فئطرات دینی

روم سورەسی (30) – 2

 

 

 1. اۇنا یؤنلن کیشی‌لر اۇلون! اۇنا قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. نامازئ دۆزگۆن وە سۆرکلی قئلئن! مۆشریک‌لردن اۇلمایئن.
 2. دینی‌نی پارچا پارچا أدیپ بللی کیشی‌لر أطرافئندا تۇپلانان‌لاردان (اۇلمایئن!)… هر حیزیب کندیندە اۇلان‌لا موتلودور.
 3. اینسان‌لارا بیر ضارار دۇقوندوغوندا راببی‌نە یؤنلەرک یالوارئپ یاقارئرلار. سۇنرا (راببی) اۇنلارا کندیندن بیر ایکرام تاتتئرسا، باقارسئن کی بیر قئسمئ راببی‌نە اۇرتاق قۇشویۇرلار.
 4. بونو، اۇنلارا وردیک‌لریمیزی گؤرمزدن گلمک (نانکؤرلۆک أتمک) ایچین یاپارلار. کەیفی‌نی سۆرۆن باقالئم! یاقئن‌دا اؤگرنیرسینیز.
 5. یۇقسا بیز اۇنلارا بیر دلیل ایندیردیک دە آللاها اۇرتاق قۇشمالارئ‌نئ اۇ مو سؤیلۆیۇر؟
 6. اینسان‌لارا بیر ایکرام تاتتئردئغئمئزدا اۇنونلا موتلو اۇلورلار. کندی أل‌لری‌یلە یاپتئق‌لارئ یۆزۆندن باش‌لارئ‌نا بیر کؤتۆلۆک گلدیگیندە دە همن اوموت‌سوزلوغا قاپئلئرلار.
 7. آللاهئن ترجیح أتتیگی کیشی ایچین رئزقئ گنیشلتتیگی‌نی دە دارالتتئغئ‌نئ دا گؤرمەدی‌لر می؟ اینانئپ گۆونن بیر تۇپلولوق ایچین بوندا آیت‌لر /گؤسترگەلر واردئر.
 8. سن آقرابایا حاققئ‌نئ ور؛ چارەسیزلرە وە یۇلجولارا دا. آللاهئن رئضاسئنئ قازانماق ایستەین‌لر ایچین ایی اۇلان بودور. ایشتە اۇنلار اومدوق‌لارئ‌نا قاووشاجاق اۇلان‌لاردئر.
 9. اینسان‌لارئن مال‌لارئ ایچیندە آرتسئن دییە وردیگینیز فائیضلی بۇرچ آللاە قاتئندا (آللاهئن قۇیدوغو أکۇنۇمیک سیستم‌دە) آرتماز، آللاهئن رئضاسئنئ ایستەیەرک وردیگینیز زکات ایسە (اؤیلە دگیل‌دیر)… ایشتە زکات ورن‌لر، مال‌لارئ‌نئ قات قات آرتئراجاق اۇلان‌لاردئر.
 10. آللاە؛ سیزی یاراتان، سۇنرا سیزە رئزئق ورن، سۇنرا سیزی اؤلدۆرەجک اۇلان، داحا سۇنرا سیزە ینی‌دن حایات ورەجک اۇلان‌دئر. پکی آللاها اۇرتاق قۇشتوق‌لارئنئز ایچیندن، بو شەی‌لرین هرحانگی بیری‌نی یاپابیلەجک اۇلان وار مئ‌دئر؟ اۇ، اۇنلارئن شیرک قۇشتوق‌لارئندان اوزاق وە یۆجەدیر.
 11. اینسان‌لارئن کندی أل‌لری‌یلە یاپتئق‌لارئ شەی‌لر یۆزۆندن قارادا وە دنیزدە بۇزولمالار اۇرتایا چئقتئ. بو (بۇزولما) یاپئپ أتتیک‌لری‌نین بیر قئسمئ‌نئن جزاسئنئ اۇنلارا تاتتئرماق ایچین‌دیر؛ بلکی (یانلئش‌لارئندان) وازگچرلر.
 12. دە کی: “یریۆزۆنۆ دۇلاشئن دا اؤنجەکی‌لرین سۇنو ناسئل اۇلموش بیر باقئن! اۇنلارئن چۇغو آللاها شیرک قۇشان کیمسەلردی.”
 13. دؤنۆشۆ اۇلمایان بیر گۆن آللاە طارافئندان گلمەدن اؤنجە، یۆزۆنۆ بو دۇس‌دۇغرو دینە چەویر! اۇ گۆن (اینسان‌لار) بیربیرلریندن آیرئلئرلار.
 14. کیم کافیرلیک أدرسە کافیرلیگی کندی ضارارئ‌نادئر. کیم ایی ایش یاپارسا اۇنلار دا کندی‌لری ایچین (جننت‌تە) یر حاضئرلار.
 15. بو، آللاهئن اینانان وە ایی ایش‌لر یاپان‌لارئ کندی لۆطفوندان اؤدۆللندیرمەسی ایچین‌دیر. اۇ، کافیرلری سەومز.
 16. رۆزگارلارئ مۆژدەجی‌لر اۇلاراق گؤندرمەسی، آللاهئن آیت‌لریندن‌دیر (گؤسترگەسیندن‌دیر). بونو؛ سیزە ایکرامئندان تاتتئرسئن، گمی‌لر قۇیدوغو قانونا گؤرە آقئپ گیتسین، سیز دە اۇنون لۆطفونو آرایاسئنئز وە گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیرەسینیز دییە یاپار.
 17. سن‌دن اؤنجە دە نیجە ألچی‌لری کندی حالقئ‌نا گؤندردیک؛ اۇنلارا آچئق بلگەلرلە گلدی‌لر. سۇنرا سوچ ایشلەین‌لرە حاق أتتیک‌لری جزایئ وردیک. اینانئپ گۆونن‌لرە یاردئم أتمک، بۇینوموزا بۇرچ‌تور.
 18. آللاە رۆزگارلارئ گؤندرن‌دیر. اۇنلار یاغمور بولوتونو حارەکتە گچیریر، آللاە دا اۇنو گؤک‌تە ترجیح أتتیگی شکیل‌دە یایار وە کۆمە کۆمە یاپار. سۇنرا آرالارئندان یاغمور داملالارئ‌نئن چئقتئغئ‌نئ گؤرۆرسۆن. اۇنو، ترجیح أتتیگی قول‌لارئ‌نا اولاشتئردئغئندا همن سەوینیرلر.
 19. اۇیسا داحا اؤنجە، اۆزرلری‌نە یاغمور یا‌غدئرمادان اؤنجە تام بیر اوموت‌سوزلوق ایچیندە ایدی‌لر.
 20. آللاهئن ایکرامئ‌نئن سۇنوچ‌لارئ‌نا بیر باق؛ یریۆزۆنۆ اؤلۆمۆندن سۇنرا ناسئل جانلاندئرئیۇر! بونو یاپان، ألبتتە اؤلۆلری دە جانلاندئرئر. اۇ، هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیار.
 21. أگر باشقا بیر رۆزگار گؤندرسک دە یریۆزۆنۆ سارارمئش گؤرسەلر، بو لز دە کسینلیک‌لە نانکؤرلۆک أدرلر.
 22. ذاتن سن اؤلۆلرە بیر شەی ایشیتتیرەمزسین. سئرت‌لارئ‌نئ دؤندۆک‌لری زامان ساغئرلارا دا چاغرئنئ ایشیتتیرەمزسین.
 23. سن، کؤرلری گیردیک‌لری یانلئش یۇل‌دان چەویریپ اۇنلارا دۇغرو یۇلو گؤسترەمزسین. سن (چاغرئنئ) آنجاق آیت‌لریمیزە اینانئپ دا تسلیم اۇلان‌لارا ایشیتتیرەبیلیرسین.
 24. آللاە سیزی گۆچ‌سۆز اۇلاراق یاراتان، گۆچ‌سۆزلۆگۆن آردئندان گۆچلۆ حالە گتیرن، گۆچلۆلۆک‌تن سۇنرا دا تکرار گۆچ‌سۆز وە آق ساچلئ حالە گتیرن‌دیر. اۇ ترجیح أتتیگی شەیی یاراتئر. دائیما بیلن وە اؤلچۆیۆ قۇیان اۇدور.
 25. قئیامت (مزاردان قالقئش) ساعاتی گلدیگی گۆن سوچلولار؛ “(دۆنیادا) سادەجە قئسا بیر سۆرە قالدئق” دییە یمین أدرلر. اۇنلار (داحا اؤنجە دە) بو شکیل‌دە یالانا سۆرۆکلنیرلردیر.
 26. کندی‌لری‌نە عیلیم وە ایمان وریلن‌لر دەرلر کی: “آللاهئن کیتابئ‌نا گؤرە سیز، دیریلیش گۆنۆنە قادار (قابیرلرینیزدە) قالدئنئز. ایشتە بو، دیریلمە گۆنۆدۆر، آما سیز اۇلوپ بیتنی بیلمز بیر حال‌دە ایدینیز.”
 27. آرتئق اۇ گۆن، یانلئشا دالان‌لارا ماعذرت‌لری فایدا ورمەیەجک، اۇنلاردان عؤذۆر دیلەمەلری دە ایستنمەیەجک‌تیر.
 28. بو قورئان‌دا اینسان‌لار ایچین هر تۆرلۆ اؤرنگی وردیک. سن اۇنلارا بیر موعجیزە گتیرسن بیلە کافیرلیک أدن‌لر کسینلیک‌لە: “سیز باطئلا دالان کیمسەلرسینیز!” دیەجک‌لردیر.
 29. آللاە، بیلمزلیک‌تن گلن‌لرین قالب‌لری اۆزریندە ایشتە بؤیلە ینی بیر یاپئ اۇلوشتورور.
 30. اؤیلەیسە سن صابرەت (دوروشونو بۇزما)! آللاهئن وردیگی سؤز گرچک‌تیر. بونا اینانجئ تام اۇلمایان‌لار، ساقئن سنی گەوشکلیگە سەوق أتمەسین!

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.