فئطرات دینی

باقارا سورەسی (2) – 3

 

 

 1. آللاە قاتئندان، یان‌لارئنداکی‌نی (تەوراتئ) اۇنایلایان بیر کیتاب گلینجە، کیتاب وریلن‌لردن بیر قئسمئ آللاهئن بو کیتابئ‌نئ، سانکی هیچ بیلمییۇرلارمئش گیبی قولاق آردئ أتتی‌لر.
 2. توتتولار، سۆلەیمانئن ایقتیدارئ عالیهی‌نە شەیطان‌لارئن اۇقودوق‌لارئ شەیە اویدولار. سۆلەیمان کافیر اۇلمادئ آما اینسان‌لارا اۇ بۆیۆلۆ سؤزلری اؤگرتن شەیطان‌لار کافیر اۇلدولار. بونلار (بو یاهودی‌لر) بابیل‌دە اۇ ایکی ملیکین، هاروت ایلە ماروتون باشئ‌نا گلن‌لرین دە آرقاسئ‌نا دۆشتۆلر. حالبوکی اۇنلار: “بیز یاندئق، ساقئن بونو گؤز آردئ أتمە! (کیمسەیی یاقما)” دەمەدن بیری‌نە بیر شەی اؤگرتمزلردی. بو ایکیسیندن، کیشی ایلە أشی‌نین آراسئ‌نئ آیئراجاق شەی‌لر اؤگرنیرلردی، آما آللاهئن اۇنایئ اۇلمادان کیمسەیە ضارار ورەمزلردی. بونلار (شیمدیکی یاهودی‌لر) ایسە، ایش‌لری‌نە یارامایان، سادەجە ضارارئ اۇلان شەیی اؤگرنییۇرلار. ایی بیلییۇرلار کی بونو ترجیح أدنین آحیرت‌تە ألی‌نە بیر شەی گچەمز. کندی‌لری‌نی نە کؤتۆ ساتئیۇرلار! کشکە بونو بیلسەلر!
 3. (بو یاهودی‌لر قورئانا) اینانئپ گۆونیر وە قۇرونورلارسا، آللاە قاتئندان آلاجاق‌لارئ قارشئ‌لئق ألبتتە ایی اۇلور. کشکە بیلسەلر!
 4. مۆمین‌لر! “بیزی گۆت!” دەمەیین، “بیزی گؤزت!” دەیین وە دینلەیین. کافیرلرە آجئقلئ بیر عاذاب واردئر.
 5. أهلی کیتاب‌تان کافیر اۇلان‌لار، راببینیزدن (صاحیبینیزدن) سیزە حایئرلئ بیر شەی گلمەسی‌نی ایستەمزلر. مۆشریک‌لر دە اؤیلەدیر. آما آللاە ایی‌لیک یاپارکن، دۇغرو ترجیح‌تە بولونانئ بولونمایان‌دان آیئرئر. بۆیۆک ایکرام صاحیبی اۇلان آللاەتئر.
 6. بیز بیر آیتی نسحەدر وەیا اونوتتورورساق، یری‌نە یا داحا حایئرلئسئ‌نئ یا دا عاینئسئ‌نئ گتیریریز. بیلمز می‌سین، هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیان آللاەتئر.
 7. بیلمز می‌سین، گؤک‌لرین وە یرین یؤنتیمی آللاها عائیدتیر. آللاە ایلە آرانئزا گیرەجک بیر ولینیز (یاقئنئنئز) وە یاردئمجئنئز دا یۇق‌تور.
 8. یۇقسا سیزە گلن ألچی‌یە، داحا اؤنجە موسادان ایستننە بنزەر بیر ایستک‌لە می گیتمک ایستییۇرسونوز؟ کیم کافیر اۇلمایئ مۆمین اۇلمایا ترجیح أدرسە دۆز یۇل‌دان چئقمئش اۇلور.
 9. أهلی کیتاب‌تان بیرچۇغو، اینانئپ گۆونمەنیزدن سۇنرا سیزی، کیتابئ گؤرمەیەجک حالە گتیرمک ایسترلر. بونو، گرچک‌لری بۆتۆن آچئقلئغئ ایلە گؤردۆک‌تن سۇنرا، ایچ‌لریندە اۇلوشان قئسقانچلئق‌تان دۇلایئ یاپارلار. اۇنلارا ایلیشمەیین، آللاهئن أمری گلینجەیە قادار کندی حال‌لری‌نە بئراقئن. هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیان آللاەتئر.
 10. نامازئ تام قئلئن، زکاتئ ورین. کندینیز ایچین اؤنجەدن یاپتئغئنئز هر ایی‌لیگین قارشئ‌لئغئ‌نئ آللاهئن قاتئندا بولورسونوز. یاپتئغئنئز هر شەیی گؤرن آللاەتئر.
 11. (یاهودی‌لر:) “یاهودی اۇلان‌دان باشقاسئ” وەیا (حئریستیان‌لار:) “حئریستیان اۇلان‌دان باشقاسئ جننتە گیرەمز” دەدی‌لر. بو اۇنلارئن قورونتوسودور. دە کی: “أگر دۇغرو سؤیلۆیۇرسانئز دلیلینیزی گتیرین!”
 12. حایئر! گۆزل داوراناراق کندی‌نی آللاە رئضاسئ‌نا کیلیدلەینین اؤدۆلۆ، راببی‌نین (صاحیبی‌نین) قاتئندادئر. اۇنلارئن اۆزریندە بیر قۇرقو اۇلماز، اۆزۆلمزلر دە.
 13. کیتابئ (تەوراتئ) اۇقودوق‌لارئ حال‌دە، یاهودی‌لر: “حئریستیان‌لارئن بیر تملی یۇق‌تور”؛ حئریستیان‌لار دا: “یاهودی‌لرین بیر تملی یۇق‌تور” دەرلر. بیلمەین‌لر دە بؤیلە سؤیلەرلر. آللاە، آنلاشامادئق‌لارئ قۇنودا قئیامت گۆنۆ آرالارئندا قارارئ‌نئ ورەجک‌تیر.
 14. آللاها سجدە أدیلن یرلردە، آللاهئن آدئ‌نئن آنئلماسئ‌نئ أنگللەین وە اۇرایئ حارابەیە چەویرمەیە چالئشان کیشی‌نین یاپتئغئندان داحا بۆیۆک یانلئشئ، کیم یاپابیلیر؟ اۇنلار قۇرقویا قاپئلمادان اۇرالارا گیرەمزلر. اۇنلارئن حاققئ، بو دۆنیادا آشاغئ‌لانما، آحیرت‌تە ایسە بۆیۆک بیر عاذاب‌تئر.
 15. دۇغو دا باتئ دا آللاهئن‌دئر. نە طارافا دؤنسنیز، آللاە ایلە یۆز یۆزە گلیرسینیز. ایمکان‌لارئ گنیش اۇلان وە هر شەیی بیلن آللاەتئر.
 16. “آللاە چۇجوق أدیندی!” دەدی‌لر. اۇنون چۇجوغا نە ایحتیاجئ اۇلور! گؤک‌لردە وە یردە اۇلان هر شەی اۇنون‌دور. حپسی اۇنا بۇیون أگر.
 17. گؤک‌لری وە یری، اؤرنک‌سیز یاراتان اۇدور. بیر شەیین اۇلماسئ‌نا قارار وردی می اۇنون ایچین سادەجە: “اۇل!” دەر، اۇ شەی اۇلوشور.
 18. کندی‌نی بیلمزلر: “آللاە بیزیم‌لە قۇنوشسا یاحود بیزە بیر آیت (موعجیزە) گلسە یا!” دەرلر. اؤنجەکی‌لر دە اؤیلە دەرلردی، قالب‌لری بیربیری‌نە بنزەدی. ایقناع اۇلماق ایستەین بیر تۇپلولوق ایچین آیت‌لری آچئق آچئق گؤستردیک.
 19. بیز سنی، دۇغرو بیلگی‌یلە مۆژدەلەیەسین وە اۇنونلا اویاراسئن دییە ألچی گؤندردیک. جهننم حالقئندان سۇروملو توتولمایاجاق‌سئن.
 20. دین‌لری‌نە اویانا قادار یاهودیسی دە حئریستیانئ دا سن‌دن آصلا حۇشلانماز. دە کی: “دۇغرو یۇل آللاهئن گؤستردیگی یۇل‌دور.” سانا بو بیلگی گلدیک‌تن سۇنرا توتار دا اۇنلارئن ایستک‌لری‌نە اویارسان، آللاهئن نە ولی‌لیگی‌نی (دۇستلوغونو) نە دە یاردئمئ‌نئ گؤرۆرسۆن.
 21. کندی‌لری‌نە وردیگیمیز کیتابا حاققئ‌یلا اویان‌لار بو کیتابا اینانئرلار. قایبەدن‌لر، بونو گؤرمزلیک‌تن گلن‌لردیر.
 22. أی ایسرائیل اۇغول‌لارئ! أتتیگیم اۇنجا ایی‌لیگی وە سیزی چاغداش‌لارئنئزا اۆستۆن قئلدئغئمئ عاقلئنئزدان چئقارمایئن!
 23. اؤیلە بیر گۆن‌دن چکینیپ قۇرونون کی، اۇ گۆن کیمسە کیمسەنین یری‌نە جزا چکمەیەجک، کیمسەدن فیدیە قابول أدیلمەیەجک، شفاعاتین کیمسەیە فایداسئ اۇلمایاجاق وە کیمسەیە یاردئم أدیلمەیەجک‌تیر.
 24. بیر زامان‌لار راببی (صاحیبی)، ایبراهیمی بیرطاقئم سؤزلرلە (أمیرلرلە) ایمتیحان أتمیش، اۇ دا تام باشارئ گؤسترمیش‌تی. راببی (صاحیبی) اۇنا: “بن سنی اینسان‌لارا ایمام (اؤندر) یاپاجاغئم!” دەدی. اۇ: “سۇیوم‌دان دا اۇلسون!” دەیینجە: “(اۇلور، آما) یانلئش یاپان‌لار، سؤزۆمۆن قاپسامئ‌نا گیرمز.” دەدی.
 25. کاعبەیی اینسان‌لارئن تۇپلاناجاق‌لارئ وە گۆون ایچیندە اۇلاجاق‌لارئ بیر یر یاپتئق. سیز ماقامئ ایبراهیمی (ایبراهیمین دوعا ایچین دوردوغو یرلری)، دوعا یرلری یاپئن. ایبراهیم ایلە ایسماعیلە گؤرەو وردیک: “أویمی (کاعبەیی)؛ طاواف أدن‌لر، ایعتیکاف‌تا بولونان‌لار، رۆکوع وە سجدە أدن‌لر ایچین ترتمیز توتون!” دەدیک.
 26. بیر گۆن ایبراهیم شؤیلە یالواردئ: “راببیم (صاحیبیم)، بورایئ گۆونلی بیر شهیر یاپ! بورانئن حالقئندان، آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانان‌لارئ هر اۆرۆن‌دن یارارلاندئر!” آللاە دا شؤیلە دەدی: “آیت‌لری گؤرمزلیک‌تن گلنە دە بیر سۆرە ایی‌لیک یاپار، سۇنرا اۇنو آتش عاذابئ‌نا ماحکوم أدریم. نە کؤتۆ حالە دۆشمک‌تیر اۇ!”
 27. ایبراهیم، ایسماعیل ایلە برابر کاعبەنین تمل‌لری‌نی یۆکسلتتیگی سئرادا شؤیلە یالواردئ: “راببیمیز، بونو بیزدن قابول أت، دینلەین دە بیلن دە سن‌سین!”
 28. راببیمیز! ایکیمیزی سانا تسلیم اۇلموش کیشی‌لر یاپ، سۇیوموزدان گلن‌لردن دە سانا تسلیم اۇلموش بیر تۇپلوم اۇلوشتور! بیزە مناسیکیمیزی (حاج وە عومرە عیبادت‌لری‌نی یاپاجاغئمئز یرلری) گؤستر وە یؤنلیشیمیزی (تەوبەمیزی) قابول أت! سانا یؤنلن‌لری (تەوبە أدن‌لری) قابول أدن، ایی‌لیگی بۇل اۇلان سن‌سین!”
 29. “راببیمیز! بونلارئن ایچیندن بیر ألچی چئقار دا اۇنلارا سنین آیت‌لرینی اۇقوسون! کیتاب وە حیکمتی اؤگرتسین وە اۇنلارئ گلیشتیرسین! اۆستۆن اۇلان، دۇغرو قارار ورن سن‌سین!”
 30. کندی‌نی زاواللئ دوروما سۇقان‌دان باشقا، کیم ایبراهیمین دینیندن یۆز چەویریر؟ بیز اۇنو دۆنیادا سچکین قئلدئق، آحیرت‌تە دە ایی‌لر آراسئندا اۇلاجاق‌تئر.
 31. راببی (صاحیبی) اۇنا: “تسلیم اۇل! دەدیگیندە اۇ: “وارلئق‌لارئن راببی‌نە (صاحیبی‌نە) تسلیم اۇلدوم!” دەمیش‌تی.
 32. ایبراهی، بو دینە اویمایئ اۇغول‌لارئ‌نا واصیەت أتمیش‌تی. یاعقوب دا اؤیلە یاپتئ. دەدی کی: “اۇغول‌لارئم! آللاە سیزین ایچین بو دینی سچتی، سۇن نفسینیزە قادار آللاها تسلیم اۇلموش کیشی‌لر الاراق یاشایئن.”
 33. یاعقوبون اؤلمک اۆزرە ایکن نە یاپتئغئ‌نئ بیلییۇر موسونوز؟ اۇغول‌لارئ‌نا: “بن‌دن سۇنرا نەیە قول اۇلاجاق‌سئنئز؟” دییە سۇردو. اۇنلار: “سنین ایلاهئنا؛ آتالارئن ایبراهیم، ایسماعیل وە ایسحاقئن ایلاهئ‌نا، اۇ بیر تک ایلاها قول اۇلاجاغئز. بیز ذاتن، اۇنا تسلیم اۇلموش کیمسەلریز!” دەدی‌لر.
 34. اۇنلار عؤمۆرلری‌نی تاماملامئش بیر تۇپلوم‌دور. اۇنلارئن قازاندئغئ اۇنلارا، سیزین قازاندئغئنئز سیزە! اۇنلارئن یاپتئق‌لارئ سیزە سۇرولمایاجاق‌تئر.
 35. (بیر طاراف:) “دۇغرو یۇلا گلمک ایچین یاهودی اۇلمالئ‌سئنئز”؛ (دیگری:) “حئریستیان اۇلمالئ‌سئنئز!” دەدی. دە کی: “حایئر، ایبراهیمین دۇس‌دۇغرو شریعاتئ‌نا اویمالئ‌سئنئز! اۇ، مۆشریک‌لردن دگیل‌دی.”
 36. سیز شؤیلە سؤیلەیین: “بیز آللاها اینانئپ گۆوندیک؛ بیزە ایندیریلنە، ایبراهیمە، ایسماعیلە، ایسحاقا، یاعقوبا وە تۇرون‌لارئ‌نا ایندیریلنە، موسایا وە عیسایا وریلنە، راببی (صاحیبی) طارافئندان نبی‌لرە نە وریلمیش‌سە حپسی‌نە ایناندئق. هیچ‌بیری‌نی دیگریندن آیئرمایئز. بز آللاها تسلیم اۇلموش کیمسەلریز.”
 37. اۇنلار دا سیزین ایناندئغئنئز گیبی اینانسالار، یۇلا گلمیش اۇلورلار. یۆز چەویریرلرسە، تام بیر پارچالانما ایچی‌نە گیررلر. اۇنلارا قارشئ آللاە سانا یتەجک‌تیر. دینلەین وە بیلن اۇدور.
 38. (اۇنلارا شؤیلە دەیین:) “بیز آللاهئن بۇیاسئ‌نئ بۇزمایئز. کیمین بۇیاسئ آللاهئن بۇیاسئندان گۆزل اۇلابیلیر کی؟ بیز یالنئز اۇنا قوللوق أدن کیمسەلریز.”
 39. دە کی: “بیزیم‌لە آللاە حاققئندا مئ تارتئشئیۇرسونوز؟ اۇ بیزیم راببیمیز (صاحیبیمیز) اۇلدوغو گیبی سیزین دە رابینیزدیر (صاحیبینیزدیر). بیزیم یاپتئق‌لارئمئز بیزە، سیزین یاپتئق‌لارئنئز دا سیزەدیر. بیز اۇنا گؤنۆل‌دن باغلئ کیمسەلریز.”
 40. یۇقسا ایبراهیم، ایسماعیل، ایسحاق، یاعقوب وە تۇرون‌لارئ‌نئن یاهودی وە حئریستیان اۇلدوق‌لارئ‌نئ مئ سؤیلۆیۇرسونوز؟ دە کی: “سیز می ایی بیلیرسینیز، آللاە مئ؟” آللاهئن، کندیسی‌نە گؤستردیگی بیر گرچگی گیزلەین‌دن داحا کؤتۆ کیم اۇلابیلیر؟ یاپتئغئنئز هیچ‌بیر شەی، آللاها گیزلی قالماز.
 41. اۇنلار عؤمۆرلری‌نی تاماملامئش بیر تۇپلوم‌دور. اۇنلارئن قازاندئغئ اۇنلارا، سیزین قازاندئغئنئز سیزە. اۇنلارئن یاپتئق‌لارئ سیزە سۇرولمایاجاق‌تئر.
 42. اینسان‌لاردان کیمی عاقئل‌سئزلار، شؤیلە دیەجک‌لر: “بونلارئ، یؤنلدیک‌لری قئبلەدن چەویرن نەدیر کی!” دە کی: “دۇغو دا آللاهئن‌دئر، باتئ دا! اۇ، دۇغرو ترجیح‌تە بولونانئ دۇغرو بیر یۇلا یؤنلتیر.”
 43. ایشتە بؤیلە! سیزی مرکز تۇپلوم یاپتئق کی اینسان‌لارا اؤرنک اۇلاسئنئز، کیتابئمئز دا یانئنئزدا اۇلسون. یؤنلمک‌تە اۇلدوغون قئبلەیی، صئرف کیتابئمئزا اویان‌لا اۇنا سئرت چەویرنی بیلەلیم دییە، یاپتئق. اۇنون دگیشمەسی، آللاهئن دۇغرو یۇل‌دا اۇلدوغونو اۇنایلادئق‌لارئندان باشقاسئ‌نا آغئر گلیر. آللاە، (قئبلەنین تکرار قئبلە اۇلاجاغئ‌نا دائیر) اینانجئنئزئ بۇا چئقاراجاق دگیل‌دیر. اینسان‌لارا پک شفقاتلی وە ایی‌لیگی بۇل اۇلان آللاەتئر.
 44. (أی نبی!) یۆزۆنۆن سئق سئق گؤگە دؤندۆگۆنۆ گؤرۆیۇروز. سنی ایستەدیگین قئبلەیە ألبتتە چەویرەجگیز. آرتئق یۆزۆنۆ مسجیدی حارام طارافئ‌نا چەویر! (مۆمین‌لر! سیز دە) نەرەدە اۇلورسانئز اۇلون، (نامازدا) یۆزۆنۆزۆ اۇنون طارافئ‌نا چەویرین! کندی‌لری‌نە کیتاب وریلن‌لر ایی بیلیرلر کی بو، راببی‌نین (صاحیبی‌نین) گرچک حۆکمۆدۆر. یاپتئق‌لارئ هیچ‌بیر شەی، آللاها گیزلی قالماز.
 45. کندی‌لری‌نە کیتاب وریلن‌لرە بۆتۆن آیت‌لری (دلیل‌لری) گتیرسن سنین قئبلەنە اویمازلار. سن دە اۇنلارئن قئبلەسی‌نە اویاجاق دگیل‌سین. اۇنلاردان هیچ‌بیری دیگری‌نین قئبلەسی‌نە دە اویماز. سانا گلن بو بیلگی‌دن سۇنرا اۇنلارئن ایستک‌لری‌نە اویارسان، یانلئش یاپان‌لارا قارئشئر گیدرسین.
 46. کندی‌لری‌نە کیتاب وردیک‌لریمیز بونو (کاعبەنین تکرار قئبلە اۇلاجاغئ‌نئ)، کندی اۇغول‌لارئ‌نئ بیلدیک‌لری گیبی بیلیرلر. آما اۇنلارئن بیرطاقئمئ بو گرچگی بیلە بیلە گیزلەرلر.
 47. گرچک، سنین راببین‌دن گلن‌دیر. ساقئن شۆبهەیە دۆشن‌لردن اۇلما!
 48. هرکسین بیر هدفی اۇلور وە اۇنا یؤنلیر. سیز، حایئردا (ایی‌لیک‌لردە) یارئشئن. نەرەدە اۇلورسانئز اۇلون، آللاە سیزی بیر آرایا گتیرەجک‌تیر. هر شەیە بیر اؤلچۆ قۇیان آللاەتئر.
 49. (نامازا) قالقتئغئن هر یردە یۆزۆنۆ مسجیدی حارام طارافئ‌نا چەویر. راببینین دۇغرو سایدئغئ بودور. یاپتئغئنئز هیچ‌بیر شەی، آللاها گیزلی قالماز.
 50. نەرەدە (نامازا) قالقارسان، یۆزۆنۆ مسجیدی حارام طارافئ‌نا چەویر. نەرەدە اۇلورسانئز اۇلون، (نامازدا) یۆزۆنۆزۆ اۇنون طارافئ‌نا چەویرین کی اینسان‌لارئن سیزە قارشئ بیر دلیلی اۇلماسئن. ایلری گری قۇنوشان قۇنوشور، اۇنلاردان قۇرقمایئن، بن‌دن قۇرقون. بو، سیزە اۇلان ایی‌لیک‌لریمی تاماملامام وە سیزین دە هدفینیزە اولاشمانئز ایچین‌دیر.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.