فئطرات دینی

سؤزۆن اؤزۆ – 1

 

 

نفسیمیزین وە شەیطانی دویغولارئن أل ألە وریپ حیلەلری‌نی سرگیلەدیگی وە بونو دا مدیانئن أن اۆست سەویەیە چئقاردئغئ گۆنۆمۆز اینسانئ‌نئ قورتاراجاق تک چارە گۆونلی آلانئ بیلمک‌تیر.

 

گۆونلی آلان: آللاها تسلیم اۇلماق وە گۆونمک‌تیر. گؤملگین ایلک دۆگمەسی یانلئش ایلیکلنیرسە دیگرلری دە یانلئش اۇلاجاق‌تئر. آللاها تام بیر تسلیمیەت وە گۆون‌لە حایاتئ‌نئ یاشایان نبی‌لر ایی بیلینملی، ألچی اۇلاراق گتیردیگی سارغئت‌لارا قولاق وریلملی‌دیر.

 

بۇرچلولارئن بۇرچ‌لارئ‌نئ اؤدەدیگی اۇ بۆیۆک گۆن‌دە، ذررە قادار اییلیگین وە کؤتۆلۆگۆن قارشئلئغئ‌نئن آلئناجاغئ بیلگیسی اینسانئ صامیمیەتە داعوت أدەجک‌تیر.

نە اۇلدوغونو، نەرەدن گلدیگی‌نی وە نەرەیە گیتتیگی‌نی سۇرغولامایان اینسان اۇغلو، بیرچۇق توزاغئن ایچی‌نە دۆشەجک‌تیر. آلئشقانلئق‌لارئن وە سئرادانلئغئن قوربانئ اۇلاراق حایاتئ‌نئ دوام أتتیرەجک‌تیر.

 

حالبوکی حایاتئ‌نا بیر هدف قۇیوپ سئرادانلئق‌تان چئقئپ أمین آدئم‌لارلا یۆرۆین، حوضور دۇلو بیر حایات یاشایاجاق‌تئر. بو هدف دۇغرولتوسوندا ایستیقامت اۆزەرە اۇلان، باشارئلئ وە موتلو اۇلاجاق‌تئر. بو باشارئ وە موتلولوغونون سئرلارئ‌نئ آرقاسئندان گلن نسیل‌لرە میراث بئراقاجاق‌تئر.

 

کیم بو میراثا صاحیب چئقئپ بو أمانتی یۆکلنیرسە، بیر سۇنراکی نسیل طارافئندان حایئرلا یاد أدیلەجک‌تیر.. اۇنون دا بئراقتئغئ ایزلردن یۆرۆین، نە ایستەدیگی‌نی بیلن أولادلار اۇلاجاق‌تئر. بو دا آنجاق گۆونلی مکانئ بیلمک وە گیرمک‌لە اۇلور.

 

گۆونلی مکان: اؤزللیک‌لە عائیلەیە وریلن دگرلەدیر. آننە وە بابالارئن ایهمال أدیلدیگی عائیلەدە أش‌لری‌نی وە چۇجوق‌لارئ‌نئ ایهمال أتمە اۇرانئ دا یۆکسک‌تیر. أش‌لرین بیربیرلری‌نی ایهمالی، سۆکونون یاقالاندئغئ یاتاق اۇدالارئندا موتلو اۇلمادئق‌لارئندان بللی اۇلاجاق‌تئر.

 

عائیلەیی قۇرویان قالقان؛ آقرابالار، قۇمشولار وە آرقاداش‌لاردئر. چەورەسینی ایی أدینن کیشی‌لر عادیل تۇپلومون اۇلوشوموندا أتکین رۇل آلمئش اۇلاجاق‌لاردئر. زیرا عادیل تۇپلومون گتیریسی؛ جان، عاقئل، اینانچ، مال وە نسیل گۆونلیگی‌نین اۇلماسئ‌دئر.

 

گۆونلی آلانئ بیلن‌لر سۇروملولوغو دۇغرولتوسوندا یاشایاجاق وە گۆونلی مکانا گیرمەیی حاق قازاناجاق‌تئر. حوضورلو وە موتلو بیرەی اۇلماق آنجاق صامیمیەت‌لە یۇلا گیرمک وە دوام أتمک‌تیر.

 

اؤزللیک‌لە دە عائیلە حایاتئندا باشارئ‌یئ أل‌دە أدن‌لر، أن بۆیۆک مۆکافاتا ماظهار اۇلاجاق‌لاردئر. سۇکراتس؛ “قارئنئز ایی‌یسە موتلو، کؤتۆیسە فیلۇزۇف اۇلورسونوز.” دەمیش‌تیر. اینسانئ دۆشۆنجەیە بۇغان، ایچیندن چئقئلماز بیر دوروما سۇقان أن اؤنملی اۇلغولاردان بیری شۆبهەسیز عائیلە موتلولوغودور.

بیردن فاضلا بایانئن؛ یاشلئ، گنچ، دول، باشقا بیر عئرق‌تان وە دین‌دن، فارقلئ کاراکترلردە اۇلان حانئم‌لارئن قۇجالئغئ‌نئ اۆستلنن حض. موحاممدین (ص) ایدئال بیر اؤرنکلیگی واردئر. آللاە رسولۆنە أش اۇلموش آننەلریمیزین فداکارلئق‌لارئ دا اونوتولمامالئ‌دئر.

 

هرکسین آللاە رسولۆنۆ آلایا آلدئغئ بیر زامان دیلیمیندە، ماددی وە ماعنەوی بۆتۆن زۇرلوق‌لارئ‌نا یاردئمجئ اۇلان مککەنین زنگین حانئمئ حض. حاتیجە، رسولوللاە ایچین أمین وە گۆونیلیر بیر قوجاق اۇلموش‌تور. اۇنا ایچ‌تن وە صامیمی موحاببت باغ‌لارئ‌یلا باغلانمئش وە هر زامان حایئرلا یاد أدیلمیش‌تیر.

 

پەیغامبرین (ص) اؤرنکلیگی‌نە باش‌ووران‌لار، آزارلاما وە شیددتین اۇلمادئغئ، حایاتئن هر آنئندا، سەوینچ‌تە وە تاسادا اۇرتاق اۇلدوغو موتلو أش ایلە قارشئلاشاجاق‌تئر.

 

حانئم‌لارئ‌نئن قئسقانچلئق‌لارئ‌نا، چکەمزلیک‌لری‌نە صابئرلا وە تاتلئلئق‌لا موقابلە أتمەسی، حانئم‌لارئ‌یلا ایستیشارە أتمەسی، أش‌لری‌نین عائیلەلری‌نە دە عالاقا گؤسترمەسی، اۇنلارئن أو ایش‌لری‌نە یاردئمجئ اۇلماسئ اؤرنکلیگیندن سادەجە بیرقاچئ‌دئر. حانئم‌لارئ‌نئن دا حض. موحاممدین (ص) گۆزل آحلاقئ حاققئندا شاهیدلیک أتمەلری‌نی وە میثلی ایلە موقابلە أتمەلری‌نی برابریندە گتیرمیش‌تیر.

 

آللاە رسولۆنۆن بو ایلگی وە عالاقاسئ دا آننەلریمیزی، شەیطانی توزاق‌لارا قارشئ أن ایی قۇرویان قووتلی بیر قالعە، عیففت وە ناموس اؤرنگی أتمیش‌تیر.

 

اونوتولمامالئ‌دئر کی رسولوللاهئ اؤرنک آلان‌لار، اۇنون گیبی یاشامایئ آرزو أدن‌لر، بؤیلەسی بیر حوضورو حاق أدەجک‌لردیر.

 

راببیمیز؛ آللاە آدئ‌نا سؤز وریلەرک حلال قئلئنان وە آللاەتان قۇرقماسئ تاوصیە أدیلن أرکک‌لرە، أش‌لری‌نی بیرەر أمانت اۇلاراق ورمیش‌تیر. أمانت آلدئغئ‌نئن فارقئندا اۇلمایئپ مالئ‌یمئش گیبی گؤرۆلمەسی حانئم‌لاردا گۆون دویغوسونو زدەلەیەجک‌تیر. گۆون دویغوسونون اۇلماماسئ، زامان‌لا سەوگی‌نین وە سایغئ‌نئن یئپرانماسئنا دا سبب اۇلاجاق‌تئر.

 

داورانئش‌لارئندا نزاکت وە اییلیگی أساس آلان‌لار، حایئرلئ اۇلما یارئشئ‌نا گیرن‌لر آللاها أن یاقئن اۇلان‌لاردئر. حایئرلئ اۇلمادا وە عاف أتمەدە یارئشئلان بیر أودە آصلا حوضورسوزلوق اۇلمایاجاق‌تئر.

 

کین گۆدۆلمەین، سرت داورانئش‌تا بولونمایان عائیلە بیرەی‌لری بیربیری‌نە مۆساماحالئ داوراناجاق‌لاردئر. یاپئلان حاطالار گؤرمزلیک‌تن گلینەجک‌تیر.

 

حاسساس وە اینجە میزاجا صاحیب اۇلان أش‌لر چابوق قئرئلئر. أشی‌نین سالدئرغان حاتتا یرلی یرسیز اؤفکەلی اۇلماسئ، منفی دویغولار اۇلوشماسئنا سبب اۇلوشاق‌تئر. بو دا أولیلیگین ساعادتی‌نی یۇق أدەجک‌تیر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.