فئطرات دینی

آحزاب سورەسی (33) – 3

 

 

 1. أش‌لرین‌دن ایستەدیگینی کندین‌دن اوزاق توتابیلیر، ایستەدیگینی یانئنا آلابیلیرسین. آیرئ توتتوق‌لارئن‌دان حانگیسینی یانئنا آلماق ایستەرسن بونون سانا بیر گۆناهئ اۇلماز. بو، اۇنلارئن موتلو اۇلمالارئ، اۆزۆلمەمەلری وە سنین کندی‌لری‌نە وردیگینە حپسینین راضئ اۇلماسئ ایچین داحا اویغون‌دور. آللاە قالب‌لرینیزدە اۇلانئ بیلیر. آللاە هر شەیی بیلن وە پک یوموشاق داورانان‌دئر.
 2. بوندان سۇنرا گۆزللیک‌لری چۇق حۇشونا گیتسە بیلە، (اۇنلارئن اۆزری‌نە) باشقا أولنمەن دە، أش‌لرینی بئراقئپ یرلری‌نە باشقالارئ‌یلا أولنمەن دە حلال اۇلماز، یمینین مۆلکیەتیندە اۇلان‌لا (أولنمەن) باشقا. آللاە هر شەیی گؤرۆپ گؤزتن‌دیر.
 3. أی اینانئپ گۆونن‌لر! یەمک ایچین ایذین وریلمەدیکچە نبی‌نین أولری‌نە گیرمەیین! (ایذین وریلدیگیندە دە) أرکن گیدیپ بکلەمەیین! آما ایچری چاغرئلدئغئنئزدا گیرین. یەمگی یەیینجە صۇحبتە دالمادان همن داغئلئن! بونلار نبی‌یە سئقئنتئ ورییۇر، فاقاط اۇ سیزدن چکینییۇر. حالبوکی آللاە حاققئ سؤیلەمک‌تن چکینمز. نبی‌نین أش‌لریندن بیر شەی ایستەدیگینیزدە پردە آرقاسئندان ایستەیین. بو، هم سیزین قالب‌لرینیز هم دە اۇنلارئن قالب‌لری ایچین داحا نزیە اۇلور. آللاهئن ألچیسینی اینجیتمەیە دە، اۇندان سۇنرا أش‌لری‌نی نیکاحلامایا دا آصلا حاققئنئز یۇق‌تور. بونلارئ یاپمانئز، آللاهئن قاتئندا بۆیۆک بیر قوصور اۇلور.
 4. بیر شەیی ایستەر آچئغا وورون، ایستەر گیزلەیین؛ شوراسئ کسین کی آللاە هر شەیی بیلیر.
 5. بابالارئ، اۇغول‌لارئ، أرکک قاردش‌لری، أرکک قاردش‌لری‌نین اۇغول‌لارئ، قئز قاردش‌لری‌نین اۇغول‌لارئ، قادئن‌لار وە یمین‌لری‌نین مۆلکیەتیندە اۇلان‌لار حاققئندا نبی‌نین أش‌لری‌نە بیر گۆناە یۇق‌تور. أی نبی‌نین أش‌لری! آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن! آللاە هر شەیە شاهیدتیر.
 6. آللاە وە ملک‌لری بو نبی‌یە سۆرکلی دستک اۇلورلار. أی اینانئپ گۆونمیش کیمسەلر! سیز دە اۇنا سۆرکلی دستک اۇلون وە حۆکمۆنە تسلیم اۇلون!
 7. آللاهئ وە ألچیسینی اینجیتن‌لری، آللاە دۆنیادا دا آحیرت‌تە دە لاعنتلەر /دئشلار. اۇنلارا آلچالتئجئ بیر عاذاب حاضئرلار.
 8. مۆمین أرکک‌لرلە مۆمین قادئن‌لارئ یاپمادئق‌لارئ بیر شەی‌دن اؤتۆرۆ اینجیتن‌لر، ایفتیرا سوچونو وە آپ‌آچئق بیر گۆناهئ یۆکلنمیش اۇلورلار.
 9. أی نبی! أش‌لرینە، قئزلارئنا وە مۆمین‌لرین حانئم‌لارئ‌نا سؤیلە دە، جیلباب‌لارئ‌نئ (بۆیۆک باش‌اؤرتۆلری‌نی) سئقئجا اؤرتسۆن‌لر. بو، اۇنلارئن تانئنمالارئ، دۇلایئسئ‌یلا اینجیتیلمەمەلری آچئسئندان داحا اویغون‌دور. آللاە دائیما باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.
 10. مۆنافئق‌لار (ایکی یۆزلۆلر)، قالب‌لریندە حاستالئق اۇلان‌لار (کافیرلر) وە مدینەدە قۇرقو یاراتاجاق یالان حابرلر یایان‌لار؛ یاپتئق‌لارئندان وازگچمزلرسە کسینلیک‌لە سنی اۇنلارا موساللاط أدریز دە چەورەن‌دە فاضلا قالامازلار.
 11. لاعنتلنمیش /دئشلانمئش اۇلورلار، نەرەدە تثبیت أدیلیرلرسە یاقالانئرلار، اؤلدۆرۆلمەدن بئراقئلمازلار.
 12. آللاهئن داحا اؤنجە گلمیش گچمیش اۇلان‌لارا اویغولادئغئ سۆننت /یاسا دا بودور. آللاهئن سۆننتیندە بیر دگیشمە بولامازسئن.
 13. اینسان‌لار سانا اۇ ساعاتی (مزاردان قالقئش ساعاتی‌نی) سۇرویۇرلار. دە کی: “اۇنون بیلگیسی سادەجە آللاە قاتئندادئر.” سن نەرەدن بیلەجک‌سین؛ بلکی دە اۇ ساعات یاقئن‌دئر.
 14. شۆبهەسیز کی آللاە، کافیرلری (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لری) لاعنتلەمیش /دئشلامئش وە اۇنلار ایچین آلەولی بیر آتش حاضئرلامئش‌تئر.
 15. اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق سۇن‌سوزا دک قالاجاق‌لار. کندی‌لری‌نە بیر ولی /یاقئن وە یاردئم أدەجک بیری‌نی دە بولامایاجاق‌لاردئر.
 16. یۆزلری‌نین آتش‌تە أوریلیپ چەوریلدیگی گۆن شؤیلە دیەجک‌لردیر: “آە کشکە بیز آللاها گؤنۆل‌دن بۇیون أگسەیدیک. کشکە ألچی‌یە (ألچی‌نین گتیردیک‌لری‌نە) گؤنۆلذن بۇیون أگسەیدیک!”
 17. شونو دا دیەجک‌لردیر: “راببیمیز! بیز اؤندرلریمیزە وە بۆیۆک‌لریمیزە گؤنۆل‌دن بۇیون أگدیک. اۇنلار دا بیزی یۇل‌دان ساپتئردئ‌لار.
 18. راببیمیز! اۇنلارا بو عاذابئن ایکی قاتئ‌نئ ور؛ اۇنلارئ تامامن دئشلا!”
 19. أی اینانئپ گۆونن‌لر! سیز موسایئ اینجیتن‌لر گیبی اۇلمایئن. آللاە اۇنو، اۇنلارئن سؤیلەدیک‌لری شەی‌دن تمیزە چئقاردئ. اۇ، آللاە قاتئندا ایعتیبارلئ بیر کیشی‌دیر.
 20. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاها قارشئ یانلئش یاپماق‌تان ساقئنئن! دۇس‌دۇغرو سؤزلر سؤیلەیین!
 21. بؤیلە یاپئن کی آللاە، ایش‌لرینیزی دۆزلتسین وە گۆناەلارئنئزئ باغئشلاسئن. کیم آللاها وە ألچیسینە (ألچی‌نین گتیردیک‌لری‌نە) گؤنۆل‌دن بۇیون أگرسە، بۆیۆک بیر باشارئ أل‌دە أتمیش اۇلور.
 22. بیز أمانتی گؤک‌لرە، یرە وە داغ‌لارا سوندوق دا اۇنلار یۆکلنمک‌تن قاچئندئ‌لار، اۇندان قۇرقوپ تیترەدی‌لر. اۇنو اینسان یۆکلندی، اۇ دا سۆرکلی یانلئش یاپان وە جاهیللیک أدیپ دوران بیر حالە دؤنۆشتۆ.
 23. آللاە بونو (أمانتی سونما ایشی‌نی)؛ مۆنافئق أرکک‌لرلە مۆنافئق قادئن‌لارا، مۆشریک أرکک‌لرلە مۆشریک قادئن‌لارا عاذاب أتمک وە مۆمین أرکک‌لرلە مۆمین قادئن‌لارئن دا تؤوبەسینی قابول أتمک ایچین یاپتئ. آللاە چۇق باغئشلایان وە ایکرامئ بۇل اۇلان‌دئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.