فئطرات دینی

أنعام سورەسی (6) – 4

 

 1. اۆزری‌نە آللاهئن آدئ آنئلمادان کسیلن حایوانئن فئسق اۇلدوغو کسین ایسە اۇندان یەمەیین! شەیطان‌لار دۇست‌لارئ‌نا، سیزینلە مۆجادلە أتمەلری‌نی فئسئلدارلار. اۇنلارا گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگرسنیز، کسینلیک‌لە سیز دە مۆشریک اۇلورسونوز.
 2. اؤلۆ گیبی‌یکن جان وریپ، یۇلونو آیدئنلاتتئغئمئز وە اۇ آیدئنلئق‌لا اینسان‌لار آراسئندا یۆرۆین کیشی، گیردیگی قارانلئق‌لاردان چئقامایان کیشی گیبی اۇلور مو؟ یاپتئق‌لارئ ایش‌لر، کافیرلرە ایشتە بؤیلە سۆسلۆ گؤستریلیر.
 3. ایشتە بؤیلە! هر کنتین گۆناهکارلارئ‌نئ اۇرانئن بۆیۆک‌لری حالی‌نە گتیریریز کی، توزاق‌لار قورابیلسین‌لر. قوردوق‌لارئ توزاق‌لار، کندی عالەیهی‌نە دؤنر آما فارقئندا بیلە اۇلمازلار.
 4. اۇنلارا بیر آیت گلینجە شؤیلە دەرلر: “آللاهئن ألچی‌لری‌نە وریلنین عاینئسئ بیزە دە وریلمەدیکچە اینانمایئز.” آللاە کیمە کندی‌نە ألچی یاپاجاغئ‌نئ چۇق ایی بیلیر. سوچ ایشلەین‌لر، قوردوق‌لارئ پلان یۆزۆندن آللاە قاتئندا کۆچۆک دۆشمە وە چتین بیر عاذاب‌لا یۆزلشەجک‌لردیر.
 5. آللاە، (دۇغرو داورانئش‌لارئندان دۇلایئ) یۇلا گلدیگی‌نی اۇنایلاماق ایستەدیگی کیشی‌نین گؤنلۆنۆ ایسلاما آچار. (یانلئش داورانئش‌لارئندان دۇلایئ) یۇل‌دان ساپتئغئ‌نئ اۇنایلاماق ایستەدیگی کیشی‌نین ایسە، ایچیندە سانکی یۆکسک‌لرە چئقئیۇرموش گیبی بونالما وە سئقئنتئ اۇلوشتورور. آللاە، کندیسینە اینانئپ گۆونمەین‌لرین اۆستۆنە پیسلیگی ایشتە بؤیلە اۇلوشتورور.
 6. بو، راببینین ایزلەدیگی شاشماز یۇلودور. گرکلی بیلگی‌یە صاحیب اۇلان بیر تۇپلولوق ایچین آیت‌لری آیرئنتئلئ اۇلاراق آچئقلامئشئزدئر.
 7. اۇ تۇپلولوق ایچین، راببی‌نین قاتئندا أسنلیک وە گۆونلیک یوردو واردئر. اۇ، یاپتئق‌لارئ ایی شەی‌لردن دۇلایئ اۇنلارئن أن یاقئنئ‌دئر /ولیسی‌دیر.
 8. هرکسی بیر آرایا تۇپلایاجاغئ گۆن، آللاە شؤیلە دیەجک‌تیر: “أی جین تۇپلولوغو! بیرچۇق اینسانئ أتکیلەدینیز.” اۇنلارئن اینسان دۇست‌لارئ دا شؤیلە دیەجک‌لردیر: “أوت، راببیمیز! بیربیریمیزدن فایدالاندئق. نیهایت بیزە بیچتیگین سۆرەنین سۇنونا اولاشتئق.” آللاە دیەجک کی: “بلیرلەدیک‌لریم حاریج، قالاجاغئنئز یر؛ ایچیندە اؤلمەیەجگینیز آتش‌تیر.” سنین راببین دائیما دۇغرو قارار وریر، هر شەیی بیلیر.
 9. أل‌دە أتتیک‌لری شەی‌لرە قارشئلئق، بیز ظالیم‌لرین بیر قئسمئ‌نئ دیگری‌نین دۇستو یاپارئز.
 10. أی جین وە اینسان تۇپلولوق‌لارئ! ایچینیزدن آیت‌لریمی تام اۇلاراق آنلاتئپ بوگۆنە واراجاغئنئز حاققئندا سیزی اویاران ألچی‌لر گلمەدی می؟” اۇنلار: “کندی عالەیهیمیزە شاهیدلیک أدریز.” دیەجک‌لر. دۆنیا حایاتئ اۇنلارئ آلداتمئش‌تئ. اۇرادا کندی کافیرلیک‌لری‌نە کندی‌لری شاهیدلیک أدەجک‌تیر.
 11. چۆنکۆ سنین راببین، آهالیسی آیت‌لریمیزدن حابرسیزکن، حاق‌سئز یرە کنت‌لری هلاک أتمز.
 12. هرکسین یاپتئغئ ایشە گؤرە درەجەلری واردئر. راببین اۇنلارئن یاپتئق‌لارئندان حابرسیز دگیل‌دیر.
 13. راببین سئنئرسئز زنگین‌دیر، بۇل ایکرام صاحیبی‌دیر. گرک گؤرۆرسە، سیزی یۇق أدر، سیزدن سۇنرا یرینیزە، ایستەدیگی کیمسەلری گچیریر. نیتەکیم سیزی دە بیر باشقا تۇپلولوغون سۇیوندان اۇلوشتوروپ گلیشتیرمیش‌تیر.
 14. باشئنئزا گلەجگی سؤیلنن‌لر، موطلاقا گلەجک‌تیر. سیز بونون اؤنۆنە گچەمزسینیز.
 15. دە کی: “أی حالقئم! ألینیزدن نە گلییۇرسا یاپئن. بن دە یاپاجاغئم. سۇنوندا بو یورت (مککە) کیمین اۇلاجاق، اؤگرنەجک‌سینیز. شو بیر گرچک کی، یانلئش‌لار ایچیندە اۇلان‌لار اومدوق‌لارئ‌نا قاووشامازلار.”
 16. آللاهئن یاراتئپ یتیشتیردیگی أکین وە أنعام‌دان آللاها بیر پای آیئرئر، کندی‌لرینجە؛ “بو آللاهئن‌دئر، شو دا اۇنا اۇرتاق سایدئغئمئزئن‌دئر،” دەرلر. اۇنلارا گؤرە آللاها اۇرتاق سایدئق‌لارئ‌نئن پایئ، آللاهئن پایئ‌نا قاتئلماز آما آللاهئن پایئ اۇنا اۇرتاق سایدئق‌لارئ‌نئن پایئ‌نا قاتئلئر. واردئق‌لارئ قارار نە کؤتۆدۆر!
 17. آللاها اۇرتاق سایدئق‌لارئ، اۇنلارئ هم گریلتمک هم دە دین‌لری‌نی بولاندئرماق ایچین مۆشریک‌لرین چۇغونا -طئبقئ بونون گیبی- چۇجوق‌لارئ‌نئ اؤلدۆرمەیی دە گۆزل گؤسترمیش‌تیر. ترجیحی آللاە یاپسایدئ، بونو یاپامازلاردئ. اؤیلەیسە اۇنلارئ، ایفتیرالارئ‌یلا باش باشا بئراق!
 18. کندی‌لرینجە؛ “شو أنعام وە أکین‌لر قوتسال‌دئر؛ بیزیم بلیرلەدیک‌لریمیز دئشئندا کیمسە اۇنلاردان ییەمز، شو أنعاما دا یۆک یۆکلەمک وە بینمک حارام قئلئنمئش‌تئر.” دەرلر. بیر قئسئم أنعام دا وار کی، اۇنلارئ (قاصدن) آللاهئن آدئ‌نئ آنمادان کسرلر. بونلار، آللاها مال أدرەک یاپارلار. آللاە اۇنلارا، بو ایفتیرالارئن جزاسئنئ ورەجک‌تیر.
 19. (اۇنلار:) “شو أنعامئن قارئن‌لارئندا اۇلان‌لار یالنئز أرکک‌لریمیز ایچین‌دیر؛ أش‌لریمیزە حارام قئلئنمئش‌تئر.” دەرلر. آما قارنئنداکی اؤلمۆش‌سە، اۇنلارئن حپسی اۇرتاق اۇلور. آللاە، اۇنلارئن بو نیتەلەمەلری‌نین جزاسئنئ ورەجک‌تیر. اۇ، دۇغرو قارارلار وریر وە هر شەیی بیلیر.
 20. چۇجوق‌لارئ‌نئ بیر بیلگی‌یە دایانمادان، عاقئل‌سئزجا اؤلدۆرن‌لر وە آللاهئن رئزئق اۇلاراق وردیگی‌نی، آللاها ایفتیرا أدەرک حارام سایان‌لار؛ کسین اۇلاراق قایبەتمیش‌لردیر. اۇنلار ساپئتمئش‌تئر؛ دۇغرو یۇل‌دا دگیل‌لردیر.
 21. آسمالئ وە آسماسئز باحچەلری، ماحصول‌لری، فارقلئ حورما آغاچ‌لارئ‌نئ وە بیتکی‌لری، بیربیری‌نە بنزەین وە بنزەمەین اؤزللیک‌تەکی زەیتین وە نار آغاچ‌لارئ‌نئ اۇلوشتوروپ گلیشتیرن اۇدور. بونلار اۆرۆن ورینجە، اۆرۆنۆندن یەیین! حاصاد گۆنۆ دە حاققئ‌نئ /عؤشرۆنۆ ورین! ساقئن ایسراف أتمەیین! اۇ، ایسراف أدن‌لری سەومز.
 22. (آللاە) أنعامئن باعضئسئنئ یۆک وە اینسان تاشئماسئ ایچین، باعضئسئنئ دا صئرف أتی، دریسی وە یۆنۆ ایچین اۇلوشتوروپ گلیشتیرمیش‌تیر. آللاهئن سیزە رئزئق اۇلاراق وردیک‌لریندن یەیین! شەیطانئن ایزیندن گیتمەیین! اۇ سیزین ایچین آچئق بیر دۆشمان‌دئر.
 23. (أنعامئ) سکیز أش اۇلاراق اۇلوشتوروپ گلیشتیرمیش‌تیر؛ قۇیون‌دا ایکی، کچی‌دن ایکی. دە کی: “آللاە ایکی أرکگی می، ایکی دیشی‌یی می، یۇقسا دیشی‌لریم راحیم‌لریندەکی یاورولارئ مئ حارام قئلدئ؟ ایددیعانئزدا حاقلئ‌یسانئز بانا بیر بیلگی گتیرین!”
 24. دوەدن ایکی، سئغئردان ایکی. دە کی: “ایکی أرکگی می، ایکی دیشی‌یی می، یا دا دیشی‌لرین راحیم‌لریندەکی یاورولارئ مئ حارام قئلدئ؟ یۇقسا آللاهئن سیزە بؤیلە بیر گؤرەو یۆکلەدیگی‌نە شاهید می اۇلدونوز؟” اینسان‌لارئ ساپتئرماق آماجئ‌یلا بیر بیلگی‌یە دایانمادان، بیر یالانئ آللاها مال أدن‌دن داحا بۆیۆک یانلئش یاپان کیشی کیم‌دیر؟ آللاە یانلئش‌لار ایچیندە قالان بیر تۇپلولوغو یۇلا گتیرمز.
 25. دە کی: “بانا گلن واحی‌دە ییەن کیشی‌یە، شونلاردان باشقا یەمەسی قئلئنمئش بیر شەی بولامئیۇروم؛ “اؤلۆ (لش)، آقمئش قان، دۇموز أتی کی بیر پیسلیک‌تیر یا دا اۆزری‌نە آللاەتان باشقاسئنئن آدئ آنئلاراق کسیلدیگی ایچین فئسق اۇلان حایوان. کیم چارەسیز قالئر دا، بیری‌نین حاققئ‌نا سالدئرمادان وە ایحتیاج سئنئرئ‌نئ دا آشمادان بونلاردان یەرسە، شۆبهەسیز راببین، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 26. یاهودی‌لرە (سئغئر وە داوار حاریج) تئرناقلئ حایوان‌لارئن حپسینی حارام قئلدئق. سئغئر وە داوارلارئن دا سئرت‌لارئ‌نا وە باغئرساق‌لارئ‌نا یاپئشئق اۇلان‌لار ایلە کمیک‌لری‌نە قارئشان‌لار حاریج، ایچ یاغ‌لارئ‌نئ حارام قئلدئق. بو، (باطئل یۇل‌لا) اۆستۆنلۆک قورما چابالارئ‌نا قارشئلئق، اۇنلارا وردیگیمیز جزادئر. بیز ألبتتە دۇغرویو سؤیلەریز.
 27. سنی یالانلارلارسا، دە کی: “راببینیز گنیش ایکرام صاحیبی‌دیر. آما اۇنون، سوچلولار تۇپلولوغونا اۇلان باسقئسئ أنگللنەمز.”
 28. شیرکە دۆشن‌لر (آللاهئ آرد سئرایا قۇیان‌لار) دیەجک‌لر کی: “آللاە فارقلئ بیر ترجیح‌تە بولونسایدئ؛ بیز دە، آتالارئمئز دا، شیرکە دۆشمز؛ هیچ‌بیر شەیی دە حارام سایمازدئق.” اۇنلاردان اؤنجەکی‌لر دە بو شکیل‌دە یالانا سارئلدئ‌لار وە سۇنوندا باسقئنئمئزئ تاتتئ‌لار. دە کی: “یانئنئزدا (بو ترجیحی آللاهئن یاپتئغئ‌نا دائیر) بیر بیلگی می وار کی، قارشئمئزا چئقابیلەسینیز! سیز سادەجە ظاننا اویویۇرسونوز؛ سیز سادەجە آتئیۇرسونوز.”
 29. دە کی: “کسین دلیل آللاهئن دلیلی‌دیر. ترجیحی (سیزە بئراقمایئپ) آللاە یاپسایدئ، ألبتتە حپینیزی یۇلا گتیریردی.”
 30. دە کی: “شونلارئ آللاهئن حارام قئلدئغئ‌نا شاهیدلیک أدن شاهیدلرینیزی گتیرین!” أگر شاهیدلیک أدرلرسە، ساقئن اۇنلارلا بیرلیک‌تە شاهیدلیک أتمە. آیت‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلان‌لارئن وە آحیرتە اینانمایان‌لارئن آرزولارئ‌نا اویما! اۇنلار (کندی‌لری‌نی وەیا باشقالارئ‌نئ) راببی‌نە دنک توتارلار.
 31. دە کی: “گلین، راببینیزین قۇیدوغو یاساق‌لارئ سیزە سئرالایالئم: اۇنو هیچ‌بیر شەیی اۇرتاق قۇشمایئن! یۇقسوللوق‌تان دۇلایئ چۇجوق‌لارئنئزئ اؤلدۆرمەیین؛ سیزە دە اۇنلارا دا بیز رئزئق ورەجگیز. فوحوش چشیت‌لری‌نین آچئغئ‌نا دا گیزلیسینە دە یاقلاشمایئن! حاقلئ سبب‌لە اۇلماسئ دئشئندا آللاهئن دۇقونولماز قئلدئغئ جانا قئیمایئن!” بونلار اۇنون سیزە یۆکلەدیگی گؤرەولردیر. بلکی عاقلئنئزئ قوللانئرسئنئز.
 32. أرگین حالە گلینجەیە قادار یتمین مالئ‌نا یاقلاشمایئن، اۇنون ایچین أن یارارلئ یۇل‌لا اۇلورسا باشقا. اؤچۆیۆ وە تارتئ‌یئ حاسساس اۇلاراق تام یاپئن. بیز کیمسەیە گۆجۆنۆن اۆستۆندە بیر سۇروملولوق یۆکلەمەییز. أن یاقئنئنئزئن عالەیهی‌نە دە اۇلسا، قۇنوشتوغونوزدا عادالتلی اۇلون. آللاها وردیگینیز سؤزۆ تام اۇلاراق یری‌نە گتیرین. اۇنون سیزە یۆکلەدیگی گؤرەو بودور. بلکی عاقلئنئزداکی بیلگی‌یی قوللانئلئرسئنئز.
 33. ایشتە بنیم دۇغرو یۇلوم بودور؛ سیز اۇنو تاعقیب أدین! باشقا یۇل‌لارئ تاعقیب أتمەیین، یۇقسا اۇ یۇل‌لار سیزی بنیم یۇلوم‌دان آیئرئر. بونلار سیزە یۆکلەدیگیم گؤرەولردیر. بلکی یانلئش‌لاردان ساقئنئرسئنئز.
 34. ذاتن موسایا اۇ کیتابئ؛ ایی داورانانا اییلیک‌لریمیزی تاماملاسئن، هر شەیی آچئقلاسئن، بیر رهبر وە بیر ایکرام اۇلسون دییە ورمیش‌تیک. بلکی راببی‌نین حوضورونا واراجاق‌لارئ‌نا اینانئرلار.
 35. بو دا ایندیردیگیمیز بیر کیتاب‌تئر. چۇق فایدالئ بیلگی‌لرلە دۇلودور. سیز بونا اویون وە یانلئش‌لاردان ساقئنئن کی اییلیک وە ایکرام گؤرەسینیز.
 36. عاکسی تاقدیردە: “کیتاب بیزدن اؤنجەکی ایکی تۇپلولوغا ایندیریلدی. بیز اۇنلارئن اۇقودوق‌لارئندان حابرسیز قالدئق.” دەردینیز.
 37. یا دا شؤیلە دەردینیز: “اۇ کیتاب بیزە ایندیریلمیش اۇلسایدئ اۇنا، اۇنلاردان داحا ایی اویاردئق.” ایشتە سیزە راببینیزدن آچئق بیر بلگە، بیر رهبر وە بیر ایکرام گلدی. بوندان سۇنرا آللاهئن آیت‌لری قارشئسئندا یالانا سارئلان وە اۇنلاردان اوزاق دوران‌لاردان داحا بۆیۆک یانلئش یاپان کیشی کیم‌دیر؟ آیت‌لریمیزدن اوزاق دوران‌لارئ، اوزاقلاشمالارئ‌نا قارشئلئق، کؤتۆ بیر عاذاب ایلە جزالاندئراجاغئز.
 38. بونلار کندی‌لری‌نە ملک‌لرین گلمەسی وەیا راببینین گلمەسی یا دا راببینین قاتئندان باعضئ گؤسترگەلرین گلمەسی دئشئندا بیر شەی بکلەمییۇرلار. راببینین قاتئندان باعضئ گؤسترگەلر گلدیگی گۆن أوولجە اینانمامئش کیمسەنین اۇ آن‌داکی ایمانئ وەیا ایمانلئ اۇلاراق اییلیک أتمەمیش اۇلانئن اۇ آن یاپاجاغئ اییلیک کندی‌نە فایدا ورمز. دە کی: “سیز بکلەیین، بیز دە بکلییۇروز.”
 39. دینی‌نی پارچا پارچا أدیپ بللی کیشی‌لر أطرافئندا تۇپلانان‌لار وار یا! سن هیچ‌بیر قۇنودا اۇنلاردا دگیل‌سین. اۇنلارئن ایش‌لری آللاها قالمئش‌تئر. داحا سۇنرا آللاە، یاپتئق‌لارئ‌نئ کندی‌لری‌نە بیلدیرەجک‌تیر.
 40. کیم (آللاهئن حوضورونا) بیر اییلیک‌لە گلیرسە اۇنا اۇنون اۇن قاتئ وریلیر. بیر کؤتۆلۆک‌لە گلن ایسە سادەجە دنگی ایلە جزالاندئرئلئر. اۇنلار حاق‌سئزلئغا اوغراتئلمازلار.
 41. دە کی: “راببیم بنی دۇغرو یۇلا، دۇس‌دۇغرو دینە، ایبراهیمین دینی دۇس‌دۇغرو یاشاما بیچیمی‌نە یؤنلتتی. ایبراهیم، مۆشریک‌لردن اۇلمامئش‌تئ.”
 42. دە کی: “بنیم نامازئم، بۆتۆن عیبادت‌لریم، حایاتئم وە اؤلۆمۆم، وارلئق‌لارئن راببی (صاحیبی) اۇلان آللاە ایچین‌دیر.
 43. اۇنون هیچ‌بیر اۇرتاغئ یۇق‌تور. آلدئغئم أمیر گرگی، اۇنا هرکس‌تن اؤنجە تسلیم اۇلان بنیم.”
 44. دە کی: “آللاە هر شەیین راببی (صاحیبی) اۇلدوغو حال‌دە اۇندان باشقا راب (صاحیب) می آرارئم! هرکسین قازانجئ، سادەجە کندی‌نی باغلار. هیچ‌بیر گۆناهکار، باشقاسئنئن گۆناهئ‌نئ یۆکلنمز. أر گچ دؤنۆپ گلەجگینیز یر راببینیزین (صاحیبینیزین) حوضورودور. اۇ سیزە آنلاشمازلئغا دۆشتۆگۆنۆز شەی‌لری بیلدیرەجک‌تیر.
 45. بو تۇپراق‌لاردا سیزی اؤنجەکی‌لرین یری‌نە گچیرن اۇدور. کیمینیزی کیمینیزدن بیرقاچ باساماق یۆکسلتیر کی وردیک‌لری‌یلە سیزی زۇر بیر ایمتیحان‌دان گچیرسین. راببین، سوچا دنک جزایئ چابوجاق بلیرلەر. آما اۇ، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.