سادەجە بیر رسول‌دۆر. اۇندان اؤنجە دە نیجە رسول‌لر گلدی گچتی. آننەسی (مریەم) اؤزۆ سؤزۆ دۇغرو بیر قادئن‌دئ، ایکیسی دە (هرکس گیبی) یەر، ایچردی. سن شوآیت‌لری اۇنلارا ناسئل آچئقلادئغئمئزا باق. بیر دە اۇنلارئن اۇ یالانا ناسئل سۆرۆکلندیک‌لری‌نە باق!
 16. دە کی: “سیزە ضارار وەیا فایدا ورمە یتکیسی اۇلمایان بیری‌نی، آللاە ایلە آرانئزا قۇیوپ، اۇنا قوللوق مو أدییۇرسونوز؟”[96] آللاە هر شەیی دینلەین وە بیلن‌دیر.‌
 17. دە کی: “أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار)! هیچ حاققئنئز یۇق‌کن دینینیزدە آشئرئلئق أتمەیین. أوولجە ساپمئش، بیرچۇق‌لارئ‌نئ دا ساپتئرمئش بیر تۇپلولوغون آرزولارئ‌نا اویمایئن. اۇنلار، اۇرتا یۇل‌دان ساپمئش‌لاردئر.
 18. ایسرائیل اۇغول‌لارئندان کافیر اۇلان‌لار (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر)، داوودون وە مریەم اۇغلو عیسانئن دیلی‌یلە دئشلاندئ‌لار /لاعنتلندی‌لر. بونون سببی، سئنئرلارئ آشئپ عیصیان أتمەلری‌یدی.
 19. بیربیرلری‌نی، ایشلەدیک‌لری کؤتۆلۆک‌لردن ساقئندئرمازلاردئ. یاپماق‌تا اۇلدوق‌لارئ شەی نە کؤتۆیدۆ.
 20. أهلی کیتاب‌تان چۇغونون، کافیرلیک أدن‌لری ولی (یاقئن دۇست) أدیندیگی‌نی گؤرۆرسۆن. آللاهئ قئزدئراراق کندی‌لری ایچین نە کؤتۆ بیر گلەجک حاضئرلئیۇرلار! اۇنلار اۇ عاذاب ایچیندە، اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالاجاق‌لاردئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.