فئطرات دینی

فوصصیلت سورەسی (41) – 2

 

 

 1. کافیرلیک أدن‌لر (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر) شؤیلە دەدی‌لر: “بو قورئانئ دینلەمەیین، اۇنونلا ایلگیلی لاف قالابالئغئ یاپئن! بلکی غالیب گلیرسینیز.”
 2. کافیرلیک أدن‌لرە کسینلیک‌لە چتین بیر عاذاب تاتتئراجاغئز وە کسینلیک‌لە اۇنلارا یاپتئق‌لارئ‌نئن أن کؤتۆسۆیلە قارشئلئق ورەجگیز.
 3. ایشتە بؤیلە! آللاها قارشئ دۆشمانلئق أدن‌لرین جزاسئ اۇ آتش‌تیر (جهننم‌دیر). آیت‌لریمیزی بیلە بیلە اینکار أتمەلری‌نین قارشئلئغئ اۇلاراق اؤلمەمک اۆزرە قالاجاق‌لارئ یورت‌لارئ اۇرادادئر.
 4. کافیرلیک أدن‌لر شؤیلە دیەجک‌لردیر: “راببیمیز! بیزی ساپتئران جین‌لری وە اینسان‌لارئ گؤستر کی اۇنلارئ آیاق‌لارئمئزئن آلتئ‌نا آلالئم؛ اۇنلار داحا دا آلچالسئن‌لار!”
 5. “راببیمیز آللاەتئر!” دەییپ دە دۇس‌دۇغرو اۇلان‌لارا ایسە ملک‌لر اینەرک شؤیلە دەرلر: “قۇرقمایئن، اۆزۆلمەیین؛ سیزە سؤز وریلن جننت ایلە سەوینین!
 6. بیز سیزین دۆنیا حایاتئندا دا آحیرت‌تە دە یاقئن دۇست‌لارئنئزئز. جننت‌تە جانئنئزئن چکتیگی هر شەی سیزین‌دیر، ایستەدیگینیز هر شەی دە سیزین‌دیر.
 7. بونلار، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان (آللاە) طارافئندان آغئرلانمانئز ایچین‌دیر.”
 8. آللاها چاغئران، ایی ایش‌لر یاپان وە؛ “بن آللاها تام تسلیم اۇلان‌لاردانئم!” دیەن‌دن داحا گۆزل سؤزلۆ کیم اۇلابیلیر!”
 9. اییلیک‌لە کؤتۆلۆک بیر اۇلماز؛ سن کؤتۆلۆگۆ أن گۆزل شکیل‌دە ساو. بیر دە باقارسئن کی، آرانئزدا دۆشمانلئق اۇلان کیشی سئجاق بیر دۇست گیبی اۇلوورمیش.
 10. بونا آنجاق صابئرلئ اۇلان‌لار (دوروشونو بۇزمایان‌لار) اولاشتئرئلئر. بونا آنجاق (ایی ایش‌لردن) بۆیۆک بیر پای صاحیبی اۇلان‌لار اولاشتئرئلئر.
 11. شەیطان‌دان بیر دۆرتۆ سنی دۆرترسە، همن آللاها سئغئن! شۆبهەسیز کی اۇ، دائیما دینلەین وە هر شەیی بیلن‌دیر.
 12. گجە، گۆندۆز، گۆنش وە آی؛ اۇنون آیت‌لریندن‌دیر. یالنئزجا آللاها قوللوق أدییۇرسانئز، نە گۆنشە سجدە أدین نە دە آیا؛ بۆتۆن بونلارئ یاراتانا سجدە أدین!
 13. أگر بۆیۆکلنیرلرسە (بیلسین‌لر کی)؛ راببینین قاتئندا اۇلان‌لار بئقئپ اوسانمادان گجە گۆندۆز اۇنا بۇیون أگرلر.
 14. آللاهئن آیت‌لریندن بیری دە شودور: یریۆزۆنۆ قوپ‌قورو گؤرۆرسۆن؛ اۆزری‌نە سو ایندیردیگیمیزدە قئپئردار وە قابارئر. یری دیریلتن آللاە، ألبتتە اؤلۆلری دە دیریلتەجک‌تیر. اۇ، هر شەیین اؤلچۆسۆنۆ قۇیان‌دئر.
 15. آیت‌لریمیزدە ساپتئرما یاپان‌لار بیزە آصلا گیزلی قالمازلار. قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ؛ آتشە آتئلاجاق اۇلان مئ، یۇقسا گۆون ایچیندە (حوضوروموزا) گلەجک اۇلان مئ داحا حایئرلئ‌دئر؟ سیز ایستەدیگینیزی یاپئن؛ آللاە یاپتئغئنئز هر شەیی گؤرن‌دیر.
 16. بو ذیکیر (قورئان) کندی‌لری‌نە گلینجە کافیرلیک أدن‌لر (بیزە گیزلی قالمازلار). شۆبهەسیز اۇ ذیکیر، گۆچلۆ وە شرفلی بیر کیتاب‌تئر.
 17. باطئل، اؤنۆندن دە آرقاسئندان دا اۇنا یاناشاماز. اۇ، دائیما دۇغرو قارارلار ورن وە یاپتئغئ‌نئ مۆکممل یاپان آللاە طارافئندان ایندیریلمیش‌تیر.
 18. سانا، سن‌دن اؤنجەکی ألچی‌لر ایچین سؤیلنن‌لردن باشقاسئ سؤیلنمییۇر. سنین راببین هم چۇقچا باغئشلایان هم دە جزاسئ آجئقلئ اۇلان‌دئر.
 19. بو کیتابئ، آنلاشئلماسئ زۇر بیر دیل‌دە آیت کۆمەلری یاپسایدئق کسینلیک‌لە شؤیلە دەرلردی: “آیت‌لری آیرئنتئلئ اۇلاراق آچئقلانسایدئ یا! آنلاشئلماسئ زۇر بیر دیل می یۇقسا (فاصیح) عارابچا مئ (اۇلمالئ)؟” دە کی: “اۇ، اینانئپ گۆونن‌لر ایچین بیر رهبر وە شیفادئر.” اۇنا اینانمایان‌لارئن (سانکی) قولاق‌لارئندا تئقاچ وار وە بو کیتاب اۇنلارا قاپالئ‌دئر. اۇنلارا (سانکی) اوزاق بیر یردن سسلنیلییۇر (دا آنلایامئیۇرلار).”
 20. موسایا اۇ کیتابئ وردیک؛ سۇنرا اۇندا ایحتیلافا دۆشۆلدۆ. راببینین داحا اؤنجە وردیگی بیر سؤزۆ اۇلماسایدئ آرالارئندا موطلاقا حۆکۆم وریلیردی (دە ایش‌لری بیتیریلیردی). اۇنلار اۇ کیتاب‌تان دۇلایئ کندی‌لری‌نی ایکیلم‌دە بئراقان بیر شۆبهە ایچیندە ایدی‌لر.
 21. کیم ایی ایش یاپارسا کندیسی ایچین یاپار، کیم دە کؤتۆلۆک یاپارسا کندی عالەیهی‌نە یاپار. سنین راببین قول‌لارئ‌نا آصلا حاق‌سئزلئق أتمز.
 22. اۇ ساعاتین (مزاردان قالقئش ساعاتی‌نین) بیلگیسی یالنئزجا اۇنا عائیدتیر. اۇنون بیلگیسی اۇلمادان هیچ‌بیر اۆرۆن تۇمورجوغوندان چئقاماز، تک بیر دیشی حامیلە قالاماز. اۇ گۆن آللاە اۇنلارا: “حانی، اۇرتاق‌لارئم نەرەدە!” دییە سسلنەجک، اۇنلار دا: “ایچیمیزدن اۇنلارئ (شو آن‌دا) گؤرن کیمسەنین اۇلمادئغئ‌نئ سانا عارض أدریز.” دیەجک‌لردیر.
 23. داحا اؤنجە یاردئما چاغئردئق‌لارئ قایبۇلوپ گیتمیش وە کندی‌لری ایچین قاچاجاق بیر یر اۇلمادئغئ‌نئ آنلامئش‌لاردئر.
 24. اینسان حایئرلئ شەی‌لر ایستەمک‌تن بئقئپ اوسانماز. باشئ‌نا بیر فنالئق گلدیگیندە ایسە همن اوموت‌سوزلوغا قاپئلئر، قارامسار اۇلور چئقار.
 25. چکتیگی دارلئق‌تان سۇنرا اۇنا طارافئمئزدان بیر ایکرام تاتتئرساق کسینلیک‌لە شؤیلە دەر: “بو بانا اؤزل‌دیر. اۇ ساعاتین (مزاردان قالقئش ساعاتی‌نین) گلەجگی‌نی سانمام آما اۇلور دا راببیمین حوضورونا چئقارئلئرسام، کسینلیک‌لە بانا بوندان داحا گۆزلی وریلیر.” شوراسئ کسین کی نانکؤرلۆک أدن‌لرە، نەلر یاپتئق‌لارئ‌نئ بیلدیرەجگیز، ألبتتە اۇنلارا آغئر بیر عاذاب تاتتئراجاغئز.
 26. اینسانا نیعمت وردیگیمیزدە یۆز چەویریر وە یان چیزر. باشئ‌نا بیر فنالئق گلینجە دە یالوارئر دورور.
 27. دە کی: “هیچ دۆشۆندۆنۆز مۆ، اۇ (قورئان) آللاە قاتئندان‌سا وە سیز دە اۇنو گؤرمزلیک‌تن گلییۇرسانئز؛ بؤیلە درین بیر آیرئلئق ایچیندە اۇلان‌دان داحا ساپقئنئ کیم اۇلابیلیر؟”
 28. اۇنلارا، چەورەلریندە وە کندی‌لریندە اۇلان آیت‌لریمیزی گؤسترەجگیز. سۇنوندا اۇنون (قورئانئن) تۆمۆیلە گرچک اۇلدوغو، اۇنلار ایچین نت اۇلاراق اۇرتایا چئقاجاق‌تئر. (اۇنلار ایعتیراف أتمەسەلر دە) راببینین هر شەیە شاهید اۇلماسئ یتمز می؟
 29. بیلین کی اۇنلار، راببی‌نین (صاحیبی‌نین) حوضورونا وارما حاققئندا شۆبهە ایچیندەدیرلر. بیلین کی اۇ، هر شەیی قوشاتان‌دئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.