فئطرات دینی

حوجورات سورەسی (49)

 

 

اییلیگی سۇنسوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 1. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاهئن، اۇنون رسولۆنۆن اؤنۆنە گچمەیین! آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن! شۆبهەسیز آللاە دائیما دینلەین وە بیلن‌دیر.
 2. أی اینانئپ گۆونن‌لر! سس‌لرینیزی نبی‌نین سسیندن فاضلا یۆکسلتمەیین! اۇنونلا، بیرینیزین دیگری‌یلە قۇنوشتوغو گیبی اولو اۇرتا قۇنوشمایئن! یۇقسا سیز فارقئ‌نا بیلە وارمادان عامل‌لرینیز بۇشا گیدر.
 3. آللاهئن رسولۆنۆن (ألچیسینین گتیردیگی‌نین) یانئندا سس‌لری‌نی قئسان‌لار وار یا؛ اۇنلار آللاهئن، تاقوا (یانلئش‌لاردان ساقئنما) حوصوصوندا قالب‌لری‌نی ایمتیحان‌دان گچیرمیش اۇلدوغو کیمسەلردیر. اۇنلار ایچین باغئشلانما وە بۆیۆک بیر اؤدۆل واردئر.
 4. (أی موحاممد! سن ایچردەیکن) اۇدالارئن دئشئندان سانا سسلنن‌لر وار یا؛ اۇنلارئن چۇغو عاقلئ‌نئ قوللانمایان کیمسەلردیر.
 5. سن یان‌لارئ‌نا چئقئنجایا قادار صابرەتسەلردی، کندی‌لری ایچین ألبتتە ایی اۇلوردو. آللاە چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 6. أی اینانئپ گۆونن‌لر! أگر بیر فاسئق (یۇل‌دان چئقمئش بیری) سیزە بیر حابر گتیریرسە اییجە آراشتئرئن! یۇقسا ایشین آصلئ‌نئ بیلمەدن بیر تۇپلولوغا ساتاشئرسئنئز دا، بوندان دۇلایئ یاپتئغئنئزا پیشمان اۇلورسونوز.
 7. بیلین کی آللاهئن رسولۆ سیزین ایچینیزدەدیر. أگر اۇ بیرچۇق قۇنودا سیزە اویسایدئ، سئقئنتئ‌یا دۆشردینیز. آما (دۆشمەدینیز، چۆنکی) آللاە ایمانئ سیزە سەودیردی، اۇنو قالب‌لرینیزین سۆسۆ یاپتئ. کافیرلیگی (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تن گلمەیی)، فاسئقلئغئ (یۇل‌دان چئقمایئ) وە عیصیانئ (أمیرلری‌نە قارشئ گلمەیی) ایسە سیزە کؤتۆ گؤستردی. ایشتە بودوروم‌دا اۇلان‌لار، اۇلغون کیمسەلردیر.
 8. آللاە بونلارئ کندیسیندن بیر لۆطوف وە نیعمت اۇلاراق یاپتئ. آللاە دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 9. مۆمین‌لردن ایکی گروپ بیربیرلری‌یلە ساواشئرلارسا آرالارئ‌نئ دۆزلتین. اۇنلاردان بیری دیگری‌نە سالدئرمایا دوام أدرسە، آللاهئن أمری‌نە دؤنۆنجەیە (اوزلاشمایا یاناشئنجایا) قادار، سالدئران طاراف‌لا سیز دە ساواشئن! آللاهئن أمری‌نە دؤنرلرسە، عادالت‌لە آرالارئ‌نئ بولون وە حاققا اویغون داورانئن! آللاە حاققا اویگون داورانان‌لارئ سەور.
 10. مۆمین‌لر آنجاق وە آنجاق قاردش‌تیرلر؛ اؤیلەیسە قاردش‌لرینیزین آراسئنئ دۆزلتین. آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن کی، ایکرام گؤرەسینیز.
 11. أی اینانئپ گۆونن‌لر! هیچ‌بیر تۇپلولوق باشقا بیر تۇپلولوغو آلایا آلماسئن! بلکی اۇنلار، کندی‌لریندن داحا ایی اۇلابیلیر. قادئن‌لار دا باشقا قادئن‌لارئ آلایا آلماسئن‌لار! بلکی اۇنلار کندی‌لریندن داحا ایی اۇلابیلیر. بیربیرینیزی عایئبلامایئن! بیربیرینیزە کؤتۆ لاقاب‌لار تاقمایئن! اینانئپ گۆوندیک‌تن سۇنرا آدئنئزئن فاسئغا چئقماسئ نە کؤتۆدۆر! کیم کی تؤوبە أتمزسە (دؤنۆش یاپمازسا)، ایشتە بؤیلەلری یانلئش یاپان کیمسەلردیر.
 12. أی اینانئپ گۆونن‌لر! ظاننئن بیرچۇغوندان قاچئنئن! چۆنکی باعضئ ظان‌لار گۆناەتئر. کیمسەنین گیزلی حال‌لری‌نی آراشتئرمایئن! بیرینیز دیگرینیزین غئیبتی‌نی یاپماسئن! سیزدن بیری، اؤلۆ قاردشی‌نین أتی‌نی یەمک ایستەر می؟ طابیعی بوندان تیکسیندینیز. آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن! شۆبهەسیز آللاە تؤوبەلری (دؤنۆش‌لری) قابول أدر، ایکرامئ بۇل‌دور.
 13. أی اینسان‌لار! سیزی بیر أرکک‌لە بیر دیشی‌دن یاراتتئق. بیربیرینیزی تانئیاسئنئز دییە میللت‌لرە وە بۇی‌لارا آیئردئق. آللاە قاتئندا أن دگرلی اۇلانئنئز، یانلئش یاپماق‌تان أن چۇق ساقئنانئنئزدئر. آللاە دائیما بیلن، هر شەیین ایچ یۆزۆندن حابردار اۇلان‌دئر.
 14. تاشرالئ عاراب‌لار: “بیز دە ایمان أتتیک!” دەدی‌لر. دە کی: “ایمان أتمەدینیز. آما؛ ‘سیزە تسلیم اۇلدوق’ دەیین! ایمان هنۆز قالبینیزە گیرمەدی. آللاها وە ألچیسینە ایچ‌تن بۇیون أگرسنیز؛ آللاە عامل‌لرینیزین قارشئلئغئندان هیچ‌بیر شەیی أکسیلتمز. آللاە چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 15. مۆمین‌لر آنجاق آللاها وە ألچیسینە اینانئپ گۆونن، سۇنرا شۆبهەیە دۆشمەین، آللاە یۇلوندا مال‌لارئ‌یلا وە جان‌لارئ‌یلا جیهاد أدن (أل‌لریندن گلنی یاپان) کیمسەلردیر. ایشتە اۇنلار دۇغرو سؤزلۆ کیمسەلردیر.
 16. دە کی: “سیز دینینیزی (بو دینە گیریپ گیرمەدیگینیزی) آللاها مئ اؤگرتییۇرسونوز؟” آللاە گؤک‌لردە وە یردە اۇلان‌لارئ بیلیر. آللاە هر شەیی بیلن‌دیر.
 17. مۆسلۆمان اۇلدولار دییە سنی میننت آلتئندا بئراقئیۇرلار. دە کی: “مۆسلۆمان اۇلدونوز دییە بنی میننت آلتئندا بئراقمایئن. أگر (مۆسلۆمان اۇلدوغونوز قۇنوسوندا) دۇغرو سؤیلەین کیمسەلرسنیز، ایمانا أردیردیگی ایچین سیزی آصئل آللاە میننت آلتئندا بئراقئر.”
 18. آللاە گؤک‌لرین وە یرین غایبئ‌نئ (گیزلیسینی ساقلئسئنئ) بیلیر. آللاە یاپتئغئنئز هر شەیی گؤرن‌دیر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.