فئطرات دینی

مائیدە سورەسی (5) – 1

 

 1. أی اینانئپ گۆونن‌لر! سؤزلشمەلرینیزین گرگی‌نی یری‌نە گتیرین. دورومو داحا سۇنرا بیلدیریلەجک اۇلان‌لار حاریج أنعام جینسی حایوان‌لار (قۇیون، کچی، سئغئر وە دوە) سیزە حلال قئلئنمئش‌تئر. ایحراملئ ایکن آولانمایئ دا حلال سایمایئن. آللاە ایستەدیگی حۆکمۆ وریر.
 2. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاها قوللوغون سیمگەلری‌نە، حارام آی‌لارا، حاجئ‌لارئن یان‌لارئندا گتیردیک‌لری قوربانلئق حایوان‌لارا، اۇنلارا تاقئلان گردانلئق‌لارا، راببی‌نین ایکرامئ‌نئ وە رئضاسئ‌نئ أل‌دە أتمک ایچین کاعبەیە یؤنلن‌لرە سایغئ‌سئزلئق أتمەیین. ایحرام‌دان چئقتئغئنئزدا آولانابیلیرسینیز. مسجیدی حاراما گیرمەنیزی أنگللەدی‌لر دییە بیر تۇپلولوغا اۇلان نفرتینیز، سیزی آشئرئ‌لئغا سۆرۆکلەمەسین. أردملی اۇلما وە تاقوا (یانلئش‌لاردان قۇرونما) قۇنوسوندا بیربیرینیزلە یاردئملاشئن، آما گۆناە وە تاشقئنلئق قۇنوسوندا یاردئملاشمایئن. آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. آللاهئن جزالاندئرماسئ چتین‌دیر.
 3. اؤلمۆش حایوان، قان، دۇموز أتی وە آللاەتان باشقاسئ‌نئن آدئ آنئلاراق کسیلن‌لر؛ سیزە حارام قئلئنمئش‌تئر. اؤلمەدن اؤنجە یتیشیپ کستیک‌لرینیز حاریج؛ بۇغولاراق، داربە آلاراق، دۆشەرک، بۇینوز داربەسی ییەرک وە یئرتئجئ‌لار طارافئندان پارچالاناراق اؤلن‌لر دە حارام‌دئر. سوناق‌لار اۆزریندە کسیلن‌لر وە (أت‌لری) آرانئزدا شانس اۇیونویلا پایلاشمانئز دا حارام قئلئنمئش‌تئر. بونلارئن حپسی فئسق‌تئر. بوگۆن آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لرین دینینیزدن بیر اوموت‌لارئ قالمامئش‌تئر. اۇنلاردان چکینمەیین، بن‌دن چکینین. بوگۆن دینینیزی، سیزین ایچین مۆکممل حالە گتیردیم، سیزە اۇلان نیعمتیمی تاماملادئم. سیزە دین اۇلاراق ایسلامئ اویغون گؤردۆم. کیم آچلئق ایچیندە چارەسیز قالئر دا گۆناە أگیلیمی اۇلمادان (یاساق ییەجک‌لردن) یەرسە شۆبهەسیز آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 4. سانا، کندی‌لری‌نە نەیین حلال قئلئندئغئ‌نئ سۇرویۇرلار. دە کی: “سیزە، تمیز اۇلان هر شەیی حلال قئلئندئ.” کندینیزە آلئشتئراراق أگیتتیگینیز، آللاهئن وردیگی بیلگی ایلە یتیشتیردیگینیز آوجئ حایوان‌لارئن، سیزین ایچین توتتوق‌لارئ‌نئ: “بیسمیللاە /آللاهئن آدئ‌یلا” دیەرک یەیین! آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. آللاە حسابئ چابوق گؤرۆر.
 5. بوگۆن سیزە، تمیز اۇلان هر شەی حلال قئلئندئ. کندی‌لری‌نە کیتاب وریلمیش اۇلان‌لارئن ییەجگی سیزە حلال، سیزین ییەجگینیز دە اۇنلارا حلال‌دیر. عیففتلی مۆمین قادئن‌لار ایلە سیزدن اؤنجە کیتاب وریلمیش اۇلان‌لاردان عیففتلی اۇلان قادئن‌لار؛ مهیرلری‌نی ورمەنیز، سیزین دە عیففتلی اۇلمانئز، زینادان اوزاق دورمانئز وە اۇنلارئ گیزلی دۇست أدینمەمەنیز شارطئ‌یلا سیزە حلال قئلئنمئش‌تئر. کیم بو ایمانئ (قورئانئ) گؤرمزدن گلیرسە، یاپتئغئ بۇشا گیدر وە آحیرت‌تە قایبەدن‌لردن اۇلور.
 6. أی اینانئپ گۆونن‌لر! نامازا قالقتئغئنئزدا یۆزلرینیزی وە دیسک‌لرینیزە قادار أل‌لرینیزی یئقایئن. باشئنئزئ وە بیلک کمیک‌لری‌نە قادار آیاق‌لارئنئزئ مسحەدین. أگر جۆنۆب ایسنیز، یئقانئن. حاستا وەیا یۇلجولوق حالیندە اۇلورسانئز یا دا سیزدن بیری آبدست بۇزدوغو یردن گلیرسە یاحود قادئن‌لارئنئزلا بیرلشیر دە سو قوللانما ایمکانئ بولامازسانئز؛ تمیز بیر یۆزەیە یؤنلیپ اۇنونلا یۆزۆنۆزۆ وە أل‌لرینیزی مسحەدین. آللاە، سیزە گۆچلۆک چئقارماق ایستەمز. آما سیزی آرئندئرماق وە سیزە اۇلان نیعمتی‌نی تاماملاماق ایستەر. بلکی گؤرەولرنیزی یری‌نە گتیریرسینیز.
 7. آللاهئن سیزە اۇلان نیعمتی‌نی وە سیزینلە سؤزلشتیگیندە اۇنا وردیگینیز سؤزۆ حاطئرلایئن. حانی: “دینلەدیک وە گؤنۆل‌دن بۇیون أگدیک” دەمیش‌تینیز. آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. آللاە ایچینیزدە اۇلانئ بیلیر.
 8. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاە ایچین دیک دوران وە حاققا اویغون شاهیدلیک یاپان کیمسەلر اۇلون. بیر تۇپولوغا اۇلان نفرتینیز، سیزی عادالت‌سیز داورانمایا ایتمەسین. سیز عادیل اۇلون! یانلئش‌تان قۇرونماق ایچین اویغون اۇلان بودور. آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. آللاە، یاپتئغئنئز هر شەیین ایچ یۆزۆنۆ بیلیر.
 9. آللاە، اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپان‌لارا واعاد أتمیش‌تیر: اۇنلار ایچین هم باغئشلانما هم دە بۆیۆک بیر اؤدۆل واردئر.
 10. آیت‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلاراق کافیرلیک أدن‌لر (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر) وار یا! اۇنلار دا اۇ یاقئجئ آتشین آهالیسی‌دیر.
 11. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاهئن اۆزرینیزدە اۇلان نیعمتی‌نی حاطئرلایئن؛ حانی بیر تۇپلولوق سیزی ألە گچیریپ یۇق أتمەیە قالقئشمئش‌تئ دا آللاە اۇنلارئن أل‌لری‌نی سیزدن چکمیش‌تی. آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. مۆمین‌لر، یالنئز آللاها دایانسئن‌لار.
 12. آللاە ایچ‌لریندن اۇن ایکی تمثیلجی چئقاراراق ایسرائیل اۇغول‌لارئ آدئ‌نا سؤز آلمئش وە شؤیلە دەمیش‌تی: “أگر نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلار، زکاتئ وریر، ألچی‌لریمە اینانئپ گۆونیر، اۇنلارئن دگری‌نی بیلیر، بانا گۆزل بیر اؤدۆنچ وریرسنیز، بن دە یانئنئزدا اۇلور؛ کؤتۆ ایش‌لرینیزی اؤرتر، سیزی ایچیندن ائرماق‌لار آقان جننت‌لرە سۇقارئم. بوندان بؤیلە کیم کافیرلیک أدرسە (بونو گؤرمزلیک‌تە دیرنیرسە) دۇغرو یۇل‌دان چئقمئش اۇلور.
 13. وردیک‌لری سؤزدن دؤنمەلریندن دۇلایئ اۇنلارئ دئشلادئق (لاعنتلەدیک)، قالب‌لری‌نی قاتئ‌لاشتئردئق. کلیمەلرین آصئل آنلام‌لارئ‌نئ تاحریف أدییۇر (قایدئرئیۇر)، عاقئل‌لارئندا توتمالارئ ایستنن بیلگی‌لرین بیر قئسمئ‌نئ اونوتویۇرلاردئ. پک آزئ دئشئندا اۇنلاردان حپ حائینلیک گؤرەجک‌سین. سن اۇنلارا باقما وە ینی بیر صایفا آچ. آللاە، گۆزل داورانان‌لارئ سەور.
 14. “بیز ناصرانی‌ییز (حئریستیانئز)” دیەن‌لردن دە سؤز آلدئق؛ آما اۇنلار دا عاقئل‌لارئندا توتمالارئ ایستنن بیلگی‌لرین بیر قئسمئ‌نئ اونوتتولار. بیز دە آرالارئ‌نا قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆنە قادار سۆرەجک بیر دۆشمانلئق وە کین یرلشتیردیک. گۆنۆ گلینجە آللاە، اۇنلارا نەلری بجردیک‌لری‌نی (!) بیلدیرەجک‌تیر.
 15. أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار)! سیزە، کیتابئنئزدان گیزلەمک‌تە اۇلدوغونوز شەی‌لرین چۇغونو اۇرتایا چئقاران، بیرچۇغونا دا دۇقونمایان ألچیمیز /کیتابئمئز گلدی. سیزە آللاەتان بیر ائشئق وە آچئق بیر کیتاب گلدی.
 16. آللاە، رئضاسئ‌نئن پشیندە اۇلان‌لارا، اۇ کیتاب‌لا گۆونلیک وە أسنلیک یۇل‌لارئ‌نئ گؤستریر. وردیگی اۇنای‌لا اۇنلارئ قارانلئق‌لاردان آیدئنلئغا چئقارئر وە دۇغرو بیر یۇلا سۇقار.
 17. “آللاە، مریم اۇغلو مسیح‌تیر” دیەن‌لر، کسینلیک‌لە کافیر (دۇغرولارئ اؤرتمۆش) اۇلدولار. دە کی: “آللاە، مریم اۇغلو مسیحی، آناسئ‌نئ وە یریۆزۆندە اۇلان هرکسی یۇق أتمک ایستەسە، اۇنا قارشئ قۇیمایا کیمین گۆجۆ یتر؟” گؤک‌لردە، یردە وە بو ایکیسی‌نین آراسئندا تۆم یتکی‌لر آللاهئن‌دئر. اۇ، گرکلی گؤردۆگۆنۆ یاراتئر. آللاە، هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیار.
 18. یاهودی‌لر وە حئریستیان‌لار: “بیز آللاهئن اۇغول‌لارئ وە سەودیگی کیمسەلریز.” دەدی‌لر. دە کی: “مادم اؤیلە، آللاە نیچین گۆناەلارئنئزدان دۇلایئ سیزە عاذاب أدییۇر؟” حایئر، سیز دە اۇنون یاراتتئغئ بیرر بشرسینیز. آللاە، عاففەدیلمەنین گرگی‌نی یاپانئ عاففەدر، عاذابئ حاق أدنە دە عاذاب أدر. گؤک‌لردە، یردە وە ایکیسی‌نین آراسئندا تۆم یتکی‌لر آللاهئن‌دئر. دؤنۆپ وارئلاجاق یر، اۇنون حوضورودور.
 19. أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار)! “بیزە بیر مۆژدەجی وە اویارئجئ گلمەدی!” دەرسینیز دییە، ألچی‌لرین آراسئ‌نئن کسیلدیگی بیر دؤنم‌دە، سیزە دۇغرولارئ اۇرتایا قۇیان ألچیمیز گلدی. ایشتە سیزە بیر مۆژدەجی وە اویارئجئ گلدی. آللاە هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیار.
 20. بیر گۆن موسا حالقئ‌نا شؤیلە دەمیش‌تی: “أی حالقئم! آللاهئن اۆزرینیزدەکی نیعمتی‌نی حاطئرلایئن. حانی ایچینیزدن نبی‌لر چئقارمئش، سیزی حۆکۆمران‌لار یاپمئش وە چاغداش‌لارئنئزدان هیچ کیمسەیە ورمەدیگی‌نی سیزە ورمیش‌تی.
 21. أی حالقئم! آللاهئن سیزین اۇلسون دییە قایدا گچیردیگی شو ترتمیز یرە گیرین؛ سئرت چەویرمەیین، یۇقسا قایبەدن‌لرە دؤنۆشۆرسۆنۆز.”
 22. دەدی‌لر کی: “باق موسا! اۇرادا چۇق زۇربا بیر حالق وار. اۇنلار چئقمادئقچا بیز آصلا اۇرایا گیرمەیەجگیز. أگر اۇنلار چئقارلارسا، اۇ زامان گیرریز.”
 23. اۇ یرە گیرمەیە قۇرقان‌لارئن آراسئندان آللاهئن نیعمت وردیگی ایکی کیشی شؤیلە دەدی: “اۇنلارئن یانئ‌نا شو قاپئ‌دان گیرین؛ اۇرادان گیررسنیز حاکیم اۇلان‌لار سیز اۇلورسونوز. اینانئپ گۆونییۇرسانئز یالنئز آللاها دایانئن.”
 24. دەدی‌لر کی: “باق موسا! اۇنلار اۇلدوقچا بیز آصلا اۇرایا گیرمەییز. سن وە راببین گیدین، اۇنلارلا ایکینیز ساواشئن! بیز ایشتە شورادا اۇتوروپ بکلەیەجگیز.”
 25. موسا دەدی کی: “راببیم! بنیم کندیم‌دن وە قاردشیم‌دن باشقاسئ‌نا گۆجۆم یتمییۇر. بیزی، یۇل‌دان چئقمئش بو تۇپلولوق‌تان آیئر!”
 26. آللاە دەدی کی: “آرتئق اۇراسئ اۇنلارا قئرق یئل یاساق‌تئر. اۇنلار بورادا شاشقئن شاشقئن دۇلاشئپ دوراجاق‌لار. یۇل‌دان چئقمئش بو تۇپلولوغا اۆزۆلمە!”
 27. اۇنلارا آدمین ایکی اۇغلویلا ایلگیلی حابری تۆم گرچکلیگی ایلە آنلات: بیر گۆن ایکیسی دە بیرر سونو تاقدیم أتمیش‌لر؛ بیری‌نینکی قابول أدیلمیش، دیگری‌نینکی قابول أدیلمەمیش. سونوسو قابول أدیلمەین: “سنی کسینلیک‌لە اؤلدۆرەجگیم!” دەیینجە، قاردشی شؤیلە دەمیش‌تی: “آللاە سادەجە موتتاقی‌لردن (کندیسی‌نی یانلئش‌لاردان قۇرویان‌لاردان) قابول أدر.
 28. سن ألینی بنی اؤلدۆرمک ایچین قالدئرئرسان، بن ألیمی آصلا سنی اؤلدۆرمک ایچین قالدئرمام. چۆنکۆ بن، بۆتۆن وارلئق‌لارئن راببی (صاحیبی) اۇلان آللاەتان قۇرقارئم.
 29. ایستەریم کی سن، هم بنیم گۆناهئمئ هم کندی گۆناهئنئ یۆکلنەسین دە اۇ آتشین آهالیسیندن اۇلاسئن. یانلئش یاپان‌لارئن جزاسئ ایشتە بودور.”
 30. سۇنوندا نفسی اۇنو، قاردشی‌نی اؤلدۆرمەیە ایقناع أتتی، اۇ دا اؤلدۆردۆ. بؤیلەجە قایبەدن‌لردن اۇلدو.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.