فئطرات دینی

راحمان سورەسی (55) – 3

 

 

 1. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 2. ایکیسیندە دە هر مەیوەدن ایکی أش (أرکگی وە دیشیسی) واردئر.
 3. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 4. آستارلارئ قالئن ایپک‌تن دؤشک‌لرە قورولوپ یاسلانئرلار. ایکی جننتین دە اۇلغون مەیوەلری (اۇنلارا) یاقلاشئر.
 5. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 6. اۇرالاردا گؤزلری‌نی (حیذمت أتتیک‌لری کیشی‌لرە) اۇداقلایان حوری‌لر واردئر. اۇنلاردان اؤنجە هرحانگی بیر اینسان وەیا جینین اۇنلارلا تماسئ اۇلمامئش‌تئر.
 7. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 8. (حوری‌لر) سانکی بیرەر یاقوت وە مرجان‌دئرلار.
 9. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 10. اییلیگین قارشئلئغئ اییلیک‌تن باشقا نە اۇلابیلیر!
 11. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 12. اۇ ایکی جننتین آلت طارافئندا ایکی جننت داحا واردئر.
 13. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 14. هر ایکیسی دە قۇیو یشیل‌دیر.
 15. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 16. ایکیسیندە دە قاینایان ایکی پئنار واردئر.
 17. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 18. اۇنلارئن ایچیندە مەیوە، حورما وە نارلار واردئر.
 19. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 20. جننت باحچەلردە ایی حویلو گۆزل‌لر واردئر.
 21. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 22. اۇنلار، (جننتلیک‌لرە) تاحصیص أدیلمیش اۇلان وە چادئرلاردا قالان حوری‌لردیر.
 23. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 24. اۇنلارا، جننتلیک‌لردن اؤنجە هرحانگی بیر اینسان وەیا جینین تماسئ اۇلمامئش‌تئر.
 25. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 26. (جننت آهالیسی) یشیل یاستئق‌لارا وە پک گۆزل میندرلرە قورولوپ یاسلانئرلار.
 27. (أی اینسان‌لار وە جین‌لر!) راببینیزین حانگی نیعمت‌لری‌نی یالان سایئیۇرسونوز!
 28. عاظامتلی وە چۇق جؤمرد اۇلان راببینین آدئ پک مۆبارک‌تیر!

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.