فئطرات دینی

تەوبە سورەسی (9) – 1

 

 

اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 

 1. بو، آندلاشما یاپتئغئنئز مۆشریک‌لرە، آللاە وە ألچیسی طارافئندان یاپئلان ایلیشکی‌یی کسمە ایعلانئ‌دئر.
 2. بوگۆن‌دن ایعتیبارن بو تۇپراق‌لاردا دؤرت آی داحا دۇلاشابیلیرسینیز؛ آما آللاهئ عاجیز بئراقامایاجاغئنئزئ وە آللاهئن کافیرلری (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لری) رذیل أدەجگی‌نی بیلین!
 3. بو بۆیۆک حاج گۆنۆندە آللاە وە ألچیسی طارافئندان بۆتۆن اینسان‌لارا یاپئلان دویورو شودور: آللاهئن وە ألچیسینین بو مۆشریک‌لرلە ایلیشکیسی قالمامئش‌تئر. (أی مۆشریک‌لر!) تەوبە أدرسنیز /دؤنۆش یاپارسانئز، سیزین ایچین ایی اۇلور. یۆز چەویریرسنیز بیلین کی، آللاهئ عاجیز بئراقامازسئنئز. (أی موحاممد!) کافیرلیک أدن‌لرە آجئقلئ بیر عاذابئ مۆژدەلە!
 4. (أی مۆمین‌لر!) بو دویورو؛ سیزینلە آندلاشما یاپمئش، سۇنرا اۇنا آیقئرئ بیر داورانئش‌تا بولونمامئش وە سیزە قارشئ هیچ کیمسەیە دستک ورمەمیش مۆشریک‌لری قاپساماز. اۇنلارلا یاپتئغئنئز آندلاشمایا، سۆرەسی بیتینجەیە قادار تام اۇلاراق اویون! آللاە مۆتتاقی‌لری /یانلئش‌لاردان ساقئنان‌لارئ سەور.
 5. بو حارام آی‌لار (جان وە مال دۇقونولمازلئق‌لارئ‌نئن اۇلدوغو بو دؤرت آی) چئقئنجا (مککەدن آیرئلمایان) اۇ مۆشریک‌لری بولدوغونوز یردە اؤلدۆرۆن. اۇنلارئ یاقالایئن، قوشاتئن وە اۇنلار ایچین هر گؤزتلەمە یردە بکلەیین. آما دؤنۆش یاپار، نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلار وە زکاتئ دا وریرلرسە آرتئق اۇنلارئ سربست بئراقئن. شۆبهەسیز آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 6. اۇ مۆشریک‌لردن (مککەدن آیرئلمئش) بیری یانئنا گلمک ایستەرسە اۇنا گۆونجە ور کی گلسین، آللاهئن کلامئ‌نئ دینلەسین. سۇنرا اۇنو، کندی‌نی گۆون‌دە گؤردۆگۆ بؤلگەیە اولاشتئر. بؤیلە یاپ، چۆنکۆ اۇنلار بیلمەین بیر تۇپلولوق‌تور.
 7. مسجیدی حارام یانئندا یاپتئغئنئز آندلاشمانئن قاپسامئ‌نا گیرمەین مۆشریک‌لر لهی‌نە، آللاە وە ألچیسی نزدیندە وریلمیش بیر سؤز ناسئل اۇلابیلیر کی! آندلاشما یاپتئق‌لارئنئزدان سیزە قارشئ دۆرۆست داورانمایا دوام أدن‌لرە سیز دە دۆرۆست داورانئن. آللاە یانلئش‌لاردان ساقئنان‌لارئ سەور.
 8. اؤیلە بیر سؤز ناسئل وریلمیش اۇلابیلیر! اۇنلار سیزە اۆستۆن گلسەلر نە آقرابالئق باغ‌لارئ‌نئ گؤزتیرلر نە یۆکۆملۆلۆک‌لری‌نی! قالب‌لری ایستەمەسە دە آغئزلارئ‌یلا سیزی راضئ أتمەیە چالئشئرلار. اۇنلارئن چۇغو یۇل‌دان چئقمئش‌تئر.
 9. اۇنلار آللاهئن آیت‌لری‌نی گچیجی بیر چئقار قارشئلئغئندا ساتمئش، بؤیلەجە اۇنون یۇلوندان چئقمئش‌لاردئر. اۇنلارئن یاپماق‌تا اۇلدوق‌لارئ شەی نە کؤتۆدۆر!
 10. اۇنلار هرحانگی بیر مۆمینە قارشئ نە آقرابالئق باغئ گؤزتیرلر نە دە یۆکۆملۆلۆک‌لری‌نی یری‌نە گتیریرلر! ایشتە سئنئرئ آشان‌لار اۇنلاردئر.
 11. أگر تەوبە أدر /دؤنۆش یاپار، نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلار، زکاتئ دا وریرلرسە؛ آرتئق اۇنلار سیزین دین قاردش‌لرینیزدیر. بیز آیت‌لریمیزی بیلن‌لر تۇپلولوغو ایچین آیرئنتئلئ اۇلاراق آچئقلارئز.
 12. آندلاشمالارئندان سۇنرا (ایلیشکی‌یی کسمە ایعلانئ دئشئندا قالانئ) یمین‌لری‌نی بۇزار وە دینینیزە دە سالدئرئرلارسا اۇ زامان سیز دە کۆفرۆن ألەباش‌لارئ‌نا ساواش آچئن. آرتئق وردیک‌لری سؤزۆن بیر دگری قالمامئش اۇلور. بؤیلە یاپئن، بلکی یانلئش داورانئش‌لارئندان وازگچرلر.
 13. (حودەیبیەدە) أتتیک‌لری یمینی بۇزموش وە آللاهئن ألچیسینی (مککەدن) چئقارمایا قاصدەتمیش بیر تۇپلولوق‌لا ساواشمایاجاق مئ‌سئنئز؟ اۆستەلیک سیزینلە ساواشئ باشلاتان اۇنلاردئر. یۇقسا اۇنلاردان چکینییۇر موسونوز؟ أگر اینانئپ گۆونمیش کیمسەلرسنیز آصئل چکینمەنیز گرکن آللاەتئر.
 14. اۇنلارلا ساواشئن کی آللاە سیزین أل‌لرینیزلە اۇنلارا عاذاب أتسین وە اۇنلارئ رذیل أتسین؛ سیزە دە اۇنلارا قارشئ ظافر ورسین وە اینانئپ گۆونن‌لر تۇپلولوغونون ایچی‌نی راحاتلاتسئن!
 15. بیر دە اینانئپ گۆونن‌لرین قالب‌لریندەکی اؤفکەیی گیدرسین. آللاە گرکنی یاپانئن تەوبەسینی /دؤنۆشۆنۆ دە قابول أدر. آللاە دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 16. یۇقسا آللاە ایچینیزدن هم جیهاد أدن‌لری (ألیندن گلنی یاپان‌لارئ) هم دە آللاهئ، ألچیسینی وە مۆمین‌لر دئشئندا بیری‌نی سئرداش أدینمەین‌لری بیلمەدن کندی حالینیزە بئراقئلاجاغئنئزئ مئ ساندئنئز؟ آللاە، یاپتئغئنئز هر شەیین ایچ یۆزۆندن حابرداردئر.
 17. مۆشریک‌لر، کندی کافیرلیک‌لری‌نە بیذذات کندی‌لری شاهیدکن آللاهئن مسجیدلری‌نە حیذمت أتمەیە حاق‌لارئ یۇق‌تور. اۇنلارئن بۆتۆن چالئشمالارئ بۇشا گیدر. اۇنلار، اۇ آتش ایچیندە اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالاجاق‌لاردئر.
 18. آللاهئن مسجیدلری‌نە آنجاق آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونن، نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلان، زکاتئ ورن وە آللاەتان باشقاسئندان چکینمەین‌لر حیذمت أدەبیلیرلر. ایشتە بونلارئ دۇغرو یۇل‌دا اۇلمالارئ اومولور.
 19. یۇقسا سیز؛ حاجئ‌لارا سو ورمە وە مسجیدی حاراما حیذمت أتمە ایشی‌نی اۆستلنن‌لری، آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونن وە آللاە یۇلوندا جیهاد أدن‌لرلە (ألیندن گلنی یاپان‌لارلا) بیر می توتویۇرسونوز؟ بونلار آللاە قاتئندا بیر اۇلمازلار. آللاە یانلئش‌لار ایچیندە اۇلان تۇپلولوغو یۇلا گتیرمز.
 20. اینانئپ گۆونن، هیجرت أدن، آللاە یۇلوندا مال‌لارئ‌یلا وە جان‌لارئ‌یلا جیهاد أدن‌لرین (ألیندن گلنی یاپان‌لارئن) آللاە قاتئنداکی درەجەلری پک یۆکسک‌تیر. باشارئ‌یا اولاشان‌لار ایشتە اۇنلاردئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.