فئطرات دینی

تاعویض تاعویضی دۇغورور – 1

 

 

حوضورسوزلوق‌لارئن حاکیم اۇلدوغو، قایغئ‌لارئن اۆست سەویەیە چئقتئغئ گۆنۆمۆز اینسانئ، بو سئقئنتئ‌لارئ‌نئ وە قایغئ‌لارئ‌نئ آشما وە یاشادئق‌لارئ زۇرلوق‌لارلا مۆجادلە أتمە یۇلوندا یالنئز اۇلمادئغئ‌نئ بیلملی‌دیر.

ایلتیشیمین أن حئزلئ چاغئ‌نئن یاشاندئغئ بیر زامان دیلیمیندە، کندی‌لری‌یلە داحی ایلتیشیم قورامامالارئ سۇنوجوندا کندی کندی‌لری‌نە بیلە زامان آیئراماماق‌تادئر.

یا دا “کندیمە زامان آیئرمالئ‌یئم، جانئمئن ایستەدیگی هر شەیی یاپمالئ‌یئم. ایچیم‌دن نە گچییۇرسا سؤیلەملی‌ییم. آنجاق بؤیلە موتلو اۇلوروم” دیەرک، قارشئسئنداکینی دە اینجیتەرک، حایات یۇلونا دیکن‌لر دؤکمک‌تەدیر.

هراکلیتۇسون “أورن‌دە تک دگیشمەین شەی دگیشیم‌دیر” سؤزۆنۆ ایی آنلایئپ دگیشیمە آچئق اۇلان‌لار، گلیشیم ایچیندە اۇلان‌لاردئر. ایچیندە یاشادئغئمئز اۇرتامئن زۇرلوق‌لارئ‌نا آلئشماق وە اۇ اۇرتام‌دان موتلولوغو چئقارتماق آنجاق ایستەمک‌لە اۇلور. ایستک أگر بیلگی وە اؤزل غایرت‌لە، چابایلا بسلنمزسە، بو دۆنیا جهننمە دؤنر.

کندیسی‌یلە بارئشئق اۇلماق وە گلەجگی‌نە داحا اۆمیدلە وە گۆلن یۆزلرلە باقابیلمک ایچین، اینسان‌لارلا ایلتیشیمی ایی قورمالئ‌یئز. اؤنجەلیک‌لە کندیمیزین گۆچلۆ وە ضایئف یؤن‌لریمیزی، اۇلوملو اۇلومسوز یؤن‌لریمیزی، یتەنک‌لریمیزی، نە یاپابیلەجک‌لریمیزی بیلملی‌ییز. بو بیلگی بیزە دۇغرو قارارلار ورمەدە یاردئمجئ اۇلاجاق‌تئر.

اۇلای‌لارا بن مرکزلی باقان‌لار، یاشادئق‌لارئ اۇلای‌لارئ دگرلندیرەمەین‌لردیر.شونو بیلملی‌ییز کی، باشئمئزا گلن هر موصیبت کندی أل‌لریمیزلە ایشلەدیک‌لریمیز یۆزۆندن‌دیر. (بونونلا برابر) آللاە چۇغونو عاففەدر. (شورا سورەسی؛ )

بیلینچلی اۇلماق، کندی‌نی گرچکچی وە دۇغرو تانئماق، دویغولارئ‌نئ بیلمک یاعنی پسیکۇلۇژی‌دە أن اؤنملی عونصور اۇلان “فارقئندالئق” حالی شۆبهەسیز مۆکممل اۇلماق دگیل‌دیر. اینسان گلیشن وە اوزلاشان بیر ماحلوق‌سا، گلیشملی وە ایچیندە بولوندوغو اۇرتاما اویمالئ‌دئر. اویمالئ آما کندیندن وە اؤز دگرلریندن تاعویض ورمەدن اویمالئ‌دئر. بیلملی کی، تاعویض دیگر تاعویضی دۇغورور. بو دورومو چۇق گۆزل آنلاتان بیر حیکایەیی پایلاشماق ایستییۇروم:

أسکی زامان‌لارئن بیریندە، بیر اۇتلاق‌تا اؤکۆز سۆرۆسۆ وارمئش. آسلان‌لار بیر تۆرلۆ راحات بئراقمئیۇرلارمئش اۇنلارئ.

آما برابرلیک‌لری‌نین گۆچ‌لری‌یلە بیرقاچ سئیرئق آلسالار دا یینە دە باش أگمزلرمیش بو قۇجا آسلان‌لارا. گۆن گچتیکچە آسلان‌لارئ آلمئش بیر قایغئ. چۆنکی آنجاق تاوشان، فارە گیبی کۆچۆک حایوان‌لارئ آولایابیلدیک‌لری ایچین گۆچ‌تن دۆشمەیە باشلامئش‌لار.

“سانئرئم، بیزە بو تۇپراق‌لارئ ترک أتمک دۆشۆیۇر،” دەمیش آسلان‌لاردان بیری.

“أوت…” دەمیش دیگری…

“نەرەیە گیدریز؟” دییە قۇنوشورکن، اؤتەکی چلیمسیز تۇپال آما قورناز آسلان آتئلمئش سؤزە:

“حایئر…” دەمیش، “هیچ‌بیر یرە گیتمییۇروز. سیز بانا بئراقئن. بن حاللـەدریم بو ایشی.

کیمسە اینانمامئش آما؛

“هایدی، بیر شانس ورەلیم. باشقا شانسئمئز یۇق.” دەمیش‌لر.

اۇ دا آلمئش یانئ‌نا بیرقاچ آسلان، بەیاض بایراق‌لا چئقمئش اؤکۆزلرین یانئ‌نا…

اؤکۆزلرین لیدری اۇلان بۇز اؤکۆز باش‌تا اۇلماق اۆزەرە بش ایری قئیئم اؤکۆز یاقلاشمئش‌لار اۇنلارا. سۇرموش‌لار نە ایستەدیک‌لری‌نی. تۇپال آسلان باشلامئش قۇنوشمایا، بیر یان‌دان بۇز اؤکۆزۆن قۇجامان سیوری بۇینوزونا باقئیۇرموش، بیر یان‌دان دا تاتلئ دیل‌لر دؤکۆیۇرموش:

“سایغئ‌دگر اؤکۆز أفندی‌لر! بوگۆن بورایا سیزدن عؤذۆر دیلەمک ایچین گلدیک. بیلییۇروز سیزی بیرقاچ دفعا اینجیتتیک. کیم بیلیر، قاچئنئزدا شو پنچەلریمین ایزی واردئر. آما اینانئن بونلارئن هیچ‌بیری‌نی ایستەیەرک یاپمادئق. أوت، سیزە سالدئردئق، آما نییە بیلییۇر موسونوز؟ حپ آرانئزداکی شو سارئ اؤکۆز یۆزۆندن… اۇنون رنگی سیزینکی‌لر گیبی دگیل، گؤزۆمۆزۆ قاماشتئرئیۇر، عاقلئمئزئ باشئمئزدان آلئیۇر. اۇنو گؤردۆک مۆ، نە قادار بارئش‌سەور اۇلدوغوموزو اونوتوپ سیزە سالدئرئیۇر وە سۆرۆنۆزە ضارار ورییۇروز. یۇقسا بیزیم سیزینلە هیچ‌بیر آلئپ ورەمەدیگیمیز یۇق. اۇنون یۆزۆندن حپیمیز ضارار گؤرۆیۇرسونوز. ورین اۇنو بیزە، سیز دە قورتولون بیز دە. بارئش ایچیندە یاشایالئم…” دەمیش.

بۇز اؤکۆز دیگر اؤن‌دە گلن‌لرلە گؤرۆشمک اۆزەرە گری چکیلمیش‌لر. حپسی دە سئجاق باقمئش بو تکلیفە، بیر تک یاشلئ بنکلی اؤکۆز:

“اۇلماز!” دەمیش. آما کیمسەیە دویورامامئش سؤزۆنۆ.

زاواللئ سارئ اؤکۆز قوربان أدیلمیش آسلان‌لارا. آسلان‌لارئن حپسی بیردن سالدئرمئش سارئ اؤکۆزۆن اۆزەری‌نە. بیر ایکیسینی فئرلاتمئش آما بیتکین دۆشمۆش آز سۇنرا زاواللئ. دیگرلری اۆزۆلمۆش اۆزۆلمەسینە آما أل‌دن نە گلیر کی؛ بۆتۆن سۆرۆنۆن سلامتی ایچین سارئ اؤکۆزۆن اؤلمەسی گرکییۇرموش.

گرچک‌تن گۆن‌لرجە سالدئران اۇلمامئش کندی‌لری‌نە. حوضور ایچیندە گچر اۇلموش گۆن‌لری…

آسلان میللتی نە قادار صابرەدەبیلیر کی، هلە اؤکۆزۆن تادئ‌نئ آلدئق‌تان سۇنرا…

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.