فئطرات دینی

اییلیک‌تە زامانلاما – 1

 

 

     “أن موتلو اینسان، باشقالارئ‌نئ موتلو أدن اینسان‌دئر.”

     کارل مارکس

 

“حایات سۆرپریزلرلە دۇلودور. نە زامان، کیمینلە وە ناسئل ایمتیحان اۇلوناجاغئ بیلینمەین بیر گرچک‌تیر. نە اۆمیدلرلە وە دوعالارلا چئقئلان یۇلجولوق‌لاردا قازانان‌لاردان مئ، یۇقسا قایبەدن‌لردن می اۇلوناجاغئ مجهول‌دۆر. ألبتتە کی، کیم اۇیونو قورال‌لارئ‌نا گؤرە اۇینارسا قازانان‌لاردان اۇلاجاق‌تئر.

ترافیک قاعیدەلری‌نی بیلمک گرکیر. شۆبهەسیز بیر کمر باغلاماق، حئز کۇنترۇلۆنە دیققات أتمک، قئرمئزئ ائشئق‌تا وە یایا یۇلوندا دورماق جان قورتارئر. بونلارا دیققات أتمەمک دە گۆزل اۇلمایان سۇنوچ‌لار دۇغورابیلیر. اؤنملی اۇلان زۇر زامان‌لارئن مۆسلۆمانئ یا دا اینسانئ اۇلابیلمک‌تیر. زۇر زامان‌دا پس أتمک گرچک‌تن قۇلای بیر ایش‌تیر.

بۆتۆن ایمکان‌لار ألیندە، هرکس طارافئندان تانئنئپ ایعتیبار أدیلییۇر، ألیندە وار وە داغئتئیۇر، موقیم، سەودیک‌لرین‌لە وە سنی تانئیان‌لارلا برابر ایکن اینسان اۇلماق قۇلای‌دئر. بؤیلەسی دوروم‌لاردا اییلیک یاپماق قۇلای‌دئر.

اینسان اۇلماق اؤنملی، مۆسلۆمان اۇلماق ایسە گرکلی‌دیر. اینسان اۇلماق بو دۆنیانئن، مۆسلۆمان اۇلاراق اؤلمک جننتین آناحتارئ‌دئر. سادەجە بو دۆنیادا موتلو اۇلماق ایستەین‌لر، اینسان اۇلمایئ، آحیرتیندە دە موتلولوغو ایستەین‌لر، مۆسلۆمانلئغئ ترجیح أتملی‌دیر.

“کندین ایچین ایستەمەدیگینی هیچ کیمسە ایچین ایستەمە!” دیەن بیر دینین مۆنتسیب‌لری اۇلان، هر یاپتئق‌لارئمئزدان حاتتا دۆشۆندۆک‌لریمیزدن بیلە حسابا چکیلەجگینی بیلن مۆسلۆمان‌لارا دا، هرحال‌دە اینسانلئق درسی ورمک دۆشمک‌تەدیر.

تاتلئ دیل‌لرلە سوندوغوموز سلامئن، قالب‌لردە بئراقتئغئ موحاببتین گری دؤنۆشۆمۆ دوعادئر. هلە اۇ دوعا ماظلومون، میسافیرین وە بابانئن دوعاسئ‌یسا ایللا کی ماقبول‌دۆر. زیرا حض. موحاممد (ص) شؤیلە بویورموش‌تور:

“ماقبول اۇلدوغوندا شۆبهە اۇلونمایان اۆچ دوعا واردئر: ماظلومون دوعاسئ، میسافیرین دوعاسئ، بابانئن چۇجوغونا یاپتئغئ دوعاسئ.” (أبو داوود)

یۇلجولوغون سۇنوجوندا ماظلوم یا دا میسافیر اۇلماق دا واردئر.

باعضن باشئمئزا بیر طالیح قوشو قۇنار. دوعاسئنئن سیلاحا دؤنۆشۆپ تام هدفیندن ووردوغو، دۆشتۆگۆ یری گۆللۆک گۆلیستانلئق یاپتئغئ، بۆتۆن دردلریمیزین، سئقئنتئ‌لارئمئزئن، حاستالئق‌لارئمئزئن عیلاجئ اۇلابیلەجگی بیر دوعا اۇلابیلیر. ایشتە اۇ آن، اییلیک‌لردە زامانلاما ایی یاپئلدئغئندا، بو طالیح قوشونون گؤنۆل أوی‌نە گیردیگیمیزدە حایاتئمئز بۇیونجا دوعا أدنیمیز اۇلاجاق‌تئر.

کندیمیزی طالیح قوشو اۇلاراق نیتەلندیردیگیمیز، بیری‌نی راحمت‌لە دیگری‌نی دە اۆزۆلەرک یاد أتتیگیم ایکی آنئمئ سیزلرلە پایلاشماق ایستەریم:

یر؛ سئربیستان وە آناواطان تۆرکیەیە یۇلجولوق…

2002 یئلئندا تۆرکیە یۇلجولوغوموزدا سئربیستان سئنئرئندان گری دؤنۆشۆمۆز وە چۇق سئقئنتئلئ اۇلدوغوموز بیر آن… دگرلی ایحسان ثۆرەییا سئرما حۇجامئن وسیلەسی‌یلە ویانادا بیر عائیلەیە اۆچ أولادئم وە أشیم‌لە برابر اۆچ گۆن میسافیرلری اۇلوشوموز… اۆزەریندن یئل‌لار گچسە دە گؤنلۆمۆزدن وە دوعالارئمئزدان دۆشمەیەجک اۇلان میسافیرپرورلیک اؤرنگی…

ساعات 19:30’دا گیردیگیمیز أودن 10:00’دا ینی تانئدئق‌لارئ کیشی‌لرە أوی‌نی بئراقاراق گیتمەلری، أوی‌نی أویمیز گیبی قوللانمامئز، قۇمشولارئ‌نئن بیلە حۇش گلدینە گلمەلری تاقدیرە شایان بیر اۇلای‌دئ. بۆتۆن ویانایئ گزدیریلیشیمیز، آقرابالار ایلە تانئشتئرئلئشئمئز، پیکنیک‌لر یاپئلماسئ وە یۇل حاضئرلئق‌لارئ‌نئن یاپئلماسئ… حایاتئمئزدا اونوتامادئغئمئز گۆن‌لر یاشادئق. یاشادئغئمئز بو میسافیرپرورلیک، ایسلام قاردشلیگی‌نین نە مۆکممل بیر اۇلای اۇلدوغونون گتیریسی‌یدی.

زکات گیبی أن اؤنملی بیر عیبادتین یۇل‌دا قالانا دا یاپئلماسئنئن حیکمتی‌نی آنجاق یۇل‌دا قالدئق‌تان سۇنرا آنلایابیلدیک.

اییلیک‌تە زامانلاما گرچک‌تن چۇق اؤنملی‌دیر. هلە هلە قادری‌نی بیلەمەدیگیمیز، بین آی‌دا أفدال اۇلدوغو قورئانئ کریم ایلە ثابیت اۇلان وە قادیر گجەسی دییە دۆشۆندۆگۆمۆز بیر گجەدە اۇلورسا؟ اۆزۆلەرک حاطئرلادئغئم دیگر اۇلای ایسە شو شکیل‌دە گلیشتی:

یر؛ ایستانبول، قادیر گجەسی پرۇگرام عاقابیندە أیۆب ترافیگی…

حض. موحاممدین (ص) حادیث‌تە سؤیلەدیگی‌نە بینائن، راببیم ایلە آرامئزداکی پردەنین قالقتئغئ وە دوعالارئمئزئن ابول اۇلدوغونو دۆشۆندۆگۆمۆز بیر آن.

گۆونیلیر کیشی‌لر وسیلەسی‌یلە ساعات 24:00’تە أویمیزە بئراقاجاق اۇلان عائیلەیە آرابادا یاپتئغئمئز دوعا: “اینشاللاە راببیمیز بو گۆنۆ قادیر گجەسی قئلار وە بو حایرئنئزئ دا ماقبول أدر.”

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.