فئطرات دینی

زۆمر سورەسی (39) – 1

 

 

اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 1. بو کیتابئن ایندیریلمەسی؛ دائیما اۆستۆن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان آللاە طارافئندان‌دئر.
 2. بو کیتابئ سانا، گرچک‌لری ایچریر بیر شکیل‌دە بیز ایندیردیک. اؤیلەیسە سن دە دینە بیر شەی قاتمادان قوللوغو آللاها یاپ!
 3. بیلین کی صاف دین؛ آللاهئن دینی‌دیر. آللاە ایلە آرالارئ‌نا ولی‌لر قۇیان‌لار شؤیلە دەرلر: “بیز بونلارا صئرف بیزی آللاها داحا فاضلا یاقلاشتئرسئن‌لار دییە قوللوق أدییۇروز.” آللاە ایحتیلافا دۆشتۆک‌لری شەی‌لردە آرالارئندا حۆکۆم ورەجک‌تیر. آللاە یالانجئ وە نانکؤر بیری‌نی یۇلا گتیرمز.
 4. آللاە چۇجوق أدینمک ایستەسەیدی ألبتتە یاراتتئق‌لارئ ایچیندن بگندیگی‌نی سچردی. بو، اۇنا یاقئشتئرئلاماز. اۇ آللاەتئر؛ تک‌تیر، هر شەیی أمری آلتئ‌نا آلمئش اۇلان‌دئر.
 5. اۇ، گؤک‌لری وە یری گرچک وارلئق‌لار اۇلاراق یاراتمئش‌تئر. گجەیی گۆندۆزۆن اۆستۆنە سارار، گۆندۆزۆ دە گجەنین اۆستۆنە سارار. گۆنشی وە آیئ حیذمتە قۇیموش‌تور. بونلارئن هر بیری (کندی یؤرۆنگەسیندە) بللی بیر سۆرە ایچین آقار گیدر. بیلین کی اۇ دائیما اۆستۆن‌دۆر، چۇق باغئشلایئجئ‌دئر.
 6. اۇ سیزی (آتانئز آدمی) بیر تک نفیس‌تن (دؤللنمیش بیر یومورتادان) یاراتتئ. سۇنرا أشی‌نی دە اۇندان (دؤللنمیش بیر یومورتادان) اۇلوشتوردو.
 7. (أی اینسان‌لار!) کافیرلیک أدرسنیز (بۆتۆن بونلارئ گؤرمزدن گلیرسنیز، بیلین کی) آللاهئن سیزە ایحتیاجئ یۇق‌تور. قول‌لارئ‌نئن کافیرلیک أتمەسینە دە رئضا گؤسترمز. شۆکرەدرسنیز (گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیریرسنیز) شۆکرەتمەنیزدن ممنون اۇلور. هیچ‌بیر گۆناهکار باشقاسئنئن گۆناهئ‌نئ یۆکلنمز. سۇنوندا دؤنۆپ گلەجگینیز یر، راببینیزین حوضورودور؛ اۇ سیزە نەلر یاپتئغئنئزئ بیلدیرەجک‌تیر. چۆنکی اۇ، ایچینیزدە اۇلان‌لارئ بیلن‌دیر.
 8. اینسانا بیر ضارار دۇقوندوغوندا، راببی‌نە یؤنلەرک یالوارئپ یاقارئر. سۇنرا راببی اۇنا کندیندن بیر نیعمت باحشەتتیگیندە داحا اؤنجە یالوارئپ یاقاردئغئ راببی‌نی اونوتور، اینسان‌لارئ آللاهئن یۇلوندان ساپتئرماق ایچین اۇنا بنزەر نیتەلیک‌تە وارلئق‌لار اویدورور. دە کی: “کافیرلیگین‌لە (أل‌دە أتتیک‌لرین‌دن) آز بیر سۆرە یارارلان! سن کسینلیک‌لە آتشین آهالیسیندن‌سین!”
 9. (بؤیلە بیری می) یۇقسا آحیرت أندیشەسی وە راببی‌نین ایکرامئ اۆمیدی‌یلە گجەنین بؤلۆم‌لریندە سجدە أدەرک وە قئیام‌دا بولوناراق ایچ‌تنلیک‌لە بۇیون أگن کیشی می (ایی‌دیر): دە کی: “هیچ بیلن‌لرلە بیلمەین‌لر بیر اۇلور مو؟” دۇغرو بیلگی‌یی آنجاق، عاقلئ‌سلیم صاحیبی اۇلان‌لار قوللانئرلار.
 10. دە کی (آللاە شؤیلە بویورویۇر): “أی اینانئپ گۆونن قول‌لارئم، راببینیزە قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن! بو دۆنیادا اییلیک أدن، اییلیک بولور. آللاهئن تۇپراق‌لارئ گنیش‌تیر. موحاققاق کی صابرەدن‌لرە (دوروش‌لارئ‌نئ بۇزمایان‌لارا) اؤدۆل‌لری حساب‌سئزجا وریلەجک‌تیر.”
 11. دە کی: “بانا، بو دینە بیر شەی قاتمادان آللاها قوللوق طمەم أمرەدیلدی.
 12. بن مۆسلۆمان‌لارئن أن اؤنۆندە اۇلما أمری دە آلدئم.”
 13. دە کی: “بن راببیمە قارشئ گلیرسم، اۇ بۆیۆک گۆنۆن عاذابئندان قۇرقارئم.”
 14. دە کی: “بن دینیمە بیر شەی قاتمادان، سادەجە آللاها قوللوق أدریم.
 15. سیز دە آللاهئن دئشئندا دیلەدیگینیزە قوللوق أدین.” اۇنلارا شونو دا سؤیلە: “آصئل حۆسرانا اوغرایان‌لار، قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ کندی‌نی وە عائیلەسینی حۆسرانا اوغراتان‌لاردئر. بیلین کی آپ‌آچئق حۆسران ایشتە بودور.”
 16. اۆست‌لریندە آتش‌تن گؤلگەلر، آلت‌لارئندا دا گؤلگەلر اۇلور. ایشتە آللاە قول‌لارئ‌نئ بونونلا قۇرقوتویۇر. أی قول‌لارئم! بانا یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن!
 17. طاغوتا قوللوق أتمک‌تن اوزاق دوران وە آللاها یؤنلن کیمسەلرە گلینجە؛ مۆژدەلر اۇنلار ایچین‌دیر. سن قول‌لارئما مۆژدە ور!
 18. اۇ قول‌لارئم سؤزۆ دینلەییپ أن گۆزلی‌نە اویان‌لاردئر. اۇنلار آللاهئن دۇغرو یۇلا قابول أتتیگی کیمسەلردیر. ایشتە اۇنلار عاقلئ‌سلیم صاحیبی اۇلان‌لاردئر.
 19. پکی، عالەیهیندە عاذاب حۆکمۆ کسینلشن بیری (اۇنلار گیبی) می‌دیر؟ آتش‌تە اۇلان بیری‌نی، سن می قورتاراجاق‌سئن؟
 20. راببی‌نە قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنان‌لار ایچین ایسە (جننت‌تە) آلت طاراف‌لارئندان ائرماق‌لار آقان کؤشک‌لر وە اۆست طاراف‌لارئندا یاپئلمئش باشقا کؤشک‌لر واردئر. بونو آللاە واعاد أتمیش‌تیر. آللاە واعادیندن دؤنمز.
 21. آللاهئن گؤک‌تن سو ایندیریپ یردەکی قایناق‌لارا اولاشتئردئغئ‌نئ، سۇنرا اۇنونلا رنک‌لری فارقلئ أکین‌لر بیتیردیگی‌نی گؤرمەدین می؟ سۇنرا أکین قورومایا باشلار؛ اۇنو سارارمئش گؤرۆرسۆن، آرقاسئندان دا چرچؤپە دؤنۆشۆر. بوندا عاقلئ‌سلیم صاحیبی اۇلان‌لار ایچین کسینلیک‌لە دۇغرو بیلگی‌لر واردئر.
 22. (گؤستردیگی غایرت‌تن دۇلایئ) آللاهئن، گؤنلۆنۆ ایسلاما آچتئغئ وە بؤیلەجە راببیندن گلن بیر آیدئنلئق ایچیندە اۇلان کیشی (قالبی قاتئلاشمئش کیشی) گیبی می‌دیر؟ آللاهئن ذیکری‌نە /کیتابئ‌نا قارشئ قالب‌لری قاتئلاشمئش اۇلان‌لارئن وای حالی‌نە! اۇنلار آچئق بیر ساپقئنلئق ایچیندەدیرلر.
 23. آللاە أن گۆزل سؤزۆ، (آیت‌لری) بیربیری‌نە بنزەر، ایکیشرلی یاپئ‌دا بیر کیتاب حالیندە ایندیرمیش‌تیر. راببیندن چکینن‌لرین بوندان دۇلایئ دری‌لری اۆرپریر وە سۇنرا دری‌لری وە قالب‌لری آللاهئن ذیکری /کیتابئ قارشئسئندا یوموشار. ایشتە بو کیتاب آللاهئن رهبری‌دیر. اۇ، گرگی‌نی یاپان قول‌لارئ‌نئ بو رهبرلە هیدایتە أردیریر. آللاهئن ساپئق سایدئغئ‌نئ یۇلا گتیرەجک کیمسە یۇق‌تور.
 24. قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆ، یۆزنۆ اۇ کؤتۆ عاذاب‌تان قۇرویان کیشی، (یانلئش‌لار ایچیندە اۇلان کیشی) گیبی می‌دیر؟ یانلئش‌لار ایچیندە اۇلان‌لارا شؤیلە دەنەجک‌تیر: “قازاندئغئنئز شەیین تادئ‌نا وارئن باقالئم!”
 25. اۇنلاردان اؤنجەکی‌لر دە یالانا سارئلمئش‌لاردئ. سۇنوندا عاذاب اۇنلارا هیچ فارق أتمەدیک‌لری یردن گلمیش‌تی.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.