فئطرات دینی

ایسرا سورەسی (17) – 3

 

 

 1. وەیا ذیهنینیزدە بۆیۆک اۇلان بیر ماحلوق (یینە دە دیریلتیلەجک‌سینیز)!” (اۇنلار:) “بیزە کیم ینی‌دن حایات ورەجک؟” دیەجک‌لر. دە کی: “سیزی أن باش‌تا یاراتان.” سانا باش‌لارئ‌نئ ساللایاراق: “پکی نە زامان؟” دیەجک‌لر. دە کی: “بلکی چۇق یاقئن‌دا اۇلابیلیر!”
 2. سیزی چاغئراجاغئ گۆن: “آللاهئم! نە مۆکممل یاپتئن!” دییە قارشئلئق ورەجک وە دۆنیادا پک آز قالدئغئنئزئ ظاننەدەجک‌سینیز.
 3. قول‌لارئما دە کی: “سؤزۆن أن گۆزلی‌نی سؤیلەسین‌لر!” چۆنکۆ شەیطان آرالارئ‌نئ بۇزار. شەیطان اینسان ایچین آچئق بیر دۆشمان‌دئر.
 4. راببینیز سیزی أن ایی بیلن‌دیر. ایکرامئ‌نا اویغون گؤرۆرسە ایکرام أدر، عاذابئ‌نئ حاق أتمیش گؤرۆرسە سیزی عاذابا اوغراتئر. سنی اۇنلارا وکیل اۇلاسئن دییە گؤندرمەدیک.
 5. راببین گؤک‌لردە وە یردە کیم‌لرین اۇلدوغونو دا أن ایی بیلن‌دیر. بیز، نبی‌لرین کیمی‌نی کیمیندن اۆستۆن قئلدئق؛ داوودا دا بیر زبور /کیتاب وردیک.
 6. دە کی: “آللاە ایلە آرانئزا گیردیگی‌نی ایددیعا أتتیگینیز کیمسەلری چاغئرئن باقالئم! اۇنلار سیزین تک بیر سئقئنتئنئزئ بیلە گیدرمە گۆجۆنە صاحیب دگیل‌دیرلر، اۇنو باشقا طارافا دا چەویرەمزلر.”
 7. قالدئ کی یاردئما چاغئردئق‌لارئ‌نئن هر بیری -حانگیسی راببی‌نە داحا یاقئن اۇلاجاق دییە- بیر وسیلەنین پشیندەدیرلر. اۇنون ایکرامئ‌نئ اومار وە عاذابئندان قۇرقارلار. راببینین عاذابئ قۇرقولوپ قاچئنالاجاق بیر عاذاب‌تئر.
 8. قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆندن اؤنجە یۇق أتمەیەجگیمیز یا دا چتین بیر شکیل‌دە جزالاندئرمایاجاغئمئز تک بیر یرلشیم آلانئ یۇق‌تور. بونلار کیتاب‌تا یازئلئ‌دئر.
 9. (مۆشریک‌لرین سن‌دن ایستەدیگی) موعجیزەلری گؤندرمک‌تن بیزی آلئ‌قۇیان تک شەی، اؤنجەکی‌لرین اۇنلار قارشئسئندا یالانا سارئلمالارئ‌دئر. ثمودا آیت /موعجیزە اۇلاراق گرچگی گؤسترەجک شکیل‌دە بیر دیشی دوە ورمیش‌تیک آما اۇنا قارشئ یانلئش یاپمئش‌لاردئ. بیز موعجیزەلری سادەجە قۇرقوتماق ایچین گؤندریریز.
 10. بیر گۆن سانا: “راببین اینسان‌لارئ چپەچەورە قوشاتمئش‌تئر” دەمیش‌تیک. سانا گؤستردیگیمیز اۇ شەیی ایسە اینسان‌لار ایچین سادەجە ایمتیحان سببی قئلدئق. قورئان‌داکی لاعنتلی آغاجئ دا اؤیلە. بیز اۇنلارئ قۇرقوتویۇروز آما بو، اۇنلارداکی بۆیۆک آزغئنلئغئ آرتئرماق‌تان باشقا بیر ایشە یارامئیۇر.
 11. بیر گۆن ملک‌لرە: “آدمە سجدە أدین /قارشئسئندا سایغئ‌یلا أگیلین!” دەدیک. ایبلیس حاریج همن سجدە أتتی‌لر. ایبلیس: “چاموردان یاراتتئغئن کیشی‌یە می سجدە أدەجگیم؟” دەدی.
 12. سۇنرا شؤیلە دەی: “شو، بن‌دن دگرلی قئلدئغئنا هیچ باقتئن مئ! بانا قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆنە قادار سۆرە تانئرسان آز بیر قئسمئ دئشئندا اۇنون بۆتۆن سۇیونو، کسینلیک‌لە پارماغئم‌دا اۇیناتاجاغئم!”
 13. آللاە دەدی کی: “دفۇل گیت! اۇنلاردان کیم سانا اویارسا، حپینیزین جزاسئ جهننم‌دیر؛ تام سوچا گؤرە جزا!
 14. اۇنلاردان گۆجۆنۆن یتتیگینی سسین‌لە یریندن اۇینات! سۆواری‌لرین‌لە وە پیادەلرین‌لە اۇنلارئ قوشات! مال‌لارئ‌نا وە چۇجوق‌لارئ‌نا اۇرتاق اۇل! اۇنلارا واعادلردە بولون!” شەیطان اۇنلارا سادەجە آلداتماق ایچین واعاددە بولونور.
 15. “سن قول‌لارئما بۇیون أگدیرەجک بیر گۆجە صاحیب دگیل‌سین! راببین وکیل /دایاناق اۇلاراق یتر!”
 16. ایکرام اۇلاراق وردیک‌لری‌نی آرایاسئنئز دییە دنیزدە گمی‌لری سیزین ایچین یۆرۆتن راببینیزدیر. اۇ، سیزە قارشئ پک مرحامتلی‌دیر.
 17. دنیزدە باشئنئزا بیر سئقئنتئ گلینجە، یاردئما چاغئردئق‌لارئنئزئن حپسی (ذیهنینیزدن) قایبۇلوپ گیدر، سادەجە آللاە قالئر. آللاە سیزی قورتارئپ قارایا چئقارئنجا دا، اۇندان یۆز چەویریرسینیز. اینسان چۇق نانکؤردۆر.
 18. قارادا بیر یردەیکن دە آللاە سیزی یرە باتئرابیلیر، یا دا اۆزرینیزە تاش تۇپراق ساووران بیر قاسئرغا گؤندرەبیلیر. سۇنرا کندینیزە بیر وکیل دە بولامازسئنئز. بونلارا قارشئ گۆون‌دە می‌سینیز؟
 19. یاحود سیزی بیر کرە داحا دنیزە دؤندۆرۆپ اۆزرینیزە شیددتلی بیر فئرتئنا گؤندرەبیلیر وە نانکؤرلۆگۆنۆز (کافیرلیگینیز) سببی‌یلە سیزی بۇغابیلیر. سۇنرا بیزە قارشئ سیزە آرقا چئقاجاق بیری‌نی دە بولامازسئنئز. بۆتۆن بونلارا قارشئ گۆون‌دە می‌سینیز؟
 20. آدم اۇغول‌لارئ‌نئ چۇق دگرلی قئلدئق؛ اۇنلارئ قارادا وە دنیزدە تاشئدئق، تمیز رئزئق‌لار وردیک. اۇنلارئ یاراتتئق‌لارئمئزئن بیرچۇغوندان دا اۆستۆن قئلدئق.
 21. هر اینسان تۇپلولوغونو اؤندری‌یلە بیرلیک‌تە چاغئراجاغئمئز گۆن، کیمە عامل دفتری ساغئندان وریلیرسە، اۇنلار دفترلری‌نی اۇقورلار، قئل قادار حاق‌سئزلئق گؤرمزلر.
 22. کیم بورادا کؤرلۆک أدرسە، آحیرت‌تە دە کؤر اۇلور. اۇ، یۇلونو اییجە شاشئرمئش‌تئر.
 23. آز قالسئن، سانا واحیەتتیگیمیزدن باشقاسئنئ بیزە مال أتمەن ایچین، سنی اۇندان اوزاقلاشتئرئپ باشئنئ یاقاجاق‌لاردئ. اۇ زامان سنی کسینلیک‌لە دۇست أدینیرلردی.
 24. أگر دوروشونو ساغلاملاشتئرماسایدئق، نەرەدەیسە اۇنلارا آزئجئق مەیلەدەجک‌تین.
 25. اۇ زامان سانا، حایاتئن‌دا عاذابئ ایکی قات، اؤلۆمۆن‌دە دە عاذابئ ایکی قات تاتتئرئردئق. سۇنرا بیزە قارشئ سانا یاردئم أدەجک بیری‌نی دە بولامازدئن.
 26. سنی اۇ تۇپراق‌تان (مککەدن) چئقارماق آماجئ‌یلا نەرەدەیسە یرین‌دن أدەجک‌لر. بونو یاپارلارسا، اۇنلار دا سنین آردئن‌دان اۇرادا فاضلا قالامازلار.
 27. سن‌دن اؤنجە گؤندردیگیمیز ألچی‌لرە اویغولادئغئمئز سۆننت بودور. بیزیم سۆننتیمیزدە بیر دگیشمە بولامازسئن.
 28. نامازئ، گۆنشین تپە نۇقطاسئنئ گچمەسیندن گجەنین سۇغوغونون /قارانلئغئ‌نئن باستئرماسئنا قادار دۆزگۆن وە سۆرکلی قئل! بیر دە دۇغو اوفقو بۇیونجا داغئلمئش ائشئق‌لارئن بیر آرایا تۇپلاندئغئ واقیت‌تە قئل! دۇغو اوفقو بۇیونجا داغئلمئش ائشئق‌لارئن بیر آرایا تۇپلانماسئ گؤزلە گؤرۆلۆر.
 29. سانا اؤزل أک گؤرەو اۇلاراق گجەنین بیر قئسمئندا ناماز قئلماق ایچین اویقودان قالق! بلکی راببین سنی چۇق اؤوۆلن بیر یرە گؤندریر.
 30. دە کی: “راببیم! گیردیگیم یرە دۆرۆستچە گیرمەمی، چئقتئغئم یردن دۆرۆستچە چئقمامئ لۆطفەیلە! بانا کندی قاتئن‌دان یاردئمجئ بیر گۆچ ور!”

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.