فئطرات دینی

آعراف سورەسی (7) – 1

 

اییلیگی سۇن‌سوز، ایکرامئ بۇل آللاهئن آدئ‌یلا.

 

 1. ألیف، لام، میم، صاد.
 2. بو، سانا ایندیریلن کیتاب‌تئر. بوندان دۇلایئ ایچین‌دە بیر سئقئنتئ اۇلماسئن. بونونلا اویارئ‌دا بولوناسئن وە اینانئپ گۆونن‌لرین عاقئل‌لارئندا توتمالارئ گرکن بیر بیلگی اۇلسون دییە ایندیریلمیش‌تیر.
 3. راببینیزدن (صاحیبینیزدن) سیزە ایندیریلنە اویون؛ آللاە ایلە آرانئزا قۇیدوغونوز ولی‌لرە اویمایئن! دۇغرو بیلگی‌لری نە قادار آز قوللانئیۇرسونوز!
 4. نیجە کنتی هلاک أتتیک. اۇنلارا باسقئنئمئز، یا گجە اویقوسوندا یا دا اؤگلن‌دە دینلنیرکن گلدی.
 5. باسقئنئمئز گلینجە شونون دئشئندا سؤیلەیەجک سؤزلری قالمامئش‌تئ: “بیز، گرچک‌تن یانلئش‌لار ایچیندەییز!”
 6. کندی‌لری‌نە ألچی گؤندریلن‌لری موطلاقا سۇرغویا چکەجگیز. ألچی‌لری دە موطلاقا سۇرغویا چکەجگیز.
 7. نە یاپتئق‌لارئ‌نئ بیلدیگیمیز ایچین اۇنلارا بیر بیر آنلاتاجاغئز. چۆنکۆ اۇنلاردان اوزاق‌تا دگیل‌دیک.
 8. اۇ گۆن تارتئ قورولاجاغئ گرچک‌تیر. کیمین تارتئسئ آغئر گلیرسە، ایشتە اۇنلار اومدوق‌لارئ‌نا قاووشاق‌تئر.
 9. کیمین تارتئسئ حافیف گلیرسە، اۇنلار دا آیت‌لریمیز قارشئسئندا یانلئش داورانمالارئ سببی‌یلە کندی‌لری‌نی حۆسرانا اوغراتمئش اۇلاجاق‌لاردئر.
 10. سیزی یریۆزۆنە بیز یرلشتیردیک، اۇرادا سیزە یاشاما ایمکان‌لارئ اۇلوشتوردوق. گؤرەولرینیزی نە قادار آز یاپئیۇرسونوز.
 11. سیزی یاراتتئق، سۇنرا سیزە اؤزگۆ بیر بیچیم بلیرلەدیک. (آتانئزا هر وارلئغئ اؤگرتتیک) سۇنرا ملک‌لرە: “آدمە سجدە أدین /بۇیون أگین!” دەدیک؛ ایبلیس حاریج همن سجدەیە قاپاندئ‌لار. ایبلیس سجدە أدن‌لردن اۇلمادئ.
 12. آللاە: “سانا أمرەتتیگیم‌دە سجدە أتمەمەنە یۇل آچان أنگل نەیدی؟” دییە سۇردو. ایبلیس: “بن اۇندان داحا دگرلی‌ییم. چۆنکۆ بنی آتش‌تن یاراتتئن، اۇنو بالچئق‌تان یاراتتئن.” دییە جواب وردی.
 13. آللاە دەدی کی: “این اۇرادان! اۇرادا بۆیۆکلۆک تاسلامایا حاققئن یۇق‌تور. چئق دئشارئ! سن آشاغئلئق‌لاردان‌سئن.”
 14. ایبلیس: “بونلارئن تکرار دیریلتیلەجگی گۆنە قادار بانا یاشاما فئرصاتئ ور!” دەدی.
 15. آللاە: “تامام، سن یاشاما فئرصاتئ وریلن‌لردن‌سین.” دەدی.
 16. ایبلیس دەدی کی: “مادم بنی آزدئردئن، بن دە اۇنلار ایچین، کسینلیک‌لە سنین دۇغرو یۇلونون اۆستۆندە اۇتوراجاغئم.
 17. سۇنرا اؤن‌لریندن، آرقالارئندان، ساغ‌لارئندان، سۇل‌لارئندان سۇقولاجاغئم. اۇنلارئن چۇغونو، شۆکرەتمەین (سانا قارشئ گؤرەولری‌نی یری‌نە گتیرمەین) کیشی‌لر اۇلاراق گؤرەجک‌سین.”
 18. آللاە دەدی کی: “دگرسیزلشتیریلمیش وە قۇوولموش اۇلاراق چئق بورادان! حلە اۇنلاردان بیری سانا اویسون، کسینلیک‌لە سیزی تۇپلوجا جهننمە دۇلدوروروم.
 19. آدم! سن وە أشین شو باحچەیە یرلشین. ایستەدیگینیز یردن یەیین آما شو آغاجا یاقلاشمایئن، یۇقسا یانلئش یاپان‌لاردان اۇلورسونوز.
 20. شەیطان هر بیری‌نین بدنیندەکی اؤرتۆلۆ یرلری کندی‌لری‌نە گؤسترمک ایچین اۇنلارا فئسئلدایئپ شؤیلە دەدی: “باقئن، راببینیز بو آغاجئ سیزە صئرف ایکینیز دە حۆکۆمدار یا دا اؤلۆم‌سۆزلشن‌لردن اۇلورسونوز، دییە یاساقلادئ.
 21. ایکیسینە دە شؤیلە یمین أتتی: “بن سادەجە سیزین اییلیگینیزی ایستەین‌لردنیم.”
 22. بؤیلەجە ایکیسینی دە قاندئرئپ بولوندوق‌لارئ یردن ایندیردی. اۇ آغاچ‌تان تاتتئق‌لارئندا ایکیسینین دە بدن‌لری کندیسینە گؤرۆندۆ. باحچەنین یاپراق‌لارئ‌نئ اۆست اۆستە قۇیوپ اؤرتۆنمەیە باشلادئ‌لار. راببی اۇنلارا شؤیلە سسلندی: “ایکینیزە دە بو آغائ یاساق أتمەدیم می؟ ‘شەیطان ایکینیزین دە دۆشمانئ‌دئر،’ دەمەدیم می؟”
 23. دەدی‌لر کی: “راببیمیز! بیز کندیمیزی کؤتۆ دوروما دۆشۆردۆک. بیزی باغئشلاماز وە ایکرام‌دا بولونمازسان، قایبەدن‌لردن اۇلوروز.”
 24. آللاە دەدی کی: “اۆچۆنۆز دە اۇرادان اینین! هر بیرینیز دیگری‌نە دۆشمان‌دئر. حپینیز ایچین بو تۇپراق‌لاردا یرلشەجک مکان وە بیر سۆرەیە قادار گچینمە ایمکان‌لارئ واردئر.”
 25. (آللاە) دەدی کی: “بورادا یاشایاجاق‌سئنئز، بورادا اؤلەجک‌سینیز، (تکرار دیریلتیلیپ) یینە بورادان چئقارئلاجاق‌سئنئز.”
 26. “أی آدم اۇغول‌لار! سیزە بدنینیزی اؤرتن، بیر دە سیزی گۆزل گؤسترن ألبیسە ایندیردیک. ایی ألبیسە، سیزی قۇرویان ألبیسەدیر. بو، آللاهئن آیت‌لریندن‌دیر /گؤسترگەلریندن‌دیر، بلکی عاقئل‌لارئنداکی بیلگی‌لری قوللانئرلار.
 27. أی آدم اۇغول‌لارئ! شەیطن، ساقئن سیزی سئقئنتئ‌یا سۇقماسئن. نیتەکیم اۇ، آنا-بابانئزئن بدن‌لری‌نی بیربیرلری‌نە گؤسترمک ایچین ألبیسەلری‌نی سئیئراراق، اۇنلارئ اۇ باحچەدن چئقارتمئش‌تئ. ایبلیس وە طایفاسئ، سیزین اۇنلارئ گؤرەمەیەجگینیز یردن سیزی گؤرۆرلر. بیز شەیطان‌لارئ اینانمایان‌لارئن ولی‌لری /أن یاقئن‌لارئ یاپتئق.”
 28. اۇنلار، چیرکین بیر ایش یاپتئق‌لارئ زامان: “آتالارئمئزئ بو ایشی یاپارکن بولدوق، بونو بیزە آللاە أمرەتمیش‌تیر.” دەرلر. دە کی: “آللاە چیرکین داورانئش‌لار یاپئلماسئنئ أمرەتمز. بیلگی‌سیزجە سؤیلەدیک‌لرینیزی آللاها مئ مال أدییۇرسونوز؟”
 29. دە کی: “راببیم اؤلچۆیە اویغون داورانمایئ أمرەدر. سیز، سجدەأدیلن هر یردە بۆتۆن بنلیگینیزلە اۇنا یؤنلین، آللاهئن دینی‌نە بیر شەی قاتمادان اۇنا دوعا أدین. یاراتئلئشئنئزئ ناسئل باشلاتتئ‌یسا حایاتا تکرار دؤنمەنیز دە اؤیلە اۇلاجاق‌تئر.”
 30. آللاە (اینسان‌لاردان) بیرتاقئمئ‌نئن دۇغرو یۇل‌دا اۇلدوغونو اۇنایلار. بیرتاقئمئ دا ساپئق سایئلمایئ حاق أدر. ساپئق‌لار، شەیطان‌لارئ آللاەتان داحا یاقئن قۇنوم‌دا توتان، اۆستەلیک کندی‌لری‌نی دۇغرو یۇل‌دا سانان‌لاردئر.
 31. أی آدم اۇغول‌لارئ! سجدە أدیلن هر یردە سۆس‌لرینیزی (سیزە یاقئشانئ) گیینین. یەیین، ایچین آما ایسراف أتمەیین. آللاە ایسراف /آشئرئلئق أدن‌لری سەومز.
 32. دە کی: “آللاهئن قول‌لارئ ایچین چئقاردئغئ سۆسۆ وە تمیز رئزئق‌لارئ کیم حارام أدەبیلیر؟” دە کی: “بونلار دۆنیادا مۆمین‌لر ایچین‌دیر (آما کافیرلر دە یارارلانئر). قئیامت (مزاردان قالقئش) گۆنۆندن ایعتیبارن سادەجە مۆمین‌لر ایچین اۇلجاق‌تئر.” بیلن بیر تۇپلولوق ایچین آیت‌لریمیزی ایشتە بؤیلە آیرئنتئلئ اۇلاراق آچئقلارئز.
 33. دە کی: “راببیم سادەجە شونلارئ حارام قئلمئش‌تئر؛ آچئق اۇلسون، گیزلی اۇلسون فوحوش چشیت‌لری، گۆناەلار (کیشی‌یی دۇغرولوق‌تان اوزاقلاشتئران داورانئش‌لار)، حاق‌سئز سالدئرئ، آللاهئن، حاققئندا کسین دلیل ایندیرمەدیگی بیر شەیی اۇنا اۇرتاق سایمانئز وە بیلگی‌سیزجە سؤیلەدیک‌لرینیزی آللاها مال أتمەنیز.”
 34. هر تۇپلومون بیر أجلی واردئر. أجلی گلینجە، بیر آن بیلە أرتەلەیەمزلر. اۇنو، اؤنە دە آلامازلار.
 35. أی آدم اۇغول‌لارئ! ایچینیزدن، آیت‌لریمی سیزە تام اۇلاراق آنلاتان ألچی‌لر گلدیگیندە کیم یانلئش‌لاردان ساقئنئر وە کندی‌نی دۆزلتیرسە، اۇنلارئن اۆزریندە نە بیر قۇرقو اۇلور، نە دە اۆزۆلۆرلر.
 36. آیت‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلان وە بۆیۆکلۆک تاسلایان‌لار ایسە اۇ آتشین آهالیسی‌دیر. اۇنلار سۆرکلی اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاجاق‌لاردئر.
 37. بیر یالانئ آللاها مال أدن وەیا اۇنون آیت‌لری قارشئسئندا یالانا سارئلان‌دان داحا بۆیۆک یانلئش یاپان کیشی کیم‌دیر؟ کیتاب‌تا اۇلان‌لاردان حاق أتتیک‌لری باش‌لارئ‌نا گلەجک‌تیر. ألچی‌لریمیز (اؤلۆم ملک‌لری)، جان‌لارئ‌نئ آلمایا گلینجە: “آللاەتان اؤنجە یالواردئق‌لارئنئز نەرەدە؟” دییە سۇرارلار. اۇنلار: “قایبۇلوپ گیتتی‌لر!” دییە جواب وریرلر وە کافیر اۇلدوق‌لارئ‌نا بیذذات کندی‌لری شاهیدلیک أدرلر.
 38. آللاە اۇنلارا شؤیلە دیەجک‌تیر: “سیزدن اؤنجە شو آتشە گیرمیش اۇلان اینسان وە جین تۇپلولوق‌لارئ‌نا قاتئلئن!” اۇرایا گیرن هر تۇپلولوق، کندی قاردش تۇپلولوغونو دئشلایاجاق‌تئر. نیهایت حپسی اۇرادا بیربیرلری‌یلە بولوشونجا، سۇنرا گیرن‌لر اؤنجەکی‌لر ایچین شؤیلە دیەجک‌لردیر: “راببیمیز! ایشتە بیزی بونلار ساپتئردئ‌لار. سن اۇ آتشین عاذابئ‌نئ بونلار ایچین بیر قات داحا آرتئر.” آللاە دیەجک کی: “حپینیزینکی بیرر قات آرتاجاق آما سیز بونو بیلمییۇرسونوز.”
 39. اؤنجە گیرن‌لر سۇنراکی‌لرە شؤیلە دیەجک‌لردیر: “سیزین بیزدن بیر اۆستۆنلۆگۆنۆز یۇق کی! سیز دە قازاندئغئنئزا قارشئلئق بو عاذابئ تادئن!”
 40. آیت‌لریمیز قارشئسئندا یالانا سارئلان وە اۇنلارا قارشئ کیبیرلنن‌لر ایچین گؤک قاپئ‌لارئ آچئلمایاجاق، دوە ایگنە دلیگیندن گچینجەیە قادار جننتە گیرەمەیەجک‌لردیر. سوچلولارئ ایشتە بؤیلە جزالاندئرئرئز.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.