فئطرات دینی

أنفال سورەسی (8) – 3

 

 

 1. “بو، کندی أل‌لرینیزلە یاپتئق‌لارئنئزئن قارشئلئغئ‌دئر. یۇقسا آللاە، قول‌لارئ‌نا آصلا حاق‌سئزلئق أتمز.”
 2. بونلارئن حالی، طئبقئ فیرعاوون حانەدانئ‌نئن وە اۇنلاردان اؤنجەکی‌لرین حالی گیبی‌دیر. آللاهئن آیت‌لری‌نی گؤرمزلیک‌تە دیرندی‌لر، آللاە دا اۇنلارئ گۆناەلارئ سببی‌یلە یاقالادئ. آللاە گۆچلۆدۆر، جزالاندئرماسئ چتین‌دیر.
 3. بو شوندان دۇلایئ‌دئر: بیر تۇپلولوق ایچ‌لریندە اۇلانئ دگیشتیرمەدیکچە آللاە اۇنلارا وردیگی نیعمتی دگیشتیرمز. چۆنکۆ دائیما دینلەین وە بیلن آللاەتئر.
 4. أوت! بونلارئن حالی طئبقئ فیرعاوون حانەدانئ‌نئن وە اۇنلاردان اؤنجەکی‌لرین حالی گیبی‌دیر. اۇنلار، راببی‌نین آیت‌لری قارشئسئندا یالانا سارئلدئ‌لار. راببی دە اۇنلارئ گۆناەلارئ سببی‌یلە یۇق أتتی. فیرعاوون حانەدانئ‌نئ دا سودا بۇغدو. حپسی دە یانلئش یۇل‌دایدئ.
 5. آللاە قاتئندا، جانلئ‌لارئن أن کؤتۆسۆ کافیرلیک أدن‌لردیر (گرچک‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لردیر). اۇنلار (آللاها) اینانئپ گۆونمزلر.
 6. اۇنلار، کندی‌لری‌یلە آندلاشما یاپتئغئن وە آندلاشمالارئ‌نئ هر سفریندە بۇزان کیمسەلردیر. اۇنلار یانلئش یاپماق‌تان ساقئنمازلار.
 7. ساواش‌تا یاقالارسان اۇنلارئ اؤیلە بیر داغئت کی، آرقالارئنکی‌لر دە داغئلسئن‌لار. بلکی عاقئل‌لارئ‌نئ باش‌لارئ‌نا آلئرلار.
 8. بیر تۇپلولوغون حائینلیک یاپاجاغئندان بیلگی‌یە دایالئ اۇلاراق قۇرقارسان، یاپتئق‌لارئ‌نا قارشئلئق آنلاشمایئ بۇزدوغونو کندی‌لری‌نە بیلدیر. آللاە حائین‌لری سەومز.
 9. کافیرلیک أدن‌لر، قاچئپ قورتولابیلەجک‌لری‌نی سانماسئن‌لار! اۇنلار سیزی چارەسیز بئراقامازلار.
 10. اۇنلارا قارشئ گۆجۆنۆزۆن یتتیگی قادار قووت وە باغلانئپ بسلنن آت‌لار حاضئرلایئن. اۇنلار ایلە آللاهئن دۆشمانئ‌نئ، کندی دۆشمانئنئزئ وە آیرئجا سیزین بیلمەییپ دە آللاهئن بیلدیگی اؤبۆر دۆشمان‌لارئ قۇرقوتورسونوز. آللاە یۇلوندا نە حارجارسانئز، سیزە تام اۇلاراق اؤدنیر، حاق‌سئزلئغا اوغراتئلمازسئنئز.
 11. أگر دۆشمان‌لار بارئش ایچین ساواش‌تان گری چکیلیرلرسە سن دە چکیل وە آللاها گۆونیپ دایان. هر شەیی دینلەین وە بیلن اۇدور.
 12. سانا اۇیون قورماق ایستەرلرسە، آللاە سانا یتر. سنی، کندی یاردئمئ‌یلا وە مۆمین‌لرلە دستکلەین اۇدور.
 13. مۆمین‌لرین قالب‌لری‌نی بیربیری‌نە اۇ ائسئندئردئ. دۆنیا قادار مال حارجاسایدئن، قالب‌لری‌نی ائسئندئرامازدئن. آما اۇنلارئن آرالارئ‌نئ آللاە قایناشتئردئ. دائیما اۆستۆن اۇلان وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان اۇدور.
 14. أی نبی! سانا دا، سانا اویان مۆمین‌لرە دە آللاە یتر.
 15. أی نبی! مۆمین‌لری ساواشا تشویق أت. سیزدن صابئرلئ (دوروشونو بۇزمایان) ییرمی کیشی اۇلورسا، ایکی یۆز کیشی‌یی ینر؛ ایچینیزدن یۆز کیشی اۇلورسا اۇنلار دا کافیرلیک أدن‌لردن بین کیشی‌یی ینر. چۆنکۆ اۇنلار (دیرنچ گؤسترمەنین اؤنمی‌نی) قاورایامایان بیر تۇپلولوق‌تور.
 16. آللاە، سیزدە بیر ضایئفلئق اۇلدوغونو گؤردۆ وە شیمدی یۆکۆملۆلۆگۆنۆزۆ حافیفلتتی. آللاهئن ایذنی‌یلە، سیزدن دیرنچلی یۆز کیشی اۇلورسا ایکی یۆز کیشی‌یی ینر؛ سیزدن بین کیشی اۇلورسا اۇنلار دا ایکی بین کیشی‌یی ینرلر. آللاە دیرنچ گؤسترن‌لرلە برابردیر.
 17. ساواش آلانئندا دۆشمانئ أتکی‌سیز حالە گتیرمەدیکچە هیچ‌بیر نبی‌نین أسیر آلمایا حاققئ یۇق‌تور. (أی مۆسلۆمان‌لار!) سیز، همن ألینیزە گچەجک شەی‌لر ایستییۇرسونوز. آللاە ایسە سۇنراسئنئ ایستییۇر. دائیما اۆستۆن اۇلان وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان آللاەتئر.
 18. آللاهئن داحا اؤنجە قایدا گچمیش بیر قارارئ اۇلماسایدئ، آلدئغئنئز شەی‌دن دۇلایئ سیزە کسینلیک‌لە بۆیۆک بیر عاذاب چارپاردئ.
 19. آرتئق غانیمت اۇلاراق آلدئق‌لارئنئزدان حلال وە تمیز اۇلان‌لارئ یەیین. آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن. شۆبهەسیز آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 20. أی نبی! ألینیزدەکی أسیرلرە دە کی: “آللاە قالب‌لرینیزدە بیر حایئر اۇلدوغونو گؤرۆرسە، سیزدن آلئنان‌دان داحا اییسینی وریر وە سیزی باغئشلار. آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 21. سانا حائینلیک أتمک ایستەرلرسە (بیل کی)، بونلار داحا اؤنجە آللاها دا حائینلیک أتتی‌لر. بو یۆزدن آللاە اۇنلارا قارشئ سیزە فئرصات وردی. آللاە، دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 22. اینانئپ گۆونن، هیجرت أدن، آللاە یۇلوندا مال‌لارئ‌یلا وە جان‌لارئ‌یلا جیهاد أدن‌لر (أل‌لریندن گلنی یاپان‌لار) ایلە اۇنلارئ بارئندئرئپ یاردئم أدن‌لردن هر بیری دیگری‌نین قۇرویوپ قۇللایئجئسئ‌دئر. اینانئپ گۆونن‌لردن هیجرت أتمەین‌لرە گلینجە، گؤچ أدینجەیە قادار هیچ‌بیرینیزین، هیچ‌بیر قۇنودا اۇنلارئ قۇرویوپ قۇللاما گؤرەوینیز یۇق‌تور. آما سیزدن دینی قۇنولاردا یاردئم ایستەرلرسە، آرانئزدا آنلاشما بولونان بیر تۇپلولوغون عالەیهی‌نە اۇلماماق قایدئ‌یلا یاردئم أتمک اۆزرینیزە بۇرچ‌تور. آللاە، یاپماق‌تا اۇلدوغونوز هر شەیی دائیما گؤرۆر.
 23. کافیرلیک أدن‌لردن هر بیری دە دیگری‌نین قۇرویوپ قۇللایئجئسئ‌دئر. أگر بونو (بیرینیزی قۇرویوپ قۇللاما گؤرەوی‌نی بو شکیل‌دە) یاپمازسانئز اۇرادا فیتنە /چاتئشما وە بۆیۆک بیر فساد اۇرتایا چئقار.
 24. اینانئپ گۆونن، هیجرت أدن وە آللاە یۇلوندا جیهاد أدن‌لر (أل‌لریندن گلنی یاپان‌لار) ایلە بونلارئ بارئندئرئپ یاردئم أدن‌لر وار یا؛ ایشتە اۇنلار گرچک مۆمین‌لردیر. اۇنلار ایچین باغئشلانما وە دگرلی رئزئق واردئر.
 25. سۇنرادان اینانئپ گۆونن، گؤچ أدن وە سیزینلە برابر اۇلوپ جیهاد أدن‌لر (أل‌لریندن گلنی یاپان‌لار)… ایشتە اۇنلار دا سیزدن‌دیر. آما قان باغئ ایلە آقرابا اۇلان‌لار، اۇلمایان‌لارا گؤرە آللاهئن کیتابئندا اؤنجەلیکلی‌دیرلر. آللاە، هر شەیی بیلیر.

 

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.