فئطرات دینی

آلی عیمران سورەسی (3) – 6

 

 

 1. سیزە آللاهئن آیت‌لری باغلانتئ‌لارئ ایلە بیرلیک‌تە اۇقونورکن وە آللاهئن گؤندردیگی رسولۆ (اۇنون ألچی اۇلاراق گتیردیک‌لری) ایچینیزدەیکن، ناسئل اۇلور دا آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنیرسینیز؟ کیم آللاها (اۇنون کیتابئ‌نا) سئقئ سارئلئرسا، کسین اۇلاراق دۇغرو یۇلا قابول أدیلیر.
 2. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ناسئل ساقئنماق گرکییۇرسا اؤیلە ساقئنئن![121] سۇن نفسینیزە قادار آللاها تسلیم اۇلمایا دوام أدین!
 3. آللاهئن ایپی‌نە (قورئانا)[122] حپ برابر سئقئ سارئلئن، بؤلۆنۆپ پارچالانمایئن![123] آللاهئن اۆزرینیزدەکی نیعمتی‌نی عاقلئنئزدان چئقارمایئن! بیر زامان‌لار دۆشمان‌دئنئز؛ آللاە، قالب‌لرینیزی بیربیری‌نە ائسئندئردئ دا اۇنون نیعمتی سایەسیندە قاردش‌لر اۇلدونوز. بیر آتش چوقورونون کنارئندایدئنئز، سیزی اۇرادان اۇ قورتاردئ. آللاە، آیت‌لری‌نی بؤیلە آچئقلار کی، دۇغرو یۇلو بولاسئنئز.
 4. ایچینیزدە حایرا چاغئران؛ ایی شەی‌لرین یاپئلماسئنئ ایستەین وە کؤتۆ شەی‌لردن ساقئندئران بیر تۇپلولوق بولونسون. ایشتە بؤیلە تۇپلولوق‌لار، اومدوق‌لارئ‌نا قاووشاجاق اۇلان‌لاردئر.
 5. کندی‌لری‌نە آچئق بلگەلر گلدیک‌تن سۇنرا ایحتیلافا دۆشەرک بؤلۆنۆپ پارچالانان‌لار گیبی اۇلمایئن![124] بۆیۆک بیر عاذابئ حاق أدن‌لر اۇنلاردئر.
 6. باعضئ یۆزلرین آق اۇلاجاغئ، باعضئ یۆزلرین دە قاراراجاغئ گۆن‌دە، یۆزلری قاراران‌لارا شؤیلە دەنیر: “سیز ایناندئق‌تان سۇنرا کافیر اۇلدونوز،[125] دگیل می؟ کافیر اۇلمانئزا قارشئلئق، تادئن شو عاذابئ!”
 7. یۆزلری آق اۇلان‌لار ایسە، آللاهئن ایکرامئ ایچیندە اۇلورلار وە اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالئرلار.
 8. بونلار آللاهئن آیت‌لری‌دیر؛ اۇنلارئ سانا، گرچگی اۇرتایا قۇیاجاق شکیل‌دە سئرالئیۇروز. چۆنکی آللاە، کیمسەیە یانلئش یاپماق ایستەمز.
 9. گؤک‌لردە نە وار، یردە نە وارسا؛ حپسی آللاهئن‌دئر. بۆتۆن ایش‌لر آللاها عارض أدیلیر.
 10. سیز اینسان‌لار ایچین اۇرتایا چئقارئلمئش أن ایی تۇپلولوق‌سونوز.[126] آللاها اینانئپ گۆونەرک ایی شەی‌لرین یاپئلماسئنئ ایستەر وە کؤتۆ شەی‌لردن ساقئندئرئرسئنئز. أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار) دا اینانئپ گۆونسە کندی‌لری ایچین ایی اۇلور. ایچ‌لریندە اینانئپ گۆونن‌لر وار آما چۇغو یۇل‌دان چئقمئش‌تئر.
 11. (یۇل‌دان چئقان‌لار) جانئنئزئ سئقماق دئشئندا، سیزە بیر ضارار ورەمزلر. سیزینلە ساواشسالار گریسین گری دؤنۆپ قاچارلار. سۇنرا یاردئم دا گؤرمزلر.
 12. آللاهئن حیمایەسی[127] وەیا اینسان‌لارئن حیمایەسی[128] آلتئندا اۇلمالارئ دئشئندا، بولوندوق‌لارئ هر یردە اۇنلارئن اۆزری‌نە آلچاقلئق چؤکر.[129] آللاهئن غاضابئ‌نا اوغرارلار. اۇنلارئن اۆزری‌نە چارەسیزلیک دە چؤکر. چۆنکی آللاهئن آیت‌لری‌نی گؤرمزلیک‌تە دیرنیر وە نبی‌لری بیر گرچگە دایانمادان، دگرسیزلشتیرمەیە چالئشئرلار.[130] بو جزا یاپتئق‌لارئ عیصیانا وە آشئرئ داورانئش‌لارئ‌نا قارشئلئق‌تئر.
 13. حپسی بیر دگیل‌دیر؛ أهلی کیتاب ایچیندە دۇس‌دۇغرو بیر تۇپلولوق دا واردئر. اۇنلار گجەنین بؤلۆم‌لریندە[131] ناماز قئلاراق[132] اۇنون آیت‌لری‌نی باغلانتئ‌لارئ‌یلا بیرلیک‌تە اۇقورلار.
 14. آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونیر، ایی شەی‌لرین یاپئلماسئنئ ایستەر وە کؤتۆ شەی‌لردن ساقئندئرئرلار. حایئرلئ ایش‌لردە دە یارئشئرلار. ایشتە بونلار ایی اۇلان‌لاردان‌دئر.
 15. بونلارئن یاپتئغئ هیچ‌بیر اییلیک گؤز آردئ أدیلمز. آللاە، مۆتتاقی‌لری (کندی‌نی یانلئش‌لاردان قۇرویان‌لارئ) بیلیر.
 16. کافیرلیک أدن‌لرین (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لرین) مال‌لارئ دا، چۇجوق‌لارئ دا؛ آللاە قاتئندا هیچ‌بیر ایشی‌نە یارامایاجاق‌تئر. اۇنلار اۇ آتشین آهالیسی‌دیر، اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاجاق‌لاردئر.
 17. بونلارئن دۆنیا حایاتئندا یاپتئق‌لارئ حارجامالار طئبقئ، کندی‌لری‌نە یانلئش یاپمئش بیر تۇپلولوغون أکینی‌نی ووران سۇغوق رۆزگار گیبی‌دیر. آللاە اۇنلارا یانلئش یاپماز، آما اۇنلار یانلئشئ کندی‌لری‌نە یاپارلار.
 18. أی آللاها اینانئپ گۆونن‌لر! سیزدن اۇلمایان‌لارئ سئرداش أدینمەیین! اۇنلار، عاقلئنئزئ چلمک ایچین یاپمادئق‌لارئ‌نئ بئراقمازلار. سئقئنتئ‌یا دۆشمەنیزی چۇق ایستەرلر. نفرت‌لری قۇنوشمالارئندان بللی اۇلور. ایچ‌لریندە ساقلادئق‌لارئ داحا دا بۆیۆک‌تۆر. عاقلئنئزئ قوللانئرسانئز، اۇنلارئن اؤزللیک‌لری‌نی سیزین ایچین آچئقچا اۇرتایا قۇیدوغوموزو گؤرۆرسۆنۆز.
 19. باقئن، سیز اؤیلە کیمسەلرسینیز کی، توتار اۇنلارئ سەورسینیز آما اۇنلار سیزی سەومزلر. سیز بۆتۆن کیتاب‌لارا اینانئرسئنئز آما اۇنلار سیزینلە قارشئلاشئنجا: “ایناندئق!” دەر؛ کندی باش‌لارئ‌نا قالئنجا، اؤفکەلریندن تئرناق‌لارئ‌نئ یەرلر.[133] اۇنلارا دە کی: “اؤفکەنیزلە اؤلۆن!” ایچ‌لریندە نە اۇلدوغونو آللاە بیلیر.
 20. سیزە بیر اییلیک دۇقونسا بو، اۇنلارئ اۆزر. باشئنئزا بیر کؤتۆلۆک گلسە، اۇنا دا سەوینیرلر. صابئرلئ اۇلور (دوروشونوزو بۇزماز) وە یانلئش‌لاردان ساقئنئرسانئز اۇیون‌لارئ‌نئن سیزە بیر ضارارئ اۇلماز. آللاە، یاپتئق‌لارئ هر شەیی چپەچەورە قوشاتئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.