فئطرات دینی

عانکبوت سورەسی (29) – 1

 

 

اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 1. ألیف-لام-میم!
 2. اینسان‌لار سادەجە؛ “اینانئپ گۆوندیک” دەدی‌لر، دییە زۇرلو ایمتیحان‌لاردان گچیریلمەدن کندی حال‌لری‌نە بئراقئلاجاغئ‌نئ مئ سانئیۇرلار؟
 3. بیز کندی‌لریندن اؤنجەکی‌لری‌نی دە زۇرلو ایمتیحان‌لاردان گچیردیک. آللاە (ایمتیحان‌لار سۇنوجوندا) اؤزۆ سؤزۆ دۇغرو اۇلان‌لارئ ألبتتە بیلەجک‌تیر. ألبتتە یالانجئ اۇلان‌لارئ دا بیلەجک‌تیر.
 4. یۇقسا کؤتۆ ایش‌لر یاپان‌لار بیزدن قاچئپ قورتولاجاق‌لارئ‌نئ مئ سانئیۇرلار؟ واردئق‌لارئ قاناعات نە کؤتۆدۆر!
 5. کیم آللاهئن حوضورونا چئقمایئ بکلییۇرسا (بیلسین کی) آللاهئن بلیرلەدیگی واقیت ألبتتە گلەجک‌تیر. اۇ دائیما دینلەین وە بیلن‌دیر.
 6. کیم جیهاد أدرسە (ألیندن گلنی یاپارسا) آنجاق کندیسی ایچین جیهاد أدر. یۇقسا آللاهئن بیر وارلئغا آصلا ایحتیاجئ اۇلماز.
 7. اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپمئش اۇلان‌لارئن کؤتۆ ایش‌لری‌نی اؤرتەجک وە اۇنلارئ، یاپتئق‌لارئ‌نئن أن گۆزلی ایلە اؤدۆللندیرەجگیز.
 8. اینسانا، آنا-باباسئنا ایی داورانما گؤرەوی یۆکلەدیک. (أی اینسان!) آننەن بابان بیلگی صاحیبی اۇلمادئغئن بیر شەیی بانا اۇرتاق سایمان ایچین سنینلە مۆجادلە أدەجک اۇلورلارسا، ساقئن اۇنلارا بۇیون أگمە! دؤنۆپ گلەجگینیز یر بنیم حوضوروم‌دور. نەلر یاپتئغئنئزئ سیزە بیلدیرەجگیم.
 9. اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپان‌لارئ ألبتتە ایی‌لرین آراسئنا قاتاجاغئز.
 10. اینسان‌لاردان؛ “آللاها اینانئپ گۆوندیک” دیەن‌لر واردئر. آما آللاە اوغروندا أذیەت گؤردۆک‌لری زامان اینسان‌لارئن وردیگی سئقئنتئ‌یئ، آللاهئن عاذابئ‌یمئش گیبی سایارلار. راببین‌دن بیر یاردئم گلسە، اۇ زامان دا؛ “بیز دە سیزینلە برابریز” دەرلر. آللاە، هرکسین ایچیندە اۇلانئ أن ایی بیلن دگیل می‌دیر؟
 11. آللاە اینانئپ گۆونن‌لری ألبتتە بیلەجک‌تیر. مۆنافئق‌لارئ (ایکی یۆزلۆلری) دە ألبتتە بیلەجک‌تیر.
 12. کافیرلیک أدن‌لر اینانان‌لارا: “سیز بیزیم یۇلوموزو تاعقیب أدین! بیز سیزین حاطالارئنئزئ دا یۆکلنیریز” دەرلر. حالبوکی اۇنلار، مۆمین‌لرین حاطالارئندان هیچ‌بیری‌نی یۆکلنەجک دگیل‌لردیر. اۇنلار کسینلیک‌لە یالانجئ‌دئرلار.
 13. اۇنلار کسینلیک‌لە کندی یۆک‌لری‌نی وە یۆک‌لری‌نین یانئندا داحا نیجە یۆک‌لر یۆکلنەجک‌لردیر. قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ، اویدوردوق‌لارئ شەی‌لردن کسینلیک‌لە سۇرغویا چکیلەجک‌لردیر.
 14. نوحو کندی حالقئ‌نا ألچی گؤندرمیش‌تیک. آرالارئندا (ألچی اۇلاراق) دۇقوز یۆز أللی یئل قالدئ. نیهایت طوفان اۇنلارئ یاقالایئ‌وردی، حپ یانلئش‌لار ایچیندەیدی‌لر.
 15. نوحو وە گمی‌دە اۇلان‌لارئ ایسە قورتاردئق. بو اۇلایئ هرکس ایچین بیر آیت /بلگە یاپتئق.
 16. ایبراهیمی دە (ألچی گؤندردیک). بیر گۆن حالقئ‌نا شؤیلە دەمیش‌تی: “آللاها قوللوق أدین! اۇنا قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. بیلسنیز سیزین ایچین حایئرلئ اۇلان بودور!
 17. سیز سادەجە آللاە ایلە آرانئزا قۇیوپ پوتلاشتئردئق‌لارئنئزا قوللوق أدییۇر وە آصئل‌سئز شەی‌لر اویدورویۇرسونوز. آللاە ایلە آرانئزا قۇیوپ قوللوق أتتیک‌لرینیز، سیزە رئزئق ورەجک گۆچ‌تە دگیل‌لردیر. اؤیلەیسە سیز رئزقئ آللاە قاتئندان آرایئن، اۇنا قوللوق أدین، اۇنا قارشئ گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیرین! اۇنون حوضورونا چئقارئلاجاق‌سئنئز.
 18. أگر یالانلارسانئز (بیلین کی) سیزدن اؤنجەکی تۇپلوم‌لار دا یالانلادئ‌لار. ألچی‌یە دۆشن سادەجە آچئق بیر تبلیغ‌دن (آیت‌لری بیلدیرمک‌تن) عیبارت‌تیر.”
 19. آللاهئن یاراتئلئشئ ناسئل باشلاتتئغئ‌نئ هیچ گؤرمەدی‌لر می؟ سۇنرا اۇنو تکرارلار. بو، آللاە ایچین قۇلای‌دئر.
 20. دە کی: “یریۆزۆندە دۇلاشئن دا آللاهئن یاراتمایا ناسئل باشلادئغئ‌نا بیر باقئن!” سۇنرا آللاە، یاراتمایئ سۇن کز یاپاجاق‌تئر. آللاە هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیار.
 21. آللاە حاق أدنە عاذاب أدەجک، حاق أدنە دە ایکرام‌دا بولوناجاق‌تئر. سیز اۇنا دؤندۆرۆلەجک‌سینیز.
 22. سیز یردە دە، گؤک‌تە دە (آللاهئ) عاجیز بئراقامازسئنئز. آللاە ایلە آرانئزا گیرەجک بیر ولینیز (یاقئنئنئز) وە یاردئمجئنئز یۇق‌تور.
 23. آللاهئن آیت‌لری‌نی وە اۇنون حوضورونا وارمایئ گؤز آردئ أتمک‌تە دیرنن‌لر وار یا… ایشتە اۇنلار بنیم راحمتیم‌دن اۆمیدلری‌نی کسمیش‌لردیر. اۇنلار ایچین آجئقلئ بیر عاذاب واردئر.
 24. حالقئ‌نئن جوابئ سادەجە؛ “اؤلدۆرۆن اۇنو وەیا یاقئن!” دەمەلری اۇلدو. (ایبراهیمی آتشە آتتئ‌لار) فاقاط آللاە اۇنو آتش‌تن قورتاردئ. ایشتە بوندا اینانئپ گۆونن بیر تۇپلولوق ایچین آیت‌لر /بلگەلر واردئر.
 25. ایبراهیم دەدی کی: “دۆنیا حایاتئندا سادەجە آرانئزدا بیر قایناشما اۇلسون دییە، پوتلاشتئرئلمئش وارلئق‌لارئ آللاە ایلە آرانئزا قۇیدونوز. قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ بیرینیز دیگری‌نی تانئمایاجاق وە یینە بیرینیز دیگری‌نی لاعنتلەیەجک‌تیر /دئشلایاجاق‌تئر. وارئپ قالاجاغئنئز یر آتش‌تیر. سیزە یاردئم أدەجک دە اۇلمایاجاق‌تئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.