فئطرات دینی

ایبراهیم سورەسی (14) – 1

 

 

اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 

 1. ألیف، لام، را! بو اینسان‌لارئ راببی‌نین ایذنی‌یلە قارانلئق‌لاردان آیدئنلئغا چئقارمان ایچین ایندیردیگیمیز بیر کیتاب‌تئر. دائیما اۆستۆن اۇلان وە هر شەیی مۆکممل یاپانئن یۇلونا…
 2. آللاهئن یۇلونا (چئقارمان ایچین ایندیریلمیش‌تیر). گؤک‌لردە نە وار، یردە نە وارسا حپسی اۇنون‌دور. چتین بیر عاذاب‌تان دۇلایئ کافیرلرین وای حالی‌نە!
 3. اۇنلار دۆنیا حایاتئ‌نئ آحیرتە ترجیح أدن، آللاهئن یۇلوندان أنگللـەین وە اۇ یۇل‌دا قۇلایجا آنلاشئلامایاجاق بیر چارپئقلئق اۇلماسئنئ ایستەین کیمسەلردیر. اۇنلار درین بیر ساپقئنلئق ایچیندەدیرلر.
 4. بیز هر رسولۆ /کیتابئ آنجاق کندی حالقئ‌نئن دیلی ایلە گؤندردیک کی، (آیت‌لری) آچئق آچئق آنلاتسئن. بوندان سۇنرا آللاە، (ساپئقلئغئ) ترجیح أدنی ساپئق سایار، (دۇغرو یۇلو) ترجیح أدنی دە یۇلونا قابول أدر. اۇ، دائیما اۆستۆن وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 5. موسایئ آیت‌لریمیزلە /موعجیزەلریمیزلە گؤندرمیش: “حالقئنئ قارانلئق‌لاردان آیدئنلئغا چئقار وە اۇنلارئ آللاهئن (تۇپلوم‌لارا اؤدۆل وەیا جزا وردیگی) گۆن‌لری حاققئندا بیلگیلندیر!” دەمیش‌تیک. شۆبهەسیز بونلاردا، هر دوروم‌دا صابرەدن (دوروشونو بۇزمایان) وە دائیما شۆکرەدن (گؤرەولری‌نی یری‌نە گتیرن) هرکس ایچین آیت‌لر /گؤسترگەلر واردئر.
 6. بیر گۆن موسا حالقئ‌نا شؤیلە دەمیش‌تی: “آللاهئن اۆزرینیزدەکی نیعمتی‌نی حاطئرلایئن؛ حانی سیزی فیرعاوون حانەدانئندان قورتارمئش‌تئ. اۇنلار سیزە کؤتۆ بیر عاذاب ورمک ایستییۇر، اۇغول‌لارئنئزئ بۇغازلئیۇر، قادئن‌لارئنئزئ ساغ بئراقئیۇرلاردئ. اۇ ایشین ایچیندە، راببینیزین سیزی یئپراتان بۆیۆک بیر ایمتیحانئ واردئ.”
 7. بیر گۆن دە راببینیز (صاحیبینیز) شونو بیلدیرمیش‌تی: “گؤرەولرینیزی یری‌نە گتیریرسنیز سیزە اۇلان ایکرامئمئ کسینلیک‌لە آرتئرئرئم. آما أگر کافیرلیک أدرسنیز، عاذابئم ألبتتە چتین اۇلور.”
 8. موسا دەدی کی: “سیز وە یریۆزۆندەکی هرکس کافیرلیک أتسە (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنسە) بیلە (بیلین کی) آللاهئن کیمسەیە ایحتیاجئ یۇق‌تور. اۇ نە یاپارسا مۆکممل یاپار.”
 9. سیزدن اؤنجەکی‌لردن نوح حالقئ‌نئن، عاد وە ثمودون وە اۇنلاردان سۇنراکی‌لرین حابری سیزە گلمەدی می؟ اۇنلارئن حالی‌نی آللاەتان باشقاسئ بیلمز. ألچی‌لری اۇنلارا آچئق بلگەلرلە گلمیش‌لردی آما اۇنلار، ألچی‌لرین سؤزلری‌نی آغئزلارئ‌نا تئقایاراق شؤیلە دەمیش‌لردی: “سیزینلە گؤندریلن مساژئ تانئمئیۇروز. داعوت أتتیگینیز شەی‌دن دۇلایئ گرچک‌تن بیزی ایکیلم‌دە بئراقان بیر شۆبهە ایچیندەییز.”
 10. ألچی‌لر شؤیلە دەدی‌لر: “گؤک‌لری وە یری یاراتان آللاە حاققئندا شۆبهە می اۇلور! گۆناەلارئنئزئ باغئشلاماق وە بللی بیر سۆرەیە قادار یاشاتماق ایچین سیزی داعوت أدییۇر.” اۇنلار ایسە: “سیز دە طئبقئ بیزیم گیبی بیر بشرسینیز. آتالارئمئزئن قوللوق أتتیگی شەی‌لردن بیزی اوزاقلاشتئرماق ایستییۇرسونوز، اۇ حال‌دە بیزە بۇیون أگدیرەجک آچئق بیر دلیل (موعجیزە) گتیرین!” دەمیش‌لردی.
 11. ألچی‌لری اۇنلارا دەدی کی: “دۇغرو، بیز دە طئبقئ سیزین گیبی بیر بشریز. آما آللاە، گرک گؤردۆگۆ قول‌لارئ‌نا اییلیک‌تە بولونور. آللاهئن ایذنی اۇلمادان سیزە بۇیون أگدیرەجک بیر دلیل (موعجیزە) گتیرمک بیزیم ألیمیزدە دگیل‌دیر. مۆمین‌لر، یالنئز آللاها گۆونیپ دایانسئن‌لار.
 12. اۇ بیزە یۇل‌لارئمئزئ اۇ گؤسترمیش‌کن، نە دییە آللاها گۆونیپ دایانمایالئم! بیزە چکتیردیگینیز أذیەتە دە ألبتتە قاتلانئرئز. دایاناق آرایان‌لار، یالنئز آللاها گۆونیپ دایانسئن‌لار!”
 13. کافیرلیک أدن‌لر (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر) ، ألچی‌لری‌نە شونو سؤیلەدی‌لر: “یا بیزیم دینی یاشاما بیچیمیمیزە دؤنرسینیز یا دا سیزی کسینلیک‌لە یوردوموزدان چئقارئرئز.” آللاە دا ألچی‌لری‌نە شؤیلە واحیەتتی: “یانلئش یاپان اۇ کیمسەلری کسینلیک‌لە یۇق أدەجگیز.
 14. اۇنلارئن آردئندان اۇ تۇپراق‌لارا کسینلیک‌لە سیزی یرلشتیرەجگیز. بو، ماقامئم‌دان وە تهدیدیم‌دن قۇرقان‌لار ایچین‌دیر.”
 15. ألچی‌لر اؤن‌لری‌نین آچئلماسئنئ ایستەدی‌لر. عینادچئ زۇربالاردان حپسینین حایال‌لری بۇشا چئقتئ.
 16. هر بیری‌نین اؤنۆندە جهننم واردئر. هر بیری‌نە ایرینلی سودان ایچیریلەجک.
 17. اۇنو یوتمایا چالئشاجاق آما بۇغازئندان گچیرەمەیەجک. هر یانئ‌نئ اؤلۆم ساراجاق آما اۇ اؤلمەیەجک؛ آردئندان (داحا) آغئر بیر عاذاب گلەجک.
 18. راببی‌نی گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لرین یاپتئق‌لارئ ایش‌لرین اؤرنگی، فئرتئنالئ بیر گۆن‌دە سرت رۆزگارلارئن ساووردوغو کۆل گیبی‌دیر. قازاندئق‌لارئندان هیچ‌بیر شەی أل‌لریندە قالماز. درین ساپئقلئق ایشتە بودور.
 19. آللاهئن گؤک‌لری وە یری گرچک وارلئق‌لار اۇلاراق یاراتتئغئ‌نئ گؤرمەدین می؟ گرک گؤرۆرسە سیزی یۇق أدر وە یرینیزە ینی بیر حالق گتیریر.
 20. بو، آللاە ایچین گۆچ دگیل‌دیر.
 21. آحیرت‌تە حپسی آللاهئن حوضورونا چئقارلار. ضایئف‌لار، کندی‌نی بۆیۆک گؤرن‌لرە دەرلر کی: “بیز حپ سیزین تاعقیبچینیز اۇلدوق. شیمدی سیز دە آللاهئن عاذابئندان بیزی آز دا اۇلسا قورتاراجاق‌سئنئز، دگیل می!” اۇنلار شؤیلە دەرلر: “آللاە بیزە بیر چئقئش یۇلو گؤسترسەیدی، ألبتتە بیز دە سیزە گؤستریردیک. آرتئق سئزلانساق دا بیر، قاتلانساق دا… بیزیم ایچین قاچاجاق بیر یر یۇق‌تور.”
 22. یارغئلاما تاماملانئنجا شەیطان دەر کی: “آللاە سیزە حپ گرچک‌لری واعاد أتتی. بن دە سیزە واعاددە بولوندوم آما سؤزۆم‌دە دورمادئم. ذاتن سیزە بۇیون أگدیرەجک بیر گۆجۆم دە یۇق‌تو. سیزی سادەجە داعوت أتتیم، سیز همن داعوتیمی قابول أتتینیز. آرتئق بنی قئنامایئن، کندینیزی قئنایئن! نە بن سیزی قورتارابیلیریم، نە دە سیز بنی قورتارابیلیرسینیز. بنی آللاها اۇرتاق سایمانئزئ داحا اؤنجە دە رددەتمیش‌تیم.” یانلئش یاپان‌لارئن پایئ‌نا دۆشن آجئقلئ بیر عاذاب‌تئر.
 23. اؤتە یان‌دان اینانئپ گۆونمیش وە ایی ایش یاپمئش اۇلان‌لار، راببی‌نین ایذنی‌یلە ایچ‌لریندن ائرماق‌لار آقان جننت‌لرە آلئنئرلار. اۇرادا، اۇنلارئن (بیربیرلری‌نە) اییلیک دیلک‌لری سلام سؤزۆ ایلە اۇلور.
 24. آللاهئن ناسئل بیر اؤرنک وردیگی‌نی گؤزۆن‌دە جانلاندئرماز مئ‌سئن؟ گۆزل بیر سؤز؛ کؤک‌لری ثابیت، دال‌لارئ گؤگە اوزانمئش گۆزل بیر آغاچ گیبی‌دیر.
 25. راببی‌نین ایذنی‌یلە هر زامان اۆرۆنۆنۆ وریر. آللاە اینسان‌لارا اؤرنک‌لر وریر. بلکی بیلگی‌لری‌نی قوللانئرلار.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.