فئطرات دینی

باقارا سورەسی (2) – 4

 

 

 1. نیتەکیم (ایی‌لیک‌لریمی تاماملایایئم دییە) ایچینیزدن سیزە بیر ألچی گؤندردیم. اۇ سیزە آیت‌لریمیزی اۇقور، سیزی گلیشتیریر، سیزە کیتابئ وە حیکمتی اؤگرتیر، سیزە بیلمەدیگینیزی اؤگرتیر.
 2. بنی عاقلئنئزدان چئقارمایئن کی بن دە سیزی چئقارمایایئم! بانا قارشئ گؤرەوینیزی یری‌نە گتیرین، ایی‌لیک بیلمز اۇلمایئن!
 3. مۆمین‌لر! صابئرمئ داوراناراق وە ناماز قئلاراق یاردئم ایستەیین! آللاە صابرەدن‌لرین یانئندادئر.
 4. آللاە یۇلوندا اؤلدۆرۆلن‌لرە “اؤلۆلر” دەمەیین! اۇنلار دیری‌دیرلر، آما سیز فارق أدەمزسینیز.
 5. مال‌لارئنئزدان، جان‌لارئنئزدان وە اۆرۆن‌لرینیزدن أکسیلتەرک، سیزی بیرآز قۇرقو وە بیرآز آچلئق‌لا یئپراتئجئ بیر ایمتیحان‌دان گچیرەجگیز، بوندان قاچئش اۇلماز. سن صابئرلئ داورانان‌لارا مۆژدە ور.
 6. اۇنلار، باش‌لارئ‌نا بیر شەی گلینجە شؤیلە دەرلر: “بیز، آللاها عائیدیز، بیز اۇنون حوضورونا چئقارئلاجاغئز”.
 7. راببی‌نین (صاحیبی‌نین) هر تۆرلۆ دستگی وە ایی‌لیگی اۇنلارادئر. هدف‌لری‌نە اولاشاجاق اۇلان‌لار اۇنلاردئر.
 8. صافا ایلە مروە آللاها قوللوغون سیمگەلرین‌دن‌دیر. کیم حاج وەیا عومرە نیەتی‌یلە کاعبەیی طاواف أدرسە، اۇ ایکیسی‌نی ساعی أتمەسیندە بیر گۆناە یۇق‌تور. کیم بیر ایی‌لیگی ایچیندن گلەرک یاپارسا بیلسین کی، هر شەیی بیلن وە یاپئلان ایی‌لیگین تام قارشئ‌لئغئ‌نئ ورن آللاەتئر.
 9. بو کیتاب‌تا ایندیریلن آچئقلایئجئ وە آنا آیت‌لری اینسان‌لارا آچئقچا بیلدیردیک‌تن سۇنرا گیزلەین‌لری، آللاە دئشلار، دئشلایاجاق دوروم‌دا اۇلان‌لار دا دئشلار.
 10. تەوبە أدن (حاطاسئندان تام اۇلاراق دؤنن)، کندی‌نی دۆزلتن وە گیزلەدیک‌لری‌نی آچئقلایان‌لار باشقا؛ اۇنلارئن تەوبەسی‌نی قابول أدریم. تەوبەلری قابول أدن وە ایی‌لیگی بۇل اۇلان بنیم.
 11. آیت‌لری گیزلەین وە گیزلەمیش‌کن اؤلن‌لری؛ آللاە، ملک‌لری وە بۆتۆن اینسان‌لار دئشلایاجاق‌تئر.
 12. اۇنلار سۆرکلی دئشلانمئش اۇلاراق قالاجاق‌لاردئر. نە عاذاب‌لارئ حافیفلتیلەجک نە دە گؤز آچتئرئلاجاق‌تئر.
 13. سیزین ایلاهئنئز، بیر تک ایلاەتئر. اۇندان باشقا ایلاە یۇق‌تور. ایی‌لیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل اۇلان اۇدور.
 14. گؤک‌لرین وە یرین یاراتئلئشئندا، گجە ایلە گۆندۆزۆن آرد آردا گلیشیندە، اینسان‌لارا یارارلئ شەی‌لری دنیزدە تاشئیئپ گؤتۆرن گمی‌لردە، آللاهئن گؤک‌تن ایندیردیگی سودا، اۇ سو ایلە اؤلۆ تۇپراغئ دیریلتمەسیندە، قئپئردایان هر جانلئ‌یئ یریۆزۆنە یایماسئندا، رۆزگارلارئن فارقلئ یؤن‌لرە أسمەسیندە، گؤک ایلە یر آراسئندا گؤرەولی بولوت‌لاردا، عاقلئ‌نئ قوللانان بیر تۇپلولوق ایچین گؤسترگەلر واردئر.
 15. کیمی اینسان‌لار، آللاها بنزەر نیتەلیک‌لر ورەرک، اۇنونلا آرالارئ‌نا قۇیدوق‌لارئ‌نئ ایلاە أدینیر وە اۇنلارئ، آللاهئ سەور گیبی سەورلر. اینانئپ گۆونن‌لرین آللاە سەوگیسی داحا گۆچلۆدۆر. بو یانلئشئ یاپان‌لار، بۆتۆن گۆجۆن آللاها عائید اۇلدوغونو وە آللاهئن عاذابئ‌نئن (ایشلەدیک‌لری سوچ‌لا) باغلانتئسئ‌نئ، اۇ عاذابئ گؤردۆک‌لریندە آنلایاجاق‌لارئ گیبی کشکە شیمدی‌دن آنلاسالار!
 16. آرقاسئندان گیدیلن کیشی‌لر ۇ گۆن، کندی‌لری‌نە اویان‌لارئ ترک أدرلر. آرتئق عاذابئ گؤرمۆش‌لر وە آرالارئنداکی بۆتۆن باغ‌لار قۇپموش‌تور.
 17. اۇنلارا اویان‌لار شؤیلە دەرلر: “کشکە ألیمیزە بیر فئرصات گچسە دە اۇنلارئن بورادا بیزدن اوزاق دوردوق‌لارئ گیی بیز دە اۇنلاردان اوزاق دورابیلسەیدیک!” آللاە یاپتئق‌لارئ‌ن، ایچ‌لری‌نی یاقاجاق شکیل‌دە گؤسترەجک‌تیر. آرتئق اۇ آتش‌تن چئقاجاق دگیل‌لردیر.
 18. أی اینسان‌لار! یریۆزۆندەکی هر شەیین حلال وە تمیز اۇلان‌لارئندان یەیین! شەیطانئن ایزیندن گیتمەیین! اۇ سیزین آچئق دۆشمانئنئزدئر.
 19. اۇ، سیزدن کؤتۆلۆک‌لر وە چیرکینلیک‌لر یاپمانئزئ وە آللاە حاققئندا بیلمەدیگینز شەی‌لری سؤیلەمەنیزی ایستەر.
 20. اۇنلارا: “آللاهئن ایندیردیگی‌نە اویون!” دەنسە؛ “حایئر! بیز آتالارئمئزئ حانگی یۇل‌دا بولموشساق، اۇنا اویارئز!” دەرلر. پکی، آتالارئ عاقئل‌لارئ‌نئ بیر شەیە چالئشتئرمامئش وە دۇغرو یۇلا دا گیرمەمیش‌لرسە، یینە اویاجاق‌لار مئ؟
 21. کندی‌لری‌نی آیت‌لرە قاپاتان‌لارئن دورومو، آنلامادئغئ سسە قارشئ اؤتن قارغانئن دورومو گیبی‌دیر؛ اۇنلارئن دویدوغو سادەجە بیر چاغرئ وە سسلنمەدیر. ساغئر، دیل‌سیز وە کؤر کسیلیرلر. اۇنلار عاقئل‌لارئ‌نئ قوللانمازلار.
 22. أی آللاها اینانئپ گۆونن‌لر! آللاهئن سیزە رئزئق اۇلاراق وردیگی شەی‌لرین تمیز اۇلان‌لارئندان یەیین! یالنئز آللاها قوللوق أدییۇرسانئز، اۇنا قارشئ گؤرەوینیزی یری‌نە گتیرین!
 23. اۇ سیزە سادەجە مەیتەیی (کسیلمەدن اؤلمۆش حایوانئ)، آقمئش قانئ، دۇموز أتی‌نی وە آللاەتان باشقاسئ آدئ‌نا کسیلمیش اۇلانئ حارام قئلمئش‌تئر. کیم داردا قالئر دا بیری‌نین حاققئ‌نا سالدئرمادان وە ایحتیاج سئنئرئ‌نئ دا آشمادان بونلاردان یەرسە، گۆناها گیرمز. چۇقچا باغئشلایان وە ایی‌لیگی بۇل اۇلان آللاەتئر.
 24. آللاهئن ایندیردیگی کیتاب‌تان بیر شەی گیزلەین وە قارشئ‌لئغئندا، تۆکنیپ گیدەجک بیر بدل آلان‌لار، قارئن‌لارئ‌نا سادەجە آتش دۇلدورورلار. آللاە قئیامت گۆنۆ اۇنلارلا قۇنوشماز وە اۇنلارئ آقلاماز. اۇنلارئن حاق أتتیگی آجئقلئ بیر عاذاب‌تئر.
 25. اۇنلار یۇل‌دان چئقمایئ، رهبرە اویمایا؛ عاذابئ، باغئشلانمایا ترجیح أدن‌لردیر. آتشە نە قادار دا دایانئقلئ‌لارمئش!
 26. اۇلاجاغئ بودور، گرچک‌لری ایچرن بو کیتابئ آللاە ایندیرمیش‌تیر. کیتابا ترس دۆشن‌لر ایسە درین بیر آیرئ‌لئق ایچیندەدیرلر.
 27. ایی‌لیک، یریۆزۆنۆ دۇغو وە باتئ طارافئ‌نا چەویرمەنیز دگیل‌دیر. ایی‌لیک؛ آللاها، آحیرت گۆنۆنە، ملک‌لرە، کیتاب‌لارا وە نبی‌لرە اینانئپ گۆونن کیشی‌نین یاپتئغئ‌دئر. بؤیلە بیر کیشی، سەومەسی‌نە راغمن مالئ‌نئ، کندی‌نە یاقئنلئغئ اۇلان‌لارا، یتیم‌لرە، چارەسیزلرە، یۇل‌دا قالان‌لارا، ایستەین‌لرە وە بۇیوندوروق آلتئنداکی‌لرە وریر. نامازئ تام قئلار وە زکاتئ وریر. بونلار آنلاشما یاپتئق‌لارئ زامان دا یۆکۆملۆلۆک‌لری‌نی یری‌نە گتیریرلر. باسقئ‌لارا، زۇرلوق‌لارا، بیر دە باسقئن آنئندا اۇلاجاق‌لارا قارشئ دیرنچلی اۇلورلار. اؤزۆ سؤزۆ دۇغرو اۇلان‌لار بونلاردئر. آللاەتان چکینەرک قۇرونان‌لار دا بونلاردئر.
 28. مۆمین‌لر! اؤلدۆرۆلن اینسان‌لار قۇنوسوندا سیزە قئصاص فارض قئلئندئ. بیر حۆرە قارشئ بیر حۆر، بیر أسیرە قارشئ بیر أسیر، بیر قادئنا قارشئ بیر قادئن (اؤلدۆرۆلۆر، داحا فاضلاسئ اۇلماز). کیم، اؤلدۆرۆلنین قاردشی (میراثچئسئ) طارافئندان بیر بدل قارشئ‌لئغئ باغئشلانئرسا، ماعروفا اویسون وە بدلی گۆزلجە اؤدنسین. بؤیلە اۇلماسئ، راببینیز (صاحیبینیز) طارافئندان یاپئلمئش بیر حافیفلتمە وە بیر ایی‌لیک‌تیر. کیم بوندان سۇنرا دا دۆشمانلئغئ سۆردۆرۆرسە، اۇنا آجئ بیر عاذاب واردئر.
 29. أی ساغلام دوروشلو کیشی‌لر، قئصاص‌تا سیزین ایچین حایات واردئر، بلکی کندینیزی قۇرورسونوز.
 30. بیرینیزە اؤلۆم گلیر دە گری‌یە مال بئراقمئش اۇلورسا، اۇنو، آناسئ، باباسئ وە أن یاقئن‌لارئ آراسئندا بلیرلنمیش پای‌لارا گؤرە بؤلۆشتۆرمک، ایچینیزدن آللاەتان چکینەرک کندی‌نی قۇرویان‌لار اۆزری‌نە فارض قئلئنمئش‌تئر.
 31. بونو دویدوق‌تان سۇنرا پای‌لارئ کیم دگیشتیریرسە، گۆناهئ دگیشتیرن‌لرین بۇینونادئر. دینلەین وە بیلن آللاەتئر.
 32. میراثئ پایلاشتئران کیشی، بیر طارافا مەیلەتمک‌تن وەیا گۆناها گیرمک‌تن قۇرقار دا میراثچئ‌لارئ اوزلاشتئرئرسا، بوندان دۇلایئ گۆناها گیرمیش اۇلماز.
 33. أی اینانئپ گۆونن‌لر! اۇروچ، سیزدن اؤنجەکی‌لرە یازئلدئغئ شکلی‌یلە سیزە دە یازئلدئ کی کندینیزی قۇرویاسئنئز.
 34. (سیزە یازئلان اۇروچ) سایئلئ گۆن‌لردە توتولور. سیزدن کیم، حاستا وەیا یۇلجولوق حالیندە اۇلورسا، توتمادئغئ گۆن‌لر سایئسئنجا دیگر گۆن‌لردە توتسون. اۇروجو توتابیلەجک اۇلان‌لارئن بیر چارەسیزی دۇیوراجاق قادار فیدیە (فیطرە) ورمەسی دە گرکیر. کیم بیر ایی‌لیگین فاضلاسئ‌نئ یاپارسا اۇنون ایچین داحا ایی اۇلور. اۇروچ توتمانئزئن نە قادار ایی اۇلدوغونو بیلسەیدینیز، (حاستا وە یۇلجو اۇلمانئزا راغمن) توتاردئنئز.
 35. راماضان، اینسان‌لارا رهبر اۇلان وە رهبرین آچئقلایئجئ آیت‌لرین‌دن اۇلوشان قورئانئن وە اۇ فورقانئن ایندیریلدیگی آی‌دئر. سیزدن کیم اۇ آیئ یاشارسا، اۇروچلو گچیرسین. کیم دە حاستا یاحوت یۇلجولوق حالیندە اۇلورسا، اۇ گۆن‌لرین سایئسئ قادار دیگر گۆن‌لردە اۇروچ توتسون. آللاە سیزین ایچین قۇلایلئق ایستەر، زۇرلوق ایستەمز. بونلار، سایئ‌یئ تاماملامانئز، (اۇروجون بیتتیگی گۆن) سیزی بونا یؤنلتمەسی‌نە قارشئ‌لئق (بایرام نامازئندا) آللاهئن یۆجەلیگی‌نی سسلندیرمەنیز وە اۇنا قارشئ گؤرەوینیزی یری‌نە گتیرمەنیز ایچین‌دیر.
 36. قول‌لارئم سانا بنی سۇرارلارسا، بن اۇنلارا یاقئنئم. بنی یاردئما چاغئرانئن چاغرئسئ‌نا جواب وریریم. اۇنلار دا بنیم چاغرئما جواب ورسین‌لر وە بانا گۆونسین‌لر کی اۇلغونلاشابیلسین‌لر.
 37. اۇروچ گجەلریندە قادئن‌لارئنئزلا جینسل ایچریکلی قۇنوشمالار یاپماق سیزە حلال قئلئندئ. اۇنلار سیزین ایچین بیر ألبیسە، سیز دە اۇنلار ایچین بیر ألبیسەسینیز. آللاە کندینیزە ایحانت أتتیگینیزی بیلدی دە یۆزۆنۆزە باقتئ وە سیزی عاففەتتی. آرتئق اۇنلارلا بیرلشەبیلیرسینیز. آللاهئن سیزین ایچین یازاجاغئ‌نئ (چۇجوق صاحیبی اۇلمایئ) ایستەیین. فجرین اۇلدوغو طاراف‌تا، آق چیزگی قارا چیزگی‌دن سیزە گؤرە تام سچیلینجەیە قادار یەیین، ایچین؛ سۇنرا اۇروجو گجەیە قادار تاماملایئن. مسجیدلردە ایعتیکاف حالیندە ایکن قادئن‌لارئنئزلا بیرلشمەیین. بونلار آللاهئن قۇیدوغو سئنئرلاردئر، اۇنلارا یاقلاشمایئن. آللاە آیت‌لری‌نی اینسان‌لارا بؤیلە آچئقلار کی کندی‌لری‌نی قۇروسون‌لار.
 38. مال‌لارئنئزئ آرانئزدا حاق‌سئزلئق‌لا یەمەیین. بیلە بیلە گۆناها گیریپ اینسان‌لارئن مال‌لارئ‌نئ یەمک ایچین مالئنئزئ (رۆشوت اۇلاراق) یتکیلی‌لرە ورمەیین.
 39. سانا هیلال‌لری سۇرویۇرلار. دە کی: “اۇنلار اینسان‌لار وە حاج ایچین واقیت اؤلچۆلری‌دیر. ایی‌لیک، أولرە آرقالارئندان گیرمەنیز دگیل‌دیر. ایی‌لیک آللاەتان چکینەرک کندینیزی قۇرومانئزدئر. أولرە قاپئ‌لارئندان گیرین. آللاەتان چکینیپ قۇرونون کی اومدوغونوزا قاووشاسئنئز.
 40. آللاە یۇلوندا، سیزین‌لە ساواشان‌لارلا ساواشئن، آما حاق‌سئز سالدئرئ یاپمایئن. آللاە، حاق‌سئز سالدئرئ یاپان‌لارئ سەومز.
 41. (ساواش‌تا اۇنلارئ) یاقالادئغئنئز یردە اؤلدۆرۆن. سیزی چئقاردئق‌لارئ یردن، سیز دە اۇنلارئ چئقارئن. بو فیتنە (ساواش آتشی) آدام اؤلدۆرمک‌تن آغئر بیر سوچ‌تور. مسجیدی حارام یانئندا اۇنلارلا ساواشمایئن، کندی‌لری ساواش آچارلارسا باشقا. أگر ساواشئرلارسا، اۇنلارئ اؤلدۆرۆن. اۇ کافیرلرین یاپتئق‌لارئ‌نئن قارشئ‌لئغئ ایشتە بؤیلەدیر.
 42. ساواشا سۇن وریرلرسە آللاە باغئشلار، ایی‌لیگی بۇل‌دور.
 43. اۇنلارلا ساواشئن کی فیتنە (ساواش آتشی) یۇق اۇلسون وە آللاهئن قۇیدوغو دۆزن حاکیم اۇلسون. ساواشا سۇن وریرلرسە، یانلئش یاپان‌لاردان باشقاسئ‌نا دۆشمانلئق أدیلمز.
 44. حارام آیا سایغئ، حارام آیا سایغئ دویان‌لارا قارشئ‌دئر، یاساق‌لار قارشئ‌لئقلئ‌دئر. سیزە کیم سالدئرئرسا، اۇ سالدئرئ‌یا دنک بیر سالدئرئ یاپئن. آللاەتان چکینیپ قۇرونون. بیلین کی آللاە، کندیسیندن چکینیپ قۇرونان‌لارلا برابردیر.
 45. آللاە یۇلوندا حارجاما یاپئن دا کندی أل‌لرینیزلە کندینیزی تهلیکەیە آتمایئن. گۆزل داورانئن. آللاە گۆزل داورانان‌لارئ سەور.
 46. حاججئ وە عومرەیی آللاە ایچین تاماملایئن. أگر أنگللنەجک اۇلورسانئز، قۇلایئنئزدا اۇلان بیر هدی کسین. هدی، ماحیللی‌نە وارئنجایا قادار دا باش‌لارئنئزئ تئراش أتمەیین. ایچینیزدن بیری حاستا اۇلور یاحود باشئندا بیر راحات‌سئزلئغئ بولونور دا تئراش اۇلورسا، فیدیە اۇلاراق یا اۇروچ یا صاداقا یا دا قوربان گرکیر. گۆون ایچیندە اۇلورسانئز، حاججا قادار حومرەدن یارارلانان کیشی، قۇلایئندا اۇلان بیر هدی کسر. بولامایان، اۆچ گۆن حاج‌دا، یدی گۆن دە گری دؤندۆگۆندە اۇروچ توتار. تۇپلامئ اۇن گۆن أدر. بو، عائیلەسی مسجیدی حارام جیوارئندا اۇتورمایان‌لار ایچین‌دیر. آللاەتان چکینەرک کندینیزی قۇرویون. بیلین کی آللاە، ورەجگی قارشئ‌لئق ایلە یاپئلان ایش آراسئندا سئقئ بیر باغ قورار.
 47. حاج آی‌لارئ بیلینن آی‌لاردئر. کیم اۇ آی‌لاردا حاججا باشلارسا (ایحراما گیررسە)، جینسل ایچریکلی سؤزلر سؤیلەیەمز، گۆناها گیرەمز وە قاوغا أدەمز. ایی‌لیک اۇلاراق نە یاپارسانئز، آللاە اۇنو بیلیر. سیز آزئق بیریکتیرین، کندی‌نی (گۆناەلاردان) قۇروماق أن ایی آزئق‌تئر. أی ساغلام دوروشلو اۇلان‌لار، یالنئز بن‌دن چکینەرک قۇرونون!
 48. (حاج آی‌لارئندا) راببینیزین (صاحیبینیزین) ایی‌لیگی‌نی آرامانئن سیزە بیر گۆناە اۇلماز. عارافات‌تان سل گیبی آقتئغئنئز زامان مشعاری حارام یانئندا (مۆزدلیفەدە) آللاهئ آنئن (ناماز قئلئن). اۇ سیزە ناسئل گؤستردی‌یسە، اؤیلە آنئن (ناماز قئلئن). دۇغروسو، بوندان اؤنجە یانلئش‌لار ایچیندەیدینیز.
 49. سۇنرا اینسان‌لارئن (داحا اؤنجە) آقتئق‌لارئ گیبی سیز دە آقئن. آللاەتان باغئشلانما ایستەیین. آللاە باغئشلار، ایی‌لیگی بۇل‌دور.
 50. هر عیبادتینیزی یاپارکن آللاهئ، بابالارئنئزدان عاقلئنئزدا قالدئغئ گیبی، حاتتا داحا گۆچلۆ آنئن. اینسان‌لاردان کیمی دەر کی: “راببیمیز! بیزە نە ورەجکسن، بو دۆنادا ور!” اۇنون آحیرت‌تە آلاجاغئ بیر شی اۇلماز.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.