فئطرات دینی

مائیدە سورەسی (5) – 3

 

 1. سیزە گلدیک‌لریندە: “اینانئپ گۆوندیک” دەرلر، اۇیسا یانئنئزا کافیر گیرر، کافیر چئقارلار. آللاە اۇنلارئن نە گیزلەدیک‌لری‌نی چۇق ایی بیلیر.
 2. اۇنلاردان چۇغونون گۆناە ایشلەمە، دۆشمانلئق أتمە وە حارام یەمە قۇنوسوندا یارئشتئق‌لارئ‌نئ گؤرۆرسۆن. یاپتئق‌لارئ نە کؤتۆدۆر.
 3. کندی‌لری‌نی راب‌لری‌نین یۇلونا آدایان‌لار وە بیلگین‌لر اۇنلارئ، گۆناە اۇلان سؤزلر سؤیلەمک‌تن وە حارام یەمک‌تن منەتسەلر اۇلماز مئ؟ بونلارئن بجردیک‌لری (!) شەی نە کؤتۆدۆر.
 4. یاهودی‌لر: “آللاهئن ألی سئقئ” دەدی‌لر. أل‌لری باغلاناسئجالار! بؤیلە دەدیک‌لری ایچین دئشلاندئ‌لار. حایئر، آللاهئن ایکی ألی دە آچئق‌تئر؛ ناسئل قورال قۇیموش‌سا اۇنا گؤرە وریر. راببینین سانا ایندیردیگی، اۇنلاردان بیرچۇغونون آزغئنلئغئ‌نئ وە کافیرلیگی‌نی آرتئرئر. آرالارئ‌نا، قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆنە قادار سۆرەجک بیر دۆشمانلئق وە نفرت سۇقموشوزدور. نە زامان بیر ساواش آتشی توتوشتورسالار، آللاە اۇنو سؤندۆرۆر. اۇنلار یریۆزۆندە بۇزغونجولوق ایچین اوغراشئرلار. آللاە بۇزغونجولارئ سەومز.
 5. أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار) اینانئپ گۆونسەلر وە یانلئش‌لاردان ساقئنسالاردئ، ألبتتە اۇنلارئن کؤتۆ ایش‌لری‌نی اؤرتر وە اۇنلارئ نیعمت‌لرلە دۇلو جننت‌لرە سۇقاردئق.
 6. أگر اۇنلار؛ تەوراتئ، اینجیلی وە راببی طارافئندان کندی‌لری‌نە ایندیریلنی (قورئانئ) اویغولاسالاردئ، اۆست‌لریندن وە آلت‌لارئندان گلەجک نیعمت‌لر ایچیندە یۆزرلردی. آرالارئندا دۇغرو یۇل‌دا اۇلان بیر تۇپلوم وار آما، چۇغونلوغونون یاپتئغئ نە کؤتۆدۆر!
 7. أی رسول! راببیندن سانا نە ایندیریلمیش‌سە سن اۇنو تبلیغ أت (بیلدیر)! أگر بؤیلە یاپمازسان، اۇنون وردیگی ألچیلیک گؤرەوی‌نی یری‌نە گتیرمەمیش اۇلورسون. آللاە، سنی اینسان‌لاردان قۇرویاجاق‌تئر. آللاە، آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن تۇپلولوغو یۇلا گتیرمز.
 8. دە کی: “أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار)! تەوراتئ، اینجیلی وە راببینیزدن سیزە ایندیریلمیش اۇلانئ (قورئانئ) تام اۇلاراق اویغولامادئقچا بیر تملینیز اۇلماز.” راببین‌دن سانا ایندیریلن (قورئان)، اۇنلاردان چۇغونون آزغئنلئغئ‌نئ وە کافیرلیگی‌نی آرتئراجاق‌تئر. اۇ کافیرلر تۇپلولوغونا اۆزۆلمە!
 9. (قورئانا) اینانان‌لار ایلە یاهودی‌لر، صابیئی‌لر وە حئریستیان‌لار وار یا! اۇنلاردان هر کیم آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئر دا، ایی ایش‌لر یاپارسا؛ اۇنلارئن اۆزریندە نە بیر قۇرقو اۇلور نە دە اۆزۆلۆرلر.
 10. ایسرائیل اۇغول‌لارئندان سؤز آلدئق، اۇنلارا رسول‌لر /ألچی‌لر گؤندردیک. نە زامان بیر رسول، اۇنلارا حۇشلانمادئق‌لارئ بیر شەی گتیرسە، کیمی‌نی یالانجئ سایدئ‌لار، کیمی‌نی دە اؤلدۆردۆلر.
 11. باش‌لارئ‌نا بیر سئقئنتئ گلمەیەجک ساندئ‌لار دا، کؤر وە ساغئر کسیلدی‌لر. سۇنرا آللاە، تەوبەلری‌نی (دؤنۆش‌لری‌نی) قابول أتتی. آما اۇنلارئن چۇغو داحا سۇنرا یینە کؤر وە ساغئر کسیلدی. آللاە، اۇنلارئن یاپتئق‌لارئ‌نئ گؤرمک‌تەدیر.
 12. “آللاە، مریم اۇغلو مسیح‌تیر” دیەن‌لر کافیر اۇلدولار. اۇیسا مسیح شؤیلە دەمیش‌تی: “أی ایسرائیل اۇغول‌لارئ! هم بنیم راببیم هم دە سیزین راببینیز اۇلان آللاها قوللوق أدین. کیم آللاها اۇرتاق قۇشارسا، آللاە اۇنا جننتی یاساق أدر. اۇنون گیدەجگی یر آتش‌تیر. یانلئش یاپان‌لارئن یاردئمجئسئ اۇلماز.
 13. “آللاە، اۆچۆن اۆچۆنجۆسۆدۆر” دیەن‌لر دە کافیر اۇلدولار. اۇیسا تک تانرئ دئشئندا تانرئ یۇق‌تور. سؤیلەدیک‌لری بو سؤزدن وازگچمزلرسە، کافیرلیک أدن اۇ کیمسەلری آجئقلئ بیر عاذاب ساراجاق‌تئر.
 14. آللاها تەوبە أدیپ (دؤنۆش یاپئپ) اۇندان باغئشلانمالارئ‌نئ ایستەسەلر اۇلماز مئ؟ آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 15. مریم اۇغلو مسیح، سادەجە بیر رسول‌دۆر. اۇندان اؤنجە دە نیجە رسول‌لر گلدی گچتی. آننەسی (مریم) اؤزۆ سؤزۆ دۇغرو بیر قادئن‌دئ، ایکیسی دە (هرکس گیبی) یەر، ایچردی. سن شوآیت‌لری اۇنلارا ناسئل آچئقلادئغئمئزا باق. بیر دە اۇنلارئن اۇ ایفتیرایا ناسئل سۆرۆکلندیک‌لری‌نە باق!
 16. دە کی: “سیزە ضارار وەیا یارار ورمە یتکیسی اۇلمایان بیری‌نی، آللاە ایلە آرانئزا قۇیوپ، اۇنا قوللوق مو أدییۇرسونوز؟” آللاە هر شەیی دینلەین وە بیلن‌دیر.‌
 17. دە کی: “أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار)! هیچ حاققئنئز یۇق‌کن دینینیزدە آشئرئ‌لئق أتمەیین. أوولجە ساپمئش، بیرچۇق‌لارئ‌نئ دا ساپتئرمئش بیر تۇپلولوغون آرزولارئ‌نا اویمایئن. اۇنلار، اۇرتا یۇل‌دان ساپمئش‌لاردئر.
 18. ایسرائی اۇغول‌لارئندان کافیر اۇلان‌لار (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر)، داوودون وە مریم اۇغلو عیسانئن دیلی‌یلە دئشلاندئ‌لار (لاعنتلندی‌لر). بونون سببی، سئنئرلارئ آشئپ عیصیان أتمەلری‌یدی.
 19. بیربیرلری‌نی، ایشلەدیک‌لری کؤتۆلۆک‌لردن ساقئندئرمازلاردئ. یاپماق‌تا اۇلدوق‌لارئ شەی نە کؤتۆیدۆ.
 20. أهلی کیتاب‌تان چۇغونون، کافیرلیک أدن‌لری ولی (یاقئن دۇست) أدیندیگی‌نی گؤرۆرسۆن. آللاهئ قئزدئراراق کندی‌لری ایچین نە کؤتۆ بیر گلەجک حاضئرلئیۇرلار! اۇنلار اۇ عاذاب ایچیندە، اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالاجاق‌لاردئر.
 21. أگر آللاها، نبیسی‌نە وە اۇنا ایندیریلمیش اۇلانا (قورئانا) اینانئپ گۆونسەلردی، کافیرلری ولی (یاقئن دۇست) أدینمزلردی. آما اۇنلارئن چۇغو یۇل‌دان چئقمئش کیمسەلردیر.
 22. اینسان‌لار ایچیندە مۆمین‌لرە دۆشمانلئغئ أن قاتئ اۇلان‌لارئن، یاهودی‌لر ایلە مۆشریک‌لر اۇلدوغونو گؤرەجک‌سین. مۆمین‌لرە أن سئجاق داورانان‌لارئن ایسە: “بیز ناصرانی‌ییز (حئریستیانئز)” دیەن‌لر اۇلدوغونو گؤرەجک‌سین. بونون سببی ایچ‌لریندە کشیش‌لرین وە راهیب‌لرین بولونماسئ وە اۇنلارئن کیبیرلنمەمەلری‌دیر.
 23. بو رسولە ایندیریلنی دینلەدیك‌لریندە اۇنا اینن گرچگی تانئمالارئندان دۇلایئ اۇنلارئن گؤزلریندن یاش‌لار بۇشالدئغئ‌نئ گؤرۆرسۆن. دەرلر کی: “راببیمیز! اینانئپ گۆوندیک؛ بیزی بونا شاهید اۇلان‌لارلا بیرلیک‌تە یاز!
 24. راببیمیزین بیزی ایی‌لر تۇپلولوغونا قاتماسئ‌نئ بکلەرکن، نە دییە بیز آللاها وە بیزە گلن بو گرچگە اینانئپ گۆونمەیەلیم کی!”
 25. بؤیلە دەمەلریندن دۇلایئ، آللاە اۇنلارا سۆرکلی قالماق اۆزرە، ایچیندن ائرماق‌لار آقان جننت‌لر (باحچەلر) ورەجک‌تیر. گۆزل داورانان‌لارئن آلاجاغئ قارشئ‌لئق ایشتە بودور.
 26. آیت‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلاراق اۇنلارئ گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر ایسە، اۇ یاقئجئ آتشین آهالیسی‌دیر!
 27. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاهئن سیزە حلال قئلدئغئ شەی‌لرین تمیز اۇلان‌لارئ‌نئ حارام سایئپ دا آشئرئ گیتمەیین! آللاە، سئنئرلارئ آشان‌لارئ سەومز.
 28. آللاهئن سیزە وردیگی رئزئق‌لارئن حلال وە تمیز اۇلان‌لارئندان یەیین. اینانئپ گۆوندیگینیز آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن.
 29. آللاە، یمین‌لرینیزین قاصئدسئز اۇلان‌لارئندان سیزی سۇروملو توتماز. آما بللی بیر ماقصادلا یاپتئغئنئز یمین‌لردن دۇلایئ سۇروملو توتار. بونون کففارتی، عائیلەنیزە یەدیردیک‌لرینیزین اۇرتالاماسئندان اۇن میسکینی (چارەسیزی) دۇیورماق وەیا گییدیرمک یا دا بۇیوندوروق آلتئندا اۇلان بیری‌نی حۆرریەتە قاووشتورماق‌تئر. بونلارئ بولامایانئن اۆچ گۆن اۇروچ توتماسئ گرکیر. بو، أتتیگینیز یمینی بۇزمانئن کففارتی‌دیر. یمین‌لرینیزی توتون. آللاە، آیت‌لری‌نی سیزە بؤیلە آچئقلار کی، گؤرەوینیزی یری‌نە گتیرەسینیز.
 30. أی اینانئپ گۆونن‌لر! ایچکی-اویوشتوروجو چشیت‌لری وە قومار چشیت‌لری، سوناق‌لار وە پیانگۇ؛ شەیطان ایشی پیسلیک‌لردیر. اۇنلاردان اوزاق دورون کی، اومدوغونوزا قاووشاسئنئز.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.