فئطرات دینی

تەوبە سورەسی (9) – 3

 

 

 1. سیزە آغئر گلسە دە گلمەسە دە ساواشا چئقئن! آللاە یۇلوندا مالئنئزلا، جانئنئزلا جیهاد أدین (ألینیزدن گلنی یاپئن). سیزین حایرئنئزا اۇلان بودور؛ بیلسنیز بونو یاپارسئنئز!
 2. قۇلای بیر قازانچ یا دا سئرادان بیر یۇلجولوق اۇلسا کسینلیک‌لە پشین‌دن گلیرلردی. آما بو اوزون وە زۇرلو یۇلجولوق گؤزلرین‌دە بۆیۆدۆکچە بۆیۆدۆ. یاقئن‌دا شؤیلە یمین أدەجک‌لردیر: “گۆجۆمۆز یتسەیدی واللاهی سیزینلە بیرلیک‌تە چئقاردئق.” بۇشونا نفس تۆکتییۇرلار. آللاە بیلییۇر کی اۇنلار کسینلیک‌لە یالانجئ‌دئرلار.
 3. آللاە سنی عاففەتسین! دۇغرو سؤیلەین‌لر سانا گؤرە تام اۇلاراق چئقمادان، یالانجئ‌لارئن کیم‌لر اۇلدوغونو دا اؤگرنمەدن اۇنلارا (ساواشا قاتئلماما قۇنوسوندا) نیچین ایذین وردین؟
 4. جیهاد (آللاە یۇلوندا ألیندن گلنی یاپماق)، مۆسلۆمان‌لارئن تمل گؤرەوی اۇلدوغو ایچین آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونن‌لر، جیهاد ایچین سن‌دن ایذین ایستەمزلر. آللار، یانلئش‌لاردان ساقئنان‌لارئ بیلیر.
 5. (ماعذرتی اۇلمادئغئ حال‌دە) سن‌دن ایذین ایستەین‌لر سادەجە، آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونمەین، قالب‌‌لری شۆبهە ایچیندە اۇلان‌لاردئر. اۇنلار کندی شۆبهەلری ایچیندە گیت-گل‌لر یاشارلار.
 6. أگر ساواشا چئقماق ایستەسەلردی، کسینلیک‌لە بیز حاضئرلئق یاپارلاردئ. آما آللاە، توتوم وە داورانئش‌لارئندان حۇشلانمادئ دا اۆزرلری‌نە بیر آغئرلئق چؤکرتتی. اۇنلارا: “(ساواشا گلمەییپ) اۇتوران‌لارلا بیرلیک‌تە سیز دە اۇتورون” دەنیلدی.
 7. ذاتن سیزینلە بیرلیک‌تە چئقسالاردئ، قافانئزئ قارئشتئرما دئشئندا بیر قاتقئ‌لارئ اۇلمازدئ. بیر دە آرانئزا گیرر، کسینلیک‌لە فیتنە فساد چئقارمایا چالئشئرلاردئ. ایچینیزدە اۇنلارا قولاق ورن‌لر واردئر. آللاە اۇ ظالیم‌لری بیلیر.
 8. بونلار داحا اؤنجە دە فیتنە پشیندە قۇشتولار وە سنین ایش‌لری‌نی آلت اۆست أتتی‌لر. اۇنلار حۇشلانماسالار دا، سۇنوندا حاق یری‌نی بولدو وە آللاهئن أمری حاکیم اۇلدو.
 9. اۇنلاردان کیمی دە: “بانا ایذین ور دە باشئمئ سئقئنتئ‌یا سۇقما!” دەر. بیل کی اۇنلار، ذاتن سئقئنتئ ایچین‌دەدیرلر. جهننم، کافیرلری (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لری) ألبتتە قوشاتاجاق‌تئر.
 10. باشئ‌نا ایی بیر شەی گلسە، بو اۇنلارئ اۆزر. کؤتۆ بیر شەی گلسە: “ایی کی (ساواشا چئقمایاراق) اؤنجەدن تدبیریمیزی آلمئشئز.” دەر، سەوینچ ایچیندە آرقالارئ‌نئ دؤنۆپ گیدرلر.
 11. دە کی: “آللاهئن (اۇنایلایئپ) یازمادئغئ بیر شەی آصلا باشئمئزا گلمز. اۇ بیزیم مەولامئزدئر (أن یاقئنئمئزدئر). مۆمین‌لر یالنئز آللاها گۆونیپ دایانسئن‌لار.
 12. دە کی: “بیزیم ایچین ایکی اییلیک‌تن بیری دئشئندا بیر شەی می بکلییۇرسونوز؟ بیز دە آللاهئن کندی قاتئندان وەیا بیزیم ألیمیزلە سیزە بیر عاذاب ورمەسینی بکلییۇروز. حایدی بکلەیین! بیز دە سیزینلە بیرلیک‌تە بکلییۇروز.
 13. دە کی: “ایستەر گؤنۆللۆ ایستەر گؤنۆل‌سۆز حارجاما یاپئن؛ سیزدن آصلا قابول أدیلمەیەجک‌تیر. چۆنکۆ سیز، یۇل‌دا چئقمئش بیر تۇپلولوق‌سونوز.”
 14. یاپتئق‌لارئ حارجامانئن قابولۆنە أنگل اۇلان سادەجە آللاهئ وە ألچیسینی گؤرمزلیک‌تە دیرنمەلری‌دیر. بونلار نامازا آنجاق اۆشنەرک گلیرلر وە یاپتئق‌لارئ حارجامایئ دا آنجاق گؤنۆل‌سۆز یاپارلار.
 15. اۇنلارئن مال‌لارئ دا أولادلارئ دا سنی فاضلا أتکیلەمەسین. آللاە ایستەر کی دۆنیاداکی حایات‌لارئندا بونلارلا اۇنلارا عاذاب أتسین وە جان‌لارئ، اۇنلار کافیرکن چئقسئن.
 16. سیزدن اۇلمادئق‌لارئ حال‌دە؛ “واللاهی، کسینلیک‌لە سیزدنیز!” دییە یمین أدییۇرلار. عاکسی‌نە اۇنلار، اؤدلک بیر تۇپلولوق‌تور.
 17. بیر سئغئناق، ماغارا یا دا گیریلەبیلەجک بیر دلیک بولسالار، هیچ‌بیر شەیە باقمادان اۇرایا دۇغرو قۇشارلار.
 18. کیمی‌لری دە صاداقالار /زکات‌لار قۇنوسوندا سانا دیل اوزاتئرلار. کندی‌لری‌نە وریلیرسە ممنون اۇلور، وریلمزسە آنئندا سینیرلنیرلر.
 19. کشکە آللاهئن وە ألچیسینین وردیگی‌نە راضئ اۇلسالار دا شؤیلە دیەبیلسەلردی: “آللاە بیزە یتر! آللاە لۆطفوندان بیزە ورەجک‌تیر، ألچیسی دە. بیز اومودوموزو سادەجە آللاها باغلارئز.”
 20. صاداقالار سادەجە فاقیرلرە، میسکین‌لرە، صاداقا ایشیندە چالئشان‌لارا وە مۆئللفەیی قولوبا (قالب‌لری ائسئندئرئلاجاق اۇلان‌لارا) وریلیر. بیر دە بۇیوندوروق آلتئنداکی‌لرە، بۇرچلولارا، آللاە یۇلوندا وە یۇلجولارا حارجانماق اۆزرە آیرئلئر. بونلار آللاە طارافئندان فارض قئلئنمئش‌تئر. آللاە، دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.