فئطرات دینی

آلی عیمران سورەسی (3) – 3

 

 1. آللاە، نبی‌لردن کسین سؤز آلدئغئندا شؤیلە دەدی: “سیزە کیتاب وە حیکمت وریریم دە، داحا سۇنرا یانئنئزدا اۇلانئ تاصدیق أدن بیر ألچی /بیر کیتاب گلیرسە، کسینلیک‌لە اۇنا ایناناجاق‌سئنئز وە دستک اۇلاجاق‌سئنئز. بونو قابول أتتینیز می؟ بو آغئر یۆکۆ (ائصرئ) یۆکلندینیز می؟” اۇنلار: “قابول أتتیک” دەدی‌لر. آللاە: “سیز بونا شاهید اۇلون، سیزین‌لە برابر بن دە شاهیدیم” دەدی.
 2. آرتئق بوندان سۇنرا کیم سؤزۆندن دؤنرسە، ایشتە اۇنلار یۇل‌دان چئقمئش اۇلورلار.
 3. آللاهئن دینیندن باشقاسئ‌نئ مئ آرئیۇرلار؟ اۇیسا گؤک‌لردە وە یردە کیم وارسا، گؤنۆللۆ وەیا زۇرونلو اۇلاراق اۇنون دینی‌نە /فئطراتا تسلیم اۇلموش‌تور. اۇنون حوضورونا چئقارئلاجاق‌لاردئر.
 4. دە کی: “بیز آللاها اینانئپ گۆوندیک؛ بیزە ایندیریلنە، ایبراهیمە، ایسماعیلە، ایسحاقا، یاعقوبا وە تۇرون‌لارئ‌نا ایندیریلنە، موسایا وە عیسایا وریلمیش اۇلانا؛ نبی‌لرە راببی طارافئندان وریلن‌لرین حپسی‌نە ایناندئق. اۇنلاردان هیچ‌بیری‌نی دیگریندن آیئرمایئز. بیز اۇنا تسلیم اۇلموش کیمسەلریز.
 5. کیم ایسلام‌دان (آللاهئن ایندیردگی کیتاب‌داکی تک دین‌دن) باشقا بیر دین آرایئشئ‌نا گیررسە، آصلا قابول أدیلمز. اۇ، آحیرت‌تە قایبەدن‌لردن اۇلور.
 6. رسولۆن حاق اۇلدوغونا شاهید اۇلموش، هر شەیی آچئقچا اۇرتایا قۇیان بلگەلر کندی‌لری‌نە گلمیش وە اۇنلارا اینانئپ گۆونمیش، سۇنرا دا کافیر اۇلموش بیر تۇپلولوغو آللاە ناسئل یۇلونا قابول أدر؟ آللاە، بو یانلئشئن ایچیندە اۇلان تۇپلولوغو یۇلونا قابول أتمز.
 7. اۇنلارئن جزاسئ؛ آللاە، ملک‌لر وە بۆتۆن اینسان‌لار طارافئندان دئشلانماق‌تئر /لاعنتلنمک‌تیر.
 8. سۆرکلی لاعنت (دئشلانمئشلئق) ایچیندە قالاجاق‌لاردئر. عاذاب‌لارئ نە حافیفلتیلەجک، نە دە یۆزلری‌نە باقئلاجاق‌تئر.
 9. اۇلوپ بیتن‌دن سۇنرا دؤنۆش یاپئپ (تەوبە أدیپ) کندی‌نی دۆزلتن‌لر باشقا. آللاە، چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 10. اینانئپ گۆوندیک‌تن سۇنرا کافیر اۇلان وە کافیرلیک‌تە ایلری گیدن‌لرین (اؤلۆم گلینجە یاپاجاق‌لارئ) دؤنۆش‌لری (تەوبەلری) قابول أدیلمەیەجک‌تیر. یۇل‌دان چئقان‌لار ایشتە اۇنلاردئر.
 11. (ایناندئق‌تان سۇنرا) کافیر اۇلان وە کافیر اۇلاراق اؤلن‌لردن هرحانگی بیری، فیدیە اۇلاراق یریۆزۆنۆ دۇلدوراجاق قادار آلتئن ورسە بیلە قابول أدیلمز. اۇنلارئن حاققئ آجئ ورن بیر عاذاب‌تئر. کندی‌لری‌نە یاردئم أدەجک کیمسەلری دە اۇلمایاجاق‌تئر.
 12. سەودیگینیز شەی‌لردن حایرا حارجامادئقچا أردملی اۇلامازسئنئز. نە تۆر بیر حارجاما یاپتئغئنئزئ آللاە بیلیر.
 13. (یاهودی‌لر دەدی‌لر کی:) “تەوراتئن ایندیریلمەسیندن اؤنجە ایسرائیلین کندی‌نە حارام أتتیگی ییەجک‌لر دئشئندا بۆتۆن ییەجک‌لر ایسرائیل اۇغول‌لارئ‌نا حلال‌دیر.” دە کی: “ایددیعانئزدا حاقلئ ایسنیز تەوراتئ گتیرین دە اۇقویون باقالئم.”
 14. کیم بوندان (تەوراتئ اۇقودوق‌تان) سۇنرا حالا بو یالانئ آللاها مال أدرسە، ایشتە اۇنلار یانلئش یاپمئش اۇلان‌لاردئر.
 15. دە کی: “آللاە دۇغرویو سؤیلەدی. اؤیلەیسە سیز ایبراهیمین، دینی دۇس‌دۇغرو یاشاما بیچیمی‌نە اویون. اۇ مۆشریک‌لردن (آللاهئ آرد سئرایا قۇیان‌لاردان) اۇلمادئ.
 16. اینسانلئق ایچین بیر حارەکت قایناغئ اۇلسون وە بۆتۆن بیر عالم ایچین دۇغرو یؤنۆ (قئبلەیی) گؤسترسین دییە قورولان ایلک بەیت، ألبتتە بککەدە اۇلان‌دئر.
 17. اۇرادا ایبراهیمین (عیبادت ایچین) دوردوغو یرلرین آپ‌آچئق گؤسترگەلری واردئر. اۇرایا گیرن کیشی، گۆون‌دە اۇلور. بیر یۇلونو بولان‌لارئن، اۇ بەیت‌تە حاج یاپماسئ، آللاهئن اینسان‌لار اۆزریندەکی حاققئ‌دئر. کیم بونو گؤرمزلیک‌تن گلیرسە بیلسین کی، آللاهئن کیمسەیە ایحتیاجئ یۇق‌تور.
 18. دە کی: “أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان کیشی‌لر)! نەدن آللاهئن آیت‌لری‌نی گؤرمزلیک‌تە دیرنییۇرسونوز؟ نەلر یاپتئغئنئزا آللاە شاهیدتیر.”
 19. دە کی: “أی أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان کیشی‌لر)! گرچکلیگی‌نە بیذذات شاهید اۇلدوغونوز حال‌دە نەدن آللاهئن یۇلوندا بیر چارپئقلئق اۇلماسئ‌نئ ایستەیەرک اینانمئش کیمسەلری اۇ یۇل‌دان أنگللییۇرسونوز؟ یاپتئغئنئز هیچ‌بیر شەی، آللاها گیزلی قالماز.
 20. أی اینانئپ گۆونن‌لر! کندی‌لری‌نە کیتاب وریلن‌لرین بیر کسیمی‌نە گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگرسنیز، اینانئپ گۆوندیک‌تن سۇنرا سیزی آیت‌لری گؤرمز حالە گتیریرلر (کافیر یاپارلار).
 21. سیزە آللاهئن آیت‌لری باغلانتئ‌لارئ ایلە بیرلیک‌تە اۇقونورکن وە آللاهئن گؤندردیگی رسولۆ (اۇنون ألچی اۇلاراق گتیردیک‌لری) ایچینیزدەیکن ناسئل اۇلور دا آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنیرسینیز؟ کیم آللاها (اۇنون کیتابئ‌نا) سئقئ سارئلئرسا، کسین اۇلاراق دۇغرو یۇلا قابول أدیلیر.
 22. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ناسئل ساقئنماق گرکییۇرسا اؤیلە ساقئنئن! سۇن نفسینیزە قادار آللاها تسلیم اۇلمایا دوام أدین!
 23. آللاهئن ایپی‌نە (قورئانا) حپ برابر سئقئ سارئلئن، بؤلۆنۆپ پارچالانمایئن! آللاهئن اۆزرینیزدەکی نیعمتی‌نی عاقلئنئزدان چئقارمایئن! بیر زامان‌لار دۆشمان‌دئنئز؛ آللاە، قالب‌لرینیزی بیربیری‌نە ائسئندئردئ دا اۇنون نیعمتی سایەسیندە قاردش‌لر اۇلدونوز. بیر آتش چوقورونون کنارئندایدئنئز، سیزی اۇرادان اۇ قورتاردئ. آللاە، آیت‌لری‌نی بؤیلە آچئقلار کی، دۇغرو یۇلو بولاسئنئز.
 24. ایچینیزدە حایرا چاغئران؛ ایی شەی‌لرین یاپئلماسئ‌نئ ایستەین وە کؤتۆ شەی‌لردن ساقئندئران بیر تۇپلولوق بولونسون. ایشتە بؤیلە تۇپلولوق‌لار، اومدوق‌لارئ‌نا قاووشاجاق اۇلان‌لاردئر.
 25. کندی‌لری‌نە آچئق بلگەلر گلدیک‌تن سۇنرا ایحتیلافا دۆشەرک بؤلۆنۆپ پارچالانان‌لار گیبی اۇلمایئن! بۆیۆک بیر عاذابئ حاق أدن‌لر اۇنلاردئر.
 26. باعضئ یۆزلرین آق اۇلاجاغئ، باعضئ یۆزلرین دە قاراراجاغئ گۆن‌دە، یۆزلری قاراران‌لارا شؤیلە دەنیر: “سیز ایناندئق‌تان سۇنرا کافیر اۇلدونوز، دگیل می؟ کافیر اۇلمانئزا قارشئ‌لئق، تادئن شو عاذابئ!”
 27. یۆزلری آق اۇلان‌لار ایسە، آللاهئن ایکرامئ ایچیندە اۇلورلار وە اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالئرلار.
 28. بونلار آللاهئن آیت‌لری‌دیر؛ اۇنلار سانا، گرچگی اۇرتایا قۇیاجاق شکیل‌دە سئرالئیۇروز. چۆنکۆ آللاە، کیمسەیە یانلئش یاپماق ایستەمز.
 29. گؤک‌لردە نە وار، یردە نە وارسا؛ حپسی آللاهئن‌دئر. بۆتۆن ایش‌لر آللاها عارض أدیلیر.
 30. سیز اینسان‌لار ایچین اۇرتایا چئقارئلمئش أن ایی تۇپلولوق‌سونوز. آللاها اینانئپ گۆونەرک ایی شەی‌لرین یاپئلماسئ‌نئ ایستەر وە کؤتۆ شەی‌لردن ساقئندئرئرسئنئز. أهلی کیتاب (کیتاب‌لارئندا اوزمان اۇلان‌لار) دا اینانئپ گۆونسە کندی‌لری ایچین ایی اۇلور. ایچ‌لریندە اینانئپ گۆونن‌لر وار آما چۇغو یۇل‌دان چئقمئش‌تئر.
 31. (یۇل‌دان چئقان‌لار) جانئنئزئ سئقماق دئشئندا، سیزە بیر ضارار ورەمزلر. سیزینلە ساواشسالار گریسین گری دؤنۆپ قاچارلار. سۇنرا یاردئم دا گؤرمزلر.
 32. آللاهئن حیمایەسی وەیا اینسان‌لارئن حیمایەسی آلتئندا اۇلمالارئ دئشئندا، بولوندوق‌لارئ هر یردە اۆزرلری‌نە آلچاقلئق چؤکر. آللاهئن غاذابئ‌نا اوغرارلار. اۆزرلری‌نە چارەسیزلیک دە چؤکر. چۆنکۆ آللاهئن آیت‌لری‌نی گؤرمزلیک‌تە دیرنیر وە نبی‌لری بیر گرچگە دایانمادان، دگرسیزلشتیرمەیە چالئشئرلار. بو جزا یاپتئق‌لارئ عیصیانا وە آشئرئ داورانئش‌لارئ‌نا قارشئ‌لئق‌تئر.
 33. حپسی بیر دگیل‌دیر؛ أهلی کیتاب ایچیندە دۇس‌دۇغرو بیر تۇپلولوق دا واردئر. اۇنلار گجەنین بؤلۆم‌لریندە ناماز قئلاراق اۇنون آیت‌لری‌نی باغلانتئ‌لارئ‌یلا بیرلیک‌تە اۇقورلار.
 34. آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونیر، ایی شەی‌لرین یاپئلماسئ‌نئ ایستەر وە کؤتۆ شەی‌لردن ساقئندئرئرلار. حایئرلئ ایش‌لردە دە یارئشئرلار. ایشتە بونلار ایی اۇلان‌لاردان‌دئر.
 35. بونلارئن یاپتئغئ هیچ‌بیر ایی‌لیک گؤز آردئ أدیلمز. آللاە، مۆتتاقی‌لری (کندی‌نی یانلئش‌لاردان قۇرویان‌لارئ) بیلیر.
 36. کافیرلیک أدن‌لرین (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لرین) مال‌لارئ دا، چۇجوق‌لارئ دا؛ آللاە قاتئندا هیچ‌بیر ایشی‌نە یارامایاجاق‌تئر. اۇنلار اۇ آتشین آهالیسی‌دیر، اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاجاق‌لاردئر.
 37. بونلارئن دۆنیا حایاتئندا یاپتئق‌لارئ حارجامالار طئبقئ، کندی‌لری‌نە یانلئش یاپمئش بیر تۇپلولوغون أکینی‌نی ووران سۇغوق رۆزگار گیبی‌دیر. آللاە اۇنلارا یانلئش یاپماز، آما اۇنلار یانلئشئ کندی‌لری‌نە یاپارلار.
 38. أی آللاها اینانئپ گۆونن‌لر! سیزدن اۇلمایان‌لارئ سئرداش أدینمەیین! اۇنلار، عاقلئنئزئ چلمک ایچین یاپمادئق‌لارئ‌نئ بئراقمازلار. سئقئنتئ‌یا دۆشمەنیزی چۇق ایستەرلر. نفرت‌لری قۇنوشمالارئندان بللی اۇلور. ایچ‌لریندە ساقلادئق‌لارئ داحا دا بۆیۆک‌تۆر. عاقلئنئزئ قوللانئرسانئز، اۇنلارئن اؤزللیک‌لری‌نی سیزین ایچین آچئقچا اۇرتایا قۇیدوغوموزو گؤرۆرسۆنۆز.
 39. باقئن، سیز اؤیلە کیمسەلرسینیز کی، توتار اۇنلارئ سەورسینیز آما اۇنلار سیزی سەومزلر. سیز بۆتۆن کیتاب‌لارا اینانئرسئنئز آما اۇنلار سیزینلە قارشئ‌لاشئنجا: “ایناندئق!” دەر؛ کندی باش‌لارئ‌نا قالئنجا، اؤفکەلریندن تئرناق‌لارئ‌نئ یەرلر. اۇنلارا دە کی: “اؤفکەنیزلە اؤلۆن!” ایچ‌لریندە نە اۇلدوغونو آللاە بیلیر.
 40. سیزە بیر ایی‌لیک دۇقونسا بو، اۇنلارئ اۆزر. باشئنئزا بیر کؤتۆلۆک گلسە، اۇنا دا سەوینیرلر. صابئرلئ اۇلور (دوروشونوزو بۇزماز) وە یانلئش‌لاردان ساقئنئرسانئز اۇیون‌لارئ‌نئن سیزە بیر ضارارئ اۇلماز. آللاە، یاپتئق‌لارئ هر شەیی چپەچەورە قوشاتئر.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.