فئطرات دینی

آعراف سورەسی (7) – 2

 

 

 1. اۇنلار ایچین جهننم‌دن بیر یرلشیم آلانئ وە اۆزریندە اؤرتۆلر اۇلاجاق‌تئر. یانلئش یاپان‌لارئ ایشتە بؤیلە جزالاندئرئرئز.
 2. اینانئپ گۆونن وە ایی ایش‌لر یاپان‌لارا گلینجە -کی بیز کیمسەیە گۆجۆنۆن اۆستۆندە یۆک یۆکلەمەییز- بؤیلەلری جننت آهالیسی‌دیر؛ اۇنلار اۇرادا اؤلۆم‌سۆزدۆرلر.
 3. ایچ‌لریندەکی کؤتۆ دویغولارئ سؤکۆپ آتارئز. آلت طارافئندان ائرماق‌لار آقار وە شؤیلە دەرلر: “هر شەیی مۆکممل یاپماق آللاها اؤزگۆدۆر. آللاە گؤسترمەسەیدی بیز بو یۇلو کندیلیگیمیزدن بولامازدئق. راببیمیزین ألچی‌لری گرچک‌تن دۇغرویو گتیرمیش‌لر.” اۇنلارا شؤیلە سسلنیلەجک‌تیر: “ایشتە جننت! بو سیزە، یاپتئق‌لارئنئزا قارشئلئق اۇلاراق باحشەدیلدی.”
 4. جننت آهالیسی، جهننم آهالیسینە شؤیلە سسلنیر: “راببیمیزین وردیگی سؤزۆن گرچک اۇلدوغونو بیز گؤردۆک. راببیمیزین سیزە وردیگی سؤزۆن گرچک اۇلدوغونو سیز دە گؤردۆنۆز، دگیل می؟” (اۇنلار:) “أوت!” دەرلر. آرالارئندان بیری یۆکسک سس‌لە شؤیلە حایقئرئر: “آللاهئن لاعنتی /دئشلاماسئ شو یانلئش یاپان‌لارادئر.
 5. اۇنلار، آحیرتی گؤز آردئ أدەرک آللاهئن یۇلوندان أنگللـەین وە اۇ یۇل‌دا قۇلایجا آنلاشئلامایاجاق بیر چارپئقلئق اۇلماسئنئ ایستەین کیمسەلردیر.
 6. جننت ایلە جهننم آراسئندا بیر أنگل بولونور. آعراف اۆزریندە (جننت‌تەکی یۆکسک یرلردە) دگرلی شاحصیەت‌لر اۇلور. اۇنلار هرکسی یۆزلریندن تانئرلار. جننت آهالیسیندن اۇلوپ هنۆز اۇرایا گیرمەمیش آما گیرمەیی بکلەین‌لرە شؤیلە سسلنیرلر: “سیز أسنلیک وە گۆونلیک‌تە اۇلاجاق‌سئنئز!”
 7. (جهننم‌دە جزاسئنئ چکن مۆمین‌لرین) گؤزلری جهننم آهالیسینە چەوریلینجە شؤیلە دەرلر: “راببیمیز! بیز یانلئش‌لار ایچیندە اۇلان بو تۇپلومون یانئندا بئراقما!”
 8. آعراف آهالیسی (جننت ایلە جهننم آراسئنداکی یۆکسک تپەلردن)، یۆزلریندن تانئدئق‌لارئ باعضئ کیمسەلرە دە شؤیلە سسلنیرلر: “گؤردۆنۆز مۆ؟ نە چەورەنیزدەکی‌لرین سیزە بیر یارارئ اۇلدو نە دە بۆیۆکلنمەنیزین.”
 9. (جننتە گیرەجک اۇلان‌لارئ گؤسترەرک مۆئببدلیک‌لرە شؤیلە دەرلر:) سیزین ‘آللاە اییلیک‌تە بولونماز’ دییە یمین أتتیک‌لرینیز بونلار مئ‌یدئ؟ (جزاسئنئ چکن جننتلیک‌لرە شؤیلە دەنەجک‌تیر:) “سیز جننتە گیرین. آرتئق اۆزرینیزدە نە بیر قۇرقو قالاجاق نە دە اۆزۆلەجک‌سینیز.”
 10. جهننم آهالیسی، جننت آهالیسینە: “سویونوزدان یا دا آللاهئن سیزە وردیگی رئزئق‌لاردان بیزە دە آقئتئن!” دییە سسلنیرلر. (جننت‌تەکی‌لر دە:) “آللاە، اۇنلارئ کافیرلرە یاساقلادئ.” دەرلر.
 11. دۆنیا حایاتئ‌نا آلداناراق دینی‌نی أگلنجە وە اۇیون حالی‌نە گتیرن‌لر، آیت‌لریمیزی بیلە بیلە اینکار أدیپ بوگۆنە وارمایئ ناسئل اونوتتولارسا بیز دە بوگۆن اۇنلارئ اونوتاجاغئز.
 12. شوراسئ بیر گرچک کی، بیز اۇنلارا، اینانان وە گۆونن بیر تۇپلولوغا رهبر وە ایکرام اۇلماسئ ایچین بیر عیلمە گؤرە آیرئنتئلئ اۇلاراق آچئقلادئغئمئز بیر کیتاب گتیردیک.
 13. اۇنلار کیتابئن اویارئ‌لارئ‌نئن گرچکلشمەسیندن باشقا نە بکلییۇرلار! اویارئ‌لار گرچکلشتیگی گۆن، أوولجە اۇنو عاقئل‌لارئندان چئقاران‌لار شؤیلە دەرلر: “راببیمیزین ألچی‌لری‌نین گتیردیک‌لری دۇغرویموش! بیزە شفاعات أدەجک اۇلان‌لار وارسا، شفاعات أتسین‌لر وەیا گری گؤندریلەلیم دە یاپئپ أتتیک‌لریمیزدن باشقا شەی‌لر یاپالئم!” اۇنلار کندی‌لری‌نە یازئق أتمیش‌لردیر. (شفاعاتچی دییە) اویدوردوق‌لارئ دا اۇنلاردان اوزاقلاشمئش اۇلور.
 14. سیزین راببینیز (صاحیبینیز)، گؤک‌لری وە یری آلتئ گۆن‌دە یاراتان، سۇنرا عارشا /یؤنتیمین باشئ‌نا گچن آللاەتئر. گۆندۆزۆ، سۆرکلی پشیندە اۇلان گجە ایلە اؤرتر. گۆنشی، آیئ وە یئلدئزلارئ دا قۇیدوغو قانونا گؤرە حیذمتینیزە وریلمیش اۇلاراق یاراتمئش‌تئر. باقئن، یاراتماق قورال قۇیماق دا اۇنون ایشی‌دیر. بۆتۆن وارلئق‌لارئن راببئ (صاحیبی) اۇلان آللاە، نە یۆجە بیر برەکت قایناغئ‌دئر!
 15. راببینیزە یالوارئپ یاقاراراق وە ایچ‌تن ایچە دوعا أدین! اۇ، سئنئرئ آشان‌لارئ سەومز.
 16. دۆزنین (آللاە طارافئندان) ساغلانماسئندان سۇنرا یریۆزۆندە بۇزغونجولوق یاپمایئن. آللاها، قۇرقاراق وە (راحمتی‌نی) اوماراق دوعا أدین! آللاهئن ایکرامئ، گۆزل داورانان‌لارا یاقئن‌دئر.
 17. رۆزگارلارئ ایکرامئندان اؤنجە مۆژدە اۇلاراق گؤندرن اۇدور. رۆزگارلار، (یاغمور) یۆکلۆ بیر بولوتو قۇلایجا یۆکسلتینجە اۇنو اؤلۆ /چۇراق بیر تۇپراغا سەوق أدریز. اۇ بولوت‌لا اۇرایا سو ایندیریر، اۇ سویلا هر تۆرلۆ اۆرۆنۆ چئقارئرئز. اؤلۆلری دە ایشتە بؤیلە (تۇپراق‌تان) چئقاراجاغئز. بلکی (ینی‌دن دیریلمە قۇنوسوندا) بیلگی صاحیبی اۇلورسونوز.
 18. وریملی تۇپراغئن بیتکیسی راببینین ایذنی‌یلە (قۇلایجا) چئقار. وریم‌سیز تۇپراغئن بیتکیسی ایسە زار-زۇر چئقار. گؤرەولری‌نی یری‌نە گتیرن بیر تۇپلولوق ایچین آیت‌لریمیزی دگیشیک آچئ‌لاردان بؤیلە آنلاتئرئز.
 19. نوحو حالقئ‌نا ألچی گؤندردیک. اۇنلارا شؤیلە دەدی: “أی حالقئم! آللاها قوللوق أدین؛ سیزین اۇندان باشقا ایلاهئنئز یۇق‌تور. بن، سیزە بۆیۆک بیر گۆنۆن عاذابئ‌نئن گلمەسیندن قۇرقویۇروم.”
 20. حالقئ‌نئن اؤن‌دە گلن‌لری دەدی‌لر کی: “بیز سنی گرچک‌تن آچئق بیر ساپئقلئق ایچیندە گؤرۆیۇروز.”
 21. نوح دەدی کی: “أی حالقئم! بن‌دە بیر ساپئقلئق یۇق. آما بن، وارلئق‌لارئن راببی (صاحیبی) طارافئندان گؤندریلمیش بیر ألچی‌ییم.
 22. سیزە راببیمین مساژلارئ‌نئ تبلیغ أدییۇر /بیلدیرییۇر وە سیزین اییلیگینیزی ایستییۇروم. سیزین بیلمەدیگینیز شەی‌لری بن آللاەتان اؤگرنییۇروم.
 23. ایچینیزدن بیر آداما، سیزی اویارماسئ ایچین، سیزین دە یانلئش‌لاردان ساقئنمانئز وە اییلیک بولمانئز ایچین راببینیزدن عاقئل‌دا توتولماسئ گرکن بیر بیلگی گلمەسینە می شاشئردئنئز؟”
 24. فاقاط اۇنو یالانلادئ‌لار. بیز دە اۇنو وە اۇنونلا بیرلیک‌تە گمی‌دە اۇلان‌لارئ قورتاردئق. آیت‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلان‌لارئ دا سودا بۇغدوق. چۆنکۆ بیر کؤرلر تۇپلولوغو اۇلموش‌لاردئ.
 25. عاد حالقئ‌نا دا قاردشی قاردشی هودو گؤندردیک. دەدی کی: “أی حالقئم! آللاها قوللوق أدین؛ سیزین اۇندان باشقا ایلاهئنئز یۇق‌تور. یانلئش‌لاردان ساقئنمایاجاق مئ‌سئنئز؟”
 26. حالقئ‌نئن اؤن‌دە گلن‌لردن، آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر شؤیلە دەدی‌لر: “بیز سنی گرچک‌تن عاقئل‌سئزلئق ایچیندە گؤرۆیۇروز. بیز سنین گرچک‌تن یالانجئ‌لاردان اۇلدوغونو دۆشۆنۆیۇروز.”
 27. دەدی کی: “أی حالقئم! بن‌دە بیر عاقئل‌سئزلئق یۇق. آما بن، وارلئق‌لارئن راببی طارافئندان گؤندریلمیش بیر ألچی‌ییم.
 28. سیزە راببیمین مساژلارئ‌نئ تبلیغ أدییۇروم /بیلدیرییۇروم. بن سیزین اییلیگینیزی ایستەین، گۆونیلیر بیری‌ییم.
 29. یۇقسا سیزی اویارسئن دییە، ایچینیزدن بیری‌نە راببینیزدن عاقئل‌دا توتولماسئ گرکن بیر بیلگی /بیر کیتاب گلمەسینە می شاشئردئنئز؟ حاطئرلاسانئزا آللاە، نوح حالقئندان سۇنرا سیزی اۇنلارئن یری‌نە گتیردی وە ایری یاپئلئ قئلدئ. آللاهئن نیعمت‌لری‌نی عاقلئنئزدا توتون کی اومدوغونوزا قاووشاسئنئز.”
 30. دەدی‌لر کی: “شیمدی سن بیزە، سادەجە آللاها قوللوق أدەلیم وە آتالارئمئز قوللوق أتتیک‌لری شەی‌لری بئراقالئم دییە می گلدین؟ دۇغرو سؤزلۆلردن‌سن بیزی تهدید أتتیگین شەیی گتیر باقالئم!”
 31. هود دەدی کی: “راببینیزدن اۆزرینیزە بیر پیسلیگین وە بیر اؤفکەنین گلمەسی کسینلشتی. سیز بنیملە، آللاهئن، حاق‌لارئندا هیچ‌بیر دلیل ایندیرمەدیگی، ایسیم‌لری‌نی سیزین وە آتالارئنئزئن تاقتئغئ شەی‌لر قۇنوسوندا مئ تارتئشئیۇرسونوز؟ اؤیلەیسە بلکەیین؛ بن دە سیزینلە برابر بکلەین‌لردنیم.”
 32. سۇنرا اۇنو وە اۇنونلا بیرلیک‌تە اۇلان‌لارئ طارافئمئزدان بیر ایکرام ایلە قورتاردئق. آیت‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلان‌لارئن دا کؤکۆنۆ قوروتتوق. اۇنلار اینانئپ گۆونمیش کیمسەلر دگیل‌لردی.
 33. ثمود حالقئ‌نا دا قاردش‌لری صالیحی گؤندردیک. دەدی کی: “أی حالقئم! آللاها قوللوق أدین؛ سیزین اۇندان باشقا ایلاهئنئز یۇق‌تور. سیزە راببینیزدن آچئق بیر بلگە گلدی. ایشتە سیزە بیر آیت /موعجیزە اۇلاراق آللاهئن دیشی دوەسی! راحات بئراقئن، آللاهئن تۇپراغئندا اۇتلاسئن. اۇنا کؤتۆلۆک أتمەیین، یۇقسا سیزی آجئقلئ بیر عاذاب یاقالار.
 34. حاطئرلاسانئزا؛ آللاە، عاد حالقئندان سۇنرا اۇنلارئن یری‌نە سیزی گتیردی وە بو تۇپراق‌لارا یرلشتیردی. بورانئن دۆزلۆک‌لریندە کؤشک‌لر قورویۇر، داغ‌لارئ اۇیوپ أولر یاپئیۇرسونوز. آللاهئن نیعمت‌لری‌نی عاقلئنئزدان چئقارمایئن. بۇزغونجولوق یاپاراق اۇرتالئغئ بیربیری‌نە قاتمایئن.”
 35. حالقئ‌نئن بۆیۆکلۆک تاسلایان اؤن‌دە گلن‌لری، أزیلن‌لرە، اۇنلاردان اینانمئش اۇلان‌لارا شؤیلە دەدی‌لر: “سیز صالیحین، گرچک‌تن راببی طارافئندان گؤندریلدیگی‌نی می سانئیۇرسونوز؟” دەدی‌لر کی: “بیز اۇنونلا گؤندریلنە اینانئپ گۆونییۇروز.”
 36. کندی‌لری‌نی بۆیۆک گؤرن‌لر: “بیز دە سیزین ایناندئق‌لارئنئزئ یۇق سایئیۇروز،” دەدی‌لر.
 37. سۇنرا دیشی دوەیی، آیاق‌لارئ‌نئ کسەرک اؤلدۆردۆلر وە راببی‌نین أمری‌نە قارشئ گلمیش اۇلدولار. شؤیلە دەدی‌لر: “باق صالیح! أگر آللاهئن ألچی‌لریندن ایسن، بیزی تهدید أتتیگین شەیی گتیر باقالئم!”
 38. چۇق گچمەدن اۇنلارئ اؤیلە بیر سارسئنتئ توتتو کی کندی یوردوندا چؤکۆپ قالدئ‌لار.
 39. صالیح اۇنلاردان اوزاقلاشتئ وە شؤیلە دەدی: “أی حالقئم! بن راببیمین مساژئ‌نئ سیزە تبلیغ أتتیم /بیلدیردیم. اییلیگینیز ایچین چابا گؤستردیم. آما سیز اییلگینیزی ایستەین‌لردن حۇشلانمئیۇرسونوز.”
 40. لوطو دا ألچی گؤندردیک. بیر گۆن اۇ، حالقئ‌نا شؤیلە دەمیش‌تی: “سیز أش‌جینسل ایلیشکی‌دە می بولونویۇرسونوز؟ بؤیلە بیر ایشی سیزدن اؤنجە هیچ‌بیر وارلئق یاپمامئش‌تئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.