فئطرات دینی

حاج سورەسی (22) – 2

 

 

 1. بیر گۆن اۇ بەیتین اۇلدوغو یرە ایبراهیمی یرلشتیرمیش وە اۇنا شؤیلە دەمیش‌تیک: “بانا هیچ‌بیر شەیی اۇرتاق قۇشما! طاواف أدن‌لر، قئیام، رۆکوع وە سجدە أدن‌لر (ناماز قئلان‌لار) ایچین بەیتیمی ترتمیز توت!
 2. اینسان‌لارا حاججئ ایعلان أت! ایستەر یایا اۇلاراق، ایستەر داغ‌لار آراسئنداکی یۇل‌لارئ آشان بیتکین بینک‌لر اۆزریندە سانا گلسین‌لر!”
 3. کندی‌لری‌نە اۇلان فایدالارئ‌نئ یاشایاراق گؤرمک وە آللاهئن اۇنلارا رئزئق اۇلاراق وردیگی أنعام جینسی حایوان‌لار اۆزری‌نە، بیلینن گۆن‌لردە اۇنون آدئ‌نئ آناراق قوربان کسمک ایچین (گلسین‌لر). (أی قوربان کسن‌لر!) اۇنلاردان سیز یەیین! فاقیر اۇلوپ زۇر دوروم‌دا قالانا دا یەدیرین!
 4. گلدیک‌تن سۇنرا تفثی‌نی /عارافات وە مۆزدلیفە واقفەلری‌نی یاپسئن‌لار! آداق‌لارئ‌نئ یری‌نە گتیرسین‌لر وە بەیتی عاتیق‌تە /حارم بؤلگەسی ایچیندە آردآردا طاواف‌لار یاپسئن‌لار!
 5. حاج عیبادتی ایشتە بؤیلەدیر! کیم آللاهئن دۇقونولماز قئلدئغئ شەی‌لرە سایغئ گؤستریرسە راببی‌نین /صاحیبی‌نین قاتئندا اۇنون ایچین ایی اۇلور. سیزە بیلدیریلن‌لر حاریج، أنعام (قۇیون، کچی، سئغئر، دوە) سیزە حلال قئلئنمئش‌تئر. اۇ پیسلیک‌لردن؛ پوت‌لاردان اوزاق دورون! گرچک دئشئ سؤزلردن دە اوزاق دورون!
 6. دۇغرودان آللاها یؤنلمیش، اۇنا شیرک قۇشمامئش کیمسەلر اۇلون! هر کیم آللاها شیرک قۇشارسا، گؤک‌تن دۆشمۆش دە اۇنو قوش‌لار قاپئشئیۇر یا دا رۆزگار اۇنو اوزاق بیر یرە ساوورویۇر گیبی اۇلور.
 7. شیرک قۇشانئن حالی ایشتە بؤیلەدیر! کیم آللاها قوللوغون سیمگەلری‌نە سایغئ گؤستریرسە (بیلسین کی) بو سایغئ، قالب‌لردەکی تاقوادان قایناقلانئر.
 8. (حاج‌دا کسمک ایچین گؤتۆردۆگۆنۆز) قوربانلئق‌لاردا بلیرلی بیر سۆرەیە قادار سیزین ایچین فایدالار واردئر. سۇنرا وارئپ کسیلەجک‌لری یر بەیتی عاتیق /حارم بؤلگەسی‌دیر.
 9. آللاهئن کندی‌لری‌نە رئزئق اۇلاراق وردیگی أنعام جینسی حایوان‌لارئ، اۇنون آدئ‌نئ آناراق کسسین‌لر دییە هر اۆممت ایچین بیر قوربان کسمە زامانئ بلیرلەدیک. حپینیزین ایلاهئ بیر تک ایلاەتئر؛ اؤیلەیسە سادەجە اۇنا تسلیم اۇلون! سن ایچ‌تن بۇیون أگن‌لرە مۆژدە ور!
 10. اۇنلار، آللاە آنئلئنجا یۆرک‌لری تیترەین، باش‌لارئ‌نا گلن‌لر قارشئسئندا صابئرلئ داورانان (دوروشونو بۇزمایان)، نامازئ دۆزگۆن وە سۆرکلی قئلان وە کندی‌لری‌نە وردیگیمیز رئزئق‌تان حایرا حارجایان کیمسەلردیر.
 11. سیزین ایچین دە (أنعامئن) بدنجە گلیشیمی‌نی تاماملامئش اۇلان‌لارئ‌نئ آللاها قوللوغون سیمگەلریندن یاپتئق. اۇنلارئن سیزە یارارلارئ واردئر. سئرا سئرا دورورلارکن اۆزرلری‌نە آللاهئن آدئ‌نئ آناراق کسین! یان‌لارئ یرە یاپئشتئغئ زامان اۇنلاردان یەیین! ایستەمەینە دە، ایستەینە دە یەدیرین! شۆکرەدەسینیز (گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیرەسینیز) دییە اۇنلارئ بو شکیل‌دە سیزین حیذمتینیزە وردیک.
 12. اۇنلارئن أت‌لری دە قان‌لارئ دا آللاها اولاشماز. آما اۇنا سیزین تاقوانئز (آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنما دویغونوز) اولاشئر. اۇنلارئ بو شکیل‌دە سیزین حیذمتینیزە وردی کی، سیزی دۇغرویا یؤنلتمەسینە قارشئلئق آللاهئ تکبیرلرلە آناسئنئز (بایرام نامازئ قئلاسئنئز)! سن گۆزل داورانان‌لارا مۆژدە ور!
 13. آللاە، اینانئپ گۆونن‌لری قۇرور. آللاە، حائینلیک‌تە وە نانکؤرلۆک‌تە دیرنیپ دوران‌لارئن دا هیچ‌بیری‌نی سەومز.
 14. کندی‌لری‌نە ساواش آچئلان‌لارا، حاق‌سئزلئغا اوغراتئلمالارئ سببی‌یلە ساواش ایذنی وریلدی. آللاە، اۇنلارا یاردئمئن ألبتتە قورالئ‌نئ بلیرلەمیش‌تیر.
 15. اۇنلار، صئرف: “راببیمیز آللاەتئر” دەدیک‌لری ایچین حاق‌سئز یرە یوردوندان چئقارئلان‌لاردئر. أگر آللاە، اینسان‌لارئن بیر قئسمئ‌نئ دیگر بیر قئسمئ‌یلا أنگللـەمەسە ماناستئرلار، کیلیسەلر، حاورالار وە ایچیندە آللاهئن آدئ چۇقچا آنئلان مسجیدلر کسینلیک‌لە یرلە بیر أدیلیردی. آللاە، کندی‌نە /دینی‌نە یاردئم أدنە ألبتتە یاردئم أدر. گۆچلۆ وە دائیما اۆستۆن اۇلان آللاەتئر.
 16. اۇنلار، کندی‌لری‌نە یریۆزۆندە گۆچ وە ایمکان ورسک، نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلان، زکاتئ ورن، ماعروفون (ایی ایش‌لرین) یاپئلماسئنئ ایستەین، مۆنکردن (کؤتۆ ایش‌لردن) ساقئندئران کیمسەلردیر. هر ایشین سۇنو آللاها وارئر.
 17. (حالقئن) سنی یالانلئیۇرسا (بیل کی) بونلاردان اؤنجە نوحون حالقئ، عاد وە ثمود دا (کندی‌لری‌نە گلن ألچی‌لری) یالانلامئش‌لاردئ.
 18. ایبراهیمین حالقئ ایلە لوطون حالقئ دا عاینئسئنئ یاپمئش‌تئ.
 19. مدیەنلی‌لر دە اؤیلە؛ موسا دا یالانلاندئ. اۇ کافیرلرە اؤنجە سۆرە تانئدئم؛ سۇنرا اۇنلارئ یاقالادئم. بنیم دە اۇنلارئ تانئمامام نەیمیش (گؤرۆن)!
 20. نیجە کنتی، یانلئش ایش‌لر یاپارلارکن هلاک أتتیک. آرتئق (دووارلارئ) تاوان‌لارئ‌نئن اۆستۆنە چؤکمۆش حال‌دەدیر. قوللانئلمایان نیجە قویولار وە موحتشم کؤشک‌لر واردئر.
 21. (کافیرلیک أدن‌لر) یریۆزۆنۆ گزیپ دۇلاشمادئ‌لار مئ کی، کندیسی‌یلە دۇغرو باغلانتئ قوراجاق‌لارئ قالب‌لری، دینلەیەجک‌لری قولاق‌لارئ اۇلوشسون! شو بیر گرچک کی، گؤزلر کؤر اۇلماز آما گؤگۆس‌لردەکی قالب‌لر کؤر اۇلور.
 22. سن‌دن عاذابئن چابوق گلمەسینی ایستییۇرلار. آللاە سؤزۆندن آصلا جایماز. راببینین (صاحیبینین) قاتئنداکی بیر گۆن سیزین سایدئغئنئز بین یئل گیبی‌دیر.
 23. یانلئش‌لار ایچیندە اۇلدوق‌لارئ حال‌دە، نیجە کنتە سۆرە تانئدئم؛ سۇنرا اۇنلارئ یاقالادئم. دؤنۆپ وارئلاجاق یر بنیم حوضوروم‌دور.
 24. دە کی: “أی اینسان‌لار! بن سیزلر ایچین سادەجە آچئق بیر اویارئجئ‌یئم.
 25. اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپان‌لار ایچین باغئشلانما وە دگرلی رئزئق واردئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.